Odpočinková zóna v Havířově

Od července do listopadu roku 2010 proběhla rekonstrukce odpočinkové zóny na ulici Nábřeží v Havířově. Vznikla zde téměř dva kilometry dlouhá stezka, která je barevně odlišena pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře. Celá stezka vede od ulice Selská až k letnímu kinu.

Cyklistická trasa se napojuje na dnes již využívané cyklostezky procházející městem.

 Na této stezce byli opraveny nejen chodníky, které již byli opravdu v hrozném stavu, ale přibylo zde řadu nových laviček, nové veřejné osvětlení, nový objekt s veřejnými toaletami.

Dětské hřiště

Pro děti jsou na stezce vybudovány dvě dětské hřiště s dřevěnými dětskými sestavami (domeček se skluzavkou, lezeckou stěnou, lanovým mostem, šplhací tyčí). Sportovci mohou využít čtyři biketrialová hřiště. Tři z nich jsou kombinovaná biketrialová s nižší náročností. Jako překážky slouží přírodní materiály – kámen, dřevo, lavice. Další je biketrialové s vyšší náročností, na kterém jsou kromě dřeva a kamenů použity i betonové panely.

Biketrialové hřiště

Na svahu z ulice Nábřeží k meandrům řeky Lučiny byl upraven sklon svahu a pro děti  vybudován mobilní lyžařský vlek dlouhý šedesát metrů. Jde o tažné lano, které je v provozu denně zhruba od 9 do 17 hodin podle zájmu a sněhových podmínek. Vlek je pro děti zdarma.

Sjezdovka

Celá odpočinková zóna sousedí s přírodní památkou „Meandry řeky Lučiny“, a proto na stezce jsou umístěny informační tabule, kde najdeme zajímavosti tohoto chráněného území. „Meandry řeky Lučiny“ byly vyhlášeny přírodní památkou k 1. 1. 1992. Hlavním předmětem ochrany je zde neregulovaný říční tok Lučiny, který se vine četnými říčními zákruty (meandry) v několikametrových hliněných naplaveninách. Takto nespoutaná řeka umožňuje další vývoj říčních meandrů, které neustále mění svou polohu tvar. Chráněné jsou také navazující mokřady a břehové porosty doprovázené většími druhotnými loukami. Z lesního porostu zde převládají duby a habry. Z fauny můžeme na březích Lučiny spatřit ledňáčka říčního, střízlíka obecného, kulíka říčního, skorce vodního nebo raka říčního a 15 druhů vážek, z nichž je nevzácnější šidélko.

Informační tabule

Odpočinková zóna také sousedí s dětským zábavným parkem vybudovaným mezi ulicemi Fibichova a Beethovenova. Park byl vybudován v roce 2002 po vzoru dětského parku ve Švédsku. Najdeme zde spoustu prolézaček, houpaček, pískoviště a další atrakce splňují evropské bezpečností normy. Park je rozdělen na dvě části, na část pro děti do 6 let a pro děti nad 6 let.

 

Meandry řeky Lučiny

 

V budoucnu by měla odpočinková zóna navazovat na připravovaný Areál volného času, který by měl sloužit sportovnímu a rekreačnímu vyžití. Tento areál by měl být vybudován na rozloze 13 hektarů na pravém břehu řeky Lučiny, včetně areálu současného koupaliště. Návrh zahrnuje výstavbu akvaparku s celoročním provozem a venkovním letním koupalištěm, adrenalinový park s lanovým centrem, horolezeckou stěnu a další adrenalinové atrakce, letní amfiteátr, envicentrum pro ekologickou výuku, kontaktní zoo, dětský svět s prolézačkami, pískoviště, skate park, oddychovou zóna s hřišti pro petanque a zákoutí s venkovními krby a lavičkami.

Vizualizace budoucího Areálu volného času

Autor: Pavla Hýžová

 Foto vizualizace budoucího Areálu volného času: Ing. Jana Pondělíčková

Ostatní fotografie: Pavla Hýžová

 Zdroje:

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/obce-volicum/182201.aspx

 http://www.havirovcity.cz/priroda/

 http://www.regiony24.cz/47-92386-havirov-ziskal-rekordni-dotaci-255-milionu-korun-na-areal-volneho-casu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/02/odpocinkova-zona-v-havirove/

1 komentář

    • tomáš hlobil on 20.2.2011 at 00:28
    • Reakce

    Jsem rád, že se u Vás investuje do takových projektů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.