Školáci besedovali o požární prevenci

Havířovští  profíci dětem vysvětlili zásady bezpečného chování.

 

Základní škola Generála Svobody se zapojila do celostátního programu Hasík – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Cíle programu jsou zaměřeny zejména na oblasti problematiky:

  1. prevence návykového chování a užívání návykových látek,
  2. prevence společensko nežádoucí jevů a dalších forem rizikového chování,
  3. preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
  4. problematika zdravého životního stylu,
  5. problematika environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 21 258/2009-25-423 s platností do roku 2012.

V úterý proběhla dvouhodinová beseda s praktickými ukázkami s hasiči z havířovské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Cílem programu je pomocí vyškolených instruktorů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů předat dětem druhých a šestých ročníků základních škol důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi.

Velký důraz je kladen na použití názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů. Profesionální hasiči Pavel Budina a Antonín Schneeberger pro děti velmi srozumitelně a poutavě odpovídali na otázky, které si sami položili.

Kupříkladu jaká je úloha hasičů, v čem spočívá jejich práce, co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání, jak správně nahlásit požár nebo mimořádnou událost, jak se zachovat, když na člověku hoří oblečení, jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách, na co se nesmí zapomenout při odchodu z domu, jak rozpoznat, že v domě hoří, jak se dostat z hořícího objektu nebo co je to varovný signál a podobně.

„S dětmi se pracovalo perfektně. Byly velmi pozorné a myslím si, že pochopily základní cíle, které jsou v programu vytyčené. Podařilo se s nimi navázat neformální bezprostřední kontakt a vznikla vzájemná důvěra, což je velice důležité. Pokračování bude v naší hasičské stanici, kde je seznámíme s technikou a budou si moci některé věci vyzkoušet,“ uvedl velitel jednotky havířovské hasičské stanice Pavel Budina.

Také žáci odcházeli spokojení. „Moc se mi to líbilo. Hlavně jak pan hasič ležel na lavičce,“ konstatoval Honza Gula ze 6. A třídy. „Účast v programu Hasík je nesporným přínosem. Prevence má nezastupitelné místo v  otázkách jakým je požár. Setkání s hasiči je pro děti nejenom zajímavá událost, ale také velmi užitečná. Je to zcela jiné, když se výuka spojí s praktickými ukázkami, než když se o věcech jenom mluví,“ stručně zhodnotila úterní besedu zástupkyně ředitelky školy Šárka Dedková.

 Autor: Antonín Schneeberger

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/skolaci-besedovali-o-pozarni-prevenci/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.