Wellness pro batolata

 Víte, jak a kde příjemně strávit s batolaty dvě hodinky týdně? Představu,  co je „příjemně strávit“ má každý z nás  jinou. Jedni  si pod tímto pojmem představí ulehnutí, odpočinek, klid a spánek, jiní naopak společný aktivní prožitek. Ať jedno či druhé, obé jsou činnosti vedoucí k pocitu uspokojení. Pohybové aktivity, regeneraci, relaxaci, v přiměřené míře dobré jídlo a pití, různé pozitivní vjemy a prožitky, jednoduše harmonii fyzických a duševních hodnot naleznou batolata a společně s nimi i jejich rodiče a prarodiče ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu, Gurťjevově ulici.

Středisko volného času je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Ostrava a nabízí širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy a v neposlední řadě i akce na klíč pro školy, kolektivy a  organizace. Středisko je určeno nejen dětem, mládeži, ale i dospělým, zkrátka široké veřejnosti. Svou roli má i v posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů, poskytuje seberealizaci při tvorbě programů, vytváří útočiště pro děti, kde mohou organizovaně i samostatně trávit čas, vzdělává, relaxuje a poskytuje zážitky.

Zážitkové kurzy jsou dnes moderním trendem při výchově dětí. Pobyt spojený s netradičními aktivitami posiluje u dětí fyzickou kondici, týmového ducha, zvyšuje vzájemnou důvěru ve skupině, přispívá ke snadnějšímu řešení problémů a hledání nových postupů. Program zážitkového kurzu posiluje charakterové vlastnosti dětí, smysl pro odpovědnost a pomáhá k předcházení výskytu sociálně – patologických jevů.

Batolata – děti od 1-3 let věku dnes mnoho možností, jak trávit svůj volný čas v rámci organizovaného pojetí zábavy, nemají. Nejsou schopni si sami dojít do společenského zařízení, a tak jsou především odkázány  na volný čas svých rodičů.

Zkušení pracovníci střediska volného času vyhradili čas i malým robátkům a otevřeli pro ně již od 10 měsíců jejich věku kroužek nazvaný Klubko. Po čtyři dny v týdnu ve dvou dopoledních hodinách se věnují dětem a rodičům a společně rozvíjejí vůli, sociální dovednosti,  motoriku a pohybové dovednosti, tvořivost a intelekt svých svěřenců. Vyškolená lektorka programem zaujme děti tak, aby se vývojově starší děti nenudily a naopak vývojově mladší děti pochopili hru samotnou.

Hra má od svého počátku pohybový charakter, ke kterému se s rozvojem dítěte připojují ostatní složky osobnosti. Pohyb však zůstává dominantní a od prvních dětských her významně ovlivňuje celkový rozvoj dítěte.

Samotný program je veden hravou formou se zpěvem a říkankami. Děti sledují,co rodiče na říkanku dělají a snaží se je napodobovat, běhají, přelézají překážky, učí se skákat, uvědomovovat si své tělo-nohy, ruce, hlavu. Dochází k těsnému kontaktu s rodiči v rámci cvičení, uchopování, mluvení a poslouchání, válení, běhání v obuvi, naboso, lezení, vezení se. Fyzická aktivita je prvořadá a čím dříve se s ní začne, tím lépe bude dítko prospívat a je nasnadě, že v případě nenadálého výpadku, se po čase k aktivitám zase vrátí. Pokud aktivní pohyb provozují  rodiče, je vyšší předpoklad, že se pohybu bude dítě věnovat i v dospělosti.

Čtyčicet pět minut  aktivní činnosti vystřídá místnost, kde si děti mohou hrát se spoustou nejrůznějších hraček, najíst se, napít, upravit své vyměšovací potřeby a odpočinout si. Dospělí si při dobré kávě navzájem sdělují své dojmy, vyměňují si názory na výchovu, domlouvají se na dalších společných aktivitách, probírají, co kde výhodně nakoupili apod.

Po relaxační půlhodince nastává čas melodie. Děti spolu s rodiči a moderátorkou zpívají dětské písničky za doprovodu kláves a bubnování na bubínky, paličky, triangl.

Závěrečný čas je věnován tvůrčí aktivitě v dílně, v prvním patře. Zde  jsou nachystány pastelky, nůžky, lepidla, štětce, barvy, výkresy a děti si tvoří „svůj“ výrobek. Ať je to sněhuláček, stromeček či vánoční hvězda, ať je to vyrobená magnetka na ledničku nebo veselý panáček na špejli či vlastnoručně namalovaný obrázek, všechno je dílem malého človíčka.

Program je ve dvou hodinách velmi pestrý a různorodý a je potřeba říci, že se v některém z nich batolátko určitě najde a spolu s ním i jeho doprovod. Co dospělé překvapí je pohodová atmosféra, neopakovatelný pocit skvěle vykonané práce  a dobře investovaného času, který je znát ve  spokojených dětských tvářičkách a rozradostněných očích. Klubko je pohyb, srovnávání, hra, boj, vzdělání, úspěch i zklamání a v neposlední řadě i konzultace s odborníkem.

Z okolí našich domů mizí pískoviště, ztrácejí se dětská hřiště, protože neodpovídají  normám EU, neobnovují se a zůstávají po nich jen prázdná místa, rozšiřují se chovy domácích zvířat, které  lidé nechávají volně pobíhat bez dozoru, a tak není dětem umožněno hrát si v bezpečí a v čistém prostředí. Zamysleme se, jak dítěti jeho svět co nejvíce zpříjemnit, jak ho připravit pro budoucnost a koneckonců, jak si z toho všeho „utrhnout“ i kousek potěšení  pro sebe.

Svět vyžaduje lidi silné, odolné vůči stresu, adaptabilní a schopné pracovat v týmu i samostatně a je pouze na rodičích jak svého potomka pro život připraví. Zdravé šťastné a připravené dítě je schopné čelit všem životním nástrahám.

Apeluji proto na Vás rodiče, věnujte se svým dětem alespoň touto formou. Jsou to nejméně dvě hodiny týdně, které Vás i Vaše dítě sblíží, je to čas, který věnujete  sobě navzájem, naučíte se novým věcem a především Vás tato zkušenost nevýslovně obohatí!
Je to výzva i pro Vás babičky a dědečkové -objevíte nové, krásné, nepoznané!

Autor: Barbora Pavelková

Zdroj:  

Hodaň,B., Dohnal,T.(2005). Rekreologie. Olomouc:  HANEX Olomouc

www.svczabreh.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/wellness-pro-batolata/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.