Škola v přírodě s prvky zážitkové pedagogiky pro ZŠ

Firma Gm5 s.r.o. se zaměřuje na oblast firemního vzdělávání a produkci programů v oblastech interaktivní výuky, týmové spolupráce, teambuilding programů a diagnostických kurzů. Své aktivity ale také rozvíjí směrem ke školám – nabízí adaptační a pobytové programy pro všechny typy škol od mateřských po vysoké. V roce 2010 proběhlo několik škol v přírodě pod programovým vedením instruktorů firmy Gm5. Jednou z programově nejobsáhlejších byla škola v přírodě pro ZŠ Nedvědova Olomouc, která se konala v druhé půli května 2010 v Aktivityparku Hotel Všemina na Zlínsku, který je zároveň základnou firmy Gm5.

Od pondělního rána do pátečního odpoledne tu na škole v přírodě strávilo svůj čas celkem 107 žáků prvních, druhých, čtvrtých a pátých tříd Základní školy Nedvědova Olomouc. Program připravil a řídil instruktorský tým, který se skládal ze studentů Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Bc. Růženy Liškové, Bc. Evy Kratochvílové a Michala Kubici. Mezinárodní rozměr celému programu dodávala vedoucí instruktorka Mgr. Anna Klajner, absolventka Univerzity tělesné výchovy v Poznani, která v rámci programu Erasmus taktéž okusila studium na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve firmě Gm5 má na starosti právě programy pro děti a mládež.

Program školy v přírodě byl zasazen do doby dobývání divokého západu. Děti byly rozděleny na malé indiány a kovboje a podle tohoto rozdělení přijely již patřičně vybaveny dobovými kostýmy. Celý program se skládal z dopoledních a odpoledních bloků, každý z nich byl naplněn dvěma aktivitami, jedna aktivita trvala zhruba hodinu a čtvrt. Děti tak každý den stihly do večera absolvovat čtyři aktivity a přitom byly rozděleny do více skupin podle jejich věku. Na začátek školy v přírodě byly zařazeny týmové hry na seznámení a prolomení bariér. Následovaly aktivity, ve kterých si děti rozvíjely svoji šikovnost, obratnost ale i spolupráci a schopnost řešit zadané úkoly – umělá lezecká stěna, paintball, hry v bazénu se slanou vodou, lukostřelba, lanové centrum a různé skupinové hry. Nepřišly ani o výtvarné programy jako malování na trička, výrobu lapače snů a sypání mandal. V rámci naladění na správnou vlnu děti shlédly i film Vinnetou.

Každý den byl zakončen etapovým programem nazvaným Putování za bizony, kdy děti soutěžily o body, za které se posouvaly na mapě s cílem dohonit stádo bizonů. V rámci etapových her si vyzkoušely různé aktivity, vždy zasazené do určitého prostředí, pro každý večer odlišného. Jednou se tak ocitly v saloonu mezi sázejícími se kovboji, jindy běhaly po rozlehlé prérii hotelového komplexu a plnily různé úkoly, jindy zase tančily na opravdové taneční zábavě divokého západu. Poslední večer se pak nesl v klidnějším duchu posezení u indiánského ohně a vypouštěním lampionů přání, na které každý malý kovboj a indián napsal své jméno spojené s přáním, které chtěl, aby se vyplnilo.

Nejen radostné úsměvy dětí během celého týdne ale i jejich posmutnělé výrazy během odjezdu byly pro instruktorský tým znamením, že děti byly spokojené a celý týden si náramně užily. Potvrdily to i v indiánské poště, ve které psaly své pocity z celého týdne – všechny byly radostné, mnohé s obrázky a děkováním pro instruktorský tým.

Program školy v přírodě pro 107 dětí 1. stupně ZŠ Nedvědova Olomouc v Aktivityparku hotelu Všemina, který byl zajištěn instruktory firmy Gm5 splnil očekávání všech zúčastněných – učitelského sboru, ale hlavně samotných dětí. Pokud přemýšlíte o zajištění vhodného programu pro výlet nebo školu v přírodě vašeho dítěte, navštivte stránky firmy Gm5 s.r.o www.gm5.cz . Vybrat si zde můžete z nabídky řady programů pro děti a mládež, vedených absolventy a studenty Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a zaměřují se na zážitkovou pedagogiku a práci s dětmi. Pokud Vás nabídka zaujme, neváhejte firmu Gm5 kontaktovat.

 Autor: Michal Kubica

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/skola-v-prirode-s-prvky-zazitkove-pedagogiky-pro-zs/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.