Mladší školní věk a jeho problematika

Období po předškolních letech je zvláště významné. Děti jsou ve fázi vývojové integrace. Dochází k utřiďování a propojování různých vývojových dovedností, dítě může proto dělat složitější úkoly. V tomto období jsou děti už velmi soběstační. Mají zažité denní rituály, jako například oblékání, mytí, umí se také najíst sami. Řídí se pravidly, které stanovila rodina. Je na ně dobré spolehnutí. Zvládají lehké úkoly a povinnosti.
Autoři: Kateřina Kadlčáková, Barbora Fialová, Lukáš Hubatka, Magdaléna Malá

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/mladsi-skolni-vek-a-jeho-problematika/

Zumba – módní hit nebo chuť změnit styl aerobiku

Zumba kombinuje zábavné s efektivním… Používá se latinsko- americká, fitness a mezinárodní hudba. Na hudební motivy jsou motivy taneční, takže cílem není si počítat, ale poslouchat hudbu. Tento druh tance je založený na časových sekcích, kde se střída rychlá část s pomalou a v této kombinaci dochází ke spalování tuku, tónování a vytvářování celého těla.
Autor: Martin Spurný

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/zumba%e2%80%a6modni-hit-nebo-jen-jen-chut-zmenit-styl-aerobiku/

Velké Karlovice nejen pro milovníky architektury

Ráda bych něco napsala o Velkých Karlovicích, o obci a jejím okolí a jejím kulturním a sportovním využití. Tento region jsme spolu s rodinou objevili před několika lety. Podle mého názoru je to ideální místo, kde můžete společně s rodinou strávit aktivně i pasivně volný čas v každém ročním období. Ať už jste vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky i zimního lyžování nebo lidové architektury.
Autor: Gabriela Rašková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/velke-karlovice-i-pro-milovniky-zimnich-a-letnich-sportu/

Senioři a pohybová aktivita

Senioři jsou skupina osob, která je charakterizována tím, že dosáhli penzijního věku. V naší společnosti obecně platí, že za seniora začne být člověk považován při přechodu z pracovního procesu do důchodu. Samotné stáří je však velmi individuální a hranice přechodu z dospělosti do stáří je u každého člověka rozdílná.

V naší práci se Vám pokusíme charakterizovat tuto věkovou skupinu a vzhledem k faktu, že mají nespočet volného času navrhnout opatření jak, jej vyplnit a to převážně v rámci pohybové aktivity. V této práci se budeme zaměřovat na ty jedince, kteří jsou schopni vlastní lokomoce a budou schopni vykonávat námi navržené aktivity.
Autoři: Pelikán Šimon, Charvát Petr

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/seniori-a-pohybova-aktivita/

Fenomén jménem rekreační volejbal

Volejbal jako takový je sociální atrakcí pro velmi široké spektrum lidí. Na rekreační úrovni se mohou na jednom hřišti setkávat muži i ženy, mladí i staří, vysocí i malí, tlustí i tencí, chudí i bohatí. Dochází tak ke střetávání mnoha sociálních skupin a každý účastník je tím nenásilně přinucen k sociálnímu kontaktu ve všech jeho variantách. Jinými slovy potenciál pro sociální interakci je v případě volejbalu obrovský. Pokud bych měl volejbal srovnat s jinou volnočasovou pohybovou aktivitou, která by měla podobný společenský záběr, pak by se dalo uvažovat snad jen o turistice.
Autor: František Nevrtal

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/fenomen-jmenem-rekreacni-volejbal/

Lyžařský areál Kladky

Obec Kladky leží v nejzápadnějším cípu prostějovského okresu. Leží v nadmořské výšce 580 m.n.m. a rozkládá se na rozloze 1311 ha. Kladky jsou dostupné autem ze všech stran střední Moravy. Z Prostějova přes Konici, z Olomouce po dálnici kolem Litovle dále přes Slavětín a Lukou nebo pro návštěvníky z Brněnska je nejbližší trasa přes Boskovice, Jevíčko a Nectavu.
Autor: Michaela Tylová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/lyzarsky-areal-kladky/

Sídlo arcibiskupů zpřístupněno veřejnosti

Srdce Hané, krajské město Olomouc, nabízí turistům dvě lákadla, která svým významem přesahují hranice České republiky. Tím prvním je mezinárodní zahradnická výstava a veletrh Flora a tím druhým památková rezervace, po Praze druhá největší v republice. Od roku 2000 v jejím čele stojí díky připsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO Sloup nejsvětější trojice. Od poslední dubnové soboty tohoto roku byl seznam veřejnosti přístupných olomouckých církevních památek rozšířen o další unikát – Arcibiskupský palác. Unikum nespočívá pouze ve významných dějinných událostech, které se v jeho prostorách udály, ale též ve faktu, že se v rámci střední Evropy jedná o jediné plně funkční oficiální sídlo úřadujícího biskupa, které je přístupné veřejnosti.
Autor: Oldřich Hofírek

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/sidlo-arcibiskupu-zpristupneno-verejnosti/

Fitness centra v Olomouci

V dnešní uspěchané době je třeba občas zpomalit a uvědomit si, jestli děláme něco prospěšného pro naše zdraví. A tak přináším přehled nejznámějších fitness center v Olomouci. Snad si najdete trošku času na návštěvu některého z nich.
Autor: Miloš Dostál

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/fitness-centra-v-olomouci/

Olomouc a in-line bruslení

Bruslení v létě bylo ještě před pár léty jenom málo známou zábavou. Dnes však je bruslení v letních měsících regulérním sportem. Jde o pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě a proto na in linech potkáváme lidi všeho věku a to od předškoláků přes maminky s kočárky až po aktivní důchodce.
Autor: Jaromír Skařupa

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/olomouc-a-in-line-brusleni/

Charakteristika období prepubescence

Každé vývojové období má své charakteristické znaky tělesného, mentálního, emocionálního, sociálního a pohybového rázu.
Autoři: Jaroslav Šeda, Roman Švarc, Vojtěch Fojtík, Aleš Frychrich

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/charakteristika-obdobi-prepubescence/

Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku

Jeden velký autor jednou napsal: „Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.“ Pan Exupéry měl pravdu. Každý už to jistě jednou zažil, ať z pozice dítěte či rodiče. Pojďme se tedy společně podívat, co takové dítě potřebuje. Co očekává od okolního světa a na co nesmíme zapomenout při jeho výchově, vzdělání a utváření sebe sama. Zaměříme se na velice důležitou etapu vývoje dítěte a tedy předškolní věk.
Autorky: Iva Bajgarová, Hana Dvořáková, Hana Táborská

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/charakteristika-vyvoje-ditete-predskolniho-veku/

Působení stromů

Stále se zvyšující potřeba zdravého životního prostředí klade nároky na kvalitu polyfunkčního působení zeleně, která může tento stav reálně zlepšovat.
Pro regeneraci těla a duše si vyhledávám místa v přírodě a prostor obklopený stromy. Jako lidstvo přírodě vděčíme za svůj vznik a jsme s ní takřka neodlučitelně spjati.
Autor: Růžena Marešová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/pusobeni-stromu/

Pohybová aktivita v těhotenství

V této práci bude naším hlavním cílem, vyzdvyhnout důležitost pohybové aktivity v těhotenství.
Autoři: Andrea Slouková, Barbora Minářová, Nikola Pikartová

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/05/pohybova-aktivita-v-tehotenstvi/

Dítě v předškolním věku

Předškolní věk, je krásným životním obdobím, kdy dochází k mnohým změnám. Jde o změny fyziologického, psychického, ale i sociálního charakteru. Dítě poprvé nastupuje do školky a zde začíná jeho socializace. Je to také období hry, období plné pohybu.

V naší práci se pokusíme přiblížit vám vývoj předškoláka. Ukázat, co se děje s jeho psychikou, nastíníme jeho motorický vývoj a také poukážeme na význam pohybové aktivity v jeho životě.
Autoři: Titzová Diana, Straková Kateřina a Debnárová Eva

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/dite-v-predskolnim-veku/

Přijeďte k nám do Lipníka nad Bečvou

S přibývajícím jarem, prodlužujícími se dny a vyššími teplotami, to stále více lidí láká ven k aktivnímu pohybu. Chci vám nabídnout jednu z možností kam se vypravit a prožít příjemný den s celou rodinou.
Autor: Stanislav Řehák

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/prijedte-k-nam-do-lipnika-nad-becvou/

Má komunální rekreace význam pro dnešní společnost?

Ve společnosti neustále dochází k vývoji a změnám ve všech elementech kultury. S tímto jsou spojeny i proměny životního stylu, hodnotových orientací i nových identit. V současné době se nejvíce hovoří o posunu hodnot z materialistických (orientace na ekonomickou prosperitu, hmotné bezpečí, stabilní ekonomický růst atd.) k postmaterialistickým (svoboda seberealizace, možnost podílet se na důležitých vládních rozhodnutí, žít v kvalitním životním prostředí atd.). Postmoderní doba je posedlá informacemi a sebevyjádřením.

Autor: Adéla Nováková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/ma-komunalni-rekreace-vyznam-pro-dnesni-spolecnost/

Mladší školní věk

Toto období je vymezeno vstupem do školy (6. – 7. rok) až do začátku tělesného a psychického dospívání, tj. asi do 11 – 12 let, zpravidla se kryje s prvními pěti lety školní docházky.
Podle Jobánkové et al. (2002, 93) „Předškolní období bývá někdy po vzoru Freuda nazýváno nepříliš výstižně obdobím latence.“
Důvodem je zdánlivé uklidnění doposud tak bouřlivého procesu ontogeneze – zpomalení růstu, nepříliš výrazné výkyvy psychického vývoje. Relativní „klid před bouří“ je skutečně zdánlivý. Během celého mladšího školního období probíhá vývoj neustále ku předu ve všech ohledech. Jedná se zejména o nepřetržitý kvalitativní vývoj a zdokonalování všech schopností, dovedností a poznatků o světě, ve kterém školák žije, o rozvoj poznatků, které získá o sobě samotném, upevňuje se hierarchie hodnot, postoje, charakter, roste osobnost dítěte (Jobánková et al., 2002, 93).
Autoři: Pavlína Raková, Jiří Matúš, Karel Krátký

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/mladsi-skolni-vek/

Litovelské Pomoraví

V posledních dnech nám jaro již ukázalo svou plnou sílu. Modrá obloha, teplý vánek a k tomu otázka – Co dnes budu ( budeme ) dělat? Nechcete trávit krásné jarní dny mezi zdmi svého bytu, domu, či v ulicích svého města? Máte rádi přírodu, historii nebo se jen tak rádi procházíte po lese? Mám pro Vás řešení, ve kterém můžete spojit všechny tyto aktivity dohromady. Odpověď zní Litovelské Pomoraví.

Autor: Jiří Konečný

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/litovelske-pomoravi/

Rekreace osob se zrakovým postižením v období dospívání

Tato práce podává informace o dospívání nevidomých osob a jejich způsobu trávení volného času. V dnešní době se nabídka způsobů rekreace neustále rozšiřuje o nové a nové zážitky. Ruku v ruce s vývojem moderní techniky se otevírají nové možnosti i osobám se zdravotním postižením. Vhodné kompenzační pomůcky a hlavně chuť aktivně trávit volný čas jsou důležitými prvky pro kvalitní a plnohodnotnou rekreaci. Vybrat volnočasovou aktivitu, vhodné kompenzační pomůcky a vypořádat se s problémy dospívání je poněkud oříšek. Pojďme se podívat, jaké máme v této oblasti možnosti.
Autoři: Lenka Hovorková, Eva Szostoková, Iva Janíková

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/rekreace-osob-se-zrakovym-postizenim-v-obdobi-dospivani/

Když rozum nad něčím zůstane stát

„Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí si sednout.“,

Citátem Jana Wericha je asi nelepší začít tento článek, v kterém se zamyslíme nad aspekty vybudování koupaliště v „malém“ městě na úpatí orlických hor. Rozebereme zde možnosti financování jak na aktuální výstavbu, tak i na provoz stejně jako na spádovost návštěvníků společně s ohledem na obyvatele města.
Autor: Michal Fanta

Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2011/04/kdyz-rozum-nad-necim-zustane-stat/