Plavání dětí předškolního věku

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.

 

 Vliv plavání na tělesný vývoj plavání dětí

     Plavání velmi příznivě ovlivňuje tělesný vývoj a zdravotní stav, proto jej mnoho lékařů i zkušených pedagogů doporučuje nejen jako sportovní odvětví, ale i jakousi pozitivní formu rekreace. Děti se otužují, srdečně cévní systém dětského organismu je příznivě ovlivňován, zlepšuje se činnost dýchacího systém dítěte, odstraňují se různé nedostatky a vady v držení těla, chrání se životy dětí před utonutím.

 

 

CHARAKTERISTIKA ZMĚN U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Dítě v předškolní věku prochází mnoha důležitými změnami. Před začátkem výuky plavání je důležité o těchto změnách vědět. Stručná charakteristika těchto změn.

Tělesné změny:

Hlavní potřebou je v tomto věku aktivita, dítě se projevuje množstvím spontánního pohybu. Dítě prochází poměrně rychlým růstem (5 –7cm a přibere 2 – 3kg ročně). Proporce dětské postavy se mění, rostou zejména končetiny. Pohyb je důležitý pro správný rozvoj kostry a svalstva.

Motorické dovednosti:

      Velmi rychle se vyvíjejí. Dítě se samo oblékne, zapne knoflíky, zaváže tkaničky. Dítě je schopno skákat po jedné noze, cvičit, obratně házet, začíná se sporty. Např. jízda na kole, bruslích, lyžích se nejlépe učí právě v tomto období, stejně jako plavání.

Změny sociálního cítění:

Rodiče představují emocionálně významnou autoritu – ideál. Ovšem vázanost na rodinu se uvolňuje a těžiště rozvoje sociálních dovedností se přenáší z rodiny na vrstevníky. Začíná se projevovat altruistické chování a empatie. Potřeba vytváření prvních přátelství.

Na významu nabývá aktivita, která vede k nějakému cíli. Pocit úspěchu podporuje sebeúctu.

(Piaget) – dítě považuje jako závazné to, co mu řeknou dospělí. Dítě vstřebává normy, které podle reakcí dospělých mají význam, dítě je motivováno systémem odměn a trestů

 

Zdravotní pozitiva plavání dětí

–          podporuje trávení, lepší chuť k jídlu

–         rozvíjí motoriku

–         má dobrý vliv na úpravu spánku

–         otužuje

následně…

–          všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo

–         zapojuje svaly, které jsou zanedbávány

–         ovlivňuje termoregulační, srdečně cévní systém

–         příznivě rozvíjí dýchací systém

–         odlehčí páteř =  ve vodorovné poloze

–          zesílí zádové svalstvo

K ranému seznamování dětí s vodou nás vedou i jiné důvody než zdravotní. Jednou z nich je záchrana života dítěte před utonutím. Děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat, že v případě neočekávaných situací lépe zareagují

Zdravotní negativa plavání dětí

–         možnost nákazy plísňovým či jiným onemocněním přenášejícím se při kontaktu s nedostatečně hygienicky upraveným povrchem sprch a WC. Je zde také možnost onemocnění prochladnutím při pobytu na břehu v mokrých plavkách.

–         působení chlóru na pokožku, což může zhoršovat atopické ekzémy, ale většinou jsou to jen následky kosmetického charakteru, na jejichž léčbu stačí jakýkoliv druh mastí. Mohou se objevit problémy s očima až zhoršení zraku při dlouhodobém tréninku v přechlorované vodě bez plaveckých brýlí.

Přes všechny pozitivní zdravotní vlivy plavání dětí se v mediálních prostředcích opakují informace o škodlivém vlivu dětského plavání na vyvíjející se plicní tkáň a imunitní systém dětí. Údajně dochází u dětí k častému výskytu alergických jevů a astmatu, proto občanské sdružení Aliance dětského plavání uspořádala 25.2.2011 na téma bezpečného plavání celostátní odbornou konferenci pod záštitou primátora hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., na kterou jsme přizvala lékaře a odborníky z řad chemiků a technologů, kteří se k tomuto problému mohli fundovaně vyjádřit. Závěrečná zpráva z konference zní, že pokud se dítě pohybuje s frekvencí jedné plavecké lekce týdně, v délce max. 60 minut, v kurzu dětského plavání, který splňuje výše uvedené požadavky, není prokázán negativní vliv tohoto prostředí na dětský organismus. Studie, které by hodnotily kojence, batolata a předškolní děti v našich podmínkách zatím neexistují

  

Pravidla a průběh lekce plavání pro děti ve věku 4-6 let


Na děti předškolního věku nejsou vytvořena speciální kritéria, která by bazén měl splňovat. Tudíž je vhodným prostředím jakýkoliv bazén určený pro veřejnost, splňující všechna hygienická opatření schválená Krajskou hygienickou stanicí. Délka lekce by neměla přesáhnout 45 minut. Děti mohou plavat za doprovodu rodičů i bez nich. Záleží na úrovni plavce. Lekce jsou již zaměřeny na výuku tří základních stylů. Začínají s výukou znaku, kraulu a prsou.


Vybraná básnička vhodná jako motivace pro nácvik plavání dětí:


RYBIČKA:

Hop do vody do vodičky,

Zahrajem si na rybičky.

Hop do vody jako šipka,

Velká ryba, malá rybka.


Pro zasmání

V dnešní době existují dvě metody plavání. Jednou je metoda nenásilného učení dětí hrát si, cvičit,

potápět se, překonávat překážky a seznámit se s vodním prostředím.

 

Druhá metoda se k nám dostala z Ruska. Jedná se o řízené a zátěžové potápění dětí. Rodič kojence

uchopí pod paži, poté přitiskne k boku a dvanáctkrát po sobě ho ponoří a vynoří, což musí být pro

dítě traumatizující. Příznivci tzv.“delfínkvání“ tvrdí, že se to dětem líbí, že nepláčou. Jedná se

vlastně o trénink v hypoxii, kdy se dítě nestačí pořádně nadechnout a tudíž i plakat.  Jedná se o

metodu podobnou létání dětí, která je velmi nebezpečná a v současné době se tímto druhem cvičení

zabývá dokonce policie. Aliance dětského plavání tuto činnost odsuzuje [12].

http://is.muni.cz/th/296794/fsps_b/MASARYKOVA_UNIVERZITA_moje_BP.txt

 

Podle mého názoru je důležité, aby nácvik plavání děti hlavně bavil, byl pro ně příjemnou a nenucenou formou rekreace. Pobyt ve vodě by měl být zpestřením dne, na které se budou vždy těšit.

AUTOŘI: Michal Zdráhal, Kristýna Králová, Lukáš Krčál

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/05/plavani-deti-predskolniho-veku/

32 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Ivana Gregorová (REK) on 19.3.2013 at 19:52
  • Reakce

  Dovolím si nesouhlasit s jedním bodem v tomto článku, kde v odstavci zdravotních negativ plavání dětí, autoři zmiňují atopický ekzém. Uvádějí zde, že ve většině případů se jedná jen o problém kosmetického charakteru na který pomůže jakýkoliv druh mastí. Atopický ekzém je velmi nepříjemné onemocnění doprovázené úporným svěděním kůže a i lékaři nedoporučují návštěvy chlorovaného bazénu. A zcela určitě na tuto nemoc nezabírá kde jaká mast.

  • Zuzana Hlavatá on 3.4.2013 at 21:52
  • Reakce

  Hned v úvodu článku je napsáno, že plavání je jeden z nejzdravějších sportů – s čím zcela souhlasím. Proto se mi líbí, že se článek zaměřuje na plavání už u dětí předškolního věku, protože právě toto období je pro začátek sportů nejlepší (viz článek). Charakteristika dítěte v tomto období je zde sice neúplná, ale tento nedostatek lze odpustit díky tomu, že autoři nezapomněli na negativní vlivy plavání, na které je nutné nezapomínat.

  • Zita Frydrychová (REK) on 3.5.2013 at 23:14
  • Reakce

  Myslím si, že každé dítě před nástupem na první stupeň základní školy by mělo mít od rodičů naučené jisté způsoby plavání. Někteří odborníci dokonce doporučují porod ve vodním prostředí, kdy novorozenec není vystaven vysokému šoku při změně prostředí. Nadále i kojenci a batolata chodí do vířivek s maminkama, protože v tomto období dítě umí ještě zcela samo „plavat“. Zkrátka plavání je pro nás přirozené a hlavně zdravé. Ze všech pozitiv bych vyzdvihla odlehčování páteře a podporu správného držení těla, což většina dětí v dnešní době nutně potřebuje. Článek pěkný a dobře rozvedený.

  • David Rybín on 4.5.2013 at 14:37
  • Reakce

  Tento článek se mi velmi líbí. Je jednoduše napsaný a popisuje vše, jak o plavání, tak o dětech v předškolním věku. Jinak s článkem nemůžu jinak než souhlasit, pohyb pro děti předškolního věku je velice důležitý pro jejich správný tělesný rozvoj a plavání z tohoto pohledu velice vhodným sportem. Dětem se do budoucna hodí nejen z důvodu silnějších kloubů, svalů, srdce a větší plicní kapacity, což se jim hodí i při jiných sportech, ale třeba také z důvodu že plavání jim i jejim rodičům umožní bezstarostné pobyty u moře.

  • Jitka Skřivánková on 4.5.2013 at 14:54
  • Reakce

  Rozhodně bych metodu z Ruska tzv. „delfínkování“ neuváděla jako něco pro zasmání. Líbí se mi návrh, že by alespoň jednou týdně měli děti v předškolním věku navštěvovat plavecký bazén, ale rozhodně s instruktorem speciálně vyškoleným na plavání. Aby se už od útlého věku naučily správným návykům a technice, do budoucnosti to jen ocení.

  • Pavlína Tomisová (REK) on 8.5.2013 at 12:05
  • Reakce

  Jak bylo v článku uvedeno, plavání patří mezi nejzdravější sporty. S tím naprosto souhlasím. Mnoho lékařů tento druh sportu doporučuje dětem, které mají problémy se špatným držením těla, páteří či koleny. Plavání, na rozdíl od halových sportů, nezatěžuje klouby, což je asi největší pozitivum. Na druhou stranu je v dnešní době mnoho dětí, které trpí ekzémy. V článku se píše, že na léčbu stačí jakýkoliv druh mastí, s čímž nesouhlasím, jelikož chlorovaná voda ekzém výrazně zhoršuje.

  • Josef Šikola on 20.5.2013 at 15:32
  • Reakce

  Myslím si, že plavání je výborný základ pro vývoj dítěte. Díky plavání, jak už bylo řečeno, se rozvíjí pohybové dovednosti a zároveň dochází k odstraňování vad v držení těla a podobným nedostatkům. Následná únava z této aktivity podporuje chuť k jídlu a samozřejmě spánek. Snad proto si myslím, že by se plavání mělo více propagovat jak v mateřských školách tak na základních školách. Z vlastních zkušeností vím, že pokud taková výuka probíhá na škole s bazénem vedou ji pedagogové, kteří tomu nepřikládají velký význam. Lepší už je, když na takovou výuku děti dojíždí do plaveckých bazénu a výuka probíhá se zkušenými instruktory, tato varianta je ale finančně a časově náročná.

  • Jiří Komárek on 21.5.2013 at 10:24
  • Reakce

  S plaváním by se mělo začínat již v nejmladším věku, a proto si myslím, že je velice dobře, že se podporuje i u nás. Díky plavání se zlepšuje motorika, tělo dítěte správně roste a v neposlední řadě i sociální cítění jak již bylo zmíněno v článku. Díky plavání se dítě lépe začlení do kolektivu a je méně odkázáno na své rodiče. Pokud jde o pozitiva a negativa plavání, podle studie se prokázalo, že plavání nemá žádné větší negativa a pokud se jedná o plísňová onemocnění, či údajné zhoršení zraku kvůli chlóru, vždy se dají dokoupit potřebné pomůcky, které tyto problémy snižují.

  • Radek Nemeškal,TUL on 23.5.2013 at 22:56
  • Reakce

  Plavání patří bezesporu k nejlepší a nejvšestrannější formě pohybu, a proto je třeba, pěstovat ho již od útlého dětství. Je to vhodný způsob jak pohybového tréninku, rekreační činnosti tak i možnosti regenerace v každém věku. Na článku se mi libí propagace, zdůraznění jeho důležitosti a přehled pozitivních vlivů na zdraví jedince.Co se negativních vlivů týče, myslím si, že se zde žádné neobvyklé jevy nevyskytují. Samozřejmě pokud se jedná o veřejné bazény musíme dbát zvýšené hygieny.

  • David Kuch on 26.5.2013 at 14:41
  • Reakce

  Autoři se v článku zabývají jak pozitivní tak negativní stránkou plavání dětí v předškolním věku. Jelikož plavání je jeden z nejvšestranějších sportů, tak jednoznačně převládají pozitiva. Myslím si, že děti na prvním stupni by měli mít základy plavání, protože je to vhodná pohybová aktivita pro růst, vývoj a motoriku, ale také se jistým způsobem osamostatní a nejsou ve vodě závislý na pomoc někoho jiného. Touto pohybovou aktivitou může začínat proces osamostatnění.

  • Tomáš Polcar on 26.5.2013 at 19:53
  • Reakce

  S Plaváním jako s jedním z nejzdravějších sportů souhlasím, jelikož jde ale o jeden z nejrozšířenějších sportů je potřeba ho neustále rozvíjet, ikdyž už dnes je na vysoké úrovni. Autoři zahrnuli i to, jak je plavání důležité pro rozvoj jedince a jaké má zdravotní pozitiva i negativa. Já sám si myslím, že děti by měli začínat s plaváním už v předškolním věku, protože je to velmi dobré pro pocit samostatnosti a hlavně pro jejich růst a pohybové schopnosti.

  • Šárka Plešáková on 27.5.2013 at 14:27
  • Reakce

  Plavání v předškolním věku dítěte je velmi dobré pro jeho kondici, tělesný vývoj i zdravotní stav. Jak v procvičování dýchání tak i kardio systému. Čím dříve se s plaváním začne, tím lépe. Píše se tu, že plavání patří mezi nejzdravější sporty, proto si myslím, že je to vhodný sport, pokud má dítě sklony k obezitě. Není tolik zatěžující na klouby jako třeba běhání.
  Nicméně nesouhlasím s metodou, která se k nám přišla z Ruska. A pokud přihlásím své dítě do plaveckého kurzu, předpokládám, že ho bude učit kvalifikovaný člověk.

  • Zdeněk Brož (REK) on 28.5.2013 at 12:06
  • Reakce

  Plavání je určitě vhodný způsob jak posílit svaly těla, které běžně vůbec nepoužíváme, tudíž se zkracují nebo ochabují v jakémkoli věku. Správným plaváním kraula nebo prsou zvyšujeme svou kondici Plavání a veškerý pohyb je pro motoriku dítěte nesmírně cenný, protože se naučí pracovat se svým tělem. Pohyb ve vodě je určitě také vhodný pro rehabilitaci kloubů. Pracuji s dětmi okolo 10 let a myslím, že plavání s batolaty je dobré. Dítě si na vodu zvykne, protože mu nic jiného nezbývá a později už se vody nebude bát a sám to ocení, protože se mu kamarádi nebudou smát, že neumí plavat.

  • Libor Vavřich (REK) on 28.5.2013 at 18:27
  • Reakce

  Tento článek se mi líbí, protože plavání je v dnešní době opravdu oblíbené. Dětem pomáhá v růstu svalů i kostí a zmenšuje se riziko špatného držení páteře. Líbí se mi, že tam jsou napsané kladné i záporné stránky. V poslední době se píše, že plavání tak zdravé není, ale já si to osobně nemyslím. V textu je stručně vysvětleno vše významné. Jsou tam i dvě zajímavé metody. Jak je jen okrajově zmíněno do bazénu chodí i děti v nižším věku než je předškolní.

  • Michaela Nosková on 29.5.2013 at 15:24
  • Reakce

  Naprosto souhlasím s tím, že plavání předškolních dětí by se mělo podporovat. V tomto má hlavní úlohu školka, která by měla plavání pro předškolní děti organizovat. V dnešní době se ve většině školek již tak děje. Stejně tak kryté bazény přizpůsobily své cvičitele plavání na výuku předškolních dětí. Každé dítě před nástupem do školy by mělo být minimálně zvyklé na vodu a umět se v ní pohybovat (plavat ještě ne – to je spíš otázka školní výuky, i když základy plaveckých stylů se zde objevit můžou.) Důležité je, aby dítě z vody nemělo strach. K tomu slouží výuka proškolených cvičitelů v krytých bazénech, kteří by se měli pokusit dítěti seznámení s vodou co nejvíce ulehčit. Samozřejmostí je dodržování určitých pravidel. Jak se zde píše, výcvik by měl trvat maximálně 45 minut, pak už výcvik ztrácí efektivitu, protože klesá koncentrace dětí. Dále by děti měli být pořád v pohybu, aby neprochladli a ve chvíli, kdy výcvik skončí je potřeba co nejdříve děti převléknout do suchého oblečení. Co se týká hygienického onemocnění je třeba, aby škola dbala na výběr bazénu, kam s dětmi bude jezdit, ne se přihlásit tam, kde to je nejblíž. Všechny bazény stejné nejsou! Liší se například množství chlorování dětských bazénů (samozřejmě čím méně chloru, tím lépe), nebo hygienicky upraveném/neupraveném povrchu v prostorách šatny, WC a sprch.

  • Simona Matoušová (REK) on 30.5.2013 at 09:33
  • Reakce

  Z článku jsem měla možnost se dozvědět nové informace, což mě překvapilo. Například to, že plavání v předškolním věku může být i škodlivé, avšak v určité míře se objevují převážně kladné účinky na celý dětský organismus. Článek se mi líbil, jelikož nabízí i praktické poznámky, nejen suchou teorii. Zaujala mě i básnička, kterou autoři vybrali jako motivaci pro děti. Z článku vyplývá, že plavání pro menší děti je rozhodně přínosné a důležité. Děti se seznamují s vodním prostředím, učí se plavat a tak se i chránit před utonutím. Kdybychom plavání zcela vyřadili z předškolních aktivit, myslím si, že by s postupem času měly děti větší a větší strach z vody a byl by to pro ně problém, který by si nesly pro zbytek života.

  • Lukáš Bekr (REK) on 2.6.2013 at 15:10
  • Reakce

  Plavání je zřejmě ten nejlepší sport pro všechny, kdo se hýbou neradi, nesnáší, když jsou zpocení nebo třeba mají nějaké zdravotní potíže včetně obezity. Pohyb pro děti předškolního věku je velice důležitý pro jejich správný tělesný rozvoj a plavání z tohoto pohledu je velice vhodným sportem. Plavání má také pozitivní efekt na imunitní systém, protože vede k otužování, zlepšuje prokrvení organismus a trénuje vytrvalost. Kromě metody z Ruska souhlasím s článkem ve všech bodech.

  • Martin Lukeš (TUL) on 2.6.2013 at 15:28
  • Reakce

  Článek je zajímavý a poučný a rozhodně sním souhlasím. Plavání zlepšuje kondici a posiluje svaly, které u jiných sportů neposílíme, pomáhá v růstů kostí a v kloubní flexibilitě. Plavání dítě lépe začlení do kolektivu a tudíž je méně odkázáno na své rodiče. Nejlepší řešení je, když na výuku děti chodí do plaveckých bazénu a výuka probíhá se zkušenými instruktory, tato varianta je ale finančně a časově náročná. Samozřejmě pokud se jedná o veřejné bazény musíme dbát zvýšené hygieny (po plavání se osprchovat a používat pantofle).

  • Kryštof Jelínek on 2.6.2013 at 17:38
  • Reakce

  Tento článek se mi od počátku, až do konce velice líbil a zamlouval. Od zmínění, že plavání je jedním ze sportů, který lze provozovat v jakémkoliv věku, po říkanky pro děti, které jsem v dětství také slýchával. V poslední řadě, se ale musím ztotožnit s komentářem slečny Gregorové a jejímu poukázání na problematiku atopického exemu. Jelikož tímto problémem taky trpím, tak si také nemyslím, že by návštěvy v bazénu markantně pomáhali s touto problematikou. rovněž se ztotožňuji s tím, že na tuto nemoc ledajaká mast nezabere.

 1. Rozvíjet schopnost plavat již od kojeneckého věku dítěte skýtá mnoho výhod, v článku jsou uváděny negativní aspekty tohoto sportu, avšak pozitiva je nadmíru převyšují. Rodiče by se měli právě v tomto věku zajímat o zdraví tělesný růst dítěte a o jeho imunitní systém. Plavání pomáhá předcházet především potížím s páteří a pohybovým ústrojím a je v dnešní době považováno jako účinná terapie například při léčbě skoliózy. Rozhodně nesouhlasím s ruskou metodou, kdy je dítě násilně potápěno. Tato činnost může dítěti způsobit psychický blok, který se může projevit jako doživotní fóbie z vody.

  • Adéla Šírová (REK) on 2.6.2013 at 20:36
  • Reakce

  S článkem plně souhlasím, jen mi zde schází zmínka o přímém vlivu plavání a aktivit s ním spojených na tělesně postižené děti. Domnívám se, že když porovnáme zmíněné klady a zápory, vždy dospěji k přesvědčení, že tento druh aktivit je blahodárný pro všechny věkové kategorie.

  • Petr Chvojka on 3.6.2013 at 13:30
  • Reakce

  Autor je podle textu vzdělaný a podle obsahu práce soudím, že se velmi obeznámen s problematikou předškolního plavaní. Seznamuje nás s pozitivy a negativy, popisuje první kroky ve vodě až po samotné plavání. Avšak chybí mi zde nějaké rady nebo doporučení dětem, které plavat v bazénu nemohou, ať už je to např. alergii na chlor nebo fobií z vody a můžou to být i různé nemoci. Tak by autor mohl přidat článek s pohyby nebo jinou činností, které nahradí plavání ve všech ohledech nebo snad z většiny, když plavání je tak důležité pro správný vývin.

  • Lukáš Reymar on 3.6.2013 at 15:29
  • Reakce

  S tímto článkem musím 100 procentně souhlasit. Děti by si na vodu měly zvykat již od malička. V tomto věku se překážky překonávají snáze než později. Dítě, které je zvyklé se ve vodě pohybovat od mala, nemá později problémy s plaváním. Člověk by v dnešní době nevěřil, jaké mohou být rozdíly mezi jedinci co se plavání týče. Také z pohledu plavčíka musím konstatovat, že lidé se pobytu ve vodě v dnešním světě nevyhnou a pokud se člověk naučí plavat tak, aby si byl ve vodě jistý, snižuje se procento možnosti utonutí. Navíc jak bylo v článku řečeno, plaváním se posiluje svalstvo, které bývá zanedbáváno. Jedná se o hluboké „malé“ svaly, které nás chrání například před bolestmi zad.

  • Milan Tichý (REK) on 3.6.2013 at 16:12
  • Reakce

  Rozhodně se mi líbí myšlenka a tvrzení, že je plavání jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů vůbec. Já sám plavu velice rád a můžu potvrdit, že při žádném jiném sportu nezapojím tolik svalových skupin, jako právě při plavání. Již u dětí útlého věku rozvíjí fyzickou zdatnost a pozitivně ovlivňuje zdravotní stav. Děti se otužují a méně trpí na chřipky, angíny a podobné běžné nemoci, spojené například s malou obranyschopností. V článku si pouze dovolím nesouhlasit s ruskou metodou učení děti plavat. Je sice pravda, že malé děti nemají ještě ve svém věku dostatek rozumu, aby věděli, jestli něco chtějí dělat nebo nechtějí, ale podle mého názoru by se neměli nutit do jakýchkoliv aktivit takto radikálním způsobem. Hovořím z vlastní zkušenosti. Ještě v předškolním věku jsem se na plavání bál, do vody jsem nechtěl ani vlézt a dnes jsem vášnivým plavcem. Každý člověk, ať malý či velký, musí na všechno přijít sám a z vlastní zkušenosti.

  • Aneta Lejsková, REK on 3.6.2013 at 17:59
  • Reakce

  Plavání je pro člověka přirozený pohyb, a proto si myslím, že je vhodné s ním začít již v předškolním věku. Děti získají k vodě vztah a nebudou se v budoucnu potýkat se strachem z vody, který se později špatně odstraňuje. Článek je čtivě napsaný, navíc shrnuje základní informace o tomto tématu.

  • Pavel Šrejma, REK on 3.6.2013 at 21:47
  • Reakce

  Článek se mi velice líbí a s obsahem souhlasím. O plavání se opravdu říká, že patří mezi pohybové aktivity s nejvyšší zdravotní účinností na lidský organismus (a to jak pro zdravé, tak pro zdrav. oslabené a postižené jedince) a celoživotně může sloužit i jako prostředek podpory zdraví, odpočinku a zábavy. A nejen díky tomu, by si děti již v útlém věku měly zvykat na vodu a osvojovat si plavecké pohyby.

  • Hana Dostálová on 4.6.2013 at 13:44
  • Reakce

  Na článku se mi líbi vyzdvižení potřeby pohybové aktivity v dětském věku a souhlasím s většinou bodů týkajících se plavání, charakteristiky dětí předškolního věku i průběhu tréninku. Osobně nesouhlasím s obecným tvrzením, že plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestranějších sportů. U plavání stejně jako u ostatních pohybových aktivit velmi záleží na správném technické provedení.

  • Jan David on 4.6.2013 at 13:48
  • Reakce

  Myslím, že velmi důležitá je poslední věta v článku, kdy autor poukazuje na skutečnost, že by to aktivita určená pro takto malé děti, měla být především zábavou a hrou, která je bude bavit a nikoliv něčím, co by musely dělat z donucení. To je zcela zásadní pro vymyšlení nějaké ideální aktivity. Jinak samozřejmě je správné učit již děti předškolního věku základním plaveckým návykům, předejde se tomu zbytečnému strachu z vody, který dítě pozdějšího věku mít může a pak samostatná výuka plavání bude o to těžší. V neposlední řadě je velmi důležité, že plavání je formou pohybu, které děti v tomto věku hodně potřebují, protože dochází k rychlému růstu těla a plavání podporuje jak správný tělesný vývoj, tak i zdravotní stav.

  • Pavlína Plačková on 4.6.2013 at 20:04
  • Reakce

  Článek se mi líbí a víceméně s ním souhlasím. Pro děti v předškolním věku je to určitě výborná aktivita, jelikož posiluje svalstvo celého těla a napomáhá ke správnému držení těla. Má to i svoje negativní stránky, které jsou v článku též zmíněné, ovšem není to důvod k tomu, aby nás návštěva bazénu odradila.

  • Bára Pyrochtová on 5.6.2013 at 02:15
  • Reakce

  Tento článek mě oslovil především proto, že poukazuje nejen na pozitivní stránku, kterou plavání dětem přináší, ale také na tu negativní. Tímto je článek objektivnější, což dle mého názoru ocení především rodiče, kteří uvažují o přihlášení své ratolesti do plaveckého kroužku, či školy.
  Naprosto souhlasím s názorem, že plavání je jedním z nejzdravějších sportů, a právě proto podporuji rozvoj této pohybové aktivity již od útlém věku.
  Na konci článku se mi velice líbí metodická ukázka hodiny plavání pro děti předškolního věku. Myslím, že tato ukázka rodičům hodně pomůže při jejich rozhodování.

  • Romana Barešová on 6.6.2013 at 00:48
  • Reakce

  Tento článek se mi velice líbí. Téma je dobře zpracované, líbí se mi jak autoři popisují jak klady tak i zápory. Souhlasím s tím, aby se děti začaly seznamovat s vodou co nejdříve – pomůže jim to do jejich budoucího života. Dále musím souhlasit s tím, že plavání patří mezi nejzdravější a nejvšestrannější sporty. Myslím si, že pro dítě v tomto věku je to nejlepší základ ke správné stavbě těla, posílení svalstva na těla, srovnání páteře.

  • Jakub Pšenička REK on 6.6.2013 at 01:25
  • Reakce

  Jednoduchý a jasný článek pojednávající jak o významu plavání pro děti, tak o změnách, jimiž dítě v tomto věku prochází, s ohledem právě na tento druh sportu. Vyjmenovány a popsány jsou zde i metody plavání, o kterých si každý člověk po přečtení utvoří svůj vlastní úsudek. Je zde zmíněna i motivace, jakožto důležitý prvek při konfrontaci dítěte s vodou a uvedena jeho názorná ukázka. Přestože obecně souzeno je plavání dětí v podvědomí lidí podporováno a doporučováno, hodnotím kladně, že zde nebyla opomenuta ani zdravotní negativa plavání dětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.