Štítek: kultura

Týn nad Bečvou – obec pod hradem Helfštýn

Obecní úřad a dobrovolné složky obce se ochotně podílejí na pořádání akci, a právě tyto akce koření naše životy. Díky jejím rozmanitostem může každý upíjet z toho nápoje, který je jeho srdcovou záležitostí, který vyhovuje jeho mentalitě a zájmům. U nás v Týně můžeme trávit volný čas aktivitami, které nám přinesou potěšení, zábavu, odpočinek a které přispějí k rozvoji a obnově našich tělesných, tvůrčích i duševních činností. I vy můžete využít rozmanité nabídky a užít si tak neopakovatelnou atmosféru venkovské atmosféry. Rozhodně to stojí za to k nám, do Týna, přijet a pobýt. Srdečně zveme.
Autor: Renáta Vaculinová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/tyn-nad-becvou-obec-pod-hradem-helfstyn/

Sídlo arcibiskupů zpřístupněno veřejnosti

Srdce Hané, krajské město Olomouc, nabízí turistům dvě lákadla, která svým významem přesahují hranice České republiky. Tím prvním je mezinárodní zahradnická výstava a veletrh Flora a tím druhým památková rezervace, po Praze druhá největší v republice. Od roku 2000 v jejím čele stojí díky připsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO Sloup nejsvětější trojice. Od poslední dubnové soboty tohoto roku byl seznam veřejnosti přístupných olomouckých církevních památek rozšířen o další unikát – Arcibiskupský palác. Unikum nespočívá pouze ve významných dějinných událostech, které se v jeho prostorách udály, ale též ve faktu, že se v rámci střední Evropy jedná o jediné plně funkční oficiální sídlo úřadujícího biskupa, které je přístupné veřejnosti.
Autor: Oldřich Hofírek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/sidlo-arcibiskupu-zpristupneno-verejnosti/

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Zámek je dvoupatrová čtyřkřídlá budova s arkádovým dvorem a figurálními sgrafity na fasádě. Na zámek navazuje přírodně krajinářský park z 19. století. Zámek najdeme v západní části obce a na pravém břehu řeky Ondřejnice. V roce 2003 proběhla v rámci projektu Phare 2000 rekonstrukce chodníků v areálu zámku a příjezdové cesty. V zámeckém parku byla umístěna pamětní deska, které připomíná realizaci projektu. Budova dnes slouží potřebám obce, konají se tu mnohé kulturní akce.
Autor: Marek Chrenko

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/03/zamek-ve-stare-vsi-nad-ondrejnici/

Památník a Infocentrum Lovců mamutů v Předmostí

Život neandrtálců v Předmostí dokazuje jen pár nalezených nástrojů, zato v době Neolitu (5500-3500 př.n.l.) bylo prokazatelně zjištěno v Předmostí sídliště. Dokazuje to nález z roku 1971, kdy zde byly zjištěny dva pohřby v pohřebních jamách. Dále zde byly nalezeny zbytky keramiky z této doby. Další nálezy keramiky dokazují, že osidlování pokračovalo i v Eneolitu (3500- 1900 př.n.l.), dokazuje to i nález provrtané palice z parohu datované do tohoto období. Nechybí důkazy o tom, že život v Předmostí pokračoval i přes dobu Bronzovou, železnou až po Slovanské osidlování.

Autor: Libor Zbytek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/pamatnik-a-infocentrum-lovcu-mamutu-v-predmosti/

Zámek Karviná – Fryštát a karvinské lázně Darkov

Město Fryštát, jež je dnes jednou z částí Karviné, bylo založeno koncem 13. století těšínskými knížaty. O dřevěném hradu je ve Fryštátě poprvé zmínka roku 1450. V roce 1511 byl však zničen požárem a spolu s ním i část města. V té době vládnoucí kníže Kazimír (1471-1523) nechal objekt znovu vyzdvihnout, tentokrát ale jako raně renesanční zámek.
Darkovské lázně vynikají v léčbě neurologických indikací a léčbě pohybového ústrojí a řadí se mezi nejlepší v České republice.Jejich věhlas je však nejen u nás, ale i v zahraničí, a velkou část klientely tvoří pacienti z Ruska a arabských zemí.
Autor: Lenka Vičíková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/zamek-karvina-%e2%80%93-frystat-a-karvinske-lazne-darkov/

Letmé zamyšlení nad možnostmi rekreace v Krásném městě

Kutná Hora je všeobecně uznávané turistické centrum. Město patří k historicky nejvýznamějším městům České republiky, právem je považováno za pokladnici především architektonických klenotů naší země. Historie města se začala psát v raném středověku, význam Kutné Hory rostl v souvislosti s těžbou stříbra. V Kutné Hoře jsou zcela unikátní stavby z různých historických období a město se pyšní pestrou mozaikou architektonických slohů. Na území města se nachází dvě gotické katedrály, dva románské kostelíky, pět kostelů gotických a dva barokní, tři velké klášterní objekty, dvě gotické kaple, množství měšťanských domů a desítky kamenosochařských děl. Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci bylo v prosinci 1995 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Autor: Radka Karelová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/letme-zamysleni-nad-moznostmi-rekreace-v-krasnem-meste/

Volný čas v Náměšti na Hané

Náměšť na Hané leží asi 15 kilometrů od Olomouce. Je to město plné historických památek, jemuž vévodí zámek ve stylu ranně klasicistního baroka. Městečko je také známé každoročním folkovým festivalem Zahrada.
Ke trávení volného času poslouží Dům aktivního odpočinku Svatojánská zahrada, kde návštěvníci mohou posilovat na moderních strojích, zajít do Finské nebo Turecké sauny, na masáž, do páry nebo jen tak na internet. Ve venkovním areálu můžou navštívit laserovou střelnici nebo si zahrát stolní tenis.

Autor: Michaela Voskárová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/volny-cas-v-namesti-na-hane/

Bruntál – město mezi horami a vodou

Město Bruntál, jako jedno z našich nejstarších měst, založené kolem roku 1213, obklopené věncem vrchů sopečného původu leží v severovýchodní části České Republiky, v Moravskoslezském kraji. Počet obyvatel přesahuje 17 tisíc. Bruntál je vstupní branou do Jeseníků a toto pohoří i s nejvyšší moravskou horou Pradědem (1492 m n. m.) odkrývá svou krásu již při pohledu z města.
Autor: Kateřina Bösová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/bruntal-mesto-mezi-horami-a-vodou/

Vodní tvrz a Vlastivědné muzeum Jeseník

Chtěl bych Vás pozvat do Jeseníku, který se nachází v nejsevernější části Olomouckého kraje a to zejména do historické památky Vodní tvrze, která je nejvýraznější budovou v centru města. V současné době v prostorech Vodní tvrze sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Tato ojedinělá ukázka vyspělé středověké architektury je středem pozornosti tuzemských i zahraničních turistů.
Autor: Tomáš Hlobil

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/vodni-tvrz-a-vlastivedne-muzeum-jesenik/

Park miniatur Lednicko-valtického areálu, neboli drahý „špás“ radnice!

Území mikroregionu Lednicko-valtického areálu (LVA), jehož součástí je památková zóna Lednicko-valtický areál, leží v jižní a jihovýchodní části okresu Břeclav. Majestátné zámky jsou obklopené rozlehlými zahradami. Romantickou krajinu zdobí rybníky. Podél upravených cest stojí mnoho skvostných staveb. To všechno vytvořili ruku v ruce s přírodou šlechtický rod Lichtenštejnů. Lednicko-valtický areál je od roku 1996 součástí světového a kulturního dědictví UNESCO.
Autor: Jakub Klimovič

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/park-miniatur-lednicko-valtickeho-arealu-neboli-drahy-%e2%80%9espas%e2%80%9c-radnice/

Slovácký rok v Kyjově

Kyjovsko je jedinečným místem pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel. Slovácký rok v Kyjově, to je příležitost k setkání s opravdovostí lidí, s dotekem dávných časů a kořenů. Historie Slováckého roku, nejstarší národopisné slavnosti v České republice mající věhlas po celém světě, sahá až do roku 1921. Slovácký rok patří bezesporu k nejstarším folklorním festivalům v České republice a řadí se k největším kulturním akcím s nadregionálním a mezinárodním významem. Až na výjimky v meziválečném a poválečném období je pořádán v pravidelných čtyřletých intervalech a ve dnech 11. – 14. srpna 2011 proběhne jeho XVIII. ročník. V tomto roce tak festival oslaví 90. výročí svého založení.
Autor: Marcela Turečková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/slovacky-rok-v-kyjove/

Folklórní akce – Ostatky 2011

Pozvání na folklórní akci „Ostatky 2011“ ve Vážanech 12. 3. 2011.
Aktivní účastí si během jednoho dne můžete vyzkoušet vaše komunikativní, pěvecké, taneční a pohybové dovednosti, vaše vytrvalostní schopnosti a součastně se zúčastnit i zážitkové gastronomie.

Akce je určena všem, kteří mají rádi společnost stejně aktivních lidí s cílem pobavit sebe a ostatní. Všichni účastníci si odnesou neopakovatelný zážitek, později prožitek, nové zkušenosti. Celý projekt financují a organizují sami občané obce, vesměs členové spolku Sokol.

Autor: Kovářová Jana

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/folklorni-akce-ostatky-2011/

Ostrava a její hrad

Jednou z těch nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších turistických oblastí Ostravska je kulturní památka SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Málo kdo ví, že se Moravskoslezská metropole pyšní tímto ojedinělým skvostem.
Autor: Zuzana Hajduková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/ostrava-a-jeji-hrad/