Putování po Znojmě a okolí

Město Znojmo podporuje rozvoj cykloturistiky. V současné době je zpracovaný projekt, což je základ pro plánování cyklostezek a cyklotras v rámci města s návazností na okolí. Jeho obsahem jsou kromě detailního vedení stezek a tras i návrhy na stojany pro kola u důležitých míst, na vedení dětských cyklotras a cyklostezek nebo zobousměrnění jednosměrných ulic pro cyklisty. Město Znojmo oslovilo významné obchodní řetězce s žádostí o instalaci kvalitních stojanů na kola, které by umožnily jejich bezpečné umístění a podpořily používání kola jako dopravního prostředku.
Autor: Radka Ziková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/putovani-po-znojme-a-okoli/

Tříkrálový víkend v brněnském SALESKU

Salesko, neboli Salesiánské středisko mládeže, je nezisková organizace působící v různých městech České republiky. Posláním i hlavní náplní práce salesiánů je výchova dětí a mládeže.
Cílem Saleska v Brně-Líšni je přispívat k rozvoji osobnosti dětí nabídnutím programů a činností vhodných pro aktivní trávení volného času a vzniku prostředí, které podporuje přátelské vztahy a zdravý způsob života. Pomáhá mladým lidem začlenit se do konkrétních sociálních skupin a užít si volný čas ve společnosti vrstevníků, pobavit se a zasportovat si.
Autor: Michaela Zímová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/trikralovy-vikend-v-brnenskem-salesku/

Možnosti sportovního lezení v blízkém okolí města Olomouce

Sportovní lezení na umělých stěnách je poměrně mladým a v dnešní době rychle se rozvíjejícím sportem. Ve většině měst rostou tyto stěny jedna za druhou a nabízí tak zajímavé vyžití pro všechny, kterým není pohyb cizí. Ačkoliv je Olomouc městem s obrovským množstvím potenciálních zájemců o tento sport, není nabídka vhodných sportovišť nikterak velká a i mezi touto hrstkou stěn není jednoduché zvolit si tu vhodnou, aniž byste museli strávit hodiny na každé z nich. Proto následující řádky obsahují přehled a drobný popis stěn v blízkém okolí města Olomouce.
Autor: Marian Borsiczky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/moznosti-sportovniho-lezeni-v-blizkem-okoli-mesta-olomouce/

Bruntál – město mezi horami a vodou

Město Bruntál, jako jedno z našich nejstarších měst, založené kolem roku 1213, obklopené věncem vrchů sopečného původu leží v severovýchodní části České Republiky, v Moravskoslezském kraji. Počet obyvatel přesahuje 17 tisíc. Bruntál je vstupní branou do Jeseníků a toto pohoří i s nejvyšší moravskou horou Pradědem (1492 m n. m.) odkrývá svou krásu již při pohledu z města.
Autor: Kateřina Bösová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/bruntal-mesto-mezi-horami-a-vodou/

Impuls je mistrem světa

Město Bohumín se pyšní úspěšnými tanečními soubory Radost a Impuls. Jejich soubory čítají 150 tanečníků ve věku od 4 do 22 let. Soubor vznikl 30. listopadu 1982 jako pionýrský oddíl. Jméno RADOST mu dala zakladatelka souboru Zdeňka Cichá. V roce 1986 vzniká pro absolventy dětského souboru skupina IMPULS.
Autor: Magdaléna Heczková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/impuls-je-mistrem-sveta/

Vodní tvrz a Vlastivědné muzeum Jeseník

Chtěl bych Vás pozvat do Jeseníku, který se nachází v nejsevernější části Olomouckého kraje a to zejména do historické památky Vodní tvrze, která je nejvýraznější budovou v centru města. V současné době v prostorech Vodní tvrze sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Tato ojedinělá ukázka vyspělé středověké architektury je středem pozornosti tuzemských i zahraničních turistů.
Autor: Tomáš Hlobil

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/vodni-tvrz-a-vlastivedne-muzeum-jesenik/

Bojíte se strašidel?

Předpokládáme, že akce pořádaná pro širokou veřejnost, která ponese nápadný, ale poutavý název „Bojíte se strašidel“, zaujme co možná největší skupinu lidí a to především děti. Naším cílem je přilákat děti a jejich rodiče poutavou reklamou na velké dobrodružství za mrazivého podvečera v měsíci listopadu. Jedná se o krátkou procházku plnou, pro děti neobvyklých, strašidel, nástrah a úkolů. Naším prvotním cílem je dosáhnout každoročním opakováním této akce, obliby u dětí a neustále se zvyšujícího počtu zúčastněných, což by v budoucnu mělo vést k zisku. Jsem přesvědčen, že rodiče ocení nápaditost pořadatelů, radost a spokojenost jejich dětí a v neposlední řadě příjemnou rodinou procházku doplněnou zvláštní atmosférou.
Autor: Michal Paděra

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/bojite-se-strasidel/

Wellness pro batolata

Víte, jak a kde příjemně strávit s batolaty dvě hodinky týdně? Představu, co je „příjemně strávit“ má každý z nás jinou. Jedni si pod tímto pojmem představí ulehnutí, odpočinek, klid a spánek, jiní naopak společný aktivní prožitek. Ať jedno či druhé, obé jsou činnosti vedoucí k pocitu uspokojení. Pohybové aktivity, regeneraci, relaxaci, v přiměřené míře dobré jídlo a pití, různé pozitivní vjemy a prožitky, jednoduše harmonii fyzických a duševních hodnot naleznou batolata a společně s nimi i jejich rodiče a prarodiče ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu, Gurťjevově ulici.
Autor: Barbora Pavelková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/wellness-pro-batolata/

Den Země v Ostravě

Jedno úterý dopoledne, 20. dubna 2010, jsem se vydala na procházku po Hlavní třídě v Ostravě – Porubě. Jakmile jsem došla ke kruhovému objezdu, nestačila jsem se divit. Viděla jsem skupinky dětí houfující se mezi jednotlivými stánky. Později jsem zjistila, že se zde koná – jako každý rok – Den Země. Pro mne to ale byla premiéra. Říkala jsem si, že musím projít všechny stánky, ale to jsem neudělala, protože mne nejvíce zaujal stánek Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, katedry chemie. U jejich stánku jsem dokázala strávit spoustu času. Ten stánek mne neokouzlil jen výzdobou, ale množstvím pokusů, které si děti mohly samy vyzkoušet, viděly hady, kteří vylézali z porcelánové misky a v neposlední řadě „ohnivou show“, kterou prováděl jeden ze studentů učitelství chemie. Chtěli byste vědět, jaké pokusy jsem mohla vidět? Čtěte dál!
Autor: Sylva Fiurášková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/den-zeme-v-ostrave/

Na in-linech po Olomoucku

V Olomouci a blízkém okolí se nám nabízí mnoho možností k využití volného času. Zejména mám na mysli sportovní a pohybové aktivity, které velkou měrou přispívají ke zvýšení kvality života. Naše rozhodnutí, čím se chceme a budeme zabývat, pouze ovlivňují naše zájmy, koníčky, nálada. Smyslem těchto aktivit a činností je dobře se bavit, navodit v sobě pocity štěstí, radosti, uspokojení.
Autor: Josef Oščádal

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/na-in-linech-po-olomoucku/

Co s volným časem? Třeba na vodu.

Vodáctví v České republice má celkem dlouhou tradici. První náznaky této volnočasové aktivity se datují někdy do druhé poloviny 19. století. Do českých vod se první kanoe dostala v roce 1875. Tehdy ji lékárník z Roudnice Ferdinand Zinke koupil od anglických handlířů společně se závodními koňmi. Tato kanoe byla na dlouhých 35 let dle dochovaných pramenů jediná. V roce 1913, konkrétně 29. Listopadu, Josef Rossler – Ořovský v kavárně u Karla IV. založil Svaz kanoistů Království Českého. Rychlého rozvoje se kanoistický sport dočkal až vznikem Československa. Vodní turistika začala expandovat a byla založena první tábořiště podél toků. Také se začaly pořádat první závody, které byly spíše maratónského charakteru. Jezdila se například trasa Záhoří – Chuchle, České Budějovice – Praha , Cholín – Praha a spoustu dalších.
Autor: Jiří Černěnko

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/co-s-volnym-casem-treba-na-vodu/

Park miniatur Lednicko-valtického areálu, neboli drahý „špás“ radnice!

Území mikroregionu Lednicko-valtického areálu (LVA), jehož součástí je památková zóna Lednicko-valtický areál, leží v jižní a jihovýchodní části okresu Břeclav. Majestátné zámky jsou obklopené rozlehlými zahradami. Romantickou krajinu zdobí rybníky. Podél upravených cest stojí mnoho skvostných staveb. To všechno vytvořili ruku v ruce s přírodou šlechtický rod Lichtenštejnů. Lednicko-valtický areál je od roku 1996 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO.
Autor: Jakub Klimovič

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/park-miniatur-lednicko-valtickeho-arealu-neboli-drahy-%e2%80%9espas%e2%80%9c-radnice/

