Ostrava a její hrad

Ostrava je město prudkých kontrastů, v nichž se právě může zjevit to, co je jinde neviditelné.    J. Balabán

 Co jste nevěděli o Ostravě

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky, a také třetím s největším  počtem obyvatel. Má výhodnou strategickou polohu – nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy  je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. 

Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení území, na kterém dnešní  město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné.

Město vzniklo na tzv. Jantarové stezce, kterou obchodníci od pradávna využívali jako hlavní cestu spojující Baltské a Středozemní moře. Ve 2. polovině 14. století byly vybudovány městské hradby. Dnes hradby připomíná pouze název ulice Na hradbách a fragment v blízkosti kostela sv. Václava. V průběhu staletí město zažilo četné požáry a vojenské vpády, ale i období rozkvětu obchodu a řemeslné výroby. Zlomový byl objev uhlí ve 2. polovině 18. století, na který později navazoval rozvoj železáren. Ostrava už dávno ztratila tvář typicky průmyslového města, těžba uhlí definitivně skončila v roce 1994.  Na místě původních dolů vznikla hornická muzea a na svou příležitost alternativního využití čeká ještě celá řada uzavřených hutních projektů.

Moravskoslezská metropole, po dlouhou dobu spjatá s těžbou uhlí a průmyslem, rychle mění svou tvář. Vedle technických památek nabízí město návštěvníkům celou řadu kulturních a historických míst či jiných zajímavostí.

 Každé město či obec se pyšní něčím výjimečný, unikátním co nemají jinde v kraji či zemi. I Ostrava má své ojedinělé stavby,  budovy, zařízení a jiná specifika.  I Ostrava má svá nej……, která stojí za zhlédnutí.

Věděli jste například, že ostravská radnice je největší radniční budovou v republice a zároveň má nejvyšší radniční vyhlídkovou věž? Že přírodní koupaliště v Ostravě-Porubě patří mezi největší ve střední Evropě, že Ostrava má nejmodernější budovu divadla loutek, nejstarší pěší zónu či největší hornické muzeum v zemi? Že největší počet zábavních klubů v jedné lokalitě je právě na Stodolní ulici v Ostravě?

Mohla bych jmenovat ještě několik takovýchto zajímavých nej. Je jich mnoho, ale přesto, přijeďte do Ostravy,  možná budete překvapeni. Já Vám teď nabídnu jednu z těch nej.

Jednou z  těch nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších turistických oblastí Ostravska je kulturní památka SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD. Málo kdo ví, že se Moravskoslezská metropole pyšní tímto ojedinělým skvostem. Pojďte se tedy podívat a nasát středověkou atmosféru, račte vstoupit:

Jsem hrad…..

… Ale též deštěm v kamenech svých hradeb i mízou stromů na nádvoří, co vytahují svými kořeny dávné věky kdoví z jaké až hloubky. Roním slzy desítek, stovek let.

O štěstí i strádání, o dnech slavný i těch, kdy mrak válečné vřavy až překryl slunce, o nadšení města, k němuž patřím, i o letech, na která raději zapomenout, o tom všem chci vyprávět…..

Já, Slezskoostravský hrad

Historie Slezskoostravského hradu

Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec  jí hrozila téměř záhuba. Doslova v „hodině dvanácté“ byl hrad koupen od minulého vlastníka a vrátil se do rukou Statutárního města Ostravy. První písemná zmínka o existenci Slezskoostravského hradu se vztahuj k 2. srpnu 1297.  Toho dne se v Ostravě sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem  a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce aby projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště.

Spor byl úspěšně vyřešen. Od roku 1327 patřilo Těšínsko k českému státu a Slezskoostravský hrad ztratil svou funkci pohraničního hradu. Řeka Ostravice přestala být státní hranicí a stala se hranicí mezi panstvími olomouckého biskupa a těšínského knížete, mezi Moravou a Slezskem. O významu, jenž hradu přikládali jeho vlastníci, svědčí fakt, že byl již ve 13. století obehnán 4 metry vysokou a 2,5 m širokou zdí. Slezskoostravský hrad byl třípodlažní stavba s ochranným hradebním systémem. V 16. století byla vybudována vstupní brána s věží, která se dochovala dodnes. V důsledku důlní činnosti stavba poklesla o 16 m, v 80. letech prošla neodbornou rekonstrukcí.

Ve 40tých letech 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba v uhelných slojích přímo pod zámkem.

Jediným vlastníkem Slezskoostravského hradu je Statutární město Ostrava. Od roku 2003 má ve své správě hrad obchodní společnost Ostravské výstavy, a.s.. Hrad prošel celou řadou rekonstrukcí, ať už méně či více náročných. Nyní se může pyšnit tím, co z něj vyrostlo a je na co se dívat…..

Slezskoostravský hrad slouží  k pořádání různých kulturně-společenských akcí jako jsou např. svatební obřady, svatební hostiny, firemní akce, rauty, konference, semináře, divadelní akce, festivaly,  koncerty,  hudební představení, jarmarky, středověké bitvy atd.. 

A tak vypadá dnes….. je vznešený a ušlechtilý….

HRADNÍ VĚŽ je nejvyšší budovou celého hradního objektu, zároveň je to vstupní prostor do celého hradního areálu. V jednotlivých patrech věže si mohou návštěvníci prohlédnout stálou expozici historie hradu a města Ostravy, expozice Třicetileté války a období husitství.

HRADNÍ PEVNOST se nachází na nádvoří Slezskootravského hradu. Je to jedna z nejstarších částí hradu, která však byla necitlivými zásahy minulých majitelů již značně zničena. Je v ní možné vidět původní zdění hradu, hradní sály s vysokými stropy. V roce 2005 byla dokončena úprava této části a návštěvníci získali další prostory k prohlídkám. Od prosince 2007 zde byla upravena  a zařízena obřadní síň s ojedinělou 4×1,5m velkou dřevořezbou znázorňující „svatební veselí“.

V říjnu  2008 byla otevřena dobová hradní kovárna na první terase pevnosti. V tomtéž roce byla otevřena nová hradní kaple – Kaple Jana Czupryniaka, která je přístupna celoročně poskytuje návštěvníkům duchovní odpočinek od každodenních starostí. K vidění je betlém s vyřezávanými figurkami, křížová cesta, modlitebna, socha sv. Hedviky patronky Slezska a skleněné olejové podmalby. Ve sklepním prostoru pevnosti se nachází „velká akvária“ se sladkovodními rybami, „muzeum čarodějnic“ a expozice „Práva útrpného“  s „mučírnou“. V nejvyšším patře  otevřených teras jsou vyhlídkové plošiny, které nabízí krásný pohled na město a jeho části. Směrem na východ je vidět panoráma Beskyd.

Na NÁDVOŘÍ čeká na návštěvníky řada zajímavých exponátů, například ukázky prostředků útrpného práva jako je klec, pranýř, kláda a další. Na nádvoří je také hradní kašna, která nebyla nikdy funkční, neboť hrad stál na skále a nebyl možný přirozený přísun vody, proto se musela do hradu voda vždy dovážet. Nádvoří slouží také pro pořádání různých koncertů, jarmarků, divadelních představení a jiných kulturních akcí. V roce 2008 se prostor hradu rozšířil o spodní nádvoří.

MALÝ SÁL se nachází pod hradní galerií a je to prostor k pořádání kulturně-společenských akcí, seminářů, konferencí, oslav, komorních divadelních představení, rautů a jiných společenských setkání.

Každý hrad má zpravidla také svou HRADNÍ GALERII. Ne jinak je tomu na hradě Slezskoostravském. V galerii se představuje různá výtvarná a umělecká tvorba a pořádají zajímavé výstavy.

Zcela novým hradním prostorem je NOVÁ PŘÍSTAVBA Slezskoostravského hradu, která byla postavena na konci roku 2009. Tento prostor kopíruje původní půdorys staveb. Nová přístavba se skládá ze dvou částí: velkého sálu a hradní terasy.  Velký sál (270 m2) se nachází v přízemí hradní terasy a slouží pro společenské akce jako jsou např. svatební hostiny, rodinné oslavy, firemní večírky, konference, semináře a jiné kulturně-společenských akce. Nikde v republice nenajdeme deskovou dřevořezbu o rozměrech 12×1,6×0,15 metrů. Začíná zakládací listinou, po níž za dřevěnou palisádou pod hradem, následuje lovecká scéna ze 13. století. Průvod princezny Anny Rakouské, která se na hradě zastavila roku 1592 cestou na zámek za svým ženichem, švédským králem, prochází pod kamenným zámkem, neboť tou dobou již byl Slezskoostravský hrad upraven rodem Sedlnických. Těžba uhlí, propad o 16 metrů, ruiny, panorama vysoce průmyslové Ostravy, to všechno jsou další osudy.

Současnost hradu ve 20. století je vyjádřena obnoveným hradem plným života, který vrátil Ostravě a Ostravanům hrdost na své dějiny a také přinese obdiv návštěvníků z širokého okolí i z ciziny. 

Slezskoostravský hrad je podle zdroje České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism kulturní památkou, která obsadila:

12. pozici TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR v roce 2009,

 1. pozici nejnavštěvovanějšího cíle v Moravskoslezském kraji v roce 2009,

 3. pozici TOP 5 nejnavštěvovanějších cílů za zábavou v roce 2009.

O tom, že hrad láká své návštěvníky, není pochyb. Tak se přijďte a přijeďte podívat i vy shlédnout divadelní představení Letní Shakespearovské slavnosti pod širým nebem s romantickým nádechem, vraťte se do dob minulých na Hradních slavnostech, do dob bitev, tance, kejklířů, věčného hodování nebo protančete celou noc na nespoutaném mezinárodním hudebním festivalu Colours of Ostrava. Nabídka je pestrá, stačí si vybrat.

Plán akcí na Slezskoostravském hradě v roce 2011 

Masopustní sobota 5.03.2011

Sobotní den plný zábavy a masopustních dobrot.

Svatební den 19.03.2011

V tento den je možné se nechat oddat v prostorách Slezskoostravského hradu.

Velikonoce na hradě 16.04.2011 – 17.04.2011

Nenechte si ujít první jarní akci na Slezskoostravském hradě pro celou rodinu.

Oblastní kolo Porty  23.04.2011

Každoroční setkání na Slezskoostravském hradě.

Zahájení veteránské sezóny 24.04.2011

Sraz klubu veteránů na hradě s projížďkou městem.

Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc 30.04.2011

Přijďte s námi přivítat jaro.

Neprakta na Slezskoostravském hradě 1.05. 2011

Výstava karikatur.

Hrad žije první pomocí 7.05. 2011

Ukázky Záchranného týmu Českého Červeného kříže ve spolupráci s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Ostrava pro širokou veřejnost.

Hradní slavnosti 14.05.2011 – 15.05.2011

Slavnosti k 7. výročí otevření Slezskoostravského hradu.

Hrad zamilovaných 17.05.2011

Nejen pro všechny zamilované!

Den Slezské 21.05. 2011

Slavnosti městského obvodu Slezské Ostravy s kulturním programem pro širokou veřejnost s účastí populárních osobností.

Den plný radosti 26.05. 2011

Kulturní akce pořádaná nejen pro handicapované děti sdružením Modrý Motýlek.

Svatební den  28.05.2011

V tento den je možné se nechat oddat v prostorách Slezskoostravského hradu.

Western show 4.06. 2011

Ukázky ve stylu western pro širokou veřejnost.

Svatební den 4.06. 2010

V tento den je možné se nechat oddat v prostorách Slezskoostravského hradu.

Janáčkova filharmonie 6.06. 2011

Koncert Janáčkové filharmonie pod širým nebem.

Jazz Open 10.06. 2011

Festival jazzové hudby pro širokou veřejnost.

Mladí umělci na hradě 11.06. 2011

Celodenní akce pořádaná Janáčkovou konzervatoří Ostrava, přehlídka studentů posledních ročníků.

Den Policie 19.06. 2011

Prezentace práce Policie ČR v rámci bezpečnosti občanů. Akce pořádaná pro širokou veřejnost.

Chemie na hradě 24.06. 2011-25.06. 2011

Ukázky chemických pokusů v rámci 60. výročí České společnosti chemické.

Slunohrad 28.06. 2011

Přivítání léta, koncert Českého rozhlasu s velkou účastí populárních osobností české hudební scény.

Výstava dřevořezeb a krojů, život venkovského lidu 1.07. 2011-31.08. 2011

Den s rádiem čas 1.07. 2011

Koncert rádia Čas.

Colours of Ostrava 14.07. 2011-17.07. 2011

Největší mezinárodní hudební festival.

Shakespearovské slavnosti 19.07. 2011-12.08. 2011

Letní přehlídka z her Williama Shakespeara. 

Svatební den 13.08. 2011

V tento den je možné se nechat oddat v prostorách Slezskoostravského hradu.

Výstava psů 14.08. 2011

Krajská výstava psů.

Rock Fest 20.08. 2011

Koncert rockových kapel.

Strašidelná noc na hradě 26.08. 2011-27.08. 2011

Akce pro celou rodinu se strašidelnou prohlídkou.

Festival dřeva 24.09. 2011

Tradiční festival dřeva s prezentací řemesel. Soutěže dřevorubeckých družstev.

Svatební den 1.10. 2011

V tento den je možné se nechat oddat v prostorách Slezskoostravského hradu.

Hradní hodokvas 15.10. 2011-16.10. 2011

Zábavný program pro celou rodinu s kulturním programem. Akce, která nasytí Vaše smysly.

Výstav Betlémů 9.12. 2011-8.01. 2012

11. ročník výstavy historických i současných betlémů. 

Autor: Zuzana Hajduková

Zdroje: http: www.cerna-louka.cz

               http: www.ostrava.cz

               http: www.ostrava2015.cz

               http: www.ostravainfo.cz

               Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism

                Já, Slezskoostravský hrad, Miloš a Radim Polášek, Bohuslav Žárský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/ostrava-a-jeji-hrad/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.