Bojíte se strašidel?

Studie proveditelnosti akce pro širokou veřejnost města Moravská Třebová s názvem: „Bojíte se strašidel?“

Celý tento projekt je výsledkem činnosti neziskové organizace turistického oddílu mládeže Čochtani působící v Moravské Třebové.

Předpokládáme, že akce pořádaná pro širokou veřejnost, která ponese nápadný, ale poutavý název „Bojíte se strašidel“, zaujme co možná největší skupinu lidí a to především děti. Naším cílem je přilákat děti a jejich rodiče poutavou reklamou na velké dobrodružství za mrazivého podvečera v měsíci listopadu. Jedná se o krátkou procházku plnou, pro děti neobvyklých, strašidel, nástrah a úkolů. Naším prvotním cílem je dosáhnout každoročním opakováním této akce, obliby u dětí a neustále se zvyšujícího počtu zúčastněných, což by v budoucnu mělo vést k zisku. Jsem přesvědčen, že rodiče ocení nápaditost pořadatelů, radost a spokojenost jejich dětí a v neposlední řadě příjemnou rodinou procházku doplněnou zvláštní atmosférou. 

Cílem každého ročníku je neprodělat a částečný zisk rozdělit na odměny pořadatelů, formou zvýhodnění při pořádání oddílových aktivit. Akce je zpravidla naplánována na podvečer některý z pátků v měsíci listopadu a trvá zhruba 3 hodiny, avšak její příprava začíná daleko dříve a je náročnější. Například loňský ročník začal ve spolupráci s turistickým oddílem mládeže malováním velkých modelů strašidel v nadživotní velikosti. Zatímco členové oddílu malují, je potřeba domluva s místní restaurací o vzájemné podpoře. A to vzhledem k tomu, že akce se koná za chladnějšího počasí, většinou za přítomnosti sněhu, je pravděpodobné, že se účastníci po jejím skončení uchýlí do restaurace s dětmi třeba na pohár. A proto naše dohoda s restaurací je, že návštěvníci akce Bojíte se strašidel?, získají poukázku na palačinku s čokoládou v domluvené restauraci. Za každou palačinku zaplatíme restauraci 10Kč a díky příslibu této sladké odměny a nevšedního zážitku,  můžeme v reklamě na tuto akci zveřejnit přijatelné startovné ve výší 20Kč za dítě.

Vzhledem k tomu, že s místem konání akce máme jisté zkušenosti je nutná pouze krátká, ale důkladná prohlídka místa konání a proplánování jednotlivých aktivit, které děti během dobrodružné cesty potkají. Trasu dlouhou asi 1,5 km s několika zastaveními zvládnou v průměru urazit rodinné týmy za 30 až 35 minut. Rozmístění veškerých aktivit, startu a cíle je naplánováno a začíná dlouhodobé shánění dobrovolníků na práci pořadatelů. Vesměs jsou to starší, nebo současní členové turistického oddílu mládeže Čochtani plus jejich kamarádi a rodinní příslušníci.

Na řadu přichází reklama a to v podobě barevného plakátu do všech školek a základních škol v okolí. Tisk těchto plakátů, stejně taky i diplomů, které děti obdrží je sponzorským darem od místní reklamní agentury. Oznámení do oblastního tisku je samozřejmostí.

Dalším krokem jsou formality. Oznámení městskému úřadu o konání akce a vysvětlení o jakou akci se jedná. Dále také oznámení městské policii vzhledem k tomu, že akce bude ozvučená a místní vystrašení obyvatelé se na ně mohou obracet s žádostí o pomoc a samozřejmě také vzhledem k přepokládanému velkému počtu účastníků. V neposlední řadě je nutná domluva se správcem hřbitova, v jehož bezprostřední blízkosti se akce koná a požití elektrické zásuvky u smuteční síně k osvětlení startu a prezence účastníků.

Po dlouhodobé přípravě rekvizit a technického zajištění akce za použití našeho vybaveného skladu turistického a vodáckého oddílu Čochtani, následuje nákup věcí nezbytných k zajištění bezvadného průběhu akce. V den D, tedy konání akce, začne příprava velice brzy ráno a trvá celý den. Příprava začíná roznesením materiálů na jednotlivé stanoviště, pokračuje řádným označením trasy pomocí svíček, loučí a výstražné pásky, nachystáním startu a cíle se všemi náležitostmi, jako jsou presenční listina, diplomy, poukázky na palačinky, a další…, a konče ozvučením a osvícení a také rozmístěním dobrovolníků na trať, úpravou kostýmů a odstartováním akce. Bezpečnost akce zajišťuje zdravotník s plně vybavenou lékárničkou.

Díky opravdu velkému zázemí v oddíle Čochtani a ochotě některých lidí je nutná koupě pouze několika málo věcí jako např. louče, svíčky, odměny a další drobnosti. Akce by svými náklady neměla přesáhnout náklady 5000Kč. Pokud by tisk diplomů a plakátů, nebyl sponzorován cena by se zvedla zhruba na 6000 Kč. Při předpokládaném počtu 800 dětí s rodiči. Z toho v průměru 500 platících a startovném 20Kč, by zisk činil 10 000 Kč. Z toho maximálně polovina přijde na zaplacení smluvní ceny palačinek, avšak ne každý palačinku zdarma využije. Celkový zisk je tedy nepatrný avšak, což je důležité, akce není prodělečná a vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou činnost oddílu Čochtani pro veřejnost, vrývá se tato akce do podvědomí a stává se velmi oblíbenou a zviditelňuje naši práci a naše jméno.      

Závěr je tedy jasný akce je reálná a není prodělečná, stojí pouze spoustu volného času a plánování. A proto výsledkem je, její pravidelné realizování až do chvíle vyčerpání lidských zdrojů.

Loni se uskutečnil již 11.ročník této akce v Moravské Třebové na Křížovém vrchu a účastnilo se téměř 800 zapsaných dětí s rodiči. Ke spoluprácí jsem využil 4 desítky dobrovolníků a akce: „Bojíte se strašidel?“ měla obrovský úspěch u veřejnosti.

Otázka na závěr: (Tuto otázku jsem položil zastupitelům města Moravská Třebová)

Představte si, že na zdravý vzduch, procházku, vytáhnete více než 800 obyvatel města, rodin s dětmi, což je téměř 10% všech obyvatel žijících zde a v okolí. Jaký by podle Vás měl být rozpočet takovéto akce, aby dokázala nejen uspokojit, ale i nadchnout účastníky pro město, jehož prioritou je slogan zdravé město? Ptám se proto, že příspěvek 1000 Kč je k zamyšlení.

Autor: Michal Paděra

Zdroje:

 www.cochtani.webnode.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/bojite-se-strasidel/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.