«

»

Print this Příspěvek

Lounský Puclík v nových prostorách

 Již několik let pracuji v Městské pečovatelské službě s denním stacionářem v Lounech. Budova se sídlem MPS, se nachází v centru města Louny, jejichž součástí je velká zahrada s lavičkami, ovocnými a okrasnými stromy a keři. Zahrada je hojně využívaná klienty stacionáře pro volnočasové, rekreační a společenské aktivity, ergoterapii a arteterapii, které probíhají v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Klienti denního stacionáře nejsou jediní, kteří obývají prostory MPS. Své zázemí zde má i E. F. Klub (klub elementární fantasie), nabízející volnočasové aktivity dětem, studentům i dospělým lidem. Na výběr toho mají mnoho, např. výtvarné činnosti, keramiku, ruční práce, rybářský kroužek, užité umění.          V současné době, v prostorách MPS, našlo své útočiště i rodinné centrum Puclík, o kterém bych se chtěla blíže rozepsat.

 

Rodinné centrum Puclík je organizace, která se pod vedením Petry Jendrískové, věnuje dětem od narození do započetí školní docházky, tj. věk 0 – 6 let. Podle Marie Vágnerové hovoříme o období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním.

Novorozenecké období (1 měsíc) charakterizujeme jako etapu, v níž se dítě adaptuje na nové životní podmínky mimo matčino tělo. Novorozenec si do života přináší řadu nepodmíněně reflexních druhů chování, zpočátku reaguje na určité, pro něho biologicky významné podněty. Charakteristickou činností je spánek, který zabírá asi devět desetin dne a zkracuje se velmi zvolna.

Kojenecký věk (do 1 roku)první vztah, do něhož dítě vstupuje, je vztah s matkou. Jejím prostřednictvím se učí vnímat svět. Dítě vnímá svět takový, jaký mu ho jeho matka prezentovala. Od ostatních lidí bude očekávat totéž, co se mu dostalo na počátku jeho života od matky. Erik Erikson mluví v této souvislosti o bazálním pocitu jistoty, který dítě získá na základě pozitivního přijetí matkou.
První zkušenost s okolním světem hrají v socializačním vývoji velkou roli. V tomto období dochází k diferenciaci vlastní osoby od matky, tj. k vytvoření základu sebepojetí.

Batolecí věk (1-3 roky) je období intenzívního rozvoje pohybu a zdokonalování řeči v souvislosti s rozvojem myšlení. Zároveň je to období vzniku sebeuvědomování a utváření základů osobnosti a osvojování si prvních společenských návyků, které dítěti umožní překročit na konci období batolete úzký rámec rodiny a začlenit se do nových společenských skupin, volné dětské skupiny či mateřské školy.

Předškolní věk (3-6 let) – změny, které v průběhu etapy nastávají, nejsou již tak náhlé a zjevné jako dříve, vývoj je plynulejší a spočívá především ve větší diferenciaci uvnitř jednotlivých oblastí dětské psychiky.

Nesmíme však zapomenout na rodiče, to plyne již ze samotného názvu „rodinné“ centrum. Aktivity Puclíku jsou nabízeny nejen dětem, ale i jejich rodičům (tj. maminka, tatínek) či rodinným příslušníkům (tj. sourozenci, prarodiče). Nebo těm, kdo zrovna dítě hlídá a doprovází. Většinou jsou to však maminky, kdo je dětem stále nablízku, proto budeme dále uvádět termín „maminky“.

 

Rodinné centrum Puclík dosud fungovalo v prostoru domu Štrombach, se sídlem v patře. Jak už jsem se v úvodu zmínila, po velkých přípravách a úporné dřině, bylo dne 14. 10. 2011 přestěhováno a znovuotevřeno v budově MPS ve Fügnerově ulici v Lounech. Jednou z největších výhod nové adresy, je umístění centra v přízemí budovy, což nejvíce ocení maminky s kočárky. K dispozici je zde rozlehlá zahrada, která bude od jara do podzimu velmi často využívaná pro pořádání různých akcí nebo dětským hrátkám. Díky nízkému nájmu, uleví centrum Puclík maminkám i po finanční stránce. Jelikož se centrum o prostory dělí s

E. F. Klubem a stacionářem, muselo dojít k menšímu poupravení provozní doby Puclíku, aby se do společných prostor všichni vešli a plně ho využili. Tato menší změna však nebude mít vliv na běžný chod výše jmenovaných organizací.

 

Centrum navštěvují děti spolu se svými maminkami. Jsou tak nenásilnou formou postupně zapojovány do tělesné či výtvarné aktivity nebo do různých společenských akcí. Děti se tak naučí být nezávislé na své mamince. Maminky naopak vidí krásné první krůčky, osamostatňování jejich drobečků. V případě potřeby maminek je zde nabízeno i krátkodobé ohlídání dětí, aby si maminky mohly v klidu vyřídit své záležitosti. Veškeré aktivity jsou zde přizpůsobeny věku dětí. Můžeme jen obdivovat náročnost rozličných programů. Kojenec má přirozeně jiné potřeby než předškoláček. Jedná se o krmení, přebalování, cvičení a v neposlední řadě i chování a mazlení. To vše zde probíhá v příjemném, skoro až domácím prostředí Puclíku, samozřejmě s potřebným vybavením. Maminky však nemusí jen aktivitám svých dětí v centru přihlížet, ale mohou a měly by se jich také zúčastňovat. Myslím si, že bohatý program centra může maminky a jejich děti po všech stránkách jen obohatit.

 

Hned první den do „nového“ Puclíku zavítalo pár maminek, jejichž reakce byly kladné. Všechny se shodly, že jsou nové prostory velmi pěkné, uvítaly dobrý přístup s kočárky, avšak největší úspěch sklidila zahrada.

 

V prvním týdnu centrum uspořádalo burzu dětského oblečení a hraček. Páteční večer byl zakončen zábavou. Uskutečnil se i tábor, při kterém mohly maminky s dětmi v novém centru přespat. Hitem dalšího týdne se stali strašidelné bytosti, které přítomné nasměrovali k blížící se oslavě Halloweenu.

 

 Na závěr můžeme říci, že prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ať už se jedná o domov nebo místo, které navštěvuje, je velmi důležité pro jeho vývoj. Centrum Puclík tak nenásilnou a přirozenou cestou připravuje děti na první samostatné kroky – návštěva školky, či školy a umožňuje navazovat vztahy mezi dětmi, co by vrstevníky. Pro děti pak tyto změny nejsou tak drastické a snáze se novému prostředí přizpůsobují. A co maminky, které po mateřské dovolené nastupují opět do práce? Jsou přeci klidnější, protože ví, že ten potřebný krok do dalšího života jejich dítko hravě zvládne!

Kdo by chtěl vědět více, oficiální webové stránky centra najdete na rcpuclik.webnode.cz

 

Autor: Miluše Benešová

 

Použitá literatura:

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc., PhDr. Marie Vacínová, CSc., Ontogenetická psychologie, 2006.

Marie Vágnerová, Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří, 1.vyd. Praha: Portál, 2000.

 

 

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/11/lounsky-puclik-v-novych-prostorach/

    9 pings

    Skip to comment form

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *