Kategorie: Vzdělávání

Tři sta dětí vyrazí na pražskou školní cyklojízdu

PRAHA – Bezmála tři stovky žáků prvního stupně očekávají organizátoři na zítřejší pražské školní cyklojízdě. Pořádá ji Základní škola Dr. E. Beneše v Čakovicích ve spolupráci s iniciativou Auto*Mat. Děti pojedou ze školy do lesoparku, kde se budou plnit úkoly související s dopravní tématikou. Cyklojízda si klade za cíl posilovat u dětí vztah k cestování […]
Celý článek: Auto*Mat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2013/06/tri-sta-deti-vyrazi-na-prazskou-skolni-cyklojizdu/

Děti zajímá doprava ve městě. Píší o ní povídky a soutěží

PRAHA – Udělat něco pro životní prostředí a zábavnou formou se u toho naučit nové věci? Netradiční prvky výuky zažívají děti v pražských základních školách. Připravila je pro ně iniciativa Auto*Mat na téma dopravy ve městě. V březnu děti posílaly své příspěvky o tom, jak cestují do školy, do Literární soutěže (1). Od začátku dubna […]
Celý článek: Auto*Mat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2013/04/deti-zajima-doprava-ve-meste-pisi-o-ni-povidky-a-soutezi/

Auto*Mat učí školáky, jak žít ve městech střední Evropy

PRAHA/WROCLAW/KOŠICE – Počet dopravních nehod dětí v zemích Visegrádu je stále znatelně vyšší než v západní Evropě. Podle iniciativy Auto*Mat nejsou tradiční formy dopravní výchovy zřejmě dost účinné. Auto*Mat proto vyvinul unikátní metodu zážitkového vzdělávání, která se nyní šíří z České republiky na Slovensko a do Polska. Tisíce dětí se učí, jak žít ve městech […]
Celý článek: Auto*Mat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/09/automat-uci-skolaky-jak-zit-ve-mestech-stredni-evropy/

Zimní armádní survival

Survival je schopnost přežít. Pro mnoho lidí znamená možnost otestovat se v přírodě. V řešení náročných situací znamená nalézt sám sebe i přírodu, je to jedna z cest formování charakteru. Jedná se o zvládání stresových situací, zvládnutí technik, které ochraňují organismus před horkem, chladem, žízní, nevyspáním a hladem. Znamená to uchování rozumové kontroly nad svým jednáním, nalezení improvizovaných řešení při budování přístřešků, nalezení vody, zajištění ohně a jídla. Jedním z principů přežití je navození kladného přístupu, pozitivní motivace, což zahrnuje optimismus, využití dosavadních znalostí, schopností a dovedností, důvěry v sebe sama, částečně i chuť riskovat, vsadit na štěstí.

Autor: Denisa Urbanová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/04/zimni-armadni-survival/

Spojení vzdělávání, krásy přírody a setkání na Vltavě

Této velmi zajímavé akce se zúčastnilo 65 personalistů a personalistek z krajských úřadů z celé republiky. Na programu byla témata: Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů, Mentoring a Koučink manažerů.
Výjimečná akce byla hrazena z Evropského sociálního fondu v ČR z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Na dopolední program účastníci obdrželi mapu okolí, každá skupinka měla svou loď s „řidičem – námořníkem“ a museli jsme se, po krátkém seznamovacím kurzu s lodí, přepravit z přístaviště Roztoky u Prahy do přístaviště Nelahozeves. Všichni jsme se usadili na horní palubě u kapitána a pozorovali jsme přírodu. Některé druhy ptáků, kteří seděli na špičkách stromů u vody jsme ani nepoznali.
Autor: Miluše Přibylová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/03/spojeni-vzdelavani-krasy-prirody-a-setkani-na-vltave/

Píšete bakalářku nebo diplomku?

Je tu pro Vás jeden užitečný nástroj, který Vám pomůže průběžně vést seznam citované literatury a navíc Vám jej správně zformátuje a seřadí pro vložení do Vaší práce. Zdarma. Vyzkoušejte www.seznamliteratury.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/pisete-bakalarku-nebo-diplomku/

Východočeská CVVZ 2011

Za rok a pár dnů Vás k Celostátní vzájemné výměně zkušeností přivítá Hradec Králové. Město na soutoku Labe a Orlice se již víc jak rok na tuto velkou vzdělávací akci všech, kteří se přímo i nepřímo podílí na naplňování volného času dětí a mládeže připravuje. CVVZ v roce 2011 bude tradiční velkou výměnou se všemi prvky, které by setkání tisíce i více lidí takového charakteru měla mít. Od samého počátku příprav na jaře v roce 2009 se hlásíme ke Galénovu odkazu „přátelství rozrůzněných“. Již teď je vidět, že do příprav se zapojily sdružení napříč volnočasovým spektrem a s blížícím se termínem se k původně sedmi statečným přidávají další a další.
Autor: Jakub Matoušek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/vychodoceska-cvvz-2011/

Táborové středisko Archa Rajnochovice

V tomto krásném prostředí se na úplném konci nachází táborové středisko Archa. Středisko je základnou občanského sdružení Sarkander, které se věnuje dětem a mládeži a jejich výchově a formaci v křesťanském duchu. Středisko Archa je v provozu celoročně, probíhají zde jarní a letní tábory, víkendové pobyty, školení vedoucích a další akce.
Autor: Gabriela Grohmannová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/taborove-stredisko-archa-rajnochovice/

Wellness pro batolata

Víte, jak a kde příjemně strávit s batolaty dvě hodinky týdně? Představu, co je „příjemně strávit“ má každý z nás jinou. Jedni si pod tímto pojmem představí ulehnutí, odpočinek, klid a spánek, jiní naopak společný aktivní prožitek. Ať jedno či druhé, obé jsou činnosti vedoucí k pocitu uspokojení. Pohybové aktivity, regeneraci, relaxaci, v přiměřené míře dobré jídlo a pití, různé pozitivní vjemy a prožitky, jednoduše harmonii fyzických a duševních hodnot naleznou batolata a společně s nimi i jejich rodiče a prarodiče ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu, Gurťjevově ulici.
Autor: Barbora Pavelková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/wellness-pro-batolata/

Letní dětský tábor Markrabka

Letos v létě jsem měla možnost účastnit se již po dvanácté letního dětského tábora na Markrabce u Bouzova a tím pádem se zapojit do dobrodružného a vzrušujícího pátrání po doktoru Indiana Jonesovi.

Autor : Lenka Königová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/letni-detsky-tabor-markrabka/

Škola v přírodě s prvky zážitkové pedagogiky pro ZŠ

Firma Gm5 s.r.o. se zaměřuje na oblast firemního vzdělávání a produkci programů v oblastech interaktivní výuky, týmové spolupráce, teambuilding programů a diagnostických kurzů. Své aktivity ale také rozvíjí směrem ke školám – nabízí adaptační a pobytové programy pro všechny typy škol od mateřských po vysoké. V roce 2010 proběhlo několik škol v přírodě pod programovým vedením instruktorů firmy Gm5. Jednou z programově nejobsáhlejších byla škola v přírodě pro ZŠ Nedvědova Olomouc, která se konala v druhé půli května 2010 v Aktivityparku Hotel Všemina na Zlínsku, který je zároveň základnou firmy Gm5.
Autor: Michal Kubica

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/skola-v-prirode-s-prvky-zazitkove-pedagogiky-pro-zs/

Na Jižní Moravě vychovávají mistryně světa i vojáky

Nekonečné hodiny práce a příprav byly investovány do jednoho týdne, který mohu právem považovat za jedinečný, a troufám si říct i nejlepší v celorepublikové konkurenci, díky sportovnímu klubu Aerobic Professional Znojmo a rekreačnímu středisku Borovina se nám podařilo opět připravit akci, na kterou většina účastníků bude po celý život vzpomínat.
Autor: Aleš Protivínský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/na-jizni-morave-vychovavaji-mistryne-sveta-i-vojaky/

Nadělte si lepší město! Nečekejte na další volby. Vstupem do Klubu přátel Auto*Matu urychlíte změnu v Praze.

Milí příznivci Auto*Matu, přejeme Vám všem krásné Vánoce! I my máme v tomto čase jedno přání: udělalo by nám radost, kdybychom dostali jako dárek nové členy Klubu přátel.
Možná jste už slyšeli o tom, že

Zelená mapa Prahy je k dispozici v desítkách podniků a brzy bude spuštěna její webová verze, jejímž prostřednictvím se na obsahu mapy […]
Celý článek: Auto*Mat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/nadelte-si-lepsi-mesto-necekejte-na-dalsi-volby-vstupem-do-klubu-pratel-automatu-urychlite-zmenu-v-praze/

Cesta kolem světa po stopách W. Foga

Přechod dětí z 1.na 2. stupeň ZŠ s sebou přináší řadu možných problémů, změnu učitelů, více vyučujících s různým přístupem k výuce, náročnější učivo, vstup do období dospívání, který přináší změnu vztahu mezi dítětem a rodiči. Tento projekt se snaží napomoci všem zúčastněným lépe se s těmito problémy vyrovnat. Žáci naleznou své role v nově vznikajícím kolektivu, poznání učitele jako průvodce neobvyklých situacích, první setkání s prvky Zážitkové pedagogiky, adrenalinových sportů a aktivit.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/cesta-kolem-sveta-po-stopach-w-foga/

Školáci besedovali o požární prevenci

HAVÍŘOV – Základní škola Generála Svobody se zapojila do celostátního programu Hasík – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Profesionální hasiči neváhali dětem zahrát názorné ukázky.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/skolaci-besedovali-o-pozarni-prevenci/

Desítky tisíc dětí pochopí, jak doprava ovlivňuje naše města a životy

PRAHA – Po velkém úspěchu pilotního dopravně vzdělávacího projektu, který uskutečnila iniciativa Auto*Mat v Mostu, Děčíně a Chomutově, se šíří nová metodika vyučování do celé republiky. Do programu se mohou zapojit stovky škol. Děti se v rámci interaktivní výuky dozvědí, jak doprava ovlivňuje podobu našich měst. Naučí se, jaké jsou možnosti udržitelné mobility i co lze dělat pro to, aby byly ulice bezpečnější a přívětivější pro děti, chodce a cyklisty.
Celý článek: Auto*Mat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/desitky-tisic-deti-pochopi-jak-doprava-ovlivnuje-nase-mesta-a-zivoty/

Erasmus – mezinárodní kulturní výměna

Studijní pobyt „Erasmus“ je určený studentům z participujících veřejných vysokých, státních, soukromých a vyšších odborných škol. Program se snaží o zkvalitnění mobility a vzdělání u studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí v Evropě. Česká Republika představuje 60 aktivně zapojených škol do programu. Seznam všech vysokoškolských institucí, které získaly Erasmus University Charter a jsou tak oprávněné, zapojit se do programu Erasmus, čítá na více než 3880 institucí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/10/erasmus-mezinarodni-kulturni-vymena/

Herní prostředí ve školách

Se začátkem školního roku je toto zamyšlení více než aktuální. Nabízí se nám prostor, vytvořit ve školách prostředí přátelské, inspirativní, a udělat si školu podle svých představ tj takovou kterou bychom rádi viděli, kdyby nám bylo mezi 6ti až 15 ti lety, do které bychom chodili s radostí a s očekáváním a těšili se na další nový den v ní strávený.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/09/herni-prostredi-ve-skolach/