Folklórní akce – Ostatky 2011

Pozvání na folklórní akci „Ostatky 2011“ ve Vážanech 12. 3. 2011.

K volnočasovým aktivitám bezesporu patří činnosti spojené s tradicemi a folklórem.

Aktivní účastí si během jednoho dne můžete vyzkoušet vaše komunikativní, pěvecké, taneční a pohybové dovednosti, vaše vytrvalostní schopnosti a součastně se zúčastnit i zážitkové gastronomie.

Akce je určena všem, kteří mají rádi společnost stejně aktivních lidí s cílem pobavit sebe a ostatní. Všichni účastníci si odnesou neopakovatelný zážitek, později prožitek, nové zkušenosti. Celý projekt  financují a organizují sami občané obce, vesměs členové spolku Sokol.

A co máte pro vaši účast udělat? Stačí se přihlásit na e-mail:  jana.vazany(zavinac)post.cz , kde získáte ještě další informace.

Tradice a folklór. Ostatky, masopust, fašank atd.. v minulosti důvody k oslavě. k ukončení dlouhé zimy. Vymetení zrna ze sýpek a z posledních zbytků zásob potravin připravit hostinu před nastupujícím obdobím „půstu“, to je omezený příjem potravin, v očekávání příchodu jara. Původně pohanské oslavy převzali po nich i křesťané.

Organizaci „Ostatků“ ve Vážanech, převzal spolek Sokol, založený zde v roce 1896.

Sokolu od data jeho založení 1862, dal spolku název Sokol pedagog Emanuel Tonner.

Od roku 1990 nese název Česká obec sokolská (ČOS). Je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech. Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát.

Z generace na generaci se předávají zkušenosti s organizací oslav „Ostatků“ ve snaze zachovat tradice pro následující pokolení a její hlavní odkaz: „…,zábavu si musíš umět udělat sám!“. V dobách ,,socializace“ docházelo k potlačování až útlumu těchto tradic. Přes všechny perzekuce se alespoň částečně tradice uchovaly.

Poslední dobou dochází ke zvýšenému zájmu o „tradiční, folklórní“ druh zábavy, jak u vesnické, tak i u městské mládeže.

Tradiční, venkovská celodenní veselice se stává více a více atraktivní, právě pro její originalitu a jedinečnost, styl zábavy, který  není každodenně dostupný v městských barech. Je  pouze jednou v roce. V každém regionu je jiná, v každé vesnici něčím odlišná a právě proto je „neopakovatelná“.

„Ostatkový den“

Co předchází?

Vlastní  iniciativa .

Chci se zúčastnit ,,ostatkového veselí“? V kroji nebo v masce?

Pokud v kroji, musím si sehnat partnera a naučit se s ním tančit polku, valčík, zpívat lidové písně.

Pokud v masce, nejlépe, když si ji vyrobím sám. Tím si zaručím výjimečnost, uplatním svou fantazii. Mohu si ji také za peníze vypůjčit. Někteří věnují přípravě svého převleku již měsíce dopředu, jiní spoléhají na okamžitý nápad.

Akce

Všichni účastníci se shromáždí v 10 hod. před místní sokolovnou.

Každá z „masek“ obdrží očíslovanou, zapečetěnou plechovku – kasičku. Na jejím umu a výřečnosti záleží, kolik „dukátků“ nashromáždí během celého dne.

Mimo masky jsou v průvodu stárci a stárkové v krojích. Nejstarší „stárek“ převezme od starosty obce tzv. „právo“, čímž přebírá správu celé obce do stárkovských rukou, na což dohlíží soudci a policajti po celý den. U toho nesmí chybět muzikanti.

Za doprovodu hudby, zpěvu a tance se celý průvod vydá vesnicí, dům od domu. V každém z nich je něco dobrého připraveného k občerstvení. Zde začíná ,,zážitková gastronomie“, při které „stárci“ zvou všechny občany na večerní taneční zábavu, na které mají „právo“ soudit v obci spáchané „hříchy“. „Ostatkovou zábavu“ vždy ukončí „pochováním basy“.V těchto nočních hodinách se prověřují vytrvalostní schopnosti každého z účastníků.

Co následuje?

Tak zvané ,,dozvuky“, jinak řečeno „zpětná vazba“. V úterý se v místní restauraci sejdou účastníci „ostatků“ při malém občerstvení, které je připraveno ze surovin, jež byly darovány obyvateli vesnice, právě k tomuto účelu.

Zhodnotí se akce. Navzájem si každý povypráví své zážitky, prožitky, veselé příhody postřehy, které se během dne každému z nich udály, promítnou fotografie.

Za dohledu všech se odpečetí a spočítají peníze v pokladničkách, které převezme pokladník Sokola. Vyhodnotí se pořadí úspěšnosti každé z masek.

Spokojenost nastává pokud se shodují příjmy s výdaji. Ještě větší spokojenost je, vznikne-li zisk. Je pak použit na financování další společenské akce – dětského karnevalu.

Organizátoři jsou dobrovolníci. Jedna z teorií o nich praví

Dobrovolnící jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. Slouží ostatním, protože tak zlepšují svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci

Dobrovolnictví je vhodný způsob k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se spřátelit.

Mění odraz životního způsobu společnosti v kvalitě života jedince a vlivu na jeho zdraví.

Autor: Kovářová Jana

Zdroje:

Dohnal, T., Hobza, V. et al. (2007). Vybrané kapitoly z komunální rekreace Olomouc: FTK UP Olomouc.

Internetové odkazy:

Anonymus (2009). Dobrovolnictví. Retrieved 28. 12. 2010 from the World Wide Web: http://cs. wikipedia.org/wiki/ Dobrovolnictv%C3%AD

Anonymus (2008). Sokol. Retrieved 11. 12. 2010 from the World Wide Web:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_%28spolek%29#.C4.8Cesk.C3.A1_obec_sokolsk.C3.A1

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/folklorni-akce-ostatky-2011/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.