Aktivní pohyb v seniorském věku

Kdy se opravdu člověk stává seniorem? Obecně seniory řadíme do věkové kategorie 60 let a výše, ale cití se dotyční opravdu jako senioři?

I když je všeobecně známo, že stárnutí je nenávratný proces, který potká každého z nás, většina lidí se ho snaží oddálit  pomocí zdravého životního stylu. Což zahrnuje vyváženou stravu a aktivní pohyb. Ne však každý senior může vykonávat všechny druhy pohybových aktivit a měl by brát v potaz svůj zdravotní stav.

Ve stáří dochází ke změně vzhledu, což můžeme vidět na ztrátě elasticity, pigmentových skrvn a vrásek na kůži. Dalším specifickým znakem stáří je úbytek kostní hmoty, svalstva, vlasů a mozkových buněk. Sníženou aktivitu můžeme také pozorovat na smyslových orgánech.

V seniorském věku tyto jedince postihuje velká škála chorob jako jsou choroby plic, ledvin, trávicího traktu, pohybového aparátu, krve a jiné.

Se všemi těmito příznaky bychom měli počítat při vytváření pohybových aktivit. Nejde zde o žádné sportovní výkony, ale o rozvoj mobility jako jsou běžné denní činnosti, uchovávání soběstačnosti, jistoty, sebevědomí a kvality života. Hlavními úkoly těchto aktivit je pomoc vyrovnat se  psychicky se stárnutím a ochabováním funkcí orgánů, vhodně kompenzovat potenciální postižení, oslabení a zkrácení svalstva, zlepšení koordinace, dynamiky, vytrvalosti, motorické aktivity atd….

Se seniory bychom měli cvičit nejideálněji dvakrát až třikrát týdně 15 až 20 minut. Při cvičení je důležité dodržovat pitný režim, pravidelné dýchání, dbáme na srozumitelný a hlasitý projev, popřípadě můžeme využít hudebního doprovodu, například relaxační hudby. Nejprve využíváme cviky lehké na zvládnutí a až poté náročnost prvků zvyšujeme.

Pohybové aktivity by měly být zaměřeny na:

 • smyslového vnímání,
 • rovnovážná cvičení
 • nácvik chůze a vstávání
 • cvičení na svalové dysbalance a správné držení těla
 • cvičení na udržení fyziologického rozsahu v kloubech
 • cvičení jemné motoriky, obratnosti, koordinace
 • dechová a relaxační cvičení
 • spinální cvičení
 • cvičení pro sociální komunikaci
 • vytrvalostní (aerobní) cvičení
 • automasáž (popřípadě jednoduchá vzájemná masáž mezi klienty)
 • cvičení paměti a kognitivních (rozpoznávacích) procesů

 

Je dokázáno, že nejlepším prostředkem pro znovu navrácení radosti do života pro seniory je taneční terapie. Při tvoření tanečního obrazu je nutno dbát na zdravotní stav, věk nebo postižení seniora. Kroky musíme provádět nejprve pomalu, kroky čardáše nebo např. polky nahradíme přenášením váhy těla z nohy na nohu. Do tance přidáme pohyby rukama. Vozíčkářům pomůže terapeut, který s vozíčkem pohybuje a zároveň svého svěřence drží za ruku a přidává se do tance s ním. Handicapy starších lidí nemusí být nevýhodou. Pomůcky jako chodítka, hole, invalidní vozíky se mohou stát předmětem a středem pohybu. Tanečním terapeutem by měl být profesionální tanečník se zkušenostmi. Měl by umět vystupovat a poskytnout svým klientům adekvátní pohyby jejich zdravotnímu stavu. Důležité je umění zkombinovat příjemnou hudbu vyvolávající pozitivní emoce, navodit atmosféru pohody a klidu a dokázat, že i klient na vozíku má pocit, že tančí. To vše má na seniora dobrý vliv, protože zapomene na problémy nebo na svůj handicap. Dobrý terapeut umí své svěřence motivovat. Taneční terapie má pozitivní účinky, nejen, že se důchodci cítí lépe, ale zlepšuje se jim psychika, koordinace, rovnováha a hybnost.

 

Zájemci můžou na těchto internetových stránkách najít další vhodné pohybové cvičení pro seniory ( http://www.cvicime.cz/cviceni-praha/cviky/vek/seniori2.html ).

Věříme, že pohybová aktivita v pozdním věku bude častěji vyhledávána a tím se celkově zlepší životní styl této věkové kategorie.

 

Autoři:  Kateřina Kopečná Monika Lauterbachová Marek Pěník

Použité zdroje:

Wittmannová, J. (2007). Aktivní v každém věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Uhlíř, P. (2008). Pohybová cvičení seniorů.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/aktivni-pohyb-v-seniorskem-veku/

21 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Lucie Hlavatá on 22.4.2013 at 22:26
  • Reakce

  souhlasím s autorem, že pohyb seniorů je důležitý, článek je velmi stručný a věkovou hranici nelze zcela přesně určit. Obohatila bych článek o podrobnější výčet nemocí, které lze zdravým pohybem potlačit nebo jim předejít. Zároveň se mi líbí odkaz na závěru článku, který je velmi názorný na konkrétní cviky.

  • Veronika Jelínková on 29.4.2013 at 21:08
  • Reakce

  Seniorů bude v České Republice stále přibývat, a proto je toto téma nadčasové. Líbí se mi, že se na seniory nezapomíná. Určitě by se měl tento článek rozšířit mezi obyvatelstvo, aby každý věděl, že stáří ještě není konec života. Určitě bude v budoucnu potřeba znát, jak provádět pohybovou aktivitu s našimi babičkami a dědečky.

  • Josef Šikola on 20.5.2013 at 16:07
  • Reakce

  Dobrý článek, jediné co mi tu chybí je zmínka o regeneraci, která je při cvičení se seniory velice důležitá a podle mě má taky svá pravidla, jelikož cviky se podle stavu a věku seniora různí.
  Jinak téma pohybu v seniorském věku je velice vhodné a bude stále důležitější. Jsem rád, že byla zmíněna terapie tancem, na stejnou úroveň bych postavil Nordic walking, který se stává u seniorů velice populární.

  • Jan Choc on 20.5.2013 at 21:52
  • Reakce

  Moc se mi líbí využití tance a hudby, jelikož na tyto dvě složky spousta lidí zapomíná. Pohyb seniorů by měl ve společnosti být stejně důležitý, jako pohyb mladých ba možná i důležitější. Protože kdo je mladý, může se pohybovat jak chce. Skvělý článek, dávám palec nahoru!

  • Radek Nemeškal,TUL on 21.5.2013 at 19:33
  • Reakce

  Výtečně pojatý článek o pohybu seniorů. Hned na začátku se mi líbilo zpochybnění věkové hranice. Ostrá hranice určitě neexistuje. Říká se: člověku je tolik, na kolik se cítí. Z uvedených aktivit bych vyzdvihl zejména tanec. Myslím že je to přiměřená pohybová i společenská forma, která přináší pozitivní výsledky jak na fyzickou na tak na psychickou stránku člověka. Dále oceňuji kontaktní odkaz pro zájemce. Věřím, že tito lidé se snaží aby důchod nebyl pouhé dožití ale plnohodnotná životní etapa.

  • Aleš Moravec REK on 24.5.2013 at 18:48
  • Reakce

  Velice vhodná a zdraví prospěšná metoda pro seniory jsou v dnešní době lázně, kde se lidé setkají téměř se všemi druhy pohybových aktivit, které byly v článku zmíněny. Mimo jiné téměř ve všech lázních jsou poskytovány večerní programy za doprovodu hudby, kde si senioři dopřejí požitek ze společenského života a poznání nových lidí. Hezký článek, ve kterém se dozvíme ve stručnosti o aktivním životě seniorů a problémů s ním spojeným.

  • David Kuch on 26.5.2013 at 14:41
  • Reakce

  V této věkové skupině opět narůstá množství volného času, a pokud je vyplněn pohybovou aktivitou v přijatelné míře, je to velmi dobře. Velkým úskalím u této skupiny mohou být zdravotní obtíže spojené už s opotřebeným pohybovým aparátem. Díky zvýšené pohybové aktivitě této skupiny je na rozmachu pěší turistika, která je s ohledem na věk a zdravotní stav nejpřijatelnější. Dalším plusem je, že díky pohybové aktivitě a pravidelným setkáváním se s ostatními lidmi, jsou senioři stále začleněni do společnosti.

  • Šárka Plešáková on 27.5.2013 at 13:35
  • Reakce

  Pohyb pro seniory je velmi dobrá věc. Jelikož jim v tomto období, jak už tu bylo zmíněno, přibývá volný čas, je to dobrý způsob, jak tento čas trávit. Myslím si, že volného času by měli senioři využívat co nejvíce a to všemi možnými dostupnými způsoby, ovšem s ohledem na své zdraví. Mohou se zdokonalovat i v různých činnostech, nehledě na to, že jim tyto volnočasové aktivity pomohou zbavit se strachu ze sociálního vyloučení nebo pocitu samoty.

  • Zdeněk Brož (REK) on 28.5.2013 at 12:15
  • Reakce

  Neoznačoval bych tuto věkovou skupinu „seniory“. Je o to o každém, jak moc chce pro sebe něco dělat a tím tak tuto hranici od sebe vzdalovat. Doporučil bych nejvíce asi plavání, není tolik náročné na pohyb a procvičíme téměř všechny klouby a svaly. Dále se mi velice líbí práce z handicapovanými lidmi. Určitě bych se jim snažil život zpříjemnit, tudíž se mi líbí zmiňovaný tanec. Emotivní hudba a školení pracovníci by mohli handicapovaného vrátit vzpomínkami do mládí.

  • Martina Myslivcová (REK) on 28.5.2013 at 16:41
  • Reakce

  Tento článek se mi velice líbí, jelikož je pro každého z nás. Každý jednou dospěje do věku, kdy už mu pohyb nepůjde tak snadno, jako dřív. Aktivním pohybem v seniorském věku můžeme předejít různým obtížím, a i když starší lidé nikdy nesportovali, mohou začít právě teď. Líbí se mi propojení tance a hudby a informace, že by lektor měl být profesionál se zkušenostmi. Takový lektor může udělat velice kvalitní lekci pro seniory, kteří se k němu budou rádi vracet a jistě naváží i nová přátelství. Aktivní senior také jistě bude na svět koukat jinak, než jeho negativní kolegové, kteří nechtějí nic dělat a jen si stěžují.

  • Libor Vavřich (REK) on 29.5.2013 at 10:28
  • Reakce

  Jde o individuálního člověka, jak se cítí starý na to, aby dělal různé věci. Znám 60leté seniory, kteří chodí plavat, hrát volejbal a neustále něco podnikají a naopak ty, kteří nedělají nic, jen koukají na televizi. Článek hezky vyčetl, co by každý, kdo dělá nějakou pohybovou aktivitu pro starší lidi měl dodržet. Přece jen starší těla jsou náchylnější ke všemu. Podle mě jsou tam, ale jen pohybové aktivity pro starší lidi, kteří ty těžší aktivity provádět nemůžou. Ještě bych tam dodal i aktivity trochu náročnějšího typu, protože ne každý starší člověk si představuje pohybovou aktivitu jako je nácvik chůze a vstávání.

  • Simona Matoušová (REK) on 29.5.2013 at 20:26
  • Reakce

  Musím začít s tím, že mě článek překvapil svým obsahem i pojetím. Líbí se mi, že se pozornost nesoustřeďuje pouze na děti a jejich vývoj, ale že se také myslí na starší členy společnosti. Život by měl mít stejnou hodnotu jak v 6 letech, tak i v 60. Nejvíce mě zaujal tanec jako forma pohybu. Tohoto tance se mohou účastnit i lidé na vozíčku, s berlemi apod., což je dle mého názoru velmi pozitivní pro jejich život. Jak všichni víme, stáří s sebou nese mnohá oslabení a onemocnění, avšak tento článek nám nabízí řešení, jak si i ve stáří uchovat sílu (fyzickou a duševní) do života. Důležité je také si odnést poznatek, že není důležitý výkon, ale již samotná pohybová činnost má v sobě svůj cíl. Nakonec bych kladně zhodnotila, že je na konci pod článkem odkaz pro zájemce, kteří se chtějí o tématu dozvědět více.

  • Lukáš Bekr (REK) on 2.6.2013 at 16:05
  • Reakce

  Myslím si, že v tomto věku bychom měli vykonávat aktivní pohyb. Podle mého názoru nejde o žádné sportovní výkony, ale o rozvoj běžných denních činností, uchovávání soběstačnosti, jistoty, sebevědomí a kvality života. Hlavními úkoly těchto aktivit je pomoc vyrovnat se psychicky se stárnutím a ochabováním funkcí orgánů, oslabení a zkrácení svalstva, zlepšení koordinace, dynamiky, vytrvalosti, motorické aktivity atd…

  • Martin Lukeš (TUL) on 2.6.2013 at 16:16
  • Reakce

  Pěkný článek, souhlasím s autory, pohyb pro seniory je velice důležitý. Jde o pocit dotyčného jedince jak se cítí a jak je na tom po zdravotní stránce. Myslím si, že volného času by měli senioři využívat co nejvíce a to všemi možnými dostupnými způsoby, ale s ohledem na své zdraví. Každý z nás jednou přijde na to, že už to nejde tak dobře jako dřív. Když to vidím u svých prarodičů, tak bych doporučil jízdu na kole, procházky, masáže, saunu nebo páru.

  • Kryštof Jelínek on 2.6.2013 at 18:07
  • Reakce

  Tento článek se mi jako celek velice líbí. Zapojení hudby do jednotlivých cviků je podle mě stěžejní a dodá cvičení na atraktivnosti. Rovněž se mi líbí že autor neopomněl užijí jednotlivých pomůcek, jako holí atd. a zapojil je do cvičení a tance. Pod článkem je rovněž i umístěn link na jednotlivé vhodné cviky, které jsou přehledně rozděleny a popsány. Navíc jsou i hezky ilustrovány fotkami, takže závěrem mi zbývá říci, propracovaný a parádní článek, kterým by se mohli inspirovat nejen senioři, ale i jejich cvičící, nebo rodinný příslušníci a přivést je k tomuto druhu cvičení.

  • Martin Šťastný (REK) on 3.6.2013 at 01:51
  • Reakce

  Článek byl stručný a moc hezky popsán. Myslím si, že vitalita mezi seniory je dosti odlišná. Líbí se mi, že tu bylo poukázáno na různé aktivity, jak se senioři můžou udržovat v dobré kondici, ale také veliké plus má taneční terapie, která pomáhá nejen seniorům na jejich psychice a zmiňované rovnováze a pohyblivosti.

  • Petr Chvojka on 3.6.2013 at 13:02
  • Reakce

  Článek je výborně sepsán a sesumírován. Z celého textu mě nejvíce zaujala poslední část kde se autoři zmiňují o terapii tancem. Člověku se vybaví tanec při mnoha příležitostech, ale tanec jak terapie to se zřejmě moc lidem nevybaví. Autoři perfektně popisují postup jak začínat při tanci a dále rozvíjet jejich pohybový rozsah. Kolikrát, když člověk vidí starší osobu tancovat může mu na tváři vidět malý úsměv a myslím, že přesně tenhle úsměv je cílem tohoto článku.

  • Pavel Šrejma, REK on 3.6.2013 at 22:30
  • Reakce

  Povedený článek s velkým množstvím informací. Myslím si, že pohyb v seniorském věku se stává poslední dobou čím dál více populární. Soudím tak pouze z vlastní zkušenosti a to např. při návštěvě bazénu. Líbí se mi zmínka o tanci vozíčkářů za pomoci terapeuta, do této doby jsem o tomto druhu tance neměl ponětí. Věková hranice, kdy se člověk stává seniorem je individuální a těžko ji lze obecně stanovit na určitý věk. Jen člověk sám ví, kdy se cítí na gauč a papuče a nebo má ještě síly a odhodlání pro pohybové aktivity.

  • Pavlína Plačková on 4.6.2013 at 20:24
  • Reakce

  Souhlasím s tím, že by člověk neměl přeceňovat svůj zdravotní stav a měl si najít aktivitou úměrnou jeho zdraví. Nejvíce mě z celého článku zaujala taneční terapie, naprosto s autorem souhlasím, že tanec a hudba vnáší opět do života radost. Což se určitě odrazí jak na psychice člověka, tak na jeho zdraví.

  • Věra on 19.3.2016 at 20:33
  • Reakce

  zdravím všechny a mám prosbu či dotaz? je mi 64 let.jsem od dětství dost sportovně aktivní tvor.ještě dnes běhám denně 5 km kopcovitým terénem.Ale v poslední době pozoruji,že mne zmáhá únava a občas se mi nechce….Máte prosím někdo zkušennosti? je to normální,nebo jsem jen na stará kolena línější? Kolik bych měla sportovat v mém věku? Jsem zdravá,štíhlá normální žena.Děkuji

  • Renata Kovářová on 12.2.2017 at 18:12
  • Reakce

  Krásné, důležité je si uvědomit, že senioři nejsou jen přítěž společnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že hudba dokáže navodit příjemné emoce a tanecem zapojíte všechny seniory bez ohledu na jejich hendicap. Pohyb je důležitý v každém věku, samozřejmě je vždy nutné znát zdravotní stav a tanec i cvičení přispůsobit potřebám klienta. Článek je výborným zdrojem informací, nápadů a rad. Skvělé!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.