Boccia – sport pro handicapované

 

Česká federace Spastic Handicap je jediný zástupce v České republice mezinárodní organizace CP-ISRA. Zaštiťuje sport jen pro osoby s dětskou mozkovou obrnou. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o postižení vrozené (na rozdíl od jiných tělesných – amputace, poškození míchy apod. , ke kterým ve většině případů dochází v pozdějším věku následkem úrazu), velká část federace je zaměřena na mládež. Starost o perspektivní jedince pak přebírají specializované sportovní týmy v reprezentačních kádrech různého stupně. Snem každého handicapovaného sportovce je mimo účasti na Mistrovstvích světa a Evropy, především účast na Paralympijských hrách.

 


Sporty ve federaci

Atletika – je jedním z nejaktivnějších týmů.

Boccia-  je jedním z p

 

rioritních týmů  a nejnáročnějších na realizační tým ve fedaci.

Curling- je nejmladším sportem, určený ve vrcholové formě.

Cyklistika- je jedním z nejúspěšnějších sportovních odvětví.

Lukostřelba- je dalším sportem, kde dostavují výsledky i na vrcholných akcích.

Závěšný kuželník- se svádí tuhý boj ve čtyřkolovém meziklubové soutěži, rozdělené do třech lig v ČR.

Ve federaci se jednotlivci nebo kluby dále věnují florbalu, fotbalu, kuželkám, lyžování, plavání, stolnímu tenisu, šachům a dalším sportům.

 

V následujícím textu Vám podrobněji představíme jeden z prioritních sportů.

Boccia

Historie

První zmínky o hře sahají už do období Starého Egypta. Byly nalezeny grafické malby postav házejících míčem nebo kulaté, hladké kameny s období 5200 let př.n.l.. I před veškeré změny ve vývoji o způsoby hry, zůstal princip hry stejný, čímž bylo dostat se svým kamenem( dnes míčem), co nejblíže cílovému objektu. Tak vznikla základní pravidla boccii.

V České republice začíná historie boccii rokem 1994, kdy měli první možnost seznámit se s tímto sportem. Trénovat se začala od roku 1995 v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech sdružených do Spastic Handicap. Dnes se boccia hraje aktivně v 11 tělovýchovných jednotách a sportovních klubech spadajících pod Spastic Handicap. Každoročně probíhají 4 národní turnaje OZP Cup, z nichž ten poslední je vypisován zároveň jako Mistrovství republiky. Aktivních, registrovaných hráčů ej asi kolem sta, ale s kvalitou výkonů na mezinárodních soutěžích jejich počet neustále stoupá. Do paralympijského programu byla boccia zařazena od roku 1984. Mezi jednotlivými olympiádami se každý rok konají ME a MS a Světový pohár.

Pravidla

Smyslem hry je umístit co nejvíce míčků své barvy (červené nebo modré) blíže bílému míčku tzv. Jackovi, nežli je nejbližší míček soupeře. Celá hra je rozdělena do čtyř samostatných směn (v případě týmů do šesti směn). Každá směna začíná vhozením Jacka do Hracího pole 8 (za označenou výseč). Hráč který vhodil Jacka se snaží dalším míčkem své barvy přiblížit co nejblíže Jackovi. Poté hraje soupeř. O dalším pořadí hodů rozhoduje to, který z hráčů (párů, týmů) má svůj míček dále od Jacka. Vzdálenější hráč (pár, tým) postupně hází tak dlouho, dokud nezmění stav ve svůj prospěch (není jednou ze svých míčků blíže Jackovi), nebo pokud hráči (páru, týmu) dojdou míčky (pak dohazuje své míčky hráč (pár, tým) druhý). Na konci každé směny se počítají body: kolik míčků má blíže vítězný hráč (pár, tým), než je nejbližší míček soupeře, tolik hráč (pár, tým) ve směně získá bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově vítězí hráč (pár, tým), který během čtyř směn (v případě týmů šesti směn) nasbírá více bodů. O tom, který hráč v týmu (páru) bude házet rozhoduje kapitán týmu (páru).

Počet hráčů

Tato hra je určena pro jednotlivce, páry nebo týmy. Jednotlivci = 1 proti 1 hráči, pár = 2 proti 2 hráčům a tým = 3 proti 3 hráčům.

Míčky

Pro hru je potřeba vždy 13 míčků. 6 červených míčků pro jednoho hráče (pár, tým) + 6 modrých míčků pro druhého hráče (pár, tým) + 1 bílá koule – Jack.

Herní divize

Jednotlivci BC 1 – V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP1 nebo CP2 (hráč nohou). Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí setrvat ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Tito asistenti vykonávají úkony jako:

– seřízení nebo stabilizace hracího vozíku

– podání míče hráči

– uválení míče (získání požadovaného tvaru)

Jednotlivci BC 2 – V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP2 (horní). Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou v jejich herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na kurt.

Jednotlivci BC 3 (hráči používající pomocné prostředky) – V této divizi soutěží hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin, která je mozkového nebo jiného původu. Hráči nejsou schopni ovládat vozík a jsou závislí na pomoci asistenta nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni vytrvalého stisku (úchopu) nebo uvolnění, ale mohou mít schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil přesné umístění míče na kurt. Každý hráč má povoleného sportovního asistenta, který setrvává v odhodovém boxu, avšak musí zůstat zády k herní části kurtu a s očima odvrácenýma od vlastní hry.

 

Jednotlivci BC 4 – V této divizi soutěží hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu nebo degenerativně mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole kurtu. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na hrací část kurtu.

Závěr

Boccia  se v naší republice rozšiřuje, čím dál tím více. Zejména u mladých handicapovaných sportovců, kteří našli v Boccii nejen zálibu, ale také motivaci do života, a nejen toho sportovního. Patří do odvětví sportu, který přispívá k socializaci do společnosti. V ČR má boccia velkou podporu, a to i především díky paralympionikům, kteří v tomto sportu naši republiku reprezentují ve světě.

Zdroje

http://is.muni.cz/th/79840/fsps_m/Diplomova_prace.pdf

http://www.boccia.xf.cz

http://www.spastic.cz/cz/o-nas/

 

Autoři: Michaela Chodilová, Jan Vymlátil, Pavla Staňková

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/boccia-sport-pro-handicapovane/

1 komentář

    • Eva Treznerová on 26.3.2012 at 20:16
    • Reakce

    Článek se mi zdá lehce pochopitelný a vítám i jeho stručnost a jednoznačnost. Krásný den přeji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.