Přijeďte k nám do Lipníka nad Bečvou

S přibývajícím jarem, prodlužujícími se dny a vyššími teplotami, to stále více lidí láká ven k aktivnímu pohybu. Chci vám nabídnout jednu z možností kam se vypravit a prožít příjemný den s celou rodinou. Přijeďte k nám – do Lipníka nad Bečvou.

Naše město, společně s Přerovem, Hranicemi,  Lázněmi  Teplice, Zbrašovskými  aragonitovými jeskyněmi,  Helfštýnem a Muzeem Komenského v Přerově, spolupracuje od roku 2007 ve sdružení Moravská brána na společné propagaci  regionu. Členové se podílejí na vydávání  propagačních materiálů, podporujících cestovní ruch svého regionu a v neposlední řadě možnosti aktivního využití volného času. Tomu mají napomoci i novinky, které se objevily v informačních střediscích – Cykloprůvodce Moravou a Slezskem, který  nabízí 24  nejzajímavějších  tras  různé obtížnosti, lákajících už svými názvy – například: Na kole za chutí piva  a vůní tvarůžků. Dalším nabízeným produktem je Průvodce pěšího turisty s podrobnými návody pěších výletů moravskými kraji, včetně připojené mapy. I Olomoucký kraj má svého aktualizovaného Turistického průvodce, který je rozdělen do dvou částí a to na Střední Moravu a Jeseníky. V tomto průvodci jsou nabízeny i možnosti pro horolezce, vyznavače raftů či rybáře. Doplněn je také o významné akce regionu, které pomohou vyplnit čas při návštěvě jednotlivých oblastí a nabízejí možnost pasivnější formy odpočinku, spojené s poznáním regionu z jiné stránky.  

K rozvoji aktivní turistiky na lipensku jistě napomohly kilometry kvalitní cyklostezky, která je využívána cyklisty, inlainisty, ale i klasickými turisty. Často na ní potkáte početné skupinky vyznavačů nordwallkingu. Stezka je vybavena krytými odpočinkovými místy. Dává tak možnost odpočinku, stolování i úkrytu před deštěm.

V sobotu 30.4.2011 se na několika místech najednou rozjedou cyklisté a hromadně šlápnou do pedálů, oficiálně zahájí cyklistickou sezonu. Startovat se bude například ze Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova p. Radhoštěm, Lipníka nad Bečvou, Hranic i Přerova.

Cílovým místem pro cyklisty z Hranic, Přerova a Lipníka bude posezení u Jadranu v Oseku nad Bečvou. Na své si přijdou i vyznavači vodního živlu. Členové vodních sportů z Hranic v tento den odemknou symbolicky řeku Bečvu.

Ať už do Lipníka přijedete u příležitosti letošního otevření cyklostezky, či kterýkoliv jiný den, a z kteréhokoliv směru a jakýmkoliv dopravním prostředkem, udělejte si čas na  jeho návštěvu. Stojí za to. U nás je co vidět. Navíc u cyklostezky v místě Za porážkou, odkud vyráží nejvíce vyznavačů koleček různých velikostí, směrem ke splavu je skvělé skateboardové hřiště, doplněné malým lanovým prvkem. V místě je orientační tabule, dostatek laviček k přezutí, stolky k občerstvení a v neposlední řadě možnost bez problémů zaparkovat na prostorném parkovišti.    

Starobylé město se nachází na břehu řeky Bečvy, na bývalé obchodní Jantarové stezce, po níž dnes nese jméno část cyklostezky. Geograficky leží v Moravské bráně, etnograficky pak přináleží oblasti Záhoří. Přídomek nad Bečvou městu přináleží od roku 1919.

V roce 1989 bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Od roku 2003 se pravidelně zapojuje do Dnů evropského kulturního dědictví, které probíhají vždy v září. V jejich rámci jsou otevřeny památky, včetně těch, které jsou zpřístupněny pouze v tento den.  Organizovány jsou pravidelné denní i noční prohlídky, doplněné o divadelní vstupy. Na nejvýznamnějších místech města přibližují historické události, které se za jeho branami udály.

V době hlavní turistické sezony již několik let zdobí lipenská zákoutí kovové plastiky, které jsou vítaným úlovkem turistů s fotoaparáty. Lipník je členem mezinárodního svazku kovářských měst a letos v srpnu bude hostit mezinárodní konferenci zástupců tohoto sdružení.  

Starobylé jádro města lemují hradby z 15. století v délce 1137 metrů, s původně 13 baštami, z nichž několik málo dochovaných stráží své obyvatele dodnes. Pěšky toto historické jádro přejdete za 5 minut, pokud si jej chcete opravdu podrobněji prohlédnout, počítejte nejméně se třemi hodinami, které na přesuny budete potřebovat, a které vám zpříjemní místní cukrárny a restaurace. Včetně těch co čepují naše kvasnicové lipenské pivo.

Podle času, který u nás budete chtít prožít  a  směru odkud  přijedete můžete zvolit procházku městem po našich zajímavostech. Město je dobře značeno a na jeho ploše se nachází i dostatek orientačních map s podrobnými popisy. Udělá radost i sběratelům turistických známek, které najdete nejen v TIC, ale také ve vybraných prodejnách tabáku.

    Přijedete-li vlakem, ocitnete se v části, která byla ve značné míře osídlena židovským obyvatelstvem, které sem expandovalo ze středu města. Nedaleko od vlakového i autobusového nádraží v ulici Bratrské, turisté objeví historický komplex, který vznikal jako poslední.

Nachází se zde budova zámku, kterou nechal vystavět Jiří Bruntálský z Vrbna  v letech 1597 až 1609. Zakladatel sám si zámku moc neužil, po Bílé hoře byl uvězněn na Špilberku a zde také zemřel. Byl luteránského vyznání a tak si nedaleko nechal vystavět kostel. Se zámkem sousedí také kostel sv. Fr. Serafínského, jehož část  byla prapůvodně bratrskou modlitebnou, založenou Petrem Vokem z Rožmberka, jemuž panství nějakou dobu patřilo.

Kostel byl přestavěn v r. 1634 po příchodu kardinála Ditrichstejna do města, současně začala výstavba kláštera a koleje piaristů, kteří v Lipníku působily více než 250 let. Mezi žáky patřil i J.G. Mendel. Ke zrušení koleje došlo v roce 1834. Součástí tohoto areálu je zámecký park a střešní zahrada, původně vytvořená architektem J. Zurklem v 60 letech 19. století. Zahrada v nedávné době prošla úpravami, tak jako prostory pod ní. Návštěvníci zde najdou galerii Konírna, s probíhající výstavou  (do 14.8.2011)  mapující historii města, společenský sál s obřadní místností a příjemnou restauraci. Komplex je přesně místem, kde prohlídku zahájit nebo ukončit. Odtud návštěvník může pokračovat směrem k nedalekému centru.

Přijedete-li autobusem, přivedou Vás úzké uličky do zeleně parku, který objímá celé historické jádro.  Nedaleko od autobusového nádraží se nachází krásná budova SPŠ stavební, bývalé české reálky, kterou si lipeňáci postavili sami za podpory mecenáše a rodáka Jana Neffa, který je s dalšími významnými osobnostmi, žijícími a působícími v Lipníku, pohřben na nedalekém hřbitově.  Dostavěna byla v r. 1898.  Přilehlými uličkami v nichž žili, učili se  a podnikali židovští obyvatelé, se dostanete  kolem budovy  katolické fary ke  kostelu sv. Jakuba většího ( 13. st.) z  jehož věže se můžete pokochat pohledy na Moravskou bránu. Letos bude zpřístupněna veřejnosti v termínech: 7.5., 18.6., 24.7., 27.8., 10.9. 2011. Novinkou  je  noční prohlídka a pohled na osvětlené město 27.5.2011. Pár metrů od kostela stojí  symbol města – zvonice (r. 1609) se slunečními hodinami. Letos by budova měla projít nákladnou rekonstrukcí. Nedaleko se nachází bývalý městský špitál a místo, kde stál katův dům. V hradbách, v místě kde stávala stráž, je umístěna jedna z kovových plastik  – Janua Reasata – Otevřená brána“  (26.8.06) . Je odtud vidět na  kapli sv. Josefa ( r. 1695) a na   městskou bránu Hranickou, která společně s bránou Oseckou chránila město do r.1840, tak jako původně tři pásma hradeb. V blízkosti náměstí se nachází mnoho historicky zajímavých měšťanských domů a staveb. Např. dům zvaný „cahúsky“, v němž bylo umístěno střelivo.  Na náměstí je postaven i nejstarší dům s plochostropým loubím z r. 1545. V nedaleké restauraci „U Marka“, svůj čas rád trávil také spisovatel Jaroslav Hašek.

Náměstí celé bylo lemováno domy, jejichž součástí bylo loubí u nás zvané „ podloubí“. Dominantou náměstí je budova radnice, jejíž jádro pochází z r. 1498. Náměstí má tvar písmene „L“ a zdobí jej morový sloup ( 1694), kašna sv. J. Nepomuckého  ( 1859) a kašna sv. Floriána ( 1700).  Ozdobou ze současnosti je kovová plastika Tilie, z dílny kovářského mistra Alfreda Habermanna, zakladatele kovářských setkání Hefaiston, na nedalekém Helfštýně.   Na náměstí jsou k vidění  také tzv. „prampouchy“ – obloukové rozpěry, rozpírající dva sousední domy,tvořící úzkou uličku , které měly obranný význam – neprojel jimi jezdec na koni – musel z něj slézt.   Domy na náměstí měly zbudovány tři patra sklepů, do nichž se ukrývali obyvatelé  v době ohrožení. Do některých se dalo vjet i se  spřežením se zásobami. Sklepy byly vzájemně propojeny a pověst vypráví, že  z „ rožního“ domu vedla chodba na Helfštýn.