Činnost vodáckého a turistického oddílu TOM Čochtani

Zkratka A-TOM neboli Asociace turistických oddílů mládeže ČR je občanské sdružení dětí a mládeže z celé republiky, jehož zaměření je soustředěno především na tábornictví a turistiku. Členi Asociace TOM se nazývají tomíci a na území naší republiky je jich necelých devět tisíc. Tomíci kromě toho, že pořádají tábory, sjíždí řeky, schází se na oddílových schůzkách, jsou známi tím, že organizují akce pro veřejnost. Vodácký a turistický oddíl v Moravské Třebové je členem této organizace a zároveň i členem Klubu českých turistů Moravská Třebová. Všechny sportovní oddíly v tomto městě spadají pod TJ SLOVAN Moravská Třebová. Náš oddíl se řadí mezi neziskové organizace.
Autor: Lenka Řehůřková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/cinnost-vodackeho-a-turistickeho-oddilu-tom-cochtani/

Slovácký rok v Kyjově

Kyjovsko je jedinečným místem pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel. Slovácký rok v Kyjově, to je příležitost k setkání s opravdovostí lidí, s dotekem dávných časů a kořenů. Historie Slováckého roku, nejstarší národopisné slavnosti v České republice mající věhlas po celém světě, sahá až do roku 1921. Slovácký rok patří bezesporu k nejstarším folklorním festivalům v České republice a řadí se k největším kulturním akcím s nadregionálním a mezinárodním významem. Až na výjimky v meziválečném a poválečném období je pořádán v pravidelných čtyřletých intervalech a ve dnech 11. – 14. srpna 2011 proběhne jeho XVIII. ročník. V tomto roce tak festival oslaví 90. výročí svého založení.
Autor: Marcela Turečková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/slovacky-rok-v-kyjove/

Volný čas v Uničově

Město Uničov patřící mezi královská města Moravy bylo založeno okol roku 1213 Markrabětem Vladislavem Jindřichem, to roku 1223 potvrdil i jeho bratr král Přemysl Otakar I. Od této doby město zažilo spoustu změn a rozkvětu a může se tak pyšnit svou historií.
Chloubou města Uničova je Masarykovo náměstí s Radnicí pseudorenesančního stylu, která tvoří jeho centrum. Poblíž Masarykova náměstí se nachází náměstí Kostelní s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Mezi další historické památky, které jsou v blízkosti centra patří kašny s Neptunem a Orlem, Mariánský sloup, Medelská brána, kostel Povýšení sv. Kříže, městská šatlava a Vodní branka, která dnes slouží jako městské muzeum, kde najdeme stálou expozici historie Uničova. Všechny tyto památky jsou veřejnosti přístupné.
Autor: Bronislav Chromý

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/volny-cas-v-unicove/

Olomouc město sportu – pojďme fandit i sportovat!

Je tu nový rok a s ním i spousta předsevzetí. Nechci vás nutit do hubnutí, ale ráda bych vás pozvala, i když s velkým předstihem na významné sportovní akce, které se budou konat právě v Olomouci. Příznivci sportu jistě ví, o čem je řeč. Pozvání platí i pro ostatní obyvatelé města a okolí, rodiče s dětmi, prarodiče s vnuky, učitele se svými žáky, studenty, ale i jakékoliv organizace.
Autor: Eva Glavanová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/olomouc-mesto-sportu-pojdme-fandit-i-sportovat/

Le parkour

Le Parkour – co je to za pojem, jaký má význam, mohou se ptát členové starší generace. Ta mladší tomuto výrazu jistě dobře rozumí. Le parkour – je to životní filozofie, životní styl, rekreace nebo sport? Toť otázka. Ve velkých městech má již své místo, ta menší se s ním teprve seznamují.
Autor: Blanka Šturalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/le-parkour/

Letní rekreace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj má rozlohu 4519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Sídelním městem kraje je statutární město Pardubice.
Autor: Zapletalová Simona

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/letni-rekreace-v-pardubickem-kraji/

Snowboarding

A o čem je vlastně snowboarding ? Je to zimní sport provozovaný na sněhu, podobný lyžování, ale především letním sportům skateboardingu a surfu. Je provozován na snowboardu- prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce. Od roku 1998 je dokonce součástí zimních olympijských her. V posledních dvou desetiletích se stal snowboarding nejdynamičtějším, nejprogresivnějším a rozvíjejícím se zimním sportem. Pro mladé je to určitý životní postoj a styl. Pro mě osobně je to relaxování a odreagování se od všedních pracovních dní.
Autor: Marie Rubišarová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/snowboarding/

Podzimní běh Listoprďák 2010

V sobotu 21.11.2010 se uskutečnil již třetí ročník akce „LISTOPRĎÁK“. Jedná se o závod v terénním běhu a dětské běžecké závody s doprovodným programem. Místem konání akce je Turistická chata mládeže u obce Týn nad Bečvou a lesní pozemky okolo hradu Helfštýn. Dětské závody se konají na přilehlých loukách okolo areálu chaty.
Autor: Marek Velešík

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/podzimni-beh-listoprdak-2010/