Slovácký rok v Kyjově

Kyjovsko je jedinečným místem pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel. Slovácký rok v Kyjově, to je příležitost k setkání s opravdovostí lidí, s dotekem dávných časů a kořenů. Historie Slováckého roku, nejstarší národopisné slavnosti v České republice mající věhlas po celém světě, sahá až do roku 1921. Slovácký rok patří bezesporu k nejstarším folklorním festivalům v České republice a řadí se k největším kulturním akcím s nadregionálním a mezinárodním významem. Až na výjimky v meziválečném a poválečném období je pořádán v pravidelných čtyřletých intervalech a ve dnech 11. – 14. srpna 2011 proběhne jeho XVIII. ročník. V tomto roce tak festival oslaví 90. výročí svého založení.

První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní.Význam Slováckých roků pro Kyjovsko i celé Slovácko je velký. Pravidelné pořádání akce v letech 1921 – 1931 a od roku 1956 dodnes se stalo popudem pro činnost vesnických skupin (slováckých krúžků), souborů lidových písní a tanců, cimbálových a dechových hudeb a samozřejmě také vítanou přehlídkou významných lidových zpěváků, tanečníků i muzikantů.

Po čtyři srpnové dny se Kyjov zcela oddá tradičním folklorním zvykům, písním a tancům. Přímými aktéry akce se však nestávají jen kyjovští, ale i obyvatelé okolních obcí spolu s tisíci návštěvníků a milovníků tradic a folkloru. Program Slováckého roku tvoří kromě jiných pořadů také akce, které se pravidelně opakují každý ročník. Mezi ně patří například přehlídka dechových hudeb, stavění a kácení máje, večerní klenotnicový pořad, lidový jarmark, přehlídka krojů Kyjovska a krojovaný průvod městem.

Vyvrcholením a zlatým hřebem celého festivalu bývá famózní jízda králů, kterou můžete spatřit vždy v neděli dopoledne. K pravidelným akcím patří také večerní taneční zábavy konané po všechny čtyři dny festivalu a další doprovodné programy.Účast desítek národopisných souborů a muzik z Kyjova a širokého okolí je zárukou programové pestrosti připravovaných pořadů. Tisíce účinkujících, od těch nejmenších až po zralé muže a ženy, se budou podílet na oživení všeho, co již není nedílnou součástí jejich každodenního života, ale tvoří základní kameny kulturního bohatství a dědictví celého národa.

I Vám otevře Slovácko svou rozmanitou náruč, město Kyjov svou pohostinnost, i Vy budete na Slováckém roku upřímně vítáni!

 

 

Autor: Marcela Turečková                              

Zdroj: www.kyjovsko.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/slovacky-rok-v-kyjove/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.