Štítek: pohybová aktivita

Plavání dětí předškolního věku

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.
AUTOŘI: Michal Zdráhal, Kristýna Králová, Lukáš Krčál

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/05/plavani-deti-predskolniho-veku/

Aktivity u dětí s nadváhou nebo obezitou v období puberty

Období pubescence obecně patří k jednomu z nejsložitějších období z hlediska vývojové psychologie. Mnoho změn ať už hormonálního charakteru či složení těla vystavuje pubescenta do obrovského stresu, ba si dokonce dovolíme tvrdit, do situací úplně nových a vysilujících. Čačka(2000) tvrdí, že období pubescence začíná jednoznačně fyziologickými změnami (u žen je to první menstruace, u mužu první ranní poluce). Trochu z jiného úhlu, avšak velice pěkně charakterizoval toto období Říčan (2006): „přijde den, kdy se v srdci štíhlého hošíka, ať je mu deset, jedenáct či až dvanáct, děje něco neobvyklého. Tímto novým citem, který je ve skutečnosti nejjemnějším destilátem erotiky, zakončuje se u něho prepubescentní období. Jakmile přeskočila jiskra do oka druhého pohlaví, přestává být dítě dítětem v skutečném smyslu. Započal se u něho nový životní odstavec, pubescence.“ Z jeho slov lze usuzovat, ať se to zdá pro někoho možná trochu překvapující, že i pubescenti jsou lidmi citlivými, ne-li lidmi nejcitlivějšími. Z toho důvodu bychom se měli o tomto období vývoje člověka dozvědět víc, snažit se pochopit, poznat a ne se snažit pouze „vyjít“ nebo je přejít slovy „Ách ta puberta“, jak tomu velmi často bývá.
Autoři: Šindelková Klára, Smolka Ján, Tůma Adam a Venzara Tadeáš.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/aktivity-u-deti-s-nadvahou-nebo-obezitou-v-obdobi-puberty/

Stáří a pohybová aktivita

Stárnutí (gerontogeneze, involuce) je přirozený a biologicky zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již od početí, ale za skutečné projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, který nastává po dosa-žení sexuální dospělosti.
Stáří (sénium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná se o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou inter-individuální variabilitou. Na charakteru stáří se podílí řada faktorů, např. zdravotní stav, životní styl, vlivy sociálně ekonomické a psychické.
Autoři : Jan Dobeš,Pavel Vyroubal, Dominik Hrabský, Tomáš Kosatík

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/stari-a-pohybova-aktivita/

Aktivní pohyb v seniorském věku

Nejde zde o žádné sportovní výkony, ale o rozvoj mobility jako jsou běžné denní činnosti, uchovávání soběstačnosti, jistoty, sebevědomí a kvality života. Hlavními úkoly těchto aktivit je pomoc vyrovnat se psychicky se stárnutím a ochabováním funkcí orgánů, vhodně kompenzovat potenciální postižení, oslabení a zkrácení svalstva, zlepšení koordinace, dynamiky, vytrvalosti, motorické aktivity atd….
Autoři: Kateřina Kopečná Monika Lauterbachová Marek Pěník

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/aktivni-pohyb-v-seniorskem-veku/

Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku

Pohyb je prostředkem k citovému rozvoji, kdy efektivní a smysluplný pohyb přispívá k pozitivnímu sebehodnocení, správným vrstevnickým vztahům a hodnotnému využití volného času prostřednictvím tvůrčí hry. Pohyb hraje v rozvoji bezpochyby klíčovou roli, je proto důležité začít nahlížet na pohyb jako na prostředek k celkovému, ne pouze fyzickému rozvoji dítěte.
Autoři: Nováková, Fiala, Soviš

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/rozvoj-psychomotorickych-dovednosti-u-deti-predskolniho-veku/

Optimální pohybová aktivita dětí předškolního věku s ADHD

O vývoji dítěte v předškolním věku nalezneme na těchto stránkách dostatek informací v článcích: „Předškolní věk“, „Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku“, „Dítě v předškolním věku“ či „Život dítěte předškolního věku“, proto se dále budeme zabývat spíše charakteristikou předškoláků se syndromem ADHD, specifiky jejich vývoje i přístupu k nim. Jak název napovídá, příspěvek se zaměřuje na pohybovou aktivitu, která pokud je dobře zvolena a vedena, může být jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit typické projevy dětí s tímto syndromem (resp. naučit je s nimi pracovat).
Autoři: Dita Lüftnerová, Jana Marečková, Adéla Dvořáčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/optimalni-pohybova-aktivita-deti-predskolniho-veku-s-adhd/

Klimakterium – jak správně jíst a jak se správně hýbat

Klimakterium, neboli menopauza se u žen objevuje okolo 45. – 50. roku života. Každá žena tímto obdobím prochází s podobnými příznaky, ovšem u každé z nich se projevují naprosto individuálně. Fyziologické změny, které nastávají v této etapě žen jsou spojeny zejména s menstruačními poruchami, které siganlizují přechod z produktivního do neproduktivního období. Tato skutečnost se ztrátou schopnosti otěhotnět se výrazně odráží na psychickém stavu (o tom později).
Autorky: Monika Petrošová, Kateřina Klímová, Anna Neumannová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/klimakterium-jak-spravne-jist-a-jak-se-spravne-hybat/

Strollering aneb mateřská v pohybu

Program Strollering je vhodný prostředek pro trávení volného času maminek na mateřské dovolené. Nejenom, že jsou venku na čerstvém vzduchu se svými ratolestmi, ale pod odborným dohledem metodicky zlepšují svou fyzickou kondici a celkový zdravotní stav. A skrze vyplavené endorfiny se lépe vyrovnávají s psychickým nátlakem, který je na ně v průběhu mateřství kladen. Cvičení s dítětem oživuje vzájemný vztah mezi matkou a dítětem, upevňuje od malička v dítěti zdravé návyky a lásku k pohybu. Na lekci strolleringu mají maminky také možnost navázat nová přátelství a mají s kým probírat témata, která jsou pro ně aktuální.
Autoři: Zuzana Svozilová, Tereza Votavová, Tereza Tomíčková, Eliška Kropáčová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/strollering-aneb-materska-v-pohybu/

Těhotenství v pohybu

Gravidita by se na první pohled mohla zdát jako kontraindikace pohybové aktivity. Opak je pravdou. Jde jen o to zvolit tu správnou aktivitu. Je prokázáno, že sportovní činnost v těhotenství udržuje tělo v dobré kondici, zdokonaluje činnost srdce, plic a krevného oběhu, zmírňuje zažívací problémy, uvolňuje a protahuje bolavé a namožené svaly. Připravuje tak lépe tělo na náročný porod. Pravidelná pohybová aktivita před početím, během těhotenství je zárukou lepší fyzické kondice, která se při dlouhých porodních hodinách velmi hodí. Nemluvě o mnohem rychlejším zotavením a návratu k původní kondici po porodu. Během devíti měsíců těhotenství se tělo ženy neustále mění. Změkčují se vaziva mezi klouby, aby kostra byla pružnější. Zvyšuje se objem tekutin v těle a větší nápor je také na srdce, které musí v těhotenství přečerpat daleko více krve. Také ledviny jsou více zatížené, filtrují odpadní látky i za dítě. Proto by nastávající maminka měla dbát na dostatečný odpočinek, ale také na vhodný pohyb a cvičení.
Autoři: Anna Opluštilová, Martina Klimešová, Pavlína Sopperová (studentky 3. ročníku FTK UP obor REKREOLOGIE)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/tehotenstvi-v-pohybu/

Pohybová rekreace dospělých se zrakovým postižením

Aby byl člověk spokojený ve svém životě sám se sebou, Hodaň a Dohnal (2008) hovoří o sociálních aspektech kvality života, mezi které patří volný čas, mezilidské vztahy, zdraví a nemoc, životní prostředí, bydlení a rekreace, sociální a technický charakter práce, osobní a kolektivní bezpečnost, občanská svoboda. Je zřejmé, že pohybová aktivita prostupuje hned několika aspekty, a tak vytváří předpoklad, že správně optimalizovaná pohybová aktivita vede ke kvalitnějšímu životu a o to více u osob s handicapem. Sport (chápaný ve smyslu Evropské charty sportu) může být u osob se zrakovým postižením prostředkem k rozvoji osobnosti, k přijmutí vlastní identity, k stimulaci pohybových schopností a dovedností, k získání větší samostatnosti, k navazování sociálních kontaktů a celkově začlenění se do kolektivu.
Autoři: Veronika Karlová, Tereza Olšarová, Lenka Dudlová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/pohybova-rekreace-dospelych-se-zrakovym-postizenim/

Boccia – sport pro handicapované

V České republice začíná historie boccii rokem 1994, kdy měli první možnost seznámit se s tímto sportem. Trénovat se začala od roku 1995 v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech sdružených do Spastic Handicap. Dnes se boccia hraje aktivně v 11 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech spadajících pod Spastic Handicap. Každoročně probíhají 4 národní turnaje OZP Cup, z nichž ten poslední je vypisován zároveň jako Mistrovství republiky. Aktivních, registrovaných hráčů ej asi kolem sta, ale s kvalitou výkonů na mezinárodních soutěžích jejich počet neustále stoupá. Do paralympijského programu byla boccia zařazena od roku 1984. Mezi jednotlivými olympiádami se každý rok konají ME a MS a Světový pohár.
Autoři: Michaela Chodilová, Jan Vymlátil, Pavla Staňková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/boccia-sport-pro-handicapovane/

Agility – sport i pro zrakově postižené

Agility je sport podobný parkuru, jde o překonání překážek psem s psovodem. Může jej provozovat úplně každý s jakýmkoli psem. Cílem je, aby psovod překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.
Autor: Dagmar Terberová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/02/agility-sport-i-pro-zrakove-postizene/

Pohybová aktivita žen na mateřské dovolené

Náplní této práce je analýza dotazníkového šetření, zhodnocení pohybové aktivity s kočárkem na základě použití krokoměrů a nastínění základních fyziologických, sociálních a psychologických změn.

Zrození nového člověka nelze brát na lehkou váhu. Je to v podstatě poslání. Proto je potřeba o ženy před porodem a po porodu neustále pečovat. Stejnou péči a možná větší by tyto ženy měly věnovat svému organismu. Před porodem se organismus ženy mění pozvolna devět měsíců a po porodu ze dne na den. Pro tělo ženy je to enormní změna a je potřeba, aby se s ní začala co nejdříve a správně vyrovnávat. Aby nedošlo k nevratným poškozením organismu žen při kompenzačních cvičeních, je nutné, aby ženy vyhledaly odbornou pomoc nebo publikace, zabývající se tímto tématem.

Cílem této práce je seznámit ženy se základními fyziologickými, sociálními a psychologickými aspekty, které po porodu nastanou a zároveň doporučit publikace s kompenzačními cviky pro jejich návrat k plnohodnotnému životu.

Autoři: Tomáš Doležal, Petr Konečný, Aleš Vencovský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/11/pohybova-aktivita-zen-na-materske-dovolene/

Geocaching – chránky, kešky a pohyb

V poslední době se to v mém okolí hemží slovy jako „kešky“, poklad, schránky apod. Moc jsem tomu zpočátku nevěnoval pozornost, ale jakmile se opravdu zvýšila hustota těchto pojmů, začal jsem se vyptávat. Ano, mluvím o geocachingu. Asi mnozí z vás ví moc dobře, co to ten geocaching vlastně je a vysvětlování v tomto článku je zřejmě tedy zbytečné. Ono stačí do vyhledávače na internetu jen napsat jeden ze zmiňovaných výrazů a vyjede vám nespočet stránek a článků, které o tomto novém turisticko-sportovně-poznávacím trendu jsou.
Autor: Tomáš Ryzner

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/08/geocaching-chranky-kesky-a-pohyb/

Ledově krásná Praha

Praha je městem, které leží v srdci Evropy a zároven také v srdci naší republiky. Řadí se mezi větší kosmopolitní města. A známá je především svojí historií. Ta je vepsaná do památek, které zdobí její historické části a jsou jejím pokladem. Lemuje ji spousta historicky hodnotných staveb s mnoha věžičkami, které utvářejí reliéf Prahy. Proto se jí přezdívá Praha stověžatá.

Praha má své klady i zápory, jako každé místo. Je na nás, abychom se snažili zvýraznit klady, které převažují. Je nutné si uvědomit, že my utváříme své okolí. Pokud navštívíte Prahu, můžete tu utratit mnoho peněz v centru města a podlehnout lákadlům, které nabízí. Příkladem mohou být kluby nebo bary. Dále pak můžete ochutnat něco z kultury města a vydat se například do jednoho z mnoha divadel. Určitě bychom mohli jmenovat mnoho, co Praha nabízí. Jedno ji ovšem chybí. Chybí jí centrum volnočasových aktivit, které obyvatelé Prahy a její návštěvníci mohou postrádat.

