«

»

Print this Příspěvek

Plavání dětí předškolního věku

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.

 

 Vliv plavání na tělesný vývoj plavání dětí

     Plavání velmi příznivě ovlivňuje tělesný vývoj a zdravotní stav, proto jej mnoho lékařů i zkušených pedagogů doporučuje nejen jako sportovní odvětví, ale i jakousi pozitivní formu rekreace. Děti se otužují, srdečně cévní systém dětského organismu je příznivě ovlivňován, zlepšuje se činnost dýchacího systém dítěte, odstraňují se různé nedostatky a vady v držení těla, chrání se životy dětí před utonutím.

 

 

CHARAKTERISTIKA ZMĚN U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU

Dítě v předškolní věku prochází mnoha důležitými změnami. Před začátkem výuky plavání je důležité o těchto změnách vědět. Stručná charakteristika těchto změn.

Tělesné změny:

Hlavní potřebou je v tomto věku aktivita, dítě se projevuje množstvím spontánního pohybu. Dítě prochází poměrně rychlým růstem (5 –7cm a přibere 2 – 3kg ročně). Proporce dětské postavy se mění, rostou zejména končetiny. Pohyb je důležitý pro správný rozvoj kostry a svalstva.

Motorické dovednosti:

      Velmi rychle se vyvíjejí. Dítě se samo oblékne, zapne knoflíky, zaváže tkaničky. Dítě je schopno skákat po jedné noze, cvičit, obratně házet, začíná se sporty. Např. jízda na kole, bruslích, lyžích se nejlépe učí právě v tomto období, stejně jako plavání.

Změny sociálního cítění:

Rodiče představují emocionálně významnou autoritu – ideál. Ovšem vázanost na rodinu se uvolňuje a těžiště rozvoje sociálních dovedností se přenáší z rodiny na vrstevníky. Začíná se projevovat altruistické chování a empatie. Potřeba vytváření prvních přátelství.

Na významu nabývá aktivita, která vede k nějakému cíli. Pocit úspěchu podporuje sebeúctu.

(Piaget) – dítě považuje jako závazné to, co mu řeknou dospělí. Dítě vstřebává normy, které podle reakcí dospělých mají význam, dítě je motivováno systémem odměn a trestů

 

Zdravotní pozitiva plavání dětí

–          podporuje trávení, lepší chuť k jídlu

–         rozvíjí motoriku

–         má dobrý vliv na úpravu spánku

–         otužuje

následně…

–          všestranně a rovnoměrně zatěžuje svalstvo

–         zapojuje svaly, které jsou zanedbávány

–         ovlivňuje termoregulační, srdečně cévní systém

–         příznivě rozvíjí dýchací systém

–         odlehčí páteř =  ve vodorovné poloze

–          zesílí zádové svalstvo

K ranému seznamování dětí s vodou nás vedou i jiné důvody než zdravotní. Jednou z nich je záchrana života dítěte před utonutím. Děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat, že v případě neočekávaných situací lépe zareagují

Zdravotní negativa plavání dětí

–         možnost nákazy plísňovým či jiným onemocněním přenášejícím se při kontaktu s nedostatečně hygienicky upraveným povrchem sprch a WC. Je zde také možnost onemocnění prochladnutím při pobytu na břehu v mokrých plavkách.

–         působení chlóru na pokožku, což může zhoršovat atopické ekzémy, ale většinou jsou to jen následky kosmetického charakteru, na jejichž léčbu stačí jakýkoliv druh mastí. Mohou se objevit problémy s očima až zhoršení zraku při dlouhodobém tréninku v přechlorované vodě bez plaveckých brýlí.

Přes všechny pozitivní zdravotní vlivy plavání dětí se v mediálních prostředcích opakují informace o škodlivém vlivu dětského plavání na vyvíjející se plicní tkáň a imunitní systém dětí. Údajně dochází u dětí k častému výskytu alergických jevů a astmatu, proto občanské sdružení Aliance dětského plavání uspořádala 25.2.2011 na téma bezpečného plavání celostátní odbornou konferenci pod záštitou primátora hl. města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., na kterou jsme přizvala lékaře a odborníky z řad chemiků a technologů, kteří se k tomuto problému mohli fundovaně vyjádřit. Závěrečná zpráva z konference zní, že pokud se dítě pohybuje s frekvencí jedné plavecké lekce týdně, v délce max. 60 minut, v kurzu dětského plavání, který splňuje výše uvedené požadavky, není prokázán negativní vliv tohoto prostředí na dětský organismus. Studie, které by hodnotily kojence, batolata a předškolní děti v našich podmínkách zatím neexistují

  

Pravidla a průběh lekce plavání pro děti ve věku 4-6 let


Na děti předškolního věku nejsou vytvořena speciální kritéria, která by bazén měl splňovat. Tudíž je vhodným prostředím jakýkoliv bazén určený pro veřejnost, splňující všechna hygienická opatření schválená Krajskou hygienickou stanicí. Délka lekce by neměla přesáhnout 45 minut. Děti mohou plavat za doprovodu rodičů i bez nich. Záleží na úrovni plavce. Lekce jsou již zaměřeny na výuku tří základních stylů. Začínají s výukou znaku, kraulu a prsou.


Vybraná básnička vhodná jako motivace pro nácvik plavání dětí:


RYBIČKA:

Hop do vody do vodičky,

Zahrajem si na rybičky.

Hop do vody jako šipka,

Velká ryba, malá rybka.


Pro zasmání

V dnešní době existují dvě metody plavání. Jednou je metoda nenásilného učení dětí hrát si, cvičit,

potápět se, překonávat překážky a seznámit se s vodním prostředím.

 

Druhá metoda se k nám dostala z Ruska. Jedná se o řízené a zátěžové potápění dětí. Rodič kojence

uchopí pod paži, poté přitiskne k boku a dvanáctkrát po sobě ho ponoří a vynoří, což musí být pro

dítě traumatizující. Příznivci tzv.“delfínkvání“ tvrdí, že se to dětem líbí, že nepláčou. Jedná se

vlastně o trénink v hypoxii, kdy se dítě nestačí pořádně nadechnout a tudíž i plakat.  Jedná se o

metodu podobnou létání dětí, která je velmi nebezpečná a v současné době se tímto druhem cvičení

zabývá dokonce policie. Aliance dětského plavání tuto činnost odsuzuje [12].

http://is.muni.cz/th/296794/fsps_b/MASARYKOVA_UNIVERZITA_moje_BP.txt

 

Podle mého názoru je důležité, aby nácvik plavání děti hlavně bavil, byl pro ně příjemnou a nenucenou formou rekreace. Pobyt ve vodě by měl být zpestřením dne, na které se budou vždy těšit.

AUTOŘI: Michal Zdráhal, Kristýna Králová, Lukáš Krčál

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2012/05/plavani-deti-predskolniho-veku/

32 pings

Skip to comment form

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *