Týn nad Bečvou – obec pod hradem Helfštýn

Obec Týn nad Bečvou leží v Olomouckém kraji, v údolí Moravské brány, na levém břehu řeky Bečvy a na úpatí hradu Helfštýn, asi 3 km od města Lipník nad Bečvou, ležícího při dálnici D1 na úseku Olomouc (30 km) – Ostrava (70 km). První zmínka o obci je z roku 1447, v současnosti zde žije  850 obyvatel.

Údolí Moravské brány a úbočí Maleníku, ve kterém Týn nad Bečvou leží, je přirozeným centrem pro objevování přírodních krás a pamětihodností a umožňuje trávení volného času aktivním způsobem. Kopce, obklopující údolí Moravské Brány, nabízejí vhodný terén pro horská kola, údolí Bečvy skýtá možnosti pro nenáročnou cykloturistiku,in-line brusle,skateboarding, jízdu na běžkách, koních aj. Milovníci cykloturistiky se mohou vydat po značených regionálních trasách nebo těch, které je zavedou do sousedních regionů Přerovska, Hranicka, Oderska nebo Valašsko Meziříčska. Velkým lákadlem je Cyklostezka Bečva, umožňující projížďku krajinou s nezapomenutelnými pohledy na Moravskou bránu, vrcholky Beskyd i Jeseníků.Úsek části cyklostezky Týn nad Bečvou –Lipník nad Bečvou – Přerov je rájem cyklistů a bruslařů. Pro vyznavače skateboardingu je určen moderní skateparkv Lipníku nad Bečvou.

Atraktivním a vyhledávaným cílem výletů je středověký hrad Helfštýn, jeden z nejrozsáhlejších hradů ve střední Evropě. Současná podoba hradu představuje neobyčejně rozsáhlý a postupně rekonstruovaný soubor pevnostních staveb osmi dramatických staletí. Hrad Helfštýn se stal známým střediskem uměleckého kovářství, během letní sezóny zde probíhají kovářské kurzy a mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, na které se sjíždí až šest set kovářů z celého světa. Akce je doprovázena výstavou kovářských děl, počet vystavených exponátů šplhá k třem stovkám. Díky tradici je Helfštýn každoročně obohacen minimálně o jedno rozměrnější dílo, které vzniká přímo v hradní kovárně. Součástí prohlídky hradu je i prohlídka stálé expozice uměleckého kovářství umístěna v suterénních prostorách hradního paláce. Hrad je vyhledávaným místem toulek po celý rok, rozsáhlý areál nabízí žánrově různorodé programy, jejichž podrobný výčet naleznete na stránkách www.helfstyn.cz. Návštěva hradu i jeho okolí je bezesporu přínosem v každém ročním období. Při jarní procházce zpestřena květem ovocných sadů a vůní konvalinek, v létě leskem oslňujícího slunce, na podzim leskem zlatavého listí a v zimě čistotou bílé peřiny. 

V blízkosti hradu můžeme navštívit lanový park „Pod Helfštýnem“ a v něm si vyzkoušet svou odvahu a mrštnost na lanových překážkách zavěšených nízko i vysokonad zemí, samozřejmě za dohledu proškolených instruktorů.

V části obce Týn nad Bečvou, pod hradem Helfštýn jsou skalní útvary, hojně využívané jako cvičné stěny pro horolezce. Právě tyto skály a monumentální hrad inspirovaly hudebního skladatele Bedřicha Smetanu, který v Týně pobýval u svých příbuzných, k napsání opery Čertova stěna.

Výlety na Helfštýn lze vhodně kombinovat značenými trasami je to v okolí doslova protkáno. Bukové, habrové a dubové lesy na úbočí Maleníku mají svůj půvab v kterémkoliv ročním období a procházka s výhledy na hrad potěší okoi duši.

Po lesní cestě Gabrielka se mohou výletníci vydatza léčivými prameny Lázní Teplic nad Bečvou, za krásou aragonitu ve Zbrašovských aragonitových jeskyních čik nejhlubšípropasti v ČR.V Hranickém krasu se nachází přírodní rezervace Hůrka se svou nejhlubší propastí v ČR. Hranická propast je ojedinělý přírodní úkaz a tvoří ji 69,5 m strmý, kolmý jícen, na jehož dně je bezedné jezírko. Celková, dosud zjištěná délka propasti je 289,5 m.

Okolí Týna nad Bečvou si pro svou vhodnou polohu a krásnou přírodu zvolilo pro pořádání akcímnoho organizátorů. Údolí Moravské brány je každoročně dějištěm prestižního cyklomaratonu AuthorŠela Maraton, kterého se každoročně účastní přes tisícovku závodníků, majících možnost výběru z tratí MTB 92 km, MTB 58 km, cross 71 km,  singlespeed 50 km a jednokolky 17,5 km. Svazácká chata v Týně poskytuje zázemí organizátorům terénního duatlonuHelf double cross i oblíbenému podzimnímu běhu Listoprďák. Organizátoři si uvědomují vliv pohybové aktivity na vývoj a život jedince a každoročně zařazují i dětské kategorie.

Pro všechny, kteří se chtějí pobavit, poznat sami sebe, své schopnosti a limity a zažít něco netradičního, je určena nabídka společnosti OutdoorEducation, provozující v katastru Týna nad Bečvou široké spektrum aktivit. OutdoorEducation nabízí ubytování v týpí v krásném a nerušeném prostředí pod hradem, v bezprostřední blízkosti lesů. Program i celý pobyt akcí probíhá venku. Přírodní prostředí neplní pouze funkci využívaného prostoru – tělocvičny, je také aktivním činitelem, vstupujícím přímo do průběhu programu. Nepřetržitý, reálný pobyt v přírodním prostředí přináší pozitivní vliv na osobnostní rozvoj jedince, skupiny, v oblasti emocionální, psychické a sociální. Společnost nabízí dva základní typy programů, které je možno kombinovat a „ušít“ klientovi „na míru“. Účastníci mají možnost vyzkoušet si netradiční aktivity – lukostřelbu, sportovní lukostřelbu, vyzkoušet a naučit se střílet ze sportovních reflexních luků, sportovní paintball na louce pod hradem Helfštýn.

Pro vodomily nabízí okolí Týna nad Bečvou spoustu možností koupání. V Lipníku nad Bečvou je letní koupaliště, milovníci tobogánů a vířivek mohou zajet do 12 km vzdálených Hranic, kde je nově otevřen moderní krytý aquapark. Milovníci přírodního koupání mohou využít jezera zvaného Jadran. Osecký Jadran je uměle vytvořené jezero, které vzniklo vytěžením písku. Nachází se u cyklostezky mezi Lipníkem a Osekem nad Bečvou. V letních měsících tato oblast nabízí mnoho možností pro sportovní i rekreační vyžití. Travnaté pláže a  pozvolný přístup do vody lákájí v teplých dnech mnoho rodin s dětmi, na rozměrné vodní ploše si přijdou na své rybáři, vodní modeláři ivyznavači windsurfingu či kanoistiky. Přírodní koupaliště Jadran přímo vybízí k pořádání sportovních a soutěžních akcí. K již tradičnímu triatlonu Bečvoman se přidal i nový pětidisciplínový závod Jadran PenTan, který beze zbytku potvrzuje pravidlo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, zasportovat si, poměřit své síly s kamarády a u toho se samozřejmě skvěle pobavit.

Život v Týně nad Bečvou pozitivně ovlivňují aktivity členů místních sdružení a složek. Obecní instituce vytváří most mezi aktivitami občanů, systém volnočasových aktivit je složen z veřejných, soukromých a dobrovolných systémů. Obec podporuje aktivity zaměřené na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity budováním cyklostezek, volně přístupných hřišť, udržováním parků a veřejných prostranství. Obec podporuje aktivní složky finančně formou grantů, zvýhodněnými pronájmy obecního sálu, zapůjčováním obecní techniky, hasící technikou a údržbou sportovišť a prostranství k volnočasovým aktivitám s cílem zlepšit kvalitu života poskytováním služeb s ohledem na odlišnosti věkové a sociální skupiny obyvatel. Při Obecním úřadu je činná kulturní a sociální komise, která během roku zajišťuje společenské akce, při nichž se lidé společně setkávají, sportují či vyráží za kulturou. Záleží na lidech, na jejich nadšení a úsilí, jejich chuti dělat ve volném čase „něco“ pro sebe i druhé, o chuti pobavit se, protáhnout si svá těla. A lidí připravených trávit volný čas aktivně je u nás v Týně dostatek.

Většina současných názorů a definicí volného času vychází z formulace JoffreDumazediera, který volný čas pojal jako komplex aktivit mimo pracovní, rodinné a společenské závazky, jimiž se jedinec zabývá ze své vůle, aby si buď odpočinul, pobavil nebo svobodně zdokonaloval svou tvůrčí kapacitu (Dohnal, Hodáň, 2005).

Obec, za přispění dotace z MMR a projektu Barevný svět, vybudovala nové veřejně přístupné dětské hřiště na návsi a rekonstruovala hřiště na školní zahradě. Vybudování hřišť bylo s nadšením přivítáno dětmi i rodiči a je hojně využíváno místními občany i návštěvníky obce. Fotbalové hřiště v lesoparku je využíváno většími dětmi, mládeží i dospělými, stává se prostorem pro pořádání sportovních utkání a slouží i k individuálnímu trávení volného času.

Základní a mateřská škola, ve spolupráci se Sdružením Radostýn podporuje tradice v podobě organizování drakiád, karnevalů, sletů čarodějnic, netradičních sportovních olympiád, Tříkrálového vinšování, velikonočního a vánočního jarmarku. U dětí je oblíbeno bruslení za školou s výukou in-line a Ostatky s voděním medvěda – den, kdy za doprovodu kapely obcí prochází průvod masek, v čele s tančícím medvědem. Letos průvod provázel i koňský povoz, mohli jsme potkat Křemílka a Vochomůrku, extravagantní černošku, myslivce, strašáka i kata. Masky obchází stavení a zvou na večerní Ostatkovou zábavu spojenou s pochováváním basy.

Hasičský sbor Týn nad Bečvou obec chrání v případě živelných pohrom již 115 let. Členové sboru se účastní soutěží požárního sportu, loňského roku se zúčastnili Rekordu v dálkové dopravě vody ve vzdálenosti 63,4 km. O prázdninách se mladí hasiči účastní letního výcvikového tábora, ten loňský proběhl v pirátském duchu. Děti na něm plnily různé úkoly a přitom postupovali na pomyslném žebříčku hodností od plavčíka až po kapitána.

Myslivecké sdružení zaštiťuje kroužek mladých přátel přírody se zaměřením na myslivost. Děti se učí poznávat a chránit přírodu, vyrábějí ptačí budky, chodí krmit zvířátka a vobdobí před vánocemi jim zdobí vánoční stromek. Myslivecký den pro děti bývá plný her a soutěží, ten letošní byl zpestřen ukázkou dravců. Myslivci nezapomínají ani na dospělé a pravidelně pořádají tradiční Myslivecký ples s neodmyslitelnými mysliveckými specialitami.

Sportovní dění v obci zaštiťuje TJ Sokol Týn nad Bečvou. Pořádá i reprezentuje na sportovních utkáních a pořádá Šibřinky – karneval pro dospělé, na němž fantazie masek nezná hranic. V místní sokolovně a na přilehlých hřištích mají občané možnost protáhnout své tělo a prostřednictvím pohybových aktivit tak udělat mnoho pro své zdraví.

Aktivní trávení volného času realizované prostřednictvím aktivit sportovního charakteru má v životě člověka nezastupitelnou úlohu a patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života, má pozitivní vliv na socializaci člověka a jeho integraci do společnosti (Rozsypalová, 2005).

Členové taneční skupiny Helfdance nalezli zalíbení v country tancích. Pravidelně se scházejí a trénují v prostorách Obecního úřadu, tancují a svým vystoupením podporují atmosféru mnohých akcí.

Od roku 2004 se každý týden, vsále Obecního úřadu, schází týnské seniorky. Společně slaví narozeniny,proberou co se v obci událo za uplynulý týden, navštěvují divadla, slaví MDŽ, ale hlavně si protáhnou svá těla, neboť pravidelně cvičí při hudbě a po procvičení si i zatančí a zazpívají. Často oživí svým vystoupením či tanečkem týnské akce, naposledy podpořily coby roztleskávačky volejbalový turnaj. Stranou nejdou ani rukodělné práce, jako je pletení, háčkování, vytváření adventních věnců, zdobení velikonočních kraslic háčkováním či jinou technikou. Jsou to týnské šikulky – prostě náš „Týnský babinec“.

Jsou akce, které už mají své místo v kultuře obce. Týnské hody jsou pravidelně zahájeny fotbalovým zápasem na hřišti v lesoparku. Hrají „mladí“ proti „starším“ – a to je výzva pro každého muže! Děti mohou okusit jízdu se psím spřežením, celý víkend probíhá zábavný program a soutěže na hřišti u sokolovny, divadlo Tilia vykouzlí úsměv na tvářích malým i velkým. Samozřejmě nechybí kolotoče, atrakce, skákací hrad a cimbálová muzika. Akce s více než desetiletou tradicí – Vítání prázdnin je zvlášť oblíbená a očekávána všemi školáky. Rozmanitá nabídka her, soutěží a tanečních vystoupení je zpestřena simulovaným hašením školní budovy. Samozřejmě úspěšným.

Významným činitelem volného času na venkově jsou mikroregiony, jejichž koncepce, aktivity a materiální podpora vytvářejí předpoklady a utvářejí podmínky pro činnosti obcí. Projekty sociální integrace jsou uskutečňovány prostřednictvím sportu, kultury, zájmovou a vzdělávací činností. Obec Týn nad Bečvou je členem místní akční skupiny Záhoří – Bečva, dobrovolného svazku obcíMikroregion Záhoří – Helfštýn a Mikroregion Lipensko.

MAS Záhoří – Bečva působí na území 29 obcí okresu Přerov a tří přidružených obcí. Hlavním posláním tohoto občanského sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. MAS funguje jako prostředník znalý specifik svého regionu. Díky úspěšným žádostem dotačních programů grantového schéma Společného regionálního operačního programu Olomouckého kraje se daří zvelebovat obec Týn nad Bečvou i její okolí. Pro období 2009-2013 v programu LEADER „Rozvíjet venkov společně má smysl“ obdržela obec dotaci na obnovu veřejného prostranství a místní spolek Sokol získal finanční prostředky na opravu své sokolovny, hojně využívané místními obyvateli.

DSO Záhoří – Helfštýn zahrnuje obce v jihovýchodní části okresu Přerov. Na ploše 7 176 ha zde žije více než 4,5 tis.obyvatel. 14 obcí mikroregionu spolupracuje ve sféře hospodářské, sociální i kulturní, jejich cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zajistit péčí o památky a rozvíjet cestovní ruch. Mikroregion pravidelně podává žádosti o dotace na Krajský úřad Olomouckého kraje na rozvoj svého území, zástupci svazku se účastní odborných exkurzí, kde získávají poznatky a informace od úspěšných obcí a sdružení.

Mikroregion Lipensko je dobrovolným svazkem 11 obcí s více než 14 tisíc obyvatel. DSO Lipensko je, podobně jako DSO Záhoří – Helfštýn, každoročním organizátorem Her obcí mikroregionu – sportovního klání, v němž družstva jednotlivých obcí reprezentují svou obec a v přírodním prostředí navážou neformální vztahy a protáhnout svá těla. DSO Lipensko se podílí i na značení místních cyklotras a distribuci cyklomap.

Cyklistika se stává součástí života všech věkových skupin obyvatel. Budování nových tras vytváří příležitosti pro pohybovou aktivitu a tím přispívá k prevenci civilizačních chorob a zlepšení zdravotního stavu obyvatel.Obec Týn nad Bečvou se účastní dotačních titulů, na základě získaných finančních prostředků z Evropské unie, dokončila realizaci cyklostezky Bečva – I. etapa a připravuje výstavbu II. etapy s předpokládanou realizací v roce 2012. Město Hranice, jako partner Obce Týn nad Bečvou, v současné době zpracovává projekt a provádí výkup pozemků pro III. etapu cyklotrasy. Po dokončení projektu bude plně zprovozněna trasa navazující na úsek Škrabalka – Týn-Hranice a umožní tak průchod a průjezd okolím s vyloučením automobilové dopravy a v souladu s hlavním záměrem cyklostezky – vytvořením bezpečné a atraktivní infrastruktury pro rozvoj aktivní rekreace a zdravého životního stylu.

Obecní úřad a dobrovolné složky obce se ochotně podílejí na pořádání akci, a právě tyto akce koření naše životy. Díky jejím rozmanitostem může každý upíjet z toho nápoje, který je jeho srdcovou záležitostí, který vyhovuje jeho mentalitě a zájmům. U nás v Týně můžeme trávit volný čas aktivitami, které nám přinesou potěšení, zábavu, odpočinek a které přispějí k rozvoji a obnově našich tělesných, tvůrčích i duševních činností. I vy můžete využít rozmanité nabídky a užít si tak neopakovatelnou atmosféru venkovské atmosféry. Rozhodně to stojí za to k nám, do Týna, přijet a pobýt. Srdečně zveme.

 

Autor: Renáta Vaculinová

Zdroje:

Dohnal, T. (2002). Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce. Olomouc: UPOL

Dohnal, T., Hobza, V. a kol. (2007). Vybrané kapitoly z komunální rekreace. Olomouc: UPOL

Dohnal, T., Hodaň, B.  (2005).  Rekreologie. Olomouc: HANEX 

Internetové odkazy:

www.helfstyn.cz

www.hranicko.eu

www.mikroregion-lipensko.cz

www.mr-zahori.cz

www.outdooreducation.cz

www.selasport.cz

www.tynnb.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/06/tyn-nad-becvou-obec-pod-hradem-helfstyn/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.