Psychomotorický vývoj dítěte v kojeneckém období

Následuje po období novorozeneckém – lze jej tedy ohraničit časově od 1. měsíce do 12-ti měsíců věku dítěte. Toto období je charakterizováno nejdramatičtějším vývojem dítěte, a to ve všech oblastech.

Kojenec se vyvíjí plynule a jednotlivé dovednosti na sebe navazují. Neznamená to však, že vývoj probíhá přímočaře – často se objevují fáze, kdy se zdá, že se vývoj zastavil nebo dokonce vykazuje kroky zpět. Dítě se vyrovnává s přímým působením gravitace a všemi vlivy vnějšího světa. Hledáním a také pomocí již ukotvených strategií o kontrole držení těla nalézá se těžiště, svůj střed. Učí se, že má dvě stejné strany. V kojeneckém období si dítě vytváří první pohybové vazby, kojenec se naučí lézt, sedět a naučí se i základy chůze. Není vhodné zejména u chůze kojence nutit, aby začal chodit co nejdříve, protože pak dochází k nevhodnému přetěžování kloubů. V tomto období se za pomoci pohybu formují i správná prohnutí páteře. Pro podporu rozvoje pohybu jsou vhodné barevné míče, které se po dotyku kojence pohybují. Míč můžeme kojenci pomalu posílat, můžeme jej klást na krátkou vzdálenost od kojence tak aby se musel k míči doplazit, dolézt po kolenou atd. Oblíbená jsou také chrastítka, protože po dotyku vydávají jako odpověď na pohyb zvuk.

1. –  4. měsíc

Během prvních měsíců života kojence se odehrává jeden zázrak za druhým. Dítě neuvěřitelně rychle roste, tělesný systém se stabilizuje, teplota těla se ustaluje, dech a tep jsou postupně stále pravidelnější. S tím, jak se posilují svaly a dítě nad nimi postupně získává kontrolu, se zlepšuje celková motorika. Během stále delších časových úseků, kdy je kojenec vzhůru, probíhá jeho osobnostně-sociální vývoj. Dítě postupně zapojuje zrak do prozkoumávání okolí, zajímá se o to, co se kolem něj děje, a na dění kolem sebe sociálně reaguje. Rozvíjí se v něm sociální vědomí, narůstá důvěra vůči rodičům a pečovatelům a vytváří si k nim emoční vazbu. Pláč sice zůstává primárním způsobem komunikace a prostředkem upoutávání pozornosti dospělých, zároveň se však již objevují komplexnější komunikační dovednosti. Dítě rádo napodobuje zvuky řeči a gesta lidí okolo sebe. Po dobu, kdy je vzhůru, se neustále učí a osvojuje si nové schopnosti a dovednosti, s jejichž pomocí prozkoumává dosud nový a neznámý okolní svět.

V 6-ti týdnech se utiší matčiným hlasem, začíná vokalizovat (brouká a klokotá). Ve třech měsících se směje a výská radostí.

V 6-ti týdnech udrží kojenec hlavičku v rovině těla. Od 2. měsíce kojenec otáčí hlavu za lesklými pohybujícími se předměty. Ve třech měsících se již samo nadzvedává z ležící polohy – hlava nezůstává pozadu, ale je držena nad rovinou polohy těla. Ve 3. měsíci fixuje všechny předměty.

V 6-ti týdnech krátce zafixuje houpající se předmět. Ve třech měsících krátce podrží chrastítko, sleduje pohybující se osobu očima. Po třetím měsíci začíná dítě ohmatávat předměty, a to rukama i nohama.

V 6-ti týdnech se kojenec usmívá a/nebo vydává zvuky, když se na něj hovoří.

4. – 8. měsíc

Mezi čtvrtým a osmým měsícem se u kojence rozvíjí velká škála dovedností a dítě se učí lépe ovládat své tělo. V 6-ti měsících začíná nesrozumitelně žvatlat, reaguje na emocionálně rozdílný hlasový projev matky. Pokud zrovna nespí, vyplňuje každý okamžik nějakou aktivitou. Hraje si s hračkami, které se mu dostanou do ruky, a testuje je v ústech. Spoustu toho „napovídá“ a zvuky, které vydává, jsou různorodější a čím dál tím složitější. Pouští se do sociální interakce a reaguje na všechny možné podněty z okolí, na výraz tváře a na gesta, na příchody a odchody lidí, kteří patří do jeho světa. V tomto období jsou děti spokojené a společenské. Nedělá jim potíže přecházet do spontánní vlastní aktivity k sociálním aktivitám iniciovaným druhými.

V 6-ti měsících sedí a opírá se o stěnu (bez postranní opory), umí se překulit (dříve z bříška na záda, asi o měsíc později i naopak).

V 6-ti měsících sahá po chrastítku a třepe s ním, hraje si s nožičkami. V 9 měsících drží, ukusuje a žvýká sušenku, zvoní na zvonek, když se mu to předvede, začíná chápat hru.

V 6-ti měsících vydrží kojenec fixovat až 30 sekund, otáčí se spontánně.

9 – 12. měsíc

V 9-ti měsících zdvojuje slabiky (ma ma, da da), napodobuje zvuky, rozumí „ne“, ukáže kde je máma, táta. V tomto období narůstá pasivní slovní zásoba – slova, kterým dítě rozumí. Ve 12-ti měsících řekne 2-3 slova s významem, podává na žádost hračku, vyplní jednoduchý příkaz (např. „dej mi to“)

V období mezi osmým měsícem a jedním rokem se dítě v rámci vývoje intenzivně připravuje na dvě důležité události – na chůzi a řeč. Dále je čím dál tím zručnější při zacházení s malými předměty a spoustu času tráví tím, že bere do rukou a zase pouští nejrůznější hračky a vůbec vše, co se ocitne v jeho dosahu. Děti v tomto věku jsou také nesmírně společenské. Přicházejí na to, jak se stát středem pozornosti a jak si zasloužit chválu a potlesk rodiny a přátel. Schopnost napodobovat se stále zdokonaluje a slouží dvěma účelům: rozšiřuje sociální interakci a pomáhá dítěti, které má před sebou další měsíce prudkého vývoje, učit se novým dovednostem a osvojovat si nové chování.

Ve 12-ti měsících dělá ručičkou pá-pá, tleská rukama, vyprazdňuje skříňku, přikládá při oblékání např. čepici k hlavě, boty k nohám.

Vývoj myšlení začíná od 9. měsíce věku, kdy dítě cíleně vyvolá účinek, který se dostavil před tím náhodně. Začíná používat předměty v ruce jako nástroje – např. si přitáhne hračku tahem za ubrus pod ní.

V 9-ti měsících sedí dítě stabilně na podlaze a může se otáčet, aby dosáhlo na hračku, stojí a přidržuje se nábytku. Ve 12-ti měsících se dítě vztahuje do stoje, drží se nábytku a obchází, první samostatné krůčky. Po 12-ti měsících věku vkládání předmětů do úst již pozbude významu a považujeme je za zlozvyk. V 6-ti měsících zvedne hračku z podložky, přendá ji z ruky do ruky. V 9-ti měsících se dívá po padajících hračkách, šťouchá ukazováčkem do předmětů, donese šálek k puse. Ve 12-ti měsících uchopuje do pinzety (palcem a ukazováčkem proti sobě), po názorném předvedení tluče kostkami o sebe, postaví 2 kostky na sebe, je schopno si utřít samo pusu plenkou, vhodí minci do pokladničky, snaží se zasunout klíč do zámku.

 

Referenční seznam:

Lievegoed, B.C.J. (1992). Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar.

Eileen Allen, K. & Marotz, L. R. (2005). Přehled vývoje dítěte – od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, s.r.o.

Autorky: Monika Vindišová, Hana Lysáčková, Barbora Mičkalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/psychomotoricky-vyvoj-ditete-v-kojeneckem-obdobi/

5 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Lucie Hlavatá on 22.4.2013 at 21:59
  • Reakce

  Tento článek se mi líbí, protože přesně popisuje co každý běžný (průměrný) novorozenec v určité měsíční fázi již dovede. Článek bych doporučila některým mladým rodičům, kteří by podle něj dokázali rozpoznat zda dítě má nějaké poruchy motorické dovednosti a včas je dokázali řešit se svým pediatrem. Zároveň bych ale upozornila autorky že dítě v 1. – 4. měsíci ještě nedokáže napodobovat zvuky řeči a gest jelikož jeho zraková ostrost není ještě plnohodnotně vyvinuta, zároveň dítě dokáže vyprodukovat od 4. měsíce pouze zvuky jako je broukání a teprve se zvuk učí „vyluzovat“.

  • Monika Galabová on 6.5.2013 at 10:54
  • Reakce

  Článek považuji celkem za povedený, ale mám k němu pár výtek. Například kojenec se do 4. měsíce života více vyvíjí psychicky nežli motoricky a stejně tak kojenec do 4. měsíce zatím nezískává kontrolu nad svými svaly, jak je v článku uvedeno. Dále pak bych článek lépe uspořádala, jednotlivé měsíce bych nechala napsané u sebe, nepřeskakovat od 6. měsíce např. ke 12. měsíci života kojence. Jinak se mi v tomto článku líbí, že je rozepsané co v jakém měsíci kojenec dovede. Článek je krátký a stručný, což také považuji za plus.

  • Martin Šťastný (REK) on 3.6.2013 at 01:29
  • Reakce

  Pro mě osobně, byl článek velice poučný. Článek bych doporučil nejen pro mladé rodiče, ale i pro ty, kteří čekají své první dítě. Z článku pochopíme, jak se novorozeně v prvních měsících vyvíjí, jak prozkoumává svět, ale také jak bychom mohli rozpoznat, že u dítěte dochází k nějaké poruše. Novorozeňata jsou velmi chytrá a učenlivá. Potom bych se chtěl vyjádřit k sekci, kde se píše o vyvíjení psychiky a motorice. Podle mého názoru je toto téma individuální a záleží na vývoji novorozeňat. Článek hodnotím jako velmi zajímavý a naučný.

 1. článek je zajímavý, avšak formálně neuspořádaný a lehce chaotický. Mladým maminkám bych ho určitě doporučila. Skýtá spoustu užitečných rad, o kterých ne každá maminka ví. Tato cvičení pak provozují špatně, čí zcela vůbec. To může mít za následek špatný fyzický vývoj kojence.

  • Šárka Plešáková on 4.6.2013 at 03:48
  • Reakce

  Článek je velice pěkně a naučně zpracovaný. Vysvětlení jak to s novorozenci chodí, co v jakém měsíci už dokáže je poučné jak pro mladé rodiče, tak i pro mě jakožto tetu dvou malých synovců. Nicméně musím souhlasit s komentářem Lucky Hlavaté, že kojenec opravdu není schopný v 1.-4. měsíci života dostatečně napodobovat zvuky řeči, možná nejdříve tak v tom 4.měsíci, nicméně gesta ano.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.