Sídlo arcibiskupů zpřístupněno veřejnosti

Srdce Hané, krajské město Olomouc, nabízí turistům dvě lákadla, která svým významem přesahují hranice České republiky. Tím prvním je mezinárodní zahradnická výstava a veletrh Flora a tím druhým památková rezervace, po Praze druhá největší v republice. Od roku 2000 v jejím čele stojí díky připsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO Sloup nejsvětější trojice. Od poslední dubnové soboty tohoto roku byl seznam veřejnosti přístupných olomouckých církevních památek rozšířen o další unikát – Arcibiskupský palác. Unikum nespočívá pouze ve významných dějinných událostech, které se v jeho prostorách udály, ale též ve faktu, že se v rámci střední Evropy jedná o jediné plně funkční oficiální sídlo úřadujícího biskupa, které je přístupné veřejnosti.

Než mohlo ke zpřístupnění dojít, musel projít palác pečlivou dvouletou rekonstrukcí, která byla zaměřená především na opravu fasády, obnovení oken, kamenických a kovářských prvků a na úpravy interiérů reprezentačních sálů. V rámci rekonstrukce byly též v přízemí upraveny prostory pro zázemí jak pro návštěvníky, tak pro průvodce. Hendikepovaným návštěvníkům usnadní přístup nově zřízený bezbariérový vchod. Návštěvníci se mohou těšit na jeden přibližně padesátiminutový okruh, který je provede hlavním schodištěm, reprezentačními sály v prvním patře, místností pro krátkodobé výstavy, přičemž ta letošní je zasvěcena stavební historii Arcibiskupského paláce, a vyvede je na nádvoří paláce. Při této prohlídce budou moci zhlédnout rokokovou, empírovou a neobarokní výzdobu doplněnou dubovým mobiliářem. Celá rekonstrukce byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje a Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Olomoucké biskupství vzniklo obnovením moravského biskupství papežem Alexandrem II. v roce 1063. Nově vzniklá olomoucká diecéze, která se stala legitimní pokračovatelkou diecéze velkomoravské, zaujímala celé území historické Moravy. Do roku 1777 se na olomouckém biskupském stolci vystřídalo 54 sídelních biskupů a od roku 1777, kdy bylo biskupství povýšeno na arcibiskupství, pak až do současnosti 14 arcibiskupů. Arcibiskupská rezidence je dnes největší palácovou budovou v městské památkové rezervaci Olomouc. Jedná se v průběhu dějin již o čtvrtou biskupskou rezidenci ve městě. Renesanční palác byl na tomto místě vybudován počátkem 16. století a zaujímal zhruba třetinu současné plochy paláce. Začal jej stavět biskup Stanislav Thurzo na počátku 16. století a v díle pak pokračovali jeho nástupci, zejména Jan Dubravius. Tento renesanční palác byl vážně poškozen během třicetileté války a požáru v r. 1661. Biskup Karel II. Lichtenstein-Castelcorn proto nechal rezidenci v letech 1664-1669 přestavět v barokním slohu a výrazně rozšířit. Dnešní podobu pak objekt získal na počátku 20. století, díky přestavbě po požáru, který budovu postihl v r. 1904. Původní renesanční palác v místě dnešní arcibiskupské rezidence je významným příkladem barokní palácové architektury na Moravě. Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným neobarokním průčelím a trojicí barokních portálů je dispozičně uspořádána kolem dvou uzavřených nádvoří. V interiéru paláce je dochovaná řada místností s bohatou uměleckou výzdobou vznikající postupně od 2. poloviny 17. století do počátku 20. století.

Arcibiskupský palác byl v průběhu své historie svědkem řady významných událostí, z nichž je možno zmínit například návštěvu Marie Terezie. V roce 1848 zde byl při svém pětiměsíčním pobytu intronizován císař František Josef I.. Z doby nedávno minulé stojí za zmínku především návštěva návštěva papeže Jana Pavla II. roku 1995.
Arcibiskupská rezidence byla dosud přístupná veřejnosti jen ve výjimečných případech, například během Dnů evropského dědictví. Zájem o jeho navštívení z řad domácích i zahraničních turistů byl však vždy veliký. V turistické sezoně 2011 mají turisté příležitost navštívit Arcibiskupský palác denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00 hodin. V říjnu, od sezony 2012 též v dubnu, pak v ty samé hodiny, ovšem pouze o sobotách a nedělích. Aktuální cena vstupného je 60 Kč za dospělého. Děti od šesti do patnácti let, studenti, důchodci nad 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P pak mají vstupné poloviční. Výhodná je i rodinná vstupenka, kdy dva dospělí se dvěmi dětmi zaplatí dohromady stodvacet korun. Dostupnost paláce je bezproblémová. Stačí jet z hlavního nádraží tramvajovými linkami 2, 4 nebo 6 na zastávku U Dómu, odkud je to již do Wurmovy ulice č. 9 co by kamenem dohodil.

Autor: Oldřich Hofírek

Zdroje:
www.ado.cz
www.tisk.cirkev.cz
www.ceskydomov.cz
www.pamatky-unesco.cz
www.arcibiskubskypalac.ado.cz
Dějiny Olomouce 1

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/05/sidlo-arcibiskupu-zpristupneno-verejnosti/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.