«

»

Print this Příspěvek

Putování po Znojmě a okolí

Město  Znojmo  podporuje rozvoj cykloturistiky. V současné době je zpracovaný projekt, což je základ pro plánování cyklostezek a cyklotras v rámci města s návazností na okolí. Jeho obsahem jsou kromě detailního vedení stezek a tras i návrhy na stojany pro kola u důležitých míst, na vedení dětských cyklotras a cyklostezek nebo zobousměrnění jednosměrných ulic pro cyklisty. Město Znojmo oslovilo významné obchodní řetězce s žádostí o instalaci kvalitních stojanů na kola, které by umožnily jejich bezpečné umístění a podpořily používání kola jako dopravního prostředku.

 Zároveň probíhá jednání o vedení celoměstských páteřních cyklotras,  kterou bude jejich realizaci financovat.

První z mnoha projektů má název Bezpečně z Dobšic do Znojma. Hlavním cílem projektu bylo vybudování bezpečné stezky, která umožní obyvatelům obou lokalit bezproblémový pohyb pěšky, na kole, popř. na in-linech. Spodní část Znojma a Dobšice doposud spojovala pouze silnice, popřípadě nezpevněná cesta okolo řeky Dyje. Mnoho lidí využívalo k cestě okraj silnice, což není vzhledem k četnosti dopravy rozhodně bezpečné. Nová komunikace o délce 1254 metry za zpevněného asfaltobetonu zajistí bezpečný pohyb jak cyklistů, tak chodců, protože je přizpůsobená její stavební šířkou pro sportovce i pěší.

V tomto regionu není město jako jediný investor těchto stezek. Jedna z klíčových firem je  Znovín  Znojmo, se sídlem v Šatově, která rozběhla projekt Vinařský cykloturistický program. Díky  tomuto programu se začala rozrůstat návštěvnost hostů, kteří toužící vidět, zažít, ochutnat a otevřít se smyslovým vjemům.Počínaje ochutnávkového stánku na vinici Šobes přes Malovaný sklep v Šatově, Křížový sklep v Příměticích a pro ty finančně zabezpečené i privátní boxy v Moravském sklípku s dokonalým servisem jsme zaznamenali stoupající zájem o cyklistiku. Podporováním stávajících cyklotras přizpůsobili trasy těm, kteří chtějí poznávání Znojemska spojit s radostí z aktivního pohybu a na polovině cesty mezi Šobesem a Znojmem zřídili další ochutnávkový stánek. Skvělé zázemí najdeme v Louckém kláštěře, kde se aktivity stále rozvíjejí. Zkrátka díky Vinařskému turistickému programu můžeme nabídnout spousty lákavých zážitků a poznání krajiny.

Autor: Radka Ziková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/01/putovani-po-znojme-a-okoli/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *