Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty

Během posledních let se obezita stala celosvětově probíraným tématem a v dnešní době ji můžeme pozorovat u dětí již v útlém věku. Česká republika se co do obezity řadí na třetí až čtvrté místo v Evropě. Naše děti spadají k průměru, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že bude hůř. Zejména se s tímto problémem setkáváme v pubertě. Je doprovázen mnoha činiteli, jako jsou např. genetické predispozice, onemocnění štítné žlázy, psychické poruchy a vnější podmínky naší společnosti.

Definice obezity

Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí.

Příčiny vzniku obezity

Obezita vzniká interakcí genetických a zevních faktorů. Samozřejmě existují určitá období, která jsou pro rozvoj obezity velmi významná – u žen zejména doba těhotenství a období po něm, dále období přechodu, u dívek doba dospívání, všeobecně pak stresové faktory a určitá období, kdy se snižuje pohybová aktivita – nástup do zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu apod.

Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie

O nepoměr mezi příjmem a výdejem energie jde ve všech případech a může být způsoben:

 • Nadměrným příjmem energie – hlavně zvýšeným přívodem tuků. Ty totiž mají dvakrát více energie než sacharidy a bílkoviny. V rozvinutých zemích, kde nás neustále bombardují reklamy na všechny možné druhy potravin a které nabízejí vyhublé modelky, je jídla skutečně nadbytek. A tak ani není divu, že stále přibíráme.
 • Nedostatečným výdejem energie, který je dán většinou nedostatkem pohybové aktivity a sedavým způsobem života. Společně s nadbytečným příjmem potravy jde bohužel ruku v ruce i naprostý nedostatek pohybu. Lidské tělo je k pohybu velmi dobře přizpůsobené a pokud jej k tomuto účelu téměř nepoužíváme (sedavý způsob života, doprava autem, neprovozování žádného sportu), začne ochabovat svalovina a přibývat tuková tkáň. A z toho pramení spousta problémů – snížená výkonnost a fyzická kondice, vyšší únavnost, bolesti zad, špatné držení postoje atd.
 • Většinou se jedná o kombinaci obou faktorů.

Faktory ovlivňující vznik obezity

 • Psychické,
 • genetické a hormonální,
 • sociální.

Psychické

Psychické faktory spadají do zevních vlivů, které působí na člověka a jeho emoční cítění. Do tohoto faktoru spadají i stravovací návyky rodin a působení médií.

Dnešní uspěchaná doba nutí rodiny měnit stravovací návyky svých dětí. Pro rodiče je snadnější dát dětem kapesné, které využijí k nákupu jídla v rychlém občerstvení. To vede k nabývání na hmotnosti a postupnému zanedbávání pohybové aktivity. Svým ratolestem připravujeme jídla, která jsou chutná a ne vždy zdravá, ale rodiče si sami pro sebe připraví často mnohem zdravější, ale ne tak chutná jídla. K problémům může dojít, když je o dítě nadměrně pečováno a jsou mu nabízena velká kvanta jídla navíc, nevhodného složení. Tyto stravovací návyky pokračují až do puberty, kdy nastává zlomový bod a jedinec si začíná uvědomovat, že jsou i jiné návyky odlišné těm, na které byl doma zvyklý. V pubertě si začíná všímat svého zevnějšku a zjišťuje, že jeho postava se může měnit a lišit od ostatních v závislosti na stravovacích návycích. Důležité je podchycení tohoto problému v co nejranějším věku.

Dalším neopomenutelným faktorem jsou média, která nás pronásledují na každém kroku. Hlavní je nepodlehnout a snažit se předat potomkům vizi optimální stravy. Rodiče by se měli vyhýbat koupi tučných a přeslazených jídel a tím jít příkladem. Mají-li ještě ve svých rodičích vzor v negativním slova smyslu, je velmi pravděpodobné, že zůstanou obézními i v dospělosti. Tyto reklamy zneužívají dětskou psychiku a pro ty, kteří jí podlehnou, můžou být katastrofou. V dnešní době nelze dětem zakázat sledování televize a z těchto důvodů je důležité, aby na ně racionálně působila výchova rodičů a pedagogů ve škole.

Genetické a hormonální vlivy

Víme, že minimálně z 50 % je obezita podmíněna geneticky. Pokud jsou oba rodiče obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka je 80 %. Tato nevýhoda se ale dá změnit zvýšeným úsilím při dodržování správných stravovacích návyků a dostatkem pohybové aktivity.

Přes rozšířený názor, že když je někdo obézní, je to kvůli nemoci, se při vzniku obezity uplatňují jen asi v 1 % případů. Je to především snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom). V pubertě začínají dívky užívat hormonální antikoncepci, která také přispívá k formování postavy a zvyšování hladiny hormonů v těle.

Sociální

Sociální prostředí v pubertě můžeme vnímat ze dvou pohledů, jsou to zejména vrstevníci a rodina. Silnější vliv na jedince mají jeho vrstevníci. Právě s vrstevníky tráví většinu svého času a tím si uvědomují sami sebe.  Ovlivňování ze strany matky a prarodičů, kteří děti hýčkají a nechtějí si připustit, že právě jejich děti můžou mít nadváhu a to jsou kroky k začínajícímu problému obezity v období puberty.

Zdroje:

Fořt, P. (2004). Stop dětské obezitě. Co vědět, aby nebylo pozdě. Praha: Ikar.

Fraňková, S., Dvořáková-Janu, V. (2003). Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum.

(2012). Příčiny vzniku obezity. Retrieved: 14. 3. 2012 from the Worl Wide Web: http://www.obezita.cz/obezita/priciny-obezity/

Autoři: Silvie Šilingerová, Kateřina Sommerová, Tereza Pavelková

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/vliv-nadvahy-a-obezity-u-deti-v-obdobi-puberty/

14 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Monika Vindišová on 27.3.2012 at 20:22
  • Reakce

  Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty, jak je již popsáno v této práci, je stále rostoucí problém, avšak bohužel se o něm stále jenom mluví, ale skutek utek. V této práci je krásně popsána problematika tohoto psychomotorického problému, ale jaké je jeho řešení? Myslím si, že je na čase, aby se o tomto problému přestalo pouze mluvit, protože jinak, jak už nám sdělily děvčata, bude hůř. My jako rekreologové nebo naši kolegové z APY se učíme jak nejlépe zacházet a využívat volný čas. A podle mě je právě tohle jedna z příčin tohoto problému (využívání volného času u dětí v pubertě). Děti v pubertálním období tráví většinou svůj volný čas u počítačů, televize nebo jiné „sedací“ aktivity. Pokud my (nebo kdokoliv jiný) jim poskytneme nabídku aktivit, které je nějakým způsobem zaujmou, můžeme jim i my poskytnout pomocnou ruku k vyřešení tohoto problému.

  • Veronika Jelínková on 30.4.2013 at 09:20
  • Reakce

  Moc hezky napsané. Ale pokud se nejedná o genetické vlivy, já osobně dávám vinu rodičům. Rodiče by měli koordinovat čas svých dětí a neměli by je nechat sedět doma. Pokud to tak půjde dál, budou ti hubení nenormální.

  • Zita Frydrychová (REK) on 3.5.2013 at 23:57
  • Reakce

  Nadváha je v dnešní době velkým a dost častým problémem. Nejhorší případy jsou pak právě nadváhy a výskyty obezity u dětí a mladých lidí. Této problematice by se měla věnovat větší pozornost, než která jí věnována je. Zcela nesouhlasím s tvrzením, že nadváha a obezita je geneticky ovlivněna až z 80%. Zastávám ten názor, že když rodiče tímto problémem trpí a nejedná se o vliv nemoci, tak se špatně stravují a nevedou kvalitní život jaký by měli. Tento styl života pak předávají i svým potomkům, kteří v podstatě nic jiného neznají a obezita se tím pádem u nich vyskytne také. V tomto případě si pak myslím, že vina je na straně rodičů a ztotožňuji se s názorem Verči.

  • David Rybín on 4.5.2013 at 14:12
  • Reakce

  Nadváha u dětí je velký problém, proto by jejich stravovaví návyky a sportovní vyžití měli mít jejich rodiče, jelikož děti sami ještě neví, jak jejich tělo funguje a co pro ně je a není správné. Pokud tedy dítě není obézní z důvodu dědičnosti, pak za to nesou odpovědnost jeho rodiče, kteří měli dítěti umožnit dostatek pohybu, ať už tím, že ho dali do nějakého sportovního oddílu, nebo tak, že se mu sami věnovali co se týče pohybu. V útlém věku je pro dítě obzvláště důležité, aby se naučilo správné životosprávě, protože s postupem času bude čím dál složitější ho špatných návyků zbavit, popřípadě učit ho novým, obzvláště pak v pubertě, kdy si dítě, především od rodičů, nenechá poradit. Samotný článek mě ale moc nenadchl, pokud je titulek Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty, nevím proč jsou jako faktory vzniku obezity uvedeny například založení rodiny nebo odchod do důchodu. Rovněž si nemyslím, že dávání peněz na jídlo dětem místo dělání výživnějších a zdravějších svačin do školy je jakýmkoli způsobem psychický faktor vzniku obezity.

  • Monika Galabová, TU Liberec on 6.5.2013 at 12:06
  • Reakce

  Souhlasím se Zitou, že této problematice by mělo být věnováno mnohem více pozornosti než jí věnováno je, protože je to opravdu velmi závažný problém, a to jak u dětí a mládeže, tak u dospělých. Článek nese název Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty, já však o žádném vlivu nečetla a ani mi nepřijde, že by článek byl zaměřený na děti v období puberty, v článku se spíše můžeme dočíst o faktorech obezitu ovlivňujících. Text článku nesedí s jeho názvem, což bych považovala za velké minus. Dále pak autorky uvádějí, že pokud má dítě oba rodiče obézní, je 80% možnost, že dítě bude také obezní. S tím naprosto souhlasím, ale tento faktor bych neřadila do faktorů způsobených genetikou, ale jakýsi faktor „životního stylu rodičů“.

  • Jan Choc on 20.5.2013 at 22:25
  • Reakce

  Je smutné se dozvědět, že Česká Republika je téměř na vrcholu žebříčku obezity dětí. Jen mi v článku nekoresponduje název a obsah. Spíše jsou zde vypsány faktory ovlivňující vznik obezity. Ale i tak je zde spousta užitečných informací. Problematice rozšiřující se obezity mezi dětmi by mohlo pomoci, zřízení nových pohybových či sportovních spolků a organizací, něčeho netradičního. Něčeho co by děti nadchlo a rozvíjelo jejich zájem o pohyb.

  • Aleš Moravec REK on 24.5.2013 at 18:49
  • Reakce

  Vystihující článek dnešní mládeže a problémů obezity, která se vyskytuje v dnešní době velice často. Obezita se v posledních letech začala vyskytovat častěji a nyní se dá považovat za civilizační problém.

  • David Kuch on 26.5.2013 at 14:43
  • Reakce

  Nadváha u mládeže má vzrůstající tendenci, asi nemá úplně smysl spekulovat, co za tím stojí, protože je zcela zřejmé, že vstupem moderních technologií do života dětí je velké omezení pohybové aktivity a z toho vyplývajících problému s nadváhou a nedostatečnou fyzickou kondicí úměrnou věku a vývoji dítěte. Stačí se podívat do sportovních klubů, kde úbytek sportujících dětí je zcela evidentní, tam kde v nedávné době prováděli výběry těch nejlepších, dnes těžko naplní potřebný počet a bojují o každého jedince. Rodiče jsou ti, kteří by měli své děti vést k pohybové aktivitě hlavně z důvodu, aby nedocházelo k nepoměru příjmu a výdeje energie. Sport je cesta, která vede děti ke správnému životnímu stylu, z načerpaných informací mohou čerpat téměř celý život.

  • Tomáš Polcar on 26.5.2013 at 21:10
  • Reakce

  Nadváha je dle mého názoru jedním z největších problémů mládeže. Vždy to má stejný problém, nedostatek pohybu, který je způsoben nezájmem o sportovní a pohybové aktivity vlivem moderních technologií, ale i tím, že rodiče nemají snahu dítě podporovat v nějaké aktivitě nebo tak hojně podporují a jsou tak ambiciózní, že dítěti ještě určité sportovní aktivity znechutí svou přehnanou horlivostí. A ze strany genetiky si myslím, že to není rozhodně 50% ale daleko méně, špíše je to podmíněno tím, že když je rodič obézní, má špatnou stravu a tu dodává i dětem.

  • Martina Myslivcová (REK) on 28.5.2013 at 16:12
  • Reakce

  Nadváha a obezita u dětí je stále se zhoršující problém dnešní populace. Trošku mě zaráží, že minimálně z 50% je nadváha podmíněna geneticky. Myslím, že za vzhled dětí mohou jejich rodiče. Pokud jsou oni obézní a vědí, jaké problémy toto chronické onemocnění způsobuje, neměli by dopustit, aby jejich děti potkal stejný osud. Měli by děti donutit sportovat a dbát na zdravý životní styl. Nikdo přeci svým dětem nepřeje žádnou nemoc, tak proč, když nechceme aby naše děti dostali chřipku, cpeme je dobrotami a přeslazenými nápoji, aby měli obezitu?

  • Katarína Sobolová on 29.5.2013 at 10:26
  • Reakce

  Obezita a nadváha sú problematikou,ktorá nás trápi dosť dlho.Veľa sa o tomto probléme píše,ale stále mám pocit,že málo koná.Myslím si,že v tejto etape života dieťaťa je veľmi dôležitý zásah rodiča.Je dôležité dbať na to,aby malo dieťa dostatok pohybu,zdravú stravu.Mnohí rodičia si myslia,že ich dieťa v ohrození nieje,ale opak je pravdou.Tento článok čitateľa oboznámil stručne s touto problematikou a ďalej je už na každom z nás aký postoj k tejto problematike zaujme.

  • Simona Matoušová (REK) on 29.5.2013 at 20:10
  • Reakce

  Tento článek mě zaujal již svým nadpisem, jelikož si myslím, že obezita je jedním z velkých problémů dnešní populace. A tudíž jsem se chtěla o tomto tématu dozvědět více. Můj předpoklad se potvrdil, obezita je v dnešní době velmi častým onemocněním a bohužel se vyskytuje již v útlém věku. Myslím si, že vždy se s tím dá něco dělat, i když je obezita podmíněna geneticky. Je potřeba to předem nevzdávat a vést své děti k tomu, aby byly zvyklé sportovat a zdravě jíst již od malička.
  Článek nás seznamuje stručně s problémem obezity u dětí a dospívajících a s jejími příčinami. Je jisté, že by se o této problematice dalo nalézt mnohem více informací. Přesto si myslím, že je článek kvalitní a podává dostatek potřebných informací. Článek také nechává prostor každému čtenáři, aby se mohl nad daným tématem zamyslet a třeba pro zlepšení situace i něco vykonat.

  • Adéla Šírová (REK) on 2.6.2013 at 20:54
  • Reakce

  Naprosto souhlasím s autorkami článku, neboť problém zachycují v plné své šíři. Myslím, že zde autorky uvedly veškeré faktory ovlivňující obezitu dětí. Osobně znám jen jediný lék, a to je: POHYB, POHYB, a zase jen POHYB.

  • Jan David on 4.6.2013 at 14:27
  • Reakce

  Nadváha je v současné době už civilizační choroba, bohužel. Lidé leniví, místo toho, aby si šli ve volném čase zasportovat, tak si radši sednou k televizi a na nějaký sport se podívají. O naši pohybovou aktivitu v dětství by se asi měli starat rodiče, ale postupem času už to je jen na nás, jak naložíme s volným časem. Důležitou etapou je v tomto ohledu puberta, kde se začínáme starat i o svůj zevnějšek a je jen na nás, jestli si zachováme nějaké pohybové návyky a nebo úplně zlenivíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.