Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku

Děti předškolního věku jsou děti přibližně od 3 do 6 let. Jejich tělesný vývoj spočívá hlavně ve vývoji velkých svalových skupin. V tomto období se navazuje na základy motoriky položené již v období batolete a klade se důraz na správné držení těla a rozvoj obratnosti rukou, nohou i trupu. Vývoj pohybových dovedností je nestejnoměrný. Teprve ve 4 letech se děti začínají pohybovat ladně a běhají lehce, jistě a rychle. V tomto období se hra stává dominantní činností dítěte, a proto toto období nazýváme „věkem hry“. Hra významně stimuluje rozvoj osobnosti dítěte a je to velmi důležitý činitel nutný k rozvoji dětí. A stejně jako hra tak i pohybové aktivity malých dětí hrají velmi důležitou roli v rozvoji jejich psychomotorických, poznávacích a emočních schopností. Děti se při poznávání okolního světa učí pohybu a zároveň pohyb slouží jako prostředek k prozkoumávání a objevování nového – učí se pohybu a učí se pohybem.

Tyto děti potřebují alespoň 3-4 hodiny vysoké pohybové aktivity denně a proto je již ve věku 3-4 let vhodné začít učit dítě na lyžích. Samozřejmě každé dítě je jiné a proto jednomu tato pohybová aktivita půjde lépe, druhému hůře. Rodiče by proto měli sami zvážit, zda je jejich dítě pro tuto aktivitu natolik motoricky zdatné, že dokáže chodit v lyžařských botách, případně uzvednout lyži připnutou na noze a především, zda dokáže udržet pozornost alespoň na 15 sekund. Mimo to by rodiče měli uvažovat o tom, co od dětí čekají. Není správné, když přijdou ambiciózní rodiče do lyžařské školy s tím, že jejich dítku ještě ani nejsou 3 roky, ale chtějí z něho mít skvělého, ne-li profesionálního lyžaře a proto i přes pláč dítěte, které se jinak neumí bránit, ho obují a vyšlou na svah. Rodiče si totiž neuvědomí, že takto vyvolanými negativními pocity mohou dítěti znechutit nejen samotné lyžování, ale celkově všechny aktivity spojené s pohybem. Tento pocit se umocní tím spíš, když od dětí rodiče po hodině lyžování očekávají zázraky, dítě má pak pocit méněcennosti, že rodiče v tomto ohledu zklamalo, atd. Z pohledu instruktora lyžování si pak musíme uvědomit, že pokud chceme dítě něčemu naučit, musí to být jednoznačně formou hry. Děti v tomto věku mají obrovskou fantazii, a proto by tohoto faktu měl instruktor umět využít a vložit fantazijní svět do výuky.

Tento věk je důležitým obdobím pro zakládání a rozvíjení vztahu k pohybové aktivitě. Je vědecky dokázáno, že pokud člověk získá vztah ke sportu a k pohybu v dětství, věnuje se pak pohybu po celý život. Rizikem v tomto období tedy vidíme hlavně v ambiciózních rodičích, kteří svými náročnými požadavky, které dítě nedokáže splnit, znechutí svému potomkovi pohyb jako takový. Další rizikem je druhý extrém rodiče – laxní, kterému je jedno, zda celé dny sedí u televize či počítače.

Pohyb je prostředkem k citovému rozvoji, kdy efektivní a smysluplný pohyb přispívá k pozitivnímu sebehodnocení, správným vrstevnickým vztahům a hodnotnému využití volného času prostřednictvím tvůrčí hry. Pohyb hraje v rozvoji bezpochyby klíčovou roli, je proto důležité začít nahlížet na pohyb jako na prostředek k celkovému, ne pouze fyzickému rozvoji dítěte.

Dítě na konci tohoto období by pak při správné intervenci mělo být schopno:

–         interpretovat význam chování ostatních lidí a sebe samého,

–         porozumět rozdílu mezi myšlenkami a činy a pochopit, že pocity ostatní nezraní,

–         lásce k sobě samému,

–         chtít vědět a pátrat,

–         vyjádřit své pocity, emoce, myšlenky a nápady slovy,

–         riskovat neúspěch jako nezbytnou součást učení,

–         se rozhodovat, přemýšlet sám za sebe,

–         důvěřovat svému okolí a lidem a vědět, kdy požádat o pomoc

 

Autoři: Nováková, Fiala, Soviš

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/rozvoj-psychomotorickych-dovednosti-u-deti-predskolniho-veku/

4 komentáře

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Lucie Hlavatá on 22.4.2013 at 22:47
  • Reakce

  článek by mohl být více podrobnější a obohacený o příklady konkrétních her, které by se daly s dítětem dělat, aby se dosáhlo některých důležitých bodů uvedených v závěru článku (rozhodovat se a přemýšlet sám za sebe, ..) . Líbí se mi zde názorný příklad rozvoje formou lyžování kde si někteří rodiče neuvědomují jak mohou dítěti psychicky uškodit, ale naopak zde chybí více možných aktivit které přispějí k rozvoji např. plavání…

  • Monika Galabová, TU Liberec on 6.5.2013 at 12:18
  • Reakce

  Článek mi přijde až moc stručný. Souhlasím s Luckou a přidala bych více příkladů různých her, které pozitivně napomáhají k rozvoji psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku. Na druhou stranu bych kladně ohodnotila, že jsou zde vybrány důležité informace a článek je věcný.

  • Tomáš Polcar on 26.5.2013 at 20:11
  • Reakce

  Tento článek bych označil za stručný.Líbí se mi, jak je článek podaný, že je v něm přímý příklad s lyžováním a ambiciozními rodiči, což je dnes zrovna v lyžování docela častý problém. Ale přidal bych do článku více informací, her i dalších aktivit pro rozvoj motorických dovedností.

  • Hana Dostálová on 4.6.2013 at 14:15
  • Reakce

  Líbí se mi charakteristika předškolního období větou učí se pohybu a učí se pohybem. Ačkoli zcela souhlasím s důležitostí pohybové aktivity v souvislosti s vývojem jako takovým, dokáži si představit celou řadu vhodnějších aktivit pro rozvoj psychomotorických dovedností, než je lyžování. Lyžovaní mezi 3 a 4 rokem je mnoha odborníky považováno za značně předčasné a to jak z důvodu (ne)bezpečnosti, tak i kvůli nutnosti výzbroje a výstroje. Noha 3letého dítěte upnutá celý den v přeskáčích na mě nemůsobí ani zdravě, ani přirozeně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.