Rekreace osob se zrakovým postižením v období dospívání

Tato práce podává informace o dospívání nevidomých osob a jejich způsobu trávení volného času. V dnešní době se nabídka způsobů rekreace neustále rozšiřuje o nové a nové zážitky. Ruku v ruce s vývojem moderní techniky se otevírají nové možnosti i osobám se zdravotním postižením. Vhodné kompenzační pomůcky a hlavně chuť aktivně trávit volný čas jsou důležitými prvky pro kvalitní a plnohodnotnou rekreaci. Vybrat volnočasovou aktivitu, vhodné kompenzační pomůcky a vypořádat se s problémy dospívání je poněkud oříšek. Pojďme se podívat, jaké máme v této oblasti možnosti.

2 OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ (ADOLESCENCE)

Každý si prošel obdobím dospívání (adolescence). Toto období není lehké jak pro adolescenta, který jím prochází, tak pro jeho okolí. V první válečné frontě stojí především rodiče. Pokud pomineme hormonální změny, které způsobují změnu primárních a sekundárních pohlavních znaků, je tu také rozhodování o vlastní budoucnosti. Cesta zrakově postiženého tímto obdobím je ještě o několik problémů těžší. Ale nenechte se zmást, zrakově postižení lidé mají výhodu v tom, že je neovlivňuje srovnávání se s jinými lidmi.

2.1 DOSPÍVÁNÍ Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

Dospíváním nazýváme období, které je pro každého jedince velice individuální. Proto je velice těžké stanovit hranici, kdy člověk začne dospívat. Mezi 12 – 15 rokem života se objevují první znaky. Člověk začne přemýšlet o sobě samém. Má tendence se srovnávat se svým okolím a hledat si vzor. Často se stává, že má pocit, že ho nikdo nechápe a zkušenosti a názory ostatních jsou absolutně mimo mísu. Svůj volný čas přizpůsobuje svému životnímu stylu.

Adolescence je bezesporu obdobím, které klade velké nároky jak na nejbližší okolí adolescenta, tak i na něj samotného. Ne nadarmo bylo prvními psychology, kteří se na počátku minulého století touto specifickou životní etapou cíleně zabývali, charakterizováno jako období „bouří a krizí“. Adolescent se mění jak po stránce fyzické tak psychické. Tělesný vývoj je ovlivněn zvýšenou činností pohlavních žláz, která v pubertě urychluje vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků (u dívek např. růst prsou, pubického ochlupení, u chlapců např. růst vousů, mutace, pro obě pohlaví pak charakteristické změny v proporcích postavy). Adolescent svůj tělesný vývoj vnímá většinou velmi citlivě, vlastní tělové schéma je v tomto věku více než kdy jindy důležitou složkou identity.

2.2 PROBLÉMY V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

                V této části práce budeme čerpat z vlastních zkušeností. Na první pohled se může zdát, že zrakové postižení může pubertu značně komplikovat. Pojďme se na to ale podívat z druhé strany. Lidé v tomto věku se snadno nechají ovlivnit vzory, idoly a jejich životní styl určují poslední trendy v líčení a v oblečení. Představte si, že vy budete od těchto vlivů osvobozeni. Vy sami si budete určovat, co si podle pohodlí vezmete na sebe a co si vytvoříte na hlavě. Budete tančit na diskotéce, tak jak vám hudba radí a ne tak jak tančí lidé kolem vás. Budete jíst vše, co má dobrou chuť a ne jen to, co dobře vypadá. Zkrátka si budete určovat vlastní životní rytmus. Samozřejmě se najdou i problémy, které vám budou vaši pubertu stěžovat. Musíte se vypořádat s denními překážkami spojenými s cestováním, ale i nakupováním nebo seznamováním. Ale naopak se pro ně jejich postižení může stát výhodou a oni mohou být více sami sebou.

3 KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené hrají významnou úlohu v procesu rehabilitace později osleplých osob, v procesu integrace zrakově postižených do společnosti i do pracovního procesu, usnadňují vzdělávání a dokonce limitují možnosti studia. Popíšeme si základní druhy kompenzačních pomůcek a řekneme si, k čemu slouží.

Rozdělení kompenzačních pomůcek z hlediska určení:

a)    pomůcky pro běžný život a orientaci v prostoru,

b)   pomůcky pro studium a vzdělávání,

c)    pomůcky pro práci,

d)   pomůcky pro volný čas.

3.1 BÍLÁ HŮL

Je jednou ze základních pomůcek pro orientaci v prostoru. Pomocí bílé hole se dá zjistit kvalita terénu, překážky, šířka prostoru, upozorňuje na další úskalí. Nevidomí používají bílou hůl, hluchoslepí červenobílou hůl. Hole mohou být jednodílné nebo vícedílné (skládací). Horní konec orientační hole by měl dosahovat ke spodní části hrudní kosti. V chůzi s holí se doporučuje používat techniku: kyvadlovou (pohybování holí těsně nad zemí obloukem do stran), kluznou (hůl klouže obloukem po podložce, u začátečníků) a diagonální (hůl vertikálně kryje plochu těla, ve známých budovách a na schodištích).

Je určena osobám s kombinovaným zrakovým a pohybovým handicapem, zpravidla starším lidem

3.2 HODINKY A BUDÍKY S HLASOVÝM NEBO HMATOVÝM VÝSTUPEM

Tyto hodinky nabízí jak hmatový displej, tak jedním knoflíkem ovladatelný hlasový výstup v angličtině.

Hodinky s budíkem

3.3 INDIKÁTOR HLADINY

Akusticky signalizuje výši hladiny tekutiny, kterou nevidomý nalévá do sklenice, hrnku.

Indikátor hladiny

 

3.4 KAMEROVÉ ZVĚTŠOVACÍ LUPY

Kamerové lupy jsou vhodné pro středně až těžce slabozraké osoby, a to pro čtení souvislejších textů a psaní rukou, umožňují prohlížení obrázků, fotografií, předmětů, i drobné manuální práce.

3.5 TELEFON PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

Telefonní přístroj lze použít na stole, nebo umístit na stěnu. Přístroj má paměť na 13 čísel, z toho 3 čísla mohou být uložena pod tzv. jednodotyková tlačítka tísňového volání. Přístroj umožňuje hlasitý provoz bez zvednutí sluchátka. Klávesnice je opatřena reliéfními číslicemi v kontrastní barevnosti, velikost číslic je 1,5cm, mimo to je klávesnice označena i braillskými číslicemi.

Telefon pro nevidomé a slabozraké

3.5 ALIGÁTOR A300

Telefon je vybaven velkými a pohodlnými tlačítky, které po zmáčknutí znatelně docvaknou. Má jednoduchý a kontrastně podsvícený displej s výrazně větším textem a čísly, než mají běžné telefony. Díky těmto vlastnostem je ovládání dostupné i lidem se zhoršenou motorikou a vadami zraku. Na zadní straně je bezpečnostní tlačítko SOS, které po stisknutí vytáčí automaticky až čtyři předvolená čísla dokud se nedovolá, zapne hlasitý odposlech a odešle předvolenou SMS. Současně se sepne i hlasitý alarm. Kromě všech důležitých funkcí pro volání a psaní SMS má mobil i integrovaný budík a hodiny, FM rádio i s hlasitým poslechem a vestavěnou svítilnu. Hlasitost zvonění se dá nastavovat do opravdu silného tonu.

3.6 COLOR TESTER

Jedná se o přístroj k poznávání barev. Rozpozná více než 100 barevných odstínů.

3.7 KALKULÁTOR (česky mluvící)

Jedná se o kapesní kalkulačku s integrovaným hlasovým výstupem. Umožňuje základní aritmetické operace a pokročilé aritmetické operace. V kalkulačce je integrovaná funkce datum, hodiny a budík. Nastavitelná je hlasitost v 6 stupních. Napájí se dvěma tužkovými bateriemi, lze ji napájet i ze sítě. Umožňuje připojení sluchátek. 

Kalkulátor

3.8 PICHTŮV PSACÍ STROJ

Mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, 34 znaků na řádku, nastavitelné okraje, zvonek 5 znaků před koncem řádky, integrovaný držák dymopásky, precizní posuv papíru umožňuje přesné opakované zasunutí listu při korekcích.

Pichtův psací stroj

3.9 RAY-ULTRAZVUKOVÁ POMŮCKA PRO ORIENTACI V PROSTORU

Ultrazvukové vlny upozorňují na překážku volitelným akustickým či vibračním ohlašováním.

Ray-ultrazuvoká pomůcka

3.10 TEPLOMĚR LÉKAŘSKÝ (německy mluvící)

Teploměr má digitální displey a německý hlasový výstup. Jeho koncovka je ohebná, což zvyšuje komfort při měření.

Teploměr

4 VOLNÝ ČAS

Člověk ve svém volném čase se věnuje aktivitám, které ho baví. Ač už se jedná o vnitřní nebo vnější motivaci. Lidé v tomto věku často chtějí zažít něco neočekávaného a bláznivého. Vysoká hladina adrenalinu je pro ně výzvou.                 Trávení volného času pomocí pohybových aktivit napomáhá i fakt, že se poslední době dočkává velkého rozkvětu. Rozmáhají se „jako houby po dešti.“ Mohou si vybrat z velké škály nabídek, která se pořád rozšiřuje o nové a nové možnosti. Trávení volného času v adolescentním věku utváří samotného člověka v jeho budoucnosti. V tomto věku si nejvíce utváří svůj hodnotový žebříček a svůj životní styl. Proto je důležité klást důraz na pozitivní trávení volný čas. Odráží se od něj jeho postoje k jeho životu i celé společnosti.

                Ve volném čase je důležité také rozvíjet fyzickou stránku člověka. Hlavně v tomto věku, kdy je důležité rozvíjet jeho koordinační a silovou stránku. Důvodem jsou velké růstové změny, které jsou pro adolescenty specifické.

                Lidé se zrakovým postižením se věnují ve volném čase aktivitám, jako jsou atletické sporty, lyžování, cyklistika, futsal či plavání. Jsou to však sporty, které jsou pro majoritní skupinu bez postižení úplně normální jen s určitými specifickými obměnami tak aby byli možné i pro zrakově indisponované. Ale máme i aktivity, jimiž jsou zrakově postižení specifičtí. Hrají je jen mezi sebou a není moc na veřejnosti známá. Jedná se o sport goalball a showdown. Samotné názvy se do českého jazyka nepřekládaní a se základen angličtiny si jej můžeme lehce přeložit. Tyto aktivity jsou zařazeny do paralympijských sportů a v České Republice se hrávají ligy. Pro samotné adolescenty je goalball či showdown velmi populární a mnoho se jich tomu věnuje. Dále se v naší práci dozvíte o nich trochu více.

4.1 APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY

 • Goalball

Goalball

Tento kolektivní sport je určen pro osoby se zrakovým postižením. První zmínky se datují do let 1946, kdy byl určen jako rehabilitace pro zraněné vojáky. Jeho samotný nápad se tak rozmohl, že v roce 1976 se stal paralympijským sportem. V současné době se rozšířil i do regionů státu s Mezinárodní asociací pro zrakově postižené. Tato hra je u mladých sportovců velmi oblíbená a s radostí jej hrají.

                Ve stručném přehledu pravidel se jedná o kolektivní hru, kdy cílem je dát gól do soupeřovy branky. Brána je dlouhá 9m což je celá šířka hřiště a výška brány je 1, 3m. Hrací pole je rozděleno do tří pásem. Jedná se o obranné pásmo, která je dlouhá od základní čáry 1, 5 metru. Pak útočné pásmo blíže ke středové čáře má 3 metry. Posledním územím je neutrální pásmo 3 metry u středové čáře. Zde hráči nesmí vstoupit. Takto rozvrstvené je i soupeřova strana viz obrázek. Tedy délka hracího hřiště je 18 metrů. Čáry jsou zdrsněny, které napomáhají po hmatu se lépe orientovat. V poli jsou dva týmy po třech. Hráči mají na očích neprůhledné klapky tak aby neměli mít výhodnější pozici. Samotné hody do bran jsou prudké a často bolestivé. Proto na některých oblastech dresu jsou vystlaný místa, které chrání při dopadu na zem. Samotný míč má hmotnost 1250g a v sobě umístěnou rolničku, pro jeho zmapování pomocí sluchu. Jeho odvod je 76 cm a je vyroben z tvrzené gumy. Celková doba hry je 14 minut, která je rozdělena na dvě poloviny. Cíle je tedy vhodit míč do soupeřovy branky na druhé straně hřiště. To jsou tedy zhruba uvedené pravidel hry. Hrají v kategoriích muži a ženy zvlášť. Goalball je velmi tvrdá hra, ale u zrakově postižených velmi známá a oblíbená.

 • Showdown

Showdown

Showndown je hra, která by mohla připomínat stolní tenis, ale má mnoho odlišného. Její vznik se datuje do 70 až 80 let 20 století, kdy kanadští členové asociace pro zrakově postižené si přetvořili hru, která pochází z Austrálie. Podobně jako v stolním tenise se hraje na laminátovém stole, ale po okrajích stolu je umístěn čtrnácti centimetrový vysoký mantinel. Také uprostřed mezi hráči je nad mantinelem umístěn napříč tabulový plastový mantinel, který chrání zranění protivníka. Na každé straně jsou uprostřed branky. Vstřelení gólu se počítá jako dva body a délka jednoho setu je 11 bodů. Doba setu je limitována 14 minutami. Vítězí ten, kdo dosáhne dříve 3 vítězných setů. Při špatném podání či odražení od středového plastového mantinelu je udělen bod protihráči. Podání se mění po dvou podání hráče při změně skóre. Pro showdown jsou vytvořeny specifické pálky, které malé podlouhlí tvar a jsou vytvořeny také z laminátu. Hráč musí mít na hrací ploše jen jednu ruku, pokud nezahajuje hru podáním. Ve hře je specifická situace, kdy míč se zastaví nebo se tak pomalu pochybuje, že na něj nedosáhne daný hráč. Této situaci se říká mrtvý míč a je znovu opakované podání hráče. Míček je o průměru 6 cm a v něm jsou umístěny olověné kuličky tak aby jej šlo slyšet. Může se hra aplikovat i do čtyřhry. Aktivně hrají jak muži, tak i ženy. Na paralympijských hrách se objevuje už od roku 1980 a hrávají se i mistrovství.

5 ZÁVĚR

Tato práce stručně nastiňuje možnosti trávení volného času, které jsou momentálně nejpopulárněji využívány osobami se zrakovým postižením. Kromě aplikovaných sportů jsou zde sporty integrované a platí pravidlo, že člověk dokáže to, na co si troufne a u zdravotně postižených to platí dvojnásobně.

 REFERENČNÍ SEZNAM

Janečka, Z. (1978). Pohybové aktivity nevidomých. Olomouc: AVP UP

Matějček, Z. (2001). Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha: Grada

Tláskal, P. (2003). Retrived 10. 3. 2011 from Word wide web: http://www.rodina.cz/clanek1832.htm

Vagnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál

Vachulová, J. (1992). Hry pro těžce zrakově postižené děti. Praha: ÚVI SI

 Autoři: Lenka Hovorková, Eva Szostoková, Iva Janíková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/04/rekreace-osob-se-zrakovym-postizenim-v-obdobi-dospivani/

4 komentáře

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Aleš Jurásek on 4.5.2011 at 21:22
  • Reakce

  Po přečtení tohoto článku souhlasím s autory, že dospívání nevidomých může být ve výsledku lehčí než to naše. Všichni jsme dnes příšerně ovlivněni dobou.

  • Martin on 4.5.2011 at 21:28
  • Reakce

  Je to docela zajímavé. Vůbec jsem netušil, že je tolik pomůcek pro nevidomé lidi.

  • Marcela on 4.5.2011 at 21:44
  • Reakce

  Zní to velice dobře a hlavně lákavě! Myslím, že by si tyto aktivity měli vyzkoušet i dospívající, kteří nejsou zrakově postiženi, protože při představě, že si zahrajou goalball, určitě získají nové zkušenosti, zažijí něco nového a hlavně se sami ocitnout v pozici zrakově postiženého a to je důležité pro empatii a uvědomění si situace zrak. postižených. Tyhle aktivity se mi líbí.

  • Michaela on 4.5.2011 at 22:13
  • Reakce

  Holky,super! Moc chválím!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.