Autor: Markéta Štecherová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/07/ledove-krasna-praha/

Orientační sporty

V současné době začínáme pozorovat přetechnizovanost naší společnosti, která se projevuje sníženým množstvím pohybu v zaměstnání i ve volném čase. Tato skutečnost je zřejmá i u školní mládeže. Postupně mizí přirozený pohyb u dětí, které nedokáží překonat pěšky ani krátké vzdálenosti. Spontánní pohyb v přírodě je značně omezen, děti si nedokáží najít samostatnou smysluplnou zábavu. Často jsou ovládány televizními programy a počítačovými hrami, které jim vyplňují téměř všechen volný čas.Výsledkem je snížená fyzická výkonnost, špatný zdravotní stav, nárůst obezity a snížená celková odolnost a otužilost.
Klademe si otázky, jak probudit zájem o zdravý pohyb v přírodě, aktivitu a hravost ve skupině vrstevníků. Při tom současná doba poskytuje obrovské množství možností. Velmi moderní jsou outdoorové sporty jako např. cyklistika, horolezectví, vodáctví, potápění nebo sjezdové lyžování a snowboarding.
Děti je třeba podchytit a zaujmout co nejdříve, nejlépe okolo osmi let a vytvořit jim tak správný návyk na pohyb.

Autor: Vladimíra Valdová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/07/orientacni-sporty/

Mladší školní věk

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) označujeme jako mladší školní věk období od 6-7 let, kdy dítě vstupuje do školy, do 11-12 let, kdy začínají prvé známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy. Někdy hovoříme prostě jen o školním věku, ale povinná školní docházka trvá i v období puberty, které pak bývá nazýváno také jako starší školní věk. Vágnerová (2000) rozděluje školní věk na tři dílčí fáze: raný školní věk (trvá od nástupu do školy, tj. asi od 6-7 let do 8-9 let), střední školní věk (od 8-9 let do 11-12 let) a starší školní věk (od 11-12 let přibližně do 15 let).

Autoři: Kateřina Zubalová, Filip Wurzel, Jiří Hronek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/mladsi-skolni-vek-2/

Brno Circuit Inline 2011

Pro milovníky in-line bruslení mám zajímavý podnět k projetí netradiční tratě, a sice Masarykova okruhu v Brně. Letos již třetí ročník týmového závodu odstartuje 16. října 2011. Délka závodu 5 hodin, každý tým může mít maximálně pět členů. Závodníci se mohou libovolně střídat, miminálně však po ujetí jednoho okruhu. Startovat mohou i jednotlivci (v samostatné kategorii).

Autor: Tomáš Pecník

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/brno-circuit-inline-2011/

Zumba – módní hit nebo chuť změnit styl aerobiku

Zumba kombinuje zábavné s efektivním… Používá se latinsko- americká, fitness a mezinárodní hudba. Na hudební motivy jsou motivy taneční, takže cílem není si počítat, ale poslouchat hudbu. Tento druh tance je založený na časových sekcích, kde se střída rychlá část s pomalou a v této kombinaci dochází ke spalování tuku, tónování a vytvářování celého těla.
Autor: Martin Spurný

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/zumba%e2%80%a6modni-hit-nebo-jen-jen-chut-zmenit-styl-aerobiku/

Fenomén jménem rekreační volejbal

Volejbal jako takový je sociální atrakcí pro velmi široké spektrum lidí. Na rekreační úrovni se mohou na jednom hřišti setkávat muži i ženy, mladí i staří, vysocí i malí, tlustí i tencí, chudí i bohatí. Dochází tak ke střetávání mnoha sociálních skupin a každý účastník je tím nenásilně přinucen k sociálnímu kontaktu ve všech jeho variantách. Jinými slovy potenciál pro sociální interakci je v případě volejbalu obrovský. Pokud bych měl volejbal srovnat s jinou volnočasovou pohybovou aktivitou, která by měla podobný společenský záběr, pak by se dalo uvažovat snad jen o turistice.
Autor: František Nevrtal

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/fenomen-jmenem-rekreacni-volejbal/