Ve městě mělo silné zastoupení německé obyvatelstvo. Dodnes používáme například počeštěné slovo „ mázhaus“, znamenající malou vstupní přízemní prostoru v domech, využívanou k řemeslu, obchodu atp. Početná byla také obec židovská. Její obyvatelé se soustředili hlavně v ulici Perštýnská. Synagoga, která se v ní nachází byla postavena v r. 1540. Patří k nejstarším na Moravě. Po 2. svět. válce se zpět vrátilo jen velmi málo Židů a tak v r. 1945 byla snygoga upravena a přešla do správy církve českobratrské husitské.  Vedle ní byl první židovský hřbitov. Druhý se nachází mimo centrum v ulici Zahradní a po rekonstrukci byl v r. 1991 znovu zpřístupněn.

U synagogy najdeme tzv Guttmanův nadační dům. Využívali jej zchudlé židovské rodiny.

U hradeb pod synagogou je umístěna další z kovových plastik s příznačným názvem „Memento.“

A když se Vám u nás zalíbí a pobyt si prodloužíte, věřte, že i na další dny najdete  příjemnou náplň. 

Za zmínku stojí určitě budovy lipenských škol, které jsou asi tím nejkrásnějším stavebním klenotem města – ZŠ Osecká, dříve německá reálka. Od r. 1918 sloužila jako chlapecká škola, dívčí škola se nacházela v dnešním gymnáziu v ul. Komenského sady, výše zmiňovaná stavba stavební průmyslové školy, která byla českou reálkou.   I za hranicemi historického jádra najdete několik historických zajímavostí, krásné kaple, jednu z nejstarších sokoloven (1928), budovu bývalé zemědělské školy – dnes elektrotechnické (1925), před níž stojí památník Osvobozené půdy, dětský domov (1928) Směrem na Hranice najdeme neméně významné budovy  –  ústav hluchoněmých (1894) budovu nemocnice s kaplí (1829). Před místní posádkou stojí v poli osamělý kaštan a u něj vysoký kamenný kříž. Místo, kde lipenský kat, který se podílel na popravě českých pánů po Bílé hoře, stínal hlavy odsouzeným. Cestičkou od kříže dojdete na místo posledního rozloučení odsouzených, ke kapličce na „Spravedlnosti.“

Nutno je také zmínit naši železnici – Severní dráhu Františka Ferdinanda, jejíž stavba započala v r. 1842 a ve své době patřilo lipenské nádraží k velmi významnému dopravnímu uzlu. Známá z historie je i stavba umělého tunelu u Slavíče na přání zmiňovaného panovníka.

Milovníci piva si u nás přijdou také na své. Jednak opět se ve městě vaří pivo, ale ve dnech otevření památek je možné se podívat do prostor jednoho z bývalých pivovarů, (pod internátem SPŠ stavební) seznámit se z historií „ Rolnického pivovaru“ a mimo jiné se dovědět, že za lipenského primátora Zikmundka  udělil rod Kravařů městu várečné právo. Pivo se vařilo v 71 měšťanských domech. První pivovar mělo město v r. 1684.

I pro milovníky přírody máme poutavou nabídku – přírodní rezervaci Škrabalka (z r. 1956) s mnoha zajímavými rostlinami i živočichy. V areálu jsou rozmístněny informační tabule a návštěvu rezervace můžete spojit s procházkou či cyklovyjížďkou do Týna a na Helštýn, jehož návštěvu nelze do programu nezahrnout. Byla by to neodpustitelná chyba.

A pokud by Vám ještě zbývali síly můžete vyrazit na nedalekou zřícenu hradu Drahotuš, či zámek v nedalekém Veselíčku, jehož prostory si lze po domluvě prohlédnout. Navštívit  můžete i větrný mlýn v Partutovicích.

    Svůj program si můžete doplnit o účast na kulturních, společenských i sportovních akcích, kterých je v našem městě bezpočet. PROSTĚ U NÁS TO ŽIJE!!

Jejich podrobnou nabídku najdete na stránkách www.mesto-lipnik.cz. Rádi Vám poradí také pracovníci turistického informačního centra.  

Pokud se Vám v naší Moravské bráně zalíbí, naplánujte si další pobyt do Hranic a nejbližšího okolí nebo do Přerova a jeho okolí. Určitě nebudete zklamáni.           

Zdroje:

Klíč k Moravské bráně, Petr Dvořáček a Zbyněk Žůrek, 2002, Nakladatelství P.Dvořáček, Olomouc

Putování dějinami, Lubor Maloň, 2008, město Lipník n.B.

 Lipenské listy, duben 2011, město Lipník n.B.  

www.mesto-lipnik.cz, oficiální stránky, sekce informace pro turisty

Turistické informační centrum – matriály vydané Olomouckým krajem:

                                                     Morava a Slezsko – Průvodce pěšího turisty

                                                     Střední Morava – Na kole Olomouckým krajem

                                                     Morava a Slezsko – Cykloprůvodce

Autor: Stanislav Řehák 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/04/prijedte-k-nam-do-lipnika-nad-becvou/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.