Sportovní orelský areál ve Veřovicích

Obec Veřovice se nachází na horním toku řeky Jičínky na úpatí stejnojmenných

Veřovických vrchů, které jsou součástí západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Obec leží 9km od Frenštátu po Radhoštěm a 11km od okresního města Nový Jičín. Veřovice vznikly koncem 13. století – nejstarší dochovaná zmínka je z roku 1411, jako typická kolonizační lesní a lánová ves na pozemcích, patřících ke hradu Štramberk.

Obec má rozlohu 1656 ha a počet obyvatel nikdy nepřesáhl 2 tisíce, v současnosti zde žije 1959 obyvatel. Je zde základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, pošta, prodejny potravin a průmyslového zboží, svoje sídlo zde mají i firmy, z nichž nejvýznamnější je firma Alve, zaměřená na výrobu žebříků.

V obci pracuje celá řada organizací a sportovních spolků. Mezi jinými i sportovní organizace Orel. Tato organizace v loňském roce slavila 90 let od svého založení a v obci měla a má širokou členskou základnu. V současné době čítá 102 členů. Její činnost byla násilně ukončena po únoru 1948, hlavní představitelé byli vězněni a majetek organizace byl zabaven. Po roce 1990 začaly jednání o navrácení tohoto majetku, ale až v roce 2004 došlo k dohodě se zástupci obce a organizaci byla vyplacena finanční částka jako náhrada za zabavený majetek – konkrétně orelské hřiště.

Jelikož v obci nebylo žádné sportovní zázemí kromě fotbalového hřiště, rozhodli se členové Orla vybudovat sportovní areál, který by mohl sloužit široké veřejnosti.

Problémem se ukázalo shánění vhodného pozemku, tak aby vyhovoval celému záměru a byl dobře dostupný. Nakonec se podařilo odkoupit pozemek téměř v centru obce o rozloze 1640m2. V první etapě jsme chtěli postavit víceúčelové hřiště se sociálním zázemím. Vypracovali jsme studii, podnikatelský záměr a podali žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše žádost byla schválena a v roce 2005 bylo postaveno krásné víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 42x36m, které je určené pro malou kopanou, má oficiální rozměr jako florbalové hřiště, jsou zde 2 tenisové kurty, 2 basketbalová  hřiště, 2 volejbalová hřiště. Celý areál hřiště je oplocen a osvětlen, takže je možnost sportování i ve večerních hodinách.

Zpočátku jsme chtěli k tomuto hřišti vybudovat pouze sociální zařízení, ale nakonec jsme se rozhodli opět podat žádost o dotaci na stavbu celé budovy. A tak byl 12.5.2006 položen základní kámen a v prosinci téhož roku jsme již budovu orlovny kolaudovali. Mimo již zmiňované sociální zařízení, se v přízemí nacházejí šatny pro muže a ženy, sauna a menší posilovna, minibar a klubovna. V prvním patře je velká společenská místnost s kuchyní, která slouží jednak na různé akce, ale i jako tělocvična, kde je možnost umístit 3 stoly na stolní tenis a nachází se zde i stolní fotbal. Pravidelně 2x týdně zde cvičí děti aerobic a od února se tělocvična plní tanečnicemi zumby, které se zde scházejí rovněž 2x týdně, aby formovaly své tělo. Ve 2. patře vznikla klubovna s hernou, kde se pravidelně scházejí maminky s malými dětmi, ale také dětská schola a scholička, probíhá zde výuka cizích jazyků.

Již třetím rokem přijíždí do orlovny na dva prázdninové týdny tenisový klub z Ostravy. Areál ožívá mladými nadějnými tenisty, pro které je připraven bohatý program nejen sportovní v podobě tréninků, ale i řada výletů pěšky nebo na kole do blízkého okolí.

Proