Východočeská CVVZ 2011

   … kapky, potoky, řeky … utvářejí světy

Přátelé, kamarádi !

Za rok a pár dnů Vás k Celostátní vzájemné výměně zkušeností přivítá Hradec Králové. Město na soutoku Labe a Orlice se již víc jak rok na tuto velkou vzdělávací akci všech, kteří se přímo i nepřímo podílí na naplňování volného času dětí a mládeže připravuje. CVVZ v roce 2011 bude tradiční velkou výměnou se všemi prvky, které by setkání tisíce i více lidí takového charakteru měla mít. Od samého počátku příprav na jaře v roce 2009 se hlásíme ke Galénovu odkazu „přátelství rozrůzněných“. Již teď je vidět, že do příprav se zapojily sdružení napříč volnočasovým spektrem a s blížícím se termínem se k původně sedmi statečným přidávají  další a další. V Plzni jsme před Vás předstupovali i s některými inovativními prvky a v jejich aplikaci do vzdělávacího klišé CVVZ stále pokračujeme. Nechceme CVVZ v Hradci Králové, ale Královéhradeckou potažmo Východočeskou CVVZ. Rozhodně bych však chtěl všechny pochybovače a lidičky, kteří se chtějí družit, ujistit, že bude i tak dost času potkat se s jedním tisícem lidí na CVVZ v jejím centru v areálu středních škol v Hradci Králové. CVVZ 2011 mezi středou 16. listopadu a nedělí 20. listopadu. Přesně tak dlouhá by CVVZ 2011 měla být. Užijeme si CVVZ 5 denní. Snad pak přežijeme rok 2012, kdy hlasy, které jsou z míst pro CVVZ nejdůležitější, říkají, že tak veliká akce by měla být jedenkráte za dva roky.

Těším se na všechny za rok v městě pod Bílou věží, v městě, které se právem pyšní termínem Salón republiky, možná i tak trochu symbolicky na ulici 17. listopadu.

CHARTA CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností)

CVVZ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti.

  • Posláním CVVZ je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení, udávat směr v práci NNO, popularizovat problematiku na veřejnosti a v médiích.
  • Formou práce CVVZ je, od jejich vzniku, nabídka znalostí, dovedností, her, sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s místními tradicemi a pamětihodnostmi.
  • Účelem CVVZ je především pomáhat aktivním členům různých společenství dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a podporovat osobnostní růst účastníků CVVZ.
  • CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k upevňování tolerantních přátelství.
  • CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková.
  • CVVZ nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.

čerpáno z www.cvvz.cz 

PROČ. . .

Proč Východočeská a nikoliv Hradecká?

Proč právě tohle motto?

A co znamená to logo?

To vám bylo tak…

Když jsme vymýšleli, co všechno vám chceme na CVVZ ukázat, bylo nám tak nějak líto omezit se pouze na město Hradec Králové a jeho nejbližší okolí. Máme zde v kraji obrovské množství zajímavých a netradičních míst, která by byl doslova hřích opomenout. Zejména proto, že jsou to místa jako dělaná na oddílové výpravy a více než vhodná pro různé oddílové činnosti.

Dalším rozhodujícím momentem byl samotný realizační tým. Tento kraj totiž zplodil spoustu nadšených a aktivních lidí, kteří přispěchali se svou troškou a nabídli své ruce, nohy, kluby a mnohdy i své spolupracovníky J. Prostě se na CVVZ 2011 podílí celý krásný náš kraj a bylo by tudíž hloupé a krátkozraké omezit tuhle skvělou akci jen na jedno město.

Každý kus tohoto kraje má co nabídnout, a my se pokusíme vám co nejvíc z toho všeho přiblížit.

V našem logu je totiž vše, co symbolizuje náš kraj. Krkonoše s nejvyšší horou Česka Sněžkou, pískovcové skály Český Ráj a Adršpach a v neposlední řadě u nás pramenící řeku Labe, do které se vlévá druhá naše největší řeka Orlice. A to právě v centru CVVZ, v Hradci Králové.

No, a jak je to s tím mottem?

Motto je jako citát. Ukrývá v sobě nepochybně hlubokou myšlenku. Někdy i dvě. A někdy je  v něm myšlenek tolik, že lze jen těžko některou vybrat, aniž by nepohřbila ty další.

Naši bohulibou činnost s dětmi a volný čas jako takový můžeme uchopit tolika různými způsoby, kolik různých významů nabízí tohle motto.

