Slovenské ihriská

Mať zdravé dieťa je tým najväčším šťastím. Rodičia mu môžu vybrať škôlku, školu, ísť s ním na ktorékoľvek ihrisko, či zapísať ho do krúžku. Ale čo keď sa narodí dieťatko, ktoré je nejakým spôsobom znevýhodnené? Na Slovensku žije mnoho takýchto detí. Či už je to telesné alebo mentálne postihnutie, príp. nejaký druh zdravotného oslabenia. Aké má ono možnosti?

Bratislavská časť Lamač stále zaostáva vo výstavbe, na obrázku je stav koncom roka 2011 a na magistráte už evidujú petíciu rozhnevaných rodičov.

V súčasnej dobe existuje na Slovensku rozvinutá sieť špeciálnych škôl, v ktorých sa podľa druhu postihnutia vzdelávajú deti a mládež so zdravotným postihnutím, t.j. so sluchovým, zrakovým, telesným, mentálnym postihnutím, deti choré a zdravotne oslabené, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, s vývinovými poruchami  správania, s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, resp. deti  a mládež  s  viacerými chybami.

Od roku 2008 sa na Slovensku roztrhlo vrece úprav a za pomoci dotácii sa upravujú staré detské ihriská podľa nových noriem.

 

Komplexne vynovený športovo-rekreačný areál na Harmincovej ulici v Bratislave už môžu naplno využívať obyvatelia všetkých vekových kategórií. Nachádza sa v Dúbravke vedľa zimného štadióna a po rekonštrukcii ho už skolaudovali. Jeho obnovu financovalo mesto.  Oplotený areál v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení je voľne prístupný a v bezpečnej zóne mimo ciest, takže je vhodný aj pre malé deti. Tie majú k dispozícii nové preliezačky, šmykľavku, hojdačky, rôzne atrakcie i zariadenia na posilňovanie. Okolo detského ihriska nechýbajú lavičky na sedenie pre starších, ktoré sú aj v iných častiach areálu. Podobne ako nové elektrické osvetlenie s rozmiestnením osvetľovacích telies podľa účelu jednotlivých hracích plôch. Tých je na ploche vyše 8700 štvorcových metrov niekoľko. Najväčšie je viacúčelové ihrisko na futbal, tenis či hádzanú s rozmermi 40 x 20 metrov a umelým trávnikom s oddrenážovanými podkladovými vrstvami. Po jeho obvode sú mantinely, za bránkami ochranná sieť, ihrisko je samostatne osvetlené štyrmi stožiarmi s ôsmimi reflektormi s výkonom 400 W. Pre basketbalistov je tam streetbalové ihrisko (23×13 m) s pogumovaným betónovým povrchom, petangové ihrisko (18×15 m) má polyuretánový povrch na podkladových vrstvách. Tri metre široký modrý okruh v dĺžke185 m slúži korčuliarom. Areál má spevnené plochy, vybudované chodníky a upravené trávnaté plochy. Jedna z vhodných foriem pomoci osobám telesne a ťažko telesne postihnutým, vrátane vozičkárov je program sociálnej rehabilitácie, uskutočňovaný jednodňovým a viac dňovým programom ktorý je tu plánovaný.

V časti Kramáre je po revitalizácii ihriska ukážka maximálneho využitia moderných úprav na malom priestore, bezbarierový prístup a rovinatá plocha čo najviac „rozpohybovaná“. Firma Swietelsky ktorá komplex upravovala za pomoci garantu EU, využila maximálne všetky možné inovácie v oblasti detských ihrísk.

Každé zdravotné postihnutie s trvalými následkami vyžaduje komplexný prístup zameraný nielen na úpravu postihnutých fyziologických funkcií, ale aj na úpravu psychosociálnych funkcií s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr. Napriek skutočnosti, že slovenské mestá stále pracujú na minimalizácii bariérových priestorov, štatistika hovorí jednoznačne – až 95% budov a priestorov na využitie voľného času, v ktorých ťažko telesne postihnutí žijú, alebo ich využívajú, sú bariérové. Aj z tohto pohľadu bazálne potreby pre osoby s telesným a ťažkým telesným postihnutím nie sú zabezpečené. Šport má nezastupiteľné miesto v živote ľudí a najmä v živote človeka telesne postihnutého. Veď k tomu, aby sa človek nejakým spôsobom telesne postihnutý dopracoval k určitému stupňu sebaobsluhy a sebestačnosti, musel cvičiť, nech už ako pacient v niektorom rehabilitačnom ústave, v kúpeľoch alebo doma. Miera sebestačnosti je priamo úmerná dávkam a povahe rehabilitačných úkonov a vnímavosti každého jedinca. Z jedných takých rehabilitačných cvikov je aj športová činnosť. Šport je taká svojím spôsobom spoločenská záležitosť, lebo sa ľudia stretávajú, komunikujú, v rámci spoločnosti športovcov sa zúčastnia aj iných než športových akcií, čo ocení najmä človek, vyradený zo zdravotných dôvodov z pracovného pomeru.

Športová činnosť zvyšuje istotu ľudí, ich sebadôveru, upevňuje zdravie a udržuje dobrý psychický stav. Šport v primeraných dávkach, podľa povahy postihnutia, je prospešný pre každého telesne postihnutého človeka.

Čo na záver, sú aj iné možnosti?

V priestoroch foyer monobloku Fakultnej nemocnice s Poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove uviedli dnes slávnostne do činnosti novú prevádzku s názvom Kaviarnička.Ide o zariadenie, ktoré má štatút chránenej dielne, zákazníkov budú obsluhovať v týchto priestoroch hendikepovaní čašníci.

Na vzniku Kaviarničky sa podieľalo občianske združenie (OZ) MabajEnergy, ktoré existuje od roku 2007. „OZ svojimi aktivitami pomáha ťažko zdravotne postihnutým integrovať sa do spoločnosti vo všetkých oblastiach života tak, aby boli plnohodnotnými občanmi spoločnosti a aby bariéry každodenného života boli čo najmenšie“, vysvetlila hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Renáta Koziaková. Ako dodala, združenie prevádzkuje zároveň prepravnú službu pre telesne postihnutých, zabezpečuje donášku liekov do bytov pacientov, organizuje kultúrny program Euromobilita bez bariér – spoločne na javisku, vydáva vlastný časopis a ľudí s hendikepom aj zamestnáva. Ide napríklad o pracovné pozície dispečera, účtovníka, koordinátora kultúrnych podujatí či redaktora časopisu.“Tieto pracovné príležitosti handikepovaných občanov sa nedávno rozšírili aj o možnosť zamestnať sa v Kaviarničke. Čašníci budú zákazníkov obsluhovať na špeciálne upravených invalidných vozíkoch, ktorých súčasťou je podnos, slúžiaci na roznos kávy“, doplnila Koziaková.“Nemocnica je miestom, kam prichádzajú ľudia so zdravotnými problémami. Pohľad na postihnutie iných a predovšetkým na to, ako sa s ním snažia vyrovnať, zžiť a integrovať sa do spoločnosti, je motivujúce a môže priniesť našim pacientom istý nadhľad nad vlastnými zdravotnými problémami“, konštatoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť FNsP Slavomír Straka. Podľa Koziakovej slov plánujú zorganizovať v priestoroch novootvorenej kaviarne do budúcna aj vernisáže zostavené z výtvarných diel zdravotne postihnutých.

Autorka: Kamila Valuchová

FTK APA 2.roč.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/03/slovenske-ihriska/

2 komentáře

  • Katka Ševčíková,APA,KS on 31.3.2012 at 16:35
  • Reakce

  A mě tak napadá, najdeme něco takového i v ČR?

   • Kamila Valuchová on 22.4.2012 at 17:37
   • Reakce

   Obávám se, že stěží…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.