Památník a Infocentrum Lovců mamutů v Předmostí

Předmostí, které dříve tvořilo samostatnou obec, je součástí statutárního města Přerova. Je to místo s bohatou historií, vykopávky dokazují, že již před 100 000 lety před naším letopočtem se zde vyskytovali neandrtálci. K tomu aby se dalo pochopit, proč o mnoho tisíc let později investuje do předmostí Evropská unie miliony korun a buduje zde místo pro příjemné trávení volného času, je třeba se nejprve zabývat jeho historií.

Život neandrtálců v Předmostí dokazuje jen pár nalezených nástrojů, zato v době Neolitu (5500-3500 př.n.l.) bylo prokazatelně zjištěno v Předmostí sídliště. Dokazuje to nález z roku 1971, kdy zde byly zjištěny dva pohřby v pohřebních jamách. Dále zde byly nalezeny zbytky keramiky z této doby. Další nálezy keramiky dokazují, že osidlování pokračovalo i v Eneolitu (3500- 1900 př.n.l.), dokazuje to i nález provrtané palice z parohu datované do tohoto období. Nechybí důkazy o tom, že život v Předmostí pokračoval i přes dobu Bronzovou, železnou až po Slovanské osidlování.

            Co se týče historie objevů v Přerovském Předmostí, objevili se zde oproti okolním zemím velmi brzo. Může zato častá těžba přírodních zdrojů na tomto území. S tímto byly bohužel spojeny nejen obdivuhodné objevy, ale bohužel i ničení archeologických nálezů neodborným zacházením.

            Nejstarší písemnou zmínkou o nálezech pleistocenních kostí známe již z druhé poloviny 16. Století. Zachoval ji Jan Blahoslav (1523-1571), písař a senior jednoty českých bratří, rodák z Přerova.(Klíma, 1970: 6)

             Velikost tohoto historického místa dokazuje počet nálezů, které zde byly učiněny.

            Celková bilance nálezů je ohromující. Čítá kosti ze zhruba 1000 mamutů, 30 kosterních pozůstatků, řada unikátních projevů paleolitického umění. Počet nalezených evidovaných nástrojů podle katalogu  G. Freundové z roku 1944 dosáhl čísla 41 502. Ze sbírky shromážděné Karlem Absolonem bylo nejvíce hrotů, škrabadle, dlát, rydel a drobných nástrojů (4000kusů), drásla (600 kusů), odštěpky rydel, vrtáky (200kusů), jádra a jejich zbytky (200 kusů), čepele z hran jader (200 kusů). Méně bylo vrubů, čepelek s otupeným bokem, hrotů s vrubem, pilek, pěstních klínů a otloukačů. Celkový počet nálezů ovšem již nelze zjistit, mnoho kostí i nástrojů skončilo v soukromých sbírkách nebo bylo zničeno, kosterní pozůstatky zase často tvoří úlomky a tak se těžko určuje, o kolik jedinců se jedná. Vzácností jsou broušené nástroje, které se tehdy vyskytovaly zřídka.(www.wikipedia.org)

            Mezi nejvýznamnější objevy patří především nález hromadného hrobu, kde bylo pohřbeno dvacet skrčenců. Za zmínku stojí, že nejlépe dochované ostatky byli ženské. Nelze také opomenout sošku rosomáka z pálené hlíny, plochý kamenný kotouč, pět stylizovaných sošek těhotných žen, stylizovaný lidský obličej a především Geometrická Venuše vyrytá do mamutího klu, která dosahuje světového významu. 

            Není divu, že tak významná lokalita jakou Předmostí je, přitahuje zájem lidí. Atak se myšlenka na památník v této oblasti rodila již v první polovině minulého století. Přesto první sondy byly provedeny až v roce 2002 a až v roce 2006 byla provedena vlastní realizace. Zajímavostí bylo, že již při výkopech základů byla nalezena skoro jeden metr dlouhá zachovalá část mamutího klu. Celý památník je pojat jako terénní prezentace archeologických nálezů. Památník byl podobně jako infocentrum spolufinancován z peněz Evropské unie.

            Finanční zdroje však nebyly čerpány ze strukturálních fondů nýbrž v rámci programu Evropské unie Iniciativy Společenství INTERREG IIIA- Česká republika-Polsko. Hlavními partnery jsou v tomto případě město Přerov a Ozimek.        

            Co se týče infocentra, to vzniklo proto, aby bylo vytvořeno zázemí pro turisticky oblíbenou stezku Předmostím až do pravěku. V první řadě je zde možnost nabýt základní informace o dané lokalitě a to především o zdejších pravěkých nálezech. Jedna z možností jak načerpat řadu informací jsou různé letáky a brožury. Dále je tady umístěna kopírka, takže si odtud mohou návštěvníci odnést i kopie odborných textů. Další možností získávání informací v infocentrum  Předmostí je projekt citywalk. Jak už vypovídá překlad, (citywalk = procházka městem), je projekt zaměřený na podporu pohybové aktivity obyvatel města.

            Na základě tohoto projektu byly v letech 2009 a 2010 městské stesky postupně osázeny Info kiosky a tabulemi, na kterých mohou turisté získat zajímavé informace. V informačních centrech jsou také k zapůjčení vícejazyční audioprůvodci, kteří interaktivní formou provedou návštěvníky po vytyčených trasách. (www.mu-prerov.cz)

            Informace, však nejsou jediným důvodem ke stavbě infocentra. S rostoucím zájmem o Předmostí se zvyšoval i počet návštěvníků. S tím úměrně začala růst i potřeba odpovídajících hygienických podmínek. Z tohoto důvodu zde byly vybudovány veřejné toalety s bezbariérovým přístupem. Možnost osvěžení se pitnou vodou je jistě také výhodou.

            Realizace stavby proběhla v roce 2009 a vyžádala si finanční náklady ve výši cca. 7,2 milionu Kč. Na realizaci projektu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 6,64 milionu korun. (www.mu-prerov.cz)

Autor: Libor Zbytek

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/pamatnik-a-infocentrum-lovcu-mamutu-v-predmosti/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.