S malými dětmi v Olomouci na bazén nechoďte

Možná se divíte názvu tohoto článku, zvláště pokud víte, že jeho autorkou je studentka oboru Pedagogika volného času. Přece bych měla vybízet k jeho návštěvě, jelikož plavání je sport prospěšný, jako varianta trávení volného času je (nejen) mezi rodiči s dětmi jednoznačně oblíbený a co si budeme povídat – děti vodu milují!
Autor: Hana Mikešová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/s-malymi-detmi-v-olomouci-na-bazen-nechodte/

Pubescenti a volný čas

Období pubescence je snad z celého života nejdramatičtější a nejzajímavější. Tělesný vývoj, kterým člověk prochází, je nejdůležitější součástí pohlavního dospívání a odráží se i v psychologickém vývoji. Dítě se už každopádně nechce cítit dítětem, dělá velké pokroky v rozumovém vývoji pod vedením školy, mění způsob nazíraní na svět a na vlastní život. Významné děje nastávají i ve vztazích k ostatním – vrstevníkům, k rodičům a jiným autoritám.
Společnost od něj vyžaduje, aby zvládal základy poznání vědy, přírody, společnosti a její historie. A postaví ho na první křižovatku života a to je volba povolání nebo studijního oboru.
V tomto krátkém úseku se stane opravdu mnoho změn, bez správného zacházení může dítě odbočit na špatnou cestu. Pojďme si v článku přiblížit, čím vším dítě v této etapě prochází a ukázat, jak pomocí lásky k pohybu můžeme eliminovat negativní jevy a přispívat k jeho zdraví!

Autoři: Andrea Staňková, Monika Formánková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/pubescenti-a-volny-cas/

Společně v ulicích Olomouce

Město Olomouc, ve kterém já osobně žiji už od narození, je rok od roku navštěvovanějším místem České republiky. A není se čemu divit. Je to půvabné město s bohatou historií, plné architektonických a kulturních památek a zajímavostí, parků a lidských osudů, druhá největší městská památková rezervace hned po Praze. Každý rok sem navíc, díky Univerzitě Palackého, přijíždí stovky českých i zahraničních studentů, kteří také pomáhají dotvářet magickou atmosféru této moravské metropole a dodávají městu dynamičnost a energii.
Autor: Monika Weiserová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/spolecne-v-ulicich-olomouce/

Zimní armádní survival

Survival je schopnost přežít. Pro mnoho lidí znamená možnost otestovat se v přírodě. V řešení náročných situací znamená nalézt sám sebe i přírodu, je to jedna z cest formování charakteru. Jedná se o zvládání stresových situací, zvládnutí technik, které ochraňují organismus před horkem, chladem, žízní, nevyspáním a hladem. Znamená to uchování rozumové kontroly nad svým jednáním, nalezení improvizovaných řešení při budování přístřešků, nalezení vody, zajištění ohně a jídla. Jedním z principů přežití je navození kladného přístupu, pozitivní motivace, což zahrnuje optimismus, využití dosavadních znalostí, schopností a dovedností, důvěry v sebe sama, částečně i chuť riskovat, vsadit na štěstí.

Autor: Denisa Urbanová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/zimni-armadni-survival/

Hostýnské vrchy a sportovní vyžití

Hostýnské vrchy jsou místem s krásnou přírodou, kde je radost trávit svůj volný čas, kterého máme všichni tak málo. Hostýnky, jak jim místní často říkají, se nachází severně od Zlína. Jsou součástí Karpatského oblouku. Jejich nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník měřící 865 metrů. Dostaly své jméno podle jejich nejvýznamnějšího místa – hoře Svatý Hostýn, která je nejnavštěvovanějším poutním místem v České republice. Až do 4. století př.n.l. toto území osídlovali Keltové. Oblast Hostýnských vrchů byla v roce 1995 vyhlášena přírodním parkem s cílem ochránit ohrožené druhy rostlin a živočichů, které v této oblasti žijí.
Autor: Renata Farná

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/hostynske-vrchy-a-sportovni-vyziti/

Jak jsem se stala klaunem

Nikdy jsem ho neviděla. Ani jsem o něm tuším neslyšela. Co mě napadlo, když se mi ta informace donesla? Namalovaný obličej jako v cirkusu, možná klaunský nos. Pak zazvonil telefon. „Ahoj Jani tady Robert. Měl bych pro Tebe super pracovní nabídku.“ „No ahoj“, odpověděla jsem a hned jsem si říkala, že na pracovní nabídku fakt už nemám čas, když už mám práce dvě. Každopádně jsem poslouchala dál. „Budeme spolu klaunovat v nemocnici, doporučil jsem tě známému, že pracuješ s dětmi a je to charitativní projekt, to ty máš ráda. První setkaní bude v hotelu Hilton“. Trochu překvapená jsem úplně nevěděla, co mám čekat, ale zároveň natěšená jsem se za pár dnu vypravila do hotelu Hilton. Trochu mě vrtalo hlavou, že máme schůzku zrovna v Hiltonu. Přeci jenom pro charitativní akci je to trošku luxus. Ještě větší šok byl, když mě všichni až na Roberta přivítali v angličtině a já si říkala, kam jsem to zas vlezla.

Autor:Jana Haltufová, Dis.

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/jak-jsem-se-stala-klaunem/

Sportovní orelský areál ve Veřovicích

Jelikož v obci nebylo žádné sportovní zázemí kromě fotbalového hřiště, rozhodli se členové Orla vybudovat sportovní areál, který by mohl sloužit široké veřejnosti.
Autor: Kellerová Ludmila

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/sportovni-orelsky-areal-ve-verovicich/

Život dítěte předškolního věku

V této práci se dozvíme o nejdůležitější etapě ve vývoji dítěte a to o etapě předškolního věku. Toto období je pro dítě velmi důležité protože si osvojuje mnohé návyky, postoje a vlastnosti, které si s sebou ponese do dalšího života. Je to období, kdy dítě poprvé opouští bezpečné rodinné zázemí a vstupuje do dětského kolektivu, kde se učí vycházet s jinými dětmi, učí se společenskému chování, učí se spolupracovat, společně se smát a prožívat strach i smutek. Zde se také kladou jeho psychické základy přátelství. Charakteristickým znakem pro toto období je také rozvoj pohybové aktivity a intenzivního smyslového a citového vnímání. Formují se základy osobnosti, první projevy sebeuvědomování, zrychluje se proces osamostatňování. Předškolní věk však přináší i řadu zcela nových problémů, na které by rodiče měli být připraveni, aby ve výchově dítěte nic nezanedbali. Je to určitě krásné období dětství, ale také krásné období pro rodičovství. S velkou chutí se pustíme do důležitých okamžiků děti v tomto období.
Autoři: Gränzerová Gabriela,Ovčačíková Monika, Sokol Martin

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/zivot-ditete-predskolniho-veku/

Jízda na minibike jako volnočasová aktivita

Jízda na minibike je stále populárnější volnočasovou aktivitou u nás, která těší děti i dospělé. Společné hobby nadšenců pro tento sport bylo podnětem ke vzniku DDM týmu Minibike Šternberk. Ve spolupráci se Střediskem Motocyklového Sportu Hořice a Auto Moto Klubu Hořice se zabývá přípravou závodních jezdců a pro zájemce z řad dětí od 6 let připravili volnočasový projekt Příprava začínajících jezdců minimoto 40/50 cc. Tým funguje od 1.9.2010 pod záštitou Domu dětí a mládeže Šternberk p.o.. V současné době tým zakládá samostatné občanské sdružení pod názvem Centrum motorových sportů Šternberk a jeho „snem“ je vybudoval vlastní trať.
Autor: Kotová Kateřina

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/jizda-na-minibike-jako-volnocasova-aktivita/

Modernizace ski areálu Sněžník v Dolní Moravě

Dolní Morava je malá obec rozkládající se mezi Orlickými horami a Jeseníky na jižním úpatí Králického Sněžníku a leží téměř na hranicích pardubického a olomouckého kraje. Obec má necelých 300 stálých obyvatel a žije převážně z turistického ruchu. Je proslulá jako středisko zimních sportů už po desetiletí. Jedním ze dvou zimních středisek je Ski areál Sněžník, který se jeho provozovatelé rozhodli kompletně zrekonstruovat. Reagují tak na stále se zvyšující potřeby návštěvníků na aktivní trávení volného času a vyšší nároky na kvalitu poskytovaných služeb. Provozovatelem ski areálu není sice obec nýbrž soukromý subjekt, ale i ten se velmi zasazuje o zlepšení podmínek jak pro místní obyvatele, kterým tato modernizace přinese volná pracovní místa a uplatnění na trhu práce v blízkosti bydliště, tak pro návštěvníky, kteří dychtí po prožitcích z nového areálu. Projekt je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory Cestovní ruch, který má za cíl zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu.
Autor: Šárka Klusáková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/modernizace-ski-arealu-sneznik-v-dolni-morave/

Spojení vzdělávání, krásy přírody a setkání na Vltavě

Této velmi zajímavé akce se zúčastnilo 65 personalistů a personalistek z krajských úřadů z celé republiky. Na programu byla témata: Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů, Mentoring a Koučink manažerů.
Výjimečná akce byla hrazena z Evropského sociálního fondu v ČR z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Na dopolední program účastníci obdrželi mapu okolí, každá skupinka měla svou loď s „řidičem – námořníkem“ a museli jsme se, po krátkém seznamovacím kurzu s lodí, přepravit z přístaviště Roztoky u Prahy do přístaviště Nelahozeves. Všichni jsme se usadili na horní palubě u kapitána a pozorovali jsme přírodu. Některé druhy ptáků, kteří seděli na špičkách stromů u vody jsme ani nepoznali.
Autor: Miluše Přibylová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/spojeni-vzdelavani-krasy-prirody-a-setkani-na-vltave/

Manerov – i na malé vesnici může být život zajímavý

Osada Manerov byla založena v roce 1785 rytířem Raimundem Mannerem na místě zaniklé osady Dörfle ze 13. století, která byla zničena pravděpodobně husity v roce 1433. Zpočátku zde stálo 15 domků, v roce 1826 36 domů a v roce 1924 42 domů.
Autor: Lenka Břoušková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/manerov-i-na-male-vesnici-muze-byt-zivot-zajimavy/

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Zámek je dvoupatrová čtyřkřídlá budova s arkádovým dvorem a figurálními sgrafity na fasádě. Na zámek navazuje přírodně krajinářský park z 19. století. Zámek najdeme v západní části obce a na pravém břehu řeky Ondřejnice. V roce 2003 proběhla v rámci projektu Phare 2000 rekonstrukce chodníků v areálu zámku a příjezdové cesty. V zámeckém parku byla umístěna pamětní deska, které připomíná realizaci projektu. Budova dnes slouží potřebám obce, konají se tu mnohé kulturní akce.
Autor: Marek Chrenko

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/zamek-ve-stare-vsi-nad-ondrejnici/

Víceúčelové hřiště Všechovice

V roce 2007 zastupitelstvo obce Všechovice rozhodlo o vypracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště. O rok později byla vypracována ve spolupráci s Ing. Pavlou Krbálkovou, manažerkou Mikroregionu Záhoran, žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, podporovaného Evropskou unií. Na podzim 2008 nám byla dotace v celkové výši 4.900.000 Kč přiznána. Znamenalo to 90 % z celkových nákladů 5.450.000 Kč.
Autor: Tomáš Vávra

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/viceucelove-hriste-vsechovice/

Pardubice – město vodě zaslíbené

Co Čech to muzikant, zlaté české ručičky a o Pardubicích by se dalo říct, co pardubák to vodák. V Pardubicích a blízkém okolí je mnoho oddílů jak turistických, tak závodních, kteří šíří slávu města po celé republice, ale i v zahraničí. Proč zrovna v Pardubicích je tolik nadšenců do divoké vody, vodní turistiky, rychlostní kanoistiky, veslování a dračích lodí ? Pardubice leží na soutoku dvou řek Labe a Chrudimky. Tyto řeky jsou s Pardubicemi velmi úzce spojeny.
Autor: Lukáš Uncajtik

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/03/pardubice-%e2%80%93-mesto-vode-zaslibene/

Píšete bakalářku nebo diplomku?

Je tu pro Vás jeden užitečný nástroj, který Vám pomůže průběžně vést seznam citované literatury a navíc Vám jej správně zformátuje a seřadí pro vložení do Vaší práce. Zdarma. Vyzkoušejte www.seznamliteratury.cz

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/pisete-bakalarku-nebo-diplomku/

Akce SMOG

Je pátek odpoledne a pro většinu z nás nastává tolik vítaný čas volna. Jste-li ale Ostravan, může se vám stát, že s víkendem přijde i smog. V tom momentě stojíte před rozhodnutím přímo Hamletovským – zůstat nebo odjet?
Záměrně nabízím dva protipóly, i když mezi nimi samozřejmě existují i možnosti, u kterých lze říci: Vlk se nažral a koza zůstala celá. O čem je tedy řeč?

Autor: Věra Pokludová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/akce-smog/

Sportovní ostrov Ludvíka Daňka

Sportovně – relaxační areál se nachází v moderním městě Blansko, v srdci krásné přírody, které bývá často nazývanou bránou Moravského krasu. Zejména díky své výjimečné poloze v blízkosti unikátních krasových jevů – propasti Macochy, Punkevních jeskyní s romantickou plavbou po podzemní říčce Punkvě. Je obklopeno malebnou přírodou, která je protkána sítí turistických i cykloturistických tras. Blansko samotné je ale především moderním městem nejen se zajímavou historií, ale také s bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemí pro všechny druhy rekreačních sportů, která z něj dělá ideální místo pro rodinné výlety či strávení dovolené. Blansko nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům natolik bohaté možnosti sportovního využití, že se mu právem přezdívá „město sportu“. Ať už jste tedy vyznavači sportování závodního nebo jen rekreačního, ať preferujete sporty sálové nebo pod širým nebem. Pak vězte, že Blansko má vám všem opravdu co nabídnout.
Autor: Tadeáš Ševčík

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/sportovni-ostrov-ludvika-danka/

ZOO Ostrava čeká sloní přírůstky

V tomto týdnu jsem navštívila s dětmi zájmového kroužku ,který pracuje při Středisku přírodovědy v Ostravě , opět ostravskou zoologickou zahradu.Jsme tam v tomto měsíci již asi po šesté a chodíme tam velice rádi a nyní vždy s velkým napětím. V Zoo Ostrava totiž čekají každým dnem narození mláďat od dvou sloních samiček ,Vishes a Johti.
Autor : Kateřina Smičková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/zoo-ostrava-ceka-sloni-prirustky/

Mladší žáci Canibálci porazili Katalpu

V neděli hráli naši starší žáci poslední utkání venku, ve Frýdku Místku, kde nás hostil tým ostravské Katalpy. Počasí bylo nádherné a děti chtěly oslavit svůj svátek hezkou hrou.
Autor: Marek Polášek

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/02/mladsi-zaci-canibalci-porazili-katalpu/