Ostrava a její vrcholek

Ostrava, třetí největší město České republiky, se nachází na severovýchodě území a je srdcem Moravskoslezského kraje. Leží nedaleko slovenských a polských hranic na březích řeky Ostravice s výhledem na krásné pohoří Beskyd. Město vzniklo na tzv. Jantarové stezce, kterou obchodníci od pradávna využívali jako hlavní cestu spojující Baltské a Středozemní moře. Zlomový byl objev uhlí ve 2. polovině 18. století, na který později navazoval rozvoj železáren. Ostrava už dávno ztratila tvář typicky průmyslového města, těžba uhlí definitivně skončila v roce 1994. Na místě původních dolů vznikla hornická muzea a na svou příležitost čeká ještě celá řada uzavřených hutních objektů. Industriální dědictví představuje výjimečný skvost architektury. Vedle technických památek město návštěvníkům nabízí celou řadu kulturních a historických atraktivit či jiný atrakcí, které zde umožňují strávit příjemné dny plné nezapomenutelných zážitků.

Ve městě je 205 sportovních hřišť, 5 stadionů, 130 tělocvičen, 3 zimních stadiony, 5 koupališť, 11 krytých bazénů, 264 sportovních klubů, 15 jezdeckých klubů. Přírodní koupaliště v Ostravě-Porubě s plochou 41 000 m2 patří k největším ve střední Evropě. Radost z vody umocňují obří padesátipětimetrové obří skluzavky, tobogány a skokanské můstky.

Na jednoho obyvatele města připadá 30 m2 zeleně. Na území Ostravy roste třicet památných stromů. Nachází se zde více než sto třicet významných krajinných prvků, tři přírodní rezervace, čtyři přírodní památky. Patří k nim dvě části Chráněné krajinné oblasti Poodří přímo na území města – Polanecký les a Polanecká niva. Novým chráněným územím jsou přírodní rezervace Rezavka a Turkov s lužními lesy a také přírodní rezervace kolem rybníku Štěpán.  I přesto, že město leží v nízko položené kotlině tzv. Ostravské pánvi, tyčí se nad městem uhlí a železa několik pozoruhodných vršků.

Jedním z nejzajímavějších je výrazná halda Ema (334 m). Tato se vypíná asi 2 km od Slezskoostravského hradu nad řekou Lučinou a ZOO v Michálkovicích. Halda Ema (někdy udáváno jako Ema-Terezie či Terezie-Ema) je ostravská kuželová halda s vrcholem ve výšce okolo 315 m n. m. Tyčí se v oblasti Slezské Ostravy po pravém břehu řeky Ostravice. Tvoří ji miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů (rozloha: 82 hektarů, objem: přes 4 mil. m³). Počátky jejího založení  sahají k roku 1920. Halda stále pracuje, proto z ní vyvěrají bělostné obláčky plynů obsahující hlavně oxid siřičitý. Její povrch je neustále zahříván vnitřními procesy – uvnitř hořící haldy dosahuje teplota až 1500 °C. Při této teplotě vznikají vzácné nerosty – porcelanity a jaspisy. Vzhledem k těmto skutečnostem je vstup na ni na vlastní nebezpečí. Díky teplu, které z hory vyvěrá, na haldě roste teplomilná flóra. Až do prosince zde rostou červené muchomůrky a vyskytuje se zde také různá stepní fauna. Na severní straně je hustý les, jižní strana (která stále prohořívá) je zatím holá a panuje na ní subtropické klima, kde se ani v zimních měsících neudrží sníh, ale roste zde celoročně tráva. Na haldu byla vytvořena naučná stezska, kterou vybudoval Klub českých turistů díky grantu Nadace a podpoře dalších partnerů. Stezsku lemuje celkem 12 informačních panelů s popisem historických, přírodních i technických zajímavostí v okolí. Příchod je možný od ostravského výstaviště Černá louka (resp. od Sýkorova mostu) nebo od ZOO po žluté turistické značce. Klub českých turistů tuto trasu pojmenoval po zakladateli české turistiky Adolfu Podroužkovi. Pravidelným se stal novoroční výstup na hladu zakončený novoročním přípitkem, takže jste srdečně zváni…

Rozcestníky

  

stezska na haldu

 

výhled z haldy na Ostravu

 

Autor: Eduard Pytlik

Zdroje:

www.ostrava.cz

www.tipynavylet.cz/misto-ostravsko-halda-ema.html

http://kct.brusperk.com/odkazy/tipy_na_vylet.htm

www.postopachokd.cz/putovni-cile/naucna-stezka-ostrava-halda-ema-id:9/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/ostrava-a-jeji-vrcholek/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.