                                                                                                Je to na vás … 🙂

KDY. . .

Kdy se CVVZ-tka bude konat?

Jak bude dlouhá?

Nebudeme si muset vzít dovolenou nebo zrušit oddílovou akci?

CVVZ 2011 bude po dlouhé době opravdu dlouhá.

Využijeme státní svátek, který vychází na čtvrtek a začneme se tedy scházet již ve středu odpoledne a skončíme polomrtví až v neděli kolem poledne. Dopřejeme vám tak větší dávku vzdělání, zábavy a hlavně zážitků. Polomrtví budeme my, vy budete v pohodě.

Ano, víme, že je pátek běžný pracovní den. Nýbrž, předpokládáme, že větší a pohodovější   náplň akce vám za jeden den dovolené stojí. Nicméně, počítáme i s pracujícími dovolenou nevybírajícími kolegy, a proto program koncipujeme tak, aby nikdo nebyl ochuzen. Tedy, alespoň  nijak výrazně. 🙂

Čili . . .                                                                     16. – 20. 11. 2011

KDE. . .

Kde přesně se bude CVVZ-tka konat?

Nebudeme muset přebíhat z jedné školy do druhé?

A nebudou daleko od sebe?

Jak budeme spát a kde jíst?

A bude se nám tam líbit?

Mnoho otázek, ale odpovím pouze na tu poslední – ANO, BUDE !!!

My vám totiž postavíme uprostřed Hradce takové malé cévévézetkové městečko.

A o obyvatele městečka bude pochopitelně dobře postaráno. Budou mít kde bydlet, kde si hrát a kde se vzdělávat.Dokonce se budou mít i kde bavit. A to jak ve dne, tak i v noci. Dostanou dokonce i najíst. Postavíme pro ně kavárnu s večerním programem a možná taky koktejlový bar. Pochopitelně nealko ( zákon města mluví jasně). Městečko má dokonce i své malé náměstí, které bude žít svým vlastním doprovodným programem. A protože budou naši obyvatelé přece jenom lidi, postavili jsme pro ně i takový minisupermarket, kde si budou moct pořídit spoustu osobních nezbytností (zapomenutých doma :-)). Nebude chybět ani cvvz-tkový svatostánek a mnoho dalšího, mnohdy na CVVZ netradičního.

Celé městečko bude neprodyšně uzavřeno. Ovšem, pouze směrem dovnitř. Směrem ven budeme čas od času vyrážet na již slibované krajové speciality. Toť vše.

S KÝM. . .

Kdo pořádá CVVZ 2011?

Kdo tomu všemu velí?

Kdo bude za co zodpovědný?

Jak bývá na CVVZ-tkách obvyklé, realizační tým je vícečlenný a každý z týmu zodpovídá za svěřenou oblast. No, a my nebudeme jiní.

Ovšem, s tím rozdílem, že naše náčelnictvo se rozrostlo do poněkud větších rozměrů a tak má každá    důležitá oblast svého vlastního náčelníka. Je to proto, že naše CVVZ je dlouhá a velká a tudíž i značně   náročná. A protože se snažíme minimalizovat možné problémy a nedostatky, zvolili jsme tuto variantu   vedení akce.

Vzhledem k východočeskému pojetí celé akce bylo nasnadě postavit náčelnický tým z lidí z celého kraje, z různých organizací, různých měst, různého věku a vyznání. A právě tahle pestrost dává naší CVVZ     daleko větší náhled na věc a větší objektivitu při rozvíjení nápadů a řešení problémů.

Ondřej „Šaman“ Knotek

Náčelník CVVZ 2011

Co chci CVVZ přinést, čím ji obohatit?

Především chci do CVVZ vnést svou dlouholetou zkušenost z oblasti    Celoživotního vzdělávání a Andragogiky. Považuji za důležité CVVZ koncipovat tak, aby byl čas na vzdělávání pro přímou i nepřímou práci s dětmi  a mládeží v jejich volném čase, osobnostní rozvoj každého dospělého účastníka i na vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky. CVVZ musí být stavěna na tradičních hodnotách a vyzkoušených, fungujících prvcích, ale nesmí stagnovat a být molochem bez myšlenky, perspektivy a akcí bez tahu na branku. I to je mé přání, aby se v Hradci Králové povedlo a aby CVVZ 2011 tenhle impuls do našeho hnutí dala.

Libor „Mr.Jouda“ Baláček

Zástupce náčelníka—výkonný náčelník CVVZ 2011

Domovská organizace :  Pionýr, ADM KHK , Hnutí Brontosaurus

Co chci CVVZ přinést, čím ji obohatit?

Jeden z mých cílů je dohlédnout na Vzájemnou Výměnu Zkušeností    a to chápejte ve vytvoření dostatečného prostoru, samotná Výměna už je na bedrech účastníků.  …oslovit k účasti další a tím zajistit široké spektrum zkušeností. Tvoříme akce pro děti a mládež, bavíme je, vzděláváme je, hrajeme si. Pojďte se mnou  hrát CVVZ, vypustíme trochu báječných programových bloků ze tříd do CéVéVéZetky.

Josef „Pee-Pee“ Solár

Programový náčelník

Domovská organizace :  Déčko—DDM Rychnov nad Kněžnou

Co chci CVVZ přinést čím ji obohatit?

Člověk za jeden den potřebuje průměrně osm hodin na spánek a regeneraci, osm hodin na práci či školu a zbývá osm hodin volného času. Nenechme naše děti oněch osm hodin pronudit či prosedět u televize a společně si pojďme vyměnit naše zkušenosti, nápady pro náš rozvoj a rozvoj jejich zájmů. Rád bych v rámci programové nabídky CVVZ rozšířil obzory nás – vedoucích, nabídl nové programy v oblasti sebepoznání a seberozvoje. To vše v jasné struktuře a pestrosti programů a zkušenosti lektorů.

Kapka inspirace, potoky nápadů a řeky realizace… vytvoří nové světy.

Ivana „Rýma“ Vejvodová

Náčelník pro finance

Domovská organizace: Pionýr

Jan „Betmen“ Navrátil

Jaroslav „Jaruna“ Štandera

Náčelníci pro informace

Domovská organizace: TK Hradečtí Lvi o.s.

Petr „Pítr“ Dufek

Náčelník pro péči o účastníky

Domovská organizace: Klub Pathfinder

Jaroslav „Poutník“ Urban

Jakub „Kuba“ Matoušek

Náčelníci pro MTZ (materiálově technické zázemí)

Domovská organizace: Československý Zálesák

                             Sdružení „JAK?“

 Je mi velkou ctí se podílet na tak velké akci pro mládež. Chci přispět svou kapkou do moře úsilí jakou tato akce představuje. Kuba.

JAK. . .

Jaké budou novinky na CVVZ 2011?

Budou nějaké velké změny?

Nevyděsí nás to?

Novinky budou, změny také. Ale žádný strach, neděste se předčasně. A hlavně zbytečně.

Jak již bylo na mnoha místech tohoto plátku uvedeno, vizí a plánů máme opravdu hodně, ale zcela poctivě přiznáváme, že ještě nemáme vše závazně potvrzené a tudíž bychom se neradi pouštěli do velkých slibů.

Co ovšem slíbit můžeme a také slibujeme, je ponechání základních, tradičních momentů CVVZ. Nebudeme měnit termín konání, ani nebudeme omezovat účastníky věkem či zkušenostmi. Podstata fungování CVVZ prostě zůstane stejná. Změn sice bude spousta, ale povětšinou to budou změny týkající se vašeho většího komfortu, rozšíření možností účasti a hlubší naplnění výměnného statusu CVVZ jako takové.

Základní změnou pro rok 2011 bude délka konání. CVVZ bude trvat 5 dnů.

Což znamená, že ten obvyklý dvoudenní maraton šíleného přebíhání z programu na program ve snaze stihnout co nejvíc, zrušíme a nahradíme ho pohodovým pobytem v jakémsi vzdělávacím centru, kde budete mít více  možností absolvovat vybrané bloky a zároveň se stihnete potkávat v klidu se zajímavými lidmi, povídat si, relaxovat. Budete mít i dostatek času a prostoru pro kulturní vyžití a čistou zábavu. Žádné honění, žádný stres. Žádný strach, že vám něco uteče. V roce 2011 nebude potřebovat po CVVZ dovolenou, ba naopak, CVVZ 2011 by měla být pro vás příjemně a užitečně strávená dovolená sama o sobě.

S tímto vlastně úzce souvisí i změna večerních programů.

Vzhledem k délce celé CVVZ si můžeme dovolit vynechat vyčerpávající noční programy, u kterých beztak polovina účastníků pospává. Jsou sice programy, které přímo vyžadují večerní či noční hodiny, a ty také ponecháme. Nicméně, večery budeme koncipovat jako relaxační, kulturní, herní nebo zábavné. Bude to čas, kdy si můžete odpočinout, pobavit se, pohrát, zatancovat nebo jen tak posedět v čajovně či kavárně a povídat s přáteli.

Další velkou novinkou je již zmíněné východočeské pojetí CVVZ.

Není potřeba se děsit vidinou celodenních výletů za přírodními krásami a historickými památkami. Tudy naše cesta výjezdových programů nevede. Na výlet za krásami naší vlasti si můžete vyrazit kdykoliv sami, k tomu CVVZ-tku nepotřebujete. Naše linky jsou naprogramované úplně jinak. Nechceme vám ukazovat zajímavá místa pro kulturní zážitek,chceme vám je představit jako výchozí bod pro naše činnosti s dětmi. Ukázat vám, co všechno lze využít a jak. Jaké jsou možnosti spolupráce se starosty měst, s kastelány hradů a zámků, s řediteli zoologických zahrad, ale i obyčejnými obyvateli a soukromými vlastníky.

Nabídneme vám například linku po náchodských pevnostech, kam přesuneme část programů týkajících se různých military aktivit. Nebo třeba linku do adršpašských skal, kde zase budou soustředěny programy týkající se horolezení, slaňování a dalších tematických možností. Budou i linky třeba rukodělné, linky zaměřené na sociální aspekty práce s dětmi apod.

Jednoduše řečeno, pokusíme se vám některé specifické programy nabídnout přímo v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Vyměníme krátké a suše teoretické přednášky ve třídě za konkrétní prožitek a vyzkoušení v reálném prostředí. Takto budou tedy vypadat naše výjezdové programy.

Nicméně, jedna supernovinka tu bude. STREAM TV CVVZ !!!

Po celou dobu konání CVVZ budou po areálu pobíhat kameramané, kteří natočí vše důležité a zajímavé, sestříhají, upraví a s patřičnými komentáři budou v pravidelných intervalech házet na web. Znamená to, že i ti nešťastníci, kteří díky nemoci či jiným nepříjemnostem nemohou přijet, budou mít takový téměř online přenos i doma v počítači. Jednotlivé spoty se budou průběžně pouštět i na obrazovkách v areálu CVVZ.

Bude to zajímavé, vtipné a doufejme, že i přínosné.

A spoustu dalších zajímavých novinek a překvapení si zatím necháme pro sebe. 🙂

                                                                                                                     Máte se opravdu na co těšit !!!

Blanka „Molly“ Cermánková

Šéfredaktor CVVZ

Domovská organizace: A-TOM , oddíl Český Honza

No, a aby těch změn nebylo náhodou málo, přispěchám i já se svou troškou do společného rance.

CVVZ bude tentokrát opravdu úplně jiná. Jiná ve smyslu uchopení organizace a pojetí celé akce. Bude jiná délka akce, bude jiné rozložení a uspořádání programů (i když princip programové nabídky zůstane vesměs stejný), bude trochu jiné zázemí a péče o vás, účastníky.

A jiný bude i cvvz-tkový časopis.

Bude vycházet častěji a bude mít naprosto odlišnou náplň, než doposud. Pokusíme se vytvořit skutečný časopis plný zajímavých článků, informací a námětů. Takový, který nebude jen suše informovat o dění na samotné akci, ale takový, který si i dlouho po CVVZ rádi přečtete znovu, který vám bude užitečný i v  budoucnu jako inspirace pro vaše činnosti nebo jen tak pro pobavení.

Víc vám neprozradím, nechte se mile překvapit. .-)

Dobrá, pustím ještě jednu informaci.

Vzhledem k veškerým avizovaným novotám a také vzhledem k tomu, že chceme CVVZ měnit hlavně kvůli vám a vašemu komfortu, zajímá nás  váš názor, vaše nápady, přání a řešení cvvz-tkových problémů.

Rozhodli jsme se proto, že jakmile spustíme web CVVZ 2011, budeme na něm pravidelně vyhlašovat různá cvvz-tková témata a diskutovat s vámi nad vším, co s nimi souvisí.

 Autor: Jakub Matoušek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/vychodoceska-cvvz-2011/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.