Štítek: děti

Plavání dětí předškolního věku

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.
AUTOŘI: Michal Zdráhal, Kristýna Králová, Lukáš Krčál

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/05/plavani-deti-predskolniho-veku/

Aktivity u dětí s nadváhou nebo obezitou v období puberty

Období pubescence obecně patří k jednomu z nejsložitějších období z hlediska vývojové psychologie. Mnoho změn ať už hormonálního charakteru či složení těla vystavuje pubescenta do obrovského stresu, ba si dokonce dovolíme tvrdit, do situací úplně nových a vysilujících. Čačka(2000) tvrdí, že období pubescence začíná jednoznačně fyziologickými změnami (u žen je to první menstruace, u mužu první ranní poluce). Trochu z jiného úhlu, avšak velice pěkně charakterizoval toto období Říčan (2006): „přijde den, kdy se v srdci štíhlého hošíka, ať je mu deset, jedenáct či až dvanáct, děje něco neobvyklého. Tímto novým citem, který je ve skutečnosti nejjemnějším destilátem erotiky, zakončuje se u něho prepubescentní období. Jakmile přeskočila jiskra do oka druhého pohlaví, přestává být dítě dítětem v skutečném smyslu. Započal se u něho nový životní odstavec, pubescence.“ Z jeho slov lze usuzovat, ať se to zdá pro někoho možná trochu překvapující, že i pubescenti jsou lidmi citlivými, ne-li lidmi nejcitlivějšími. Z toho důvodu bychom se měli o tomto období vývoje člověka dozvědět víc, snažit se pochopit, poznat a ne se snažit pouze „vyjít“ nebo je přejít slovy „Ách ta puberta“, jak tomu velmi často bývá.
Autoři: Šindelková Klára, Smolka Ján, Tůma Adam a Venzara Tadeáš.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/aktivity-u-deti-s-nadvahou-nebo-obezitou-v-obdobi-puberty/

Pohybová aktivita detí s Downovým syndrómom

Deti s Downovým syndrómom sú pracovité, vytrvalé, radi odvádzajú dobrú prácu a sú učenlivé. Rozvoj motoriky je veľmi dôležitý pretože podnecuje vnímanie, porozumenie reči a postupne vyššie formy intelektových funkcií. Deti s DS sa snažia skúmať okolie a byť s ním v kontakte, hrať sa, behať a stať sa tak súčasťou kolektívu. Pri rozvíjaní motoriky sa u nás najviac uplatňujú metódy podľa Vojty a manželov Bobathových, ďalej orofaciálna regulačná terapia podľa Castilla Moralesa a obľúbené su aj terapie so zvieratami. Jemná a hrubá motorika sa rozvíja aj v rámci iných metód ako je napríklad ergoterapia, fyzioterapia, Feuersteinová metóda alebo terapia na rozvoj kognitívnych funkcií.
Autoři: Adam Krajčovič, Jaroslav Benka, Renáta Siládiová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/pohybova-aktivita-deti-s-downovym-syndromom/

Psychomotorika dítěte

Vývoj každého dítěte je specifický a neměl by se uspěchat. Každé dítě se učí motorickým dovednostem jinou rychlostí a v některých případech dokonce i jiným způsobem.
Autoři: Hana Míčová, Lucie Portyšová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/psychomotorika-ditete/

Psychomotorický vývoj dítěte v kojeneckém období

Následuje po období novorozeneckém – lze jej tedy ohraničit časově od 1. měsíce do 12-ti měsíců věku dítěte. Toto období je charakterizováno nejdramatičtějším vývojem dítěte, a to ve všech oblastech.
Kojenec se vyvíjí plynule a jednotlivé dovednosti na sebe navazují. Neznamená to však, že vývoj probíhá přímočaře – často se objevují fáze, kdy se zdá, že se vývoj zastavil nebo dokonce vykazuje kroky zpět. Dítě se vyrovnává s přímým působením gravitace a všemi vlivy vnějšího světa.
Autorky: Monika Vindišová, Hana Lysáčková, Barbora Mičkalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/psychomotoricky-vyvoj-ditete-v-kojeneckem-obdobi/

Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku

Pohyb je prostředkem k citovému rozvoji, kdy efektivní a smysluplný pohyb přispívá k pozitivnímu sebehodnocení, správným vrstevnickým vztahům a hodnotnému využití volného času prostřednictvím tvůrčí hry. Pohyb hraje v rozvoji bezpochyby klíčovou roli, je proto důležité začít nahlížet na pohyb jako na prostředek k celkovému, ne pouze fyzickému rozvoji dítěte.
Autoři: Nováková, Fiala, Soviš

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/rozvoj-psychomotorickych-dovednosti-u-deti-predskolniho-veku/

Optimální pohybová aktivita dětí předškolního věku s ADHD

O vývoji dítěte v předškolním věku nalezneme na těchto stránkách dostatek informací v článcích: „Předškolní věk“, „Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku“, „Dítě v předškolním věku“ či „Život dítěte předškolního věku“, proto se dále budeme zabývat spíše charakteristikou předškoláků se syndromem ADHD, specifiky jejich vývoje i přístupu k nim. Jak název napovídá, příspěvek se zaměřuje na pohybovou aktivitu, která pokud je dobře zvolena a vedena, může být jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit typické projevy dětí s tímto syndromem (resp. naučit je s nimi pracovat).
Autoři: Dita Lüftnerová, Jana Marečková, Adéla Dvořáčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/optimalni-pohybova-aktivita-deti-predskolniho-veku-s-adhd/

Důležitost hry v předškolním věku

Pravda je taková, že předškolní děti jsou přímo žádoucí po pohybových hrách. Domácí prostředí je svazuje k poslušnosti a nutí je přijímat stereotypní modely chování (doma se neběhá, když tatínek přijde z práce, budeš si potichu hrát v pokojíčku atd.) V hrách, se kterými se setkávají, ať už v kroužku nebo někde jinde, můžou upotřebit získané pohybové schopnosti jako sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a flexibilitu. Mohou porovnávat své síly a získat tak sebevědomí i poznatky o úrovni svých schopností a dovedností. Navíc radost z pohybu získaná při pohybových hrách pomáhá budovat kladný vztah ke sportu, jež děti mohou pěstovat v pozdějším období a vytváří pozitivní pohybové návyky upotřebené i v dospělosti.
Autoři: Martin Hřiba, Iva Kroupová, Petra Kusnierzová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/dulezitost-hry-v-predskolnim-veku/

Volný čas v dětských kresbách

Jak si představují děti volný čas? Co pro ně znamená mít volno a dělat cokoli?

Tyhle obrázky nám nakreslily děti od 6 do 13 let několika moravských škol a družin.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/volny-cas-v-detskych-kresbach/

Těhotenství v pohybu

Gravidita by se na první pohled mohla zdát jako kontraindikace pohybové aktivity. Opak je pravdou. Jde jen o to zvolit tu správnou aktivitu. Je prokázáno, že sportovní činnost v těhotenství udržuje tělo v dobré kondici, zdokonaluje činnost srdce, plic a krevného oběhu, zmírňuje zažívací problémy, uvolňuje a protahuje bolavé a namožené svaly. Připravuje tak lépe tělo na náročný porod. Pravidelná pohybová aktivita před početím, během těhotenství je zárukou lepší fyzické kondice, která se při dlouhých porodních hodinách velmi hodí. Nemluvě o mnohem rychlejším zotavením a návratu k původní kondici po porodu. Během devíti měsíců těhotenství se tělo ženy neustále mění. Změkčují se vaziva mezi klouby, aby kostra byla pružnější. Zvyšuje se objem tekutin v těle a větší nápor je také na srdce, které musí v těhotenství přečerpat daleko více krve. Také ledviny jsou více zatížené, filtrují odpadní látky i za dítě. Proto by nastávající maminka měla dbát na dostatečný odpočinek, ale také na vhodný pohyb a cvičení.
Autoři: Anna Opluštilová, Martina Klimešová, Pavlína Sopperová (studentky 3. ročníku FTK UP obor REKREOLOGIE)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/tehotenstvi-v-pohybu/

Canisterapie pro děti

Je jednou ze složek léčebných prostředků rehabilitace, přesněji se řadí do animoterapie (zooterapie). Název pochází z latinského canis = pes, terapie = léčba. Termín canisterapie znamená kontakt psa a člověka, který má na lidi léčebný účinek. Už pouhé navázání vztahu s pejskem vyvolá u člověka dobrou náladu a vytvoří úsměv na tváři. Není pochyb o tom, že pouhý úsměv léčí. Canisterapie není pouze o radosti, kterou psy lidem přináší. Tato metoda má blahodárný psychosociální a rehabilitační vliv na specifické osoby, pomocí vedeného a vycvičeného psa nebo feny. Canisterapii mohou dělat různé druhy plemen, které prošli odborným výcvikem. Tato forma rehabilitace může mít charakter individuální nebo kolektivní.
Autor: Denisa Růžičková, Michaela Švecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/canisterapie-pro-deti/

Animoterapie u dětí mladšího školního věku s dětskou mozkovou obrnou

Pod pojmem volný čas si můžeme představit příjemné činnosti, které nám přispívají k regeneraci, obnově naší fyzické i psychické stránky. Žáci s dětskou mozkovou obrnou však tráví a prožívají volnočasové aktivity kvůli svému postižení odlišně než jejich vrstevníci bez tohoto handicapu. Tito žáci většinou bývají omezeni po všech stránkách. Nejsou omezeni jen v pohybu, ale také někdy i zrakově, sluchově a mentálně.
Autoři: Petra Čuříková, Monika Valová, Matěj Kotek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/animoterapie-u-deti-mladsiho-skolniho-veku-s-detskou-mozkovou-obrnou/

Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty

Během posledních let se obezita stala celosvětově probíraným tématem a v dnešní době ji můžeme pozorovat u dětí již v útlém věku. Česká republika se co do obezity řadí na třetí až čtvrté místo v Evropě. Naše děti spadají k průměru, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že bude hůř. Zejména se s tímto problémem setkáváme v pubertě. Je doprovázen mnoha činiteli, jako jsou např. genetické predispozice, onemocnění štítné žlázy, psychické poruchy a vnější podmínky naší společnosti.
Autoři: Silvie Šilingerová, Kateřina Sommerová, Tereza Pavelková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/vliv-nadvahy-a-obezity-u-deti-v-obdobi-puberty/

Konzumní děti – dokument

Myslíme, že video z posledního článku si zaslouží vlastní prostor.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/konzumni-deti-dokument/

Lounský Puclík v nových prostorách

Již několik let pracuji v Městské pečovatelské službě s denním stacionářem v Lounech. Budova se sídlem MPS, se nachází v centru města Louny, jejichž součástí je velká zahrada s lavičkami, ovocnými a okrasnými stromy a keři. Zahrada je hojně využívaná klienty stacionáře pro volnočasové, rekreační a společenské aktivity, ergoterapii a arteterapii, které probíhají v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Klienti denního stacionáře nejsou jediní, kteří obývají prostory MPS. Své zázemí zde má i E. F. Klub (klub elementární fantasie), nabízející volnočasové aktivity dětem, studentům i dospělým lidem. Na výběr toho mají mnoho, např. výtvarné činnosti, keramiku, ruční práce, rybářský kroužek, užité umění.
V současné době, v prostorách MPS, našlo své útočiště i rodinné centrum Puclík, o kterém bych se chtěla blíže rozepsat.

Autor: Miluše Benešová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/lounsky-puclik-v-novych-prostorach/

Paraplegie v období Adolescence

Adolescence je fází hledání a budování identity. Základem identity je sebepoznání. Jedinec musí vědět jaký je, aby mohl uvažovat o své budoucí identitě a déle ji rozvíjet. V identitě se odráží subjektivně zpracovaný obraz sebe sama, k němuž přispívá i hodnocení jiných lidí a další, objektivnější informace. Adolescent dovede uvažovat logicky správně o různých věcech i o sobě, ale dopouští se chyb, které vyplývají z jeho emočních prožitků, z jeho ukvapenosti a zbrklosti. Prožitky adolescentů jsou autentické ve smyslu jejich nefalšovanosti a intenzity.
Autor: Eperješiová Michaela

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/paraplegie-v-obdobi-adolescence/

Akce Handicap rally 2011

Září se kvapem blíží a jako každoročně pořádá Dobré místo pro život HANDICAP RALLY 2011
Dobré místo pro život je sdružení, které se věnuje charitativní činnosti a pořádá spoustu projektů, na podporu zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Jedním z nich je i sportovně zábavný den Handicap Rally 2011 pořádaný dne 3. 9. 2011 na atletickém stadionu Olomouc, oficiální zahájení v 10 hodin, za podpory generálního partnera Šantovka a dalších partnerů.
Autor: Lubomír Fabig

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/08/akce-handicap-rally-2011/

Předškolní věk

Období předškolního věku je pro dítě velmi důležitým obdobím. V tomto období prochází dítě mnoha změnami, jedná se o změny psychické, sociální, ale samozřejmě i fyzické. Předškolní věk je charakterizován velkým množstvím pohybu a významným zapojením do společnosti v podobě nástupu do školy.

Autoři: Lubomír Winkler, Tomáš Popovič, Ondřej Doubravský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/07/predskolni-vek/

Mladší školní věk

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) označujeme jako mladší školní věk období od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy. Někdy hovoříme prostě jen o školním věku, ale povinná školní docházka trvá i v období puberty, které pak bývá nazýváno také jako starší školní věk. Vágnerová (2000) rozděluje školní věk na tři dílčí fáze: raný školní věk (trvá od nástupu do školy, tj. asi od 6-7 let do 8-9 let), střední školní věk (od 8-9 let do 11-12 let) a starší školní věk (od 11-12 let přibližně do 15 let).

Autoři: Kateřina Zubalová, Filip Wurzel, Jiří Hronek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/mladsi-skolni-vek-2/

Mladší školní věk a jeho problematika

Období po předškolních letech je zvláště významné. Děti jsou ve fázi vývojové integrace. Dochází k utřiďování a propojování různých vývojových dovedností, dítě může proto dělat složitější úkoly. V tomto období jsou děti už velmi soběstační. Mají zažité denní rituály, jako například oblékání, mytí, umí se také najíst sami. Řídí se pravidly, které stanovila rodina. Je na ně dobré spolehnutí. Zvládají lehké úkoly a povinnosti.
Autoři: Kateřina Kadlčáková, Barbora Fialová, Lukáš Hubatka, Magdaléna Malá

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/mladsi-skolni-vek-a-jeho-problematika/