«

»

Print this Příspěvek

Herní prostředí ve školách

Se začátkem školního roku je toto zamyšlení více než aktuální. Nabízí se nám prostor, vytvořit ve školách prostředí přátelské, inspirativní, a  udělat si školu podle svých představ tj takovou kterou bychom rádi viděli, kdyby nám bylo mezi 6ti až 15 ti lety, do které bychom chodili s radostí a s očekáváním a těšili se na další nový den v ní strávený.  

            Když se zamyslíme nad koncepcí výuky ve šklole a vytvoříme si malá časová pásma, tak  po 45 minutách intenzivní výuky ve školní lavici v poloze sedící jsou žáci mnohdy nedočkaví na přestávku na chvíli oddechu a také možné změny.  Co vlastně žáci od přestávek očekávají a proč se na ně těší? Je to  chvíle nepovinnosti, nedozoru, spontálního projevu, nehodnocení, chvíle pro setkávání s kamarády, chvíle pro řešení svých problémů, ale i chvíle pro relaxaci a odpočinek, změnu aktivity, oddechu, uvolnění… atd..

Pro učitele a dozor na druhé straně také chvíle náročné na kontrolu, zajištění bezpečnosti a bezpečného prostoru každého jednotlivce. Vše je obvykle doprovázeno zvýšenou  hladinou hluku, a mobilitou žáků. Na druhé straně jsou i přestávky pro učitele nutné k přípravě pomůcek na další vyučování, a taktéž i učitel  stejně jako žák potřebuje chvíli oddechu. Vše může být jednodušší, pokud je žákům nabídnuta možnost aktivního a spontánního odpočinku v prostředí jemu známém – tj. chodby, atria atd., kde  může být nepřímo vtažen do nabízených herních aktivit.

            Při návštěvách mnohých základních škol jsem si povšimnul určitých podobných znaků, kdy chodby a společné prostory jsou využívány především k prezentaci tvorby žáků, a to zvláště v oblasti výtvarné či rukodělné.

Jaké možnosti skrývají chodby, prostory před třídami , atria atd.?

1. Prezentace tvorby žáků

2. Motivace k učení

3. Prostor ke hře

4. Únikový prostor

5. Komunikační kanál

6. Možnost sledovat žáky v jejich sociálním prostředí

7. Možnost sledovat zájmy žáků

Výuka vs. přestávky

Sezení a koncentrace 45 minut (povinnost, musím, dělám, jsem hodnocen)

Stimulační prostředí (nemusím-dělám rád, dobrovolně, spontánně, odpočívám, relaxuji)

Je všeobecně známo že nástupem do základní školy ubývá přirozené tělesné aktivity žáků, s rostoucím věkem pak žáci tráví čas přestávek mezi lavicemi.

Podněty k zamyšlení:

Jaké jsou dnešní školy a kam kráčí? 

Je v ŠVP jednotlivých škol řešena otázka odpočinku, relaxace žáků během přestávek ?

Výuka jako „skanzen“-vystavené exponáty, pozor nedotýkejte se!

Jak funguje obchod nejúspěšnějších řetězců ( každý metr čtvereční má svou cenu a měl by být smysluplně využívaný -uklízí se, vytápí se , dozoruje se-tak proč jej nevyužít)

Inspirace ze zahraničí Ontariosciencecenter.com

Na co si dát pozor:

Bezpečnost na chodbách, jak dozorovat

Únikové prostory a překážky na cestě

Herní prvky s větším akčním rádiusem

Správně vyhodnotit zvolenou aktivitu – přihlédnout k možnému většímu hluku či potřebné koncentraci

Co nám změna nabízí?

1. Změnu pohledu

2. Přátelskou herní atmosféru

3. Výrobu ve smyslu Udělej si sám (v rámci dílen a pod.)

4. Možnost spolupráce mezi školami. Výměna herních prvků a jejich cyklická obměna-neokoukanost

5. Uplatnění teorie do praxe a propojování mezipředmětových vztahů , řešení a naplnění průřezových témat

6. Uplatňování projektů

7. Prostor pro práci žákovského parlamentu

8. Možnost spolupráce s rodiči prostřednictvím školské rady, třídních učitelů atd.

S čím je třeba počítat!

Že vše se jednou okouká, ohledí, ohraje a tak je třeba dbát na

Cykličnost- Změna je život

Hluk na chodbách

 • patří a dá se s ním pracovat
 • spontální komunikační prostředí
 • zařazení prvků  se zvýšenými nároky na koncentraci (samotní účastníci vyžadují tišší prostředí

Vyšší náročnost při dozorech

 • Učitel (pozorovatel,spoluhráč) – je vtahován do děje, mnohdy je žádána jeho přítomnost a zapojení se do hry samotné
 • Vede k zamyšlení se a novým pohledům při pozorování skupinky a jednotlivce v herním projevu
 • Nároky na vyšší vzdělanost učitelů v oblastí sociálních vztahů
 • učitel by měl být seznámen s jednotlivými herními prvky, znát pravidla, zpočátku být iniciátorem

 

Proč to nezkusit?

 • nízká finanční náročnost většiny herních prvků
 • při realizaci a tvorbě se mohou podílet a zapojit žáci – mohou se zviditelnit, více si váží toho co vytvořili
 • rozvoj kreativity jak v provedení samotné hry, tak v možné obměně herních pravidel
 • rozvoj spolupráce mezi žáky, posilování a budování tolerance, vzájemné interakce, respektu….
 • zpestření chodeb školy
 • pozitivní pohled veřejnosti na školu
 • zapojení rodičů do dění školy
 • smysluplné využití zbytkových materiálů (reklamní firmy, firmy pracující se dřevem, látkami….)

a hlavně otevírají se nové cesty a proč by nemělo být na světě lépe ?

 Příklady:

 

Hry na podlahu

 

Kostková hra

 

Na zemi nakreslená, nalepená dráha libovolného tvaru (může současně sloužit jako skákací, driblovací panák). Vyznačená políčka jsou místa zvláštních úkolů (udělej legrační obličej, vyjmenuj 3 savce, poskoč na jedné noze 5x doběhni k metě a zpět …) Hraje se s velkou kostkou jako třeba člověče nezlob se, dostihy a pod. Zadané úkoly se mohou vztahovat k tématu výuky, nebo být jím motivačním činitelem.

 Zem plná čísel

 

Na vymezeném území napsaná čísla-vždy  2x stejná. Děti ve dvojicích běhají co nejrychleji od nejmenšího k největšímu. Možné variace- počítání příkladů  sčítání, odčítání s hledáním následného výsledku. Možno použít u písmen abecedy, symbolů atd.

 Barevné kruhy

Různé varianty, různé velikosti a seskupení. Ostrůvky, které podněcují žáky k pohybu (rytmizace, obratnost) a také jke kreativitě

 Skákací panáci

 

Různé tvary, sestavy panáků. Pro skákání , hru s míčem, s použitím švihadla …, doplnit se mohou čísly , symboly atd.

Šachy, dáma, piškvorky, lodě

Stolní hry převedené na použití na stěnách a podlaze s možností nahradit figurky samotnými žáky, či použít  PET láhve, kamínky a jiné obvyklé věci denního života místo figurek.

 Přesná dráha

Na zemi nakreslená dvojčára  o různé šířce  (nejméně na velikost kroužku). Úkolem dítěte  je provést gumový kroužek s pomocí tyče od startu do cíle . Kdo dřív a s menším množstvím chyb

(vyjetí z dráhy)

Terče

Terče různých tvarů nalepené na podlaze. Zajímavé pro rozvoj odhadu a dovednosti v rozližení použitého  materiálu. Velmi příjemné a bezpečné je použití (hakysáků) háčkovaných míčků vyplněných sypkou hmotou.  Terče je možné použít jak pro házení , tak pro posouvání předmětu pomocí různých pomůcek (hokejka, tyčka atd.)

 Poskoky s čísly

Hra zaměřená na  orientaci a poskoky. Dvojice hrajících poskakují v předem stanoveném směru a snaží se co nejrychleji  nalézt pozici, která je dána číslem na kostce (alternativu kostky je možno umístit na stěnu). Hra dovoluje množství variant a záleží jen na fantazii, jak bude průběh hry atraktivní.

 Hry na stěnu

 

Ručkování po stěně

 

Na stěně otisky rukou v různých výškách a s různým uspořádáním. Kdo dříve doručkuje a utrhne jablíčko (hrušku, či jiné dokreslené ovoce atd.) Obtížnost úkolu (a tím i dopad na oblast koordinace a rytmizace pohybu) je dána rozlišením obtisků rukou.

Házecí koše

 

Varianty od nejnižšího k vyššímu, menší, větší. Pro házení s měkkými materiály. Velmi vděčné.

Hry do prostoru

Věčně běžící míč

Na kůlu je na provaze připevněn míč (možno v síťce).  Hrají 2 hráči- úkolem je nepřipustit, aby hozený míč protihráčem hráč nezachytil a nechal jej namotat na kůl. Komu se tak stane, má trestný bod a hra se opakuje. Místo většího míče je možné použít míč tenisový a hru hrát pomocí dřevěných pálek

Skákací šňůra

 

Je v nestejných výškách upevněná šňůra na  které jsou pevně umístěny terče s čísly, písmeny či obrázky. Děti skáčou se snahou doskočit co možná nejvýše a získat tak nejvíce bodů.

Užitečné při výuce čtení písmen, čísel, sčítání , odčítání atd.

 Odrazové stěny

 

Použít lze jako kresbu na stěně nebo jako plytkou konstrukci při stěně se sběrnými koši.

Hry volné

Chůdy

 

Různé velikosti a provedení. Rozvoj koordinace. Vždy je třeba dbát na bezpečnou volbu materiálů

(př. opatřit styčné plochy gumovou podložkou)

Velké hrací kostky

 Malovací stěny

 Rovnovážné desky, balanční podložky, rytmizační lyže …

 a další možnosti, využití atraktivních prostor školských zařízení.

 

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

 

Závěrem:

 Před sedmi lety jsem měl možnost navštívit Ontario science center v Torontu. Centrum, které formou praktických modulů, ukázek vtahuje do děje a učí tomu, co se učí i v našich školách. Rozdíl byl jediný. V dětech byla vidět radost a touha po poznávání.

I když se nejedná o školní budovu, ale o placenou návštěvu, některé principy by stálo za to, převést do našich škol.

 Pokud budete mít osvěžující nápady, popřípadně poznatky z toho, co již bylo zrealizováno, uvítáme vaše postřehy v diskuzi pod článkem 

Autor: Tomáš Grygar 

 

Zdroje a odkazy:

http://www.ontariosciencecentre.ca/tour/default.asp

http://www.ontariosciencecentre.ca/

http://www.google.cz/images?hl=cs&gl=cz&q=sience centre toronto&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1339&bih=564

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2010/09/herni-prostredi-ve-skolach/

6 pings

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *