Sportovně rekreační a vzdělávací areál Bystrovany

 Bystrovany, malá ale dynamicky se rozvíjející obec u města Olomouce, je místem, které si jistě zaslouží pozornost nejen místních občanů, ale i těch kteří zde prozatím nikdy nebyli, ať už jsou z blízkého či dalekého okolí. Občané obce se o svoji obec už na první pohled starají, čehož je důkazem i v letošním srpnu otevřený Sportovně rekreační a vzdělávací areál, sloužící nejen pro sportovní vyžití obyvatel obce.

Bystrovany se rozkládají na ploše cca 350ha na břehu řeky Bystřice v nadmořské výšce 231 m n.m. Podle první písemné zmínky z června roku 1277 byla ves majetkem řádu premonstrátů kláštera Hradisko. V 15. století se stala majetkem města Olomouce a až v roce 1850 se stala samostatnou, samosprávnou obcí s vlastním zastupitelstvem – tehdy obecním výborem. Složité osudy se obci nevyhnuly ani ve 20.století. V roce 1973 byla přičleněna k Olomouci a teprve po občany prosazeném referendu se v roce 1993 osamostatnila a do té doby je řízena zastupitelstvem a dalšími volenými orgány obce. Za posledních několik let se rychle zvýšil počet obyvatel na současných 955.

Během krátké doby samostatnosti prochází obec rychlým rozvojem, kdy se podařilo obnovit a rekonstruovat základní školu, vybudovat plynofikaci, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, opravit převážnou část místních komunikací a zvelebit veřejná prostranství.  Poslední velkou investiční akcí je realizovaný projekt v oblasti komunální rekreace – Sportovně rekreační a vzdělávací areál.

 

Realizace projektu

Sportovně rekreační a vzdělávací areál v Bystrovanech byl vybudován v krátkém období od 1.října 2009 do 30.července 2010. Zadavatelem projektu byla obec Bystrovany, přičemž náklady na celou investiční akci dosáhly téměř 13,5 milionů korun. Rozhodující nákladovou část projektu pokryla dotace ve výši 8.994.667,50 Kč. Tato dotace byla realizována z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, který je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se mimo jiné i na podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Cílem zadavatele bylo vybudovat zázemí se širokým využitím nejen pro sportovní aktivity, ale vytvořit i ucelený a příjemný prostor pro setkávání se občanů obce. Součástí projektu jsou vedle sportovišť i dva samostatně stojící přízemní objekty v nichž jsou moderní šatny se sprchami, toaletami a klubovnu. Tyto prostory se pak využívají i pro další akce, jako jsou například jazykové kurzy či různé besedy pro občany obce. Současně se prostory využívají k edukačně sportovní činnosti žáků Základní školy Bystrovany. Areál se stal téměř okamžitě cílem občanů obce, kteří tak jen potvrdili veliký výchovně vzdělávací potenciál projektu. Dá se jednoznačně říci, že občanům obce se tak nabízí prostředí pro opravdu  smysluplné aktivní trávení volného času. Aktivní odpočinek je tady jakousi vyšší formou odpočinku a kultivace člověka, který by měl vést ke zlepšení životního stylu bystrovanských obyvatel.

 Charakter areálu

Sportovně rekreační a vzdělávací areál je vybudován přímo v centrální části Bystrovan, na ploše cca 10 000 m2. Uvedené místo je bezprostředně u koryta řeky Bystřice a od ostatní zástavby je odděleno vzrostlými topoly, které tak opticky vymezují prostory k bydlení a rekreaci. K areálu vede asfaltová komunikace a je zde pochopitelně i místo na zaparkování automobilu. Nejlepší je ale dojet na jízdním kole, z Olomouce například po krásné cyklostezce podél řeky Bystřice.

 Dostupnost

Vzhledem k blízkosti Bystrovan od města Olomouce se v budoucnu předpokládá využití areálu i pro návštěvníky nejen z obce samotné, ale i z krajského města. Jak se do Bystrovan dostanete ?

 

Nabídka sportovišť a zázemí areálu

  • 2 tenisové kurty

Povrch – umělý trávník s křemičitým vsypem

  • 1 multifunkční kurt (nohejbal, badminton, volejbal)

Povrch – umělý trávník s křemičitým vsypem

  • fotbalové hřiště na malou kopanou

Povrch – umělý trávník s křemičitým vsypem a umělým osvětlením

  • atletická dráha na sprint a doskočiště

Povrch – Poroplastic EP, doskočiště – křemičitý písek

  • klubovna s kapacitou 30-ti míst 

Velkoplošná televize pro projekci

  • dětské hřiště vysypané štěrkovými oblázky

           3 pružinová houpadla a prolézačka

  • moderní toalety + sprchy
  • venkovní posezení pro odpočinek

   

    

provozní doba :       

celoročně s ohledem na počasí

Pondělí – Pátek:     

9:00 – 20:30 hod

Sobota, Neděle:      

8:00 – 20:30 hod

Autor: Mgr.Jaroslav Krumpolc

Zdroje:

Ing.Hana Vagnerová, starostka obce

www.bystrovany.cz

www.kr-olomoucky.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/sportovne-rekreacni-a-vzdelavaci-areal-bystrovany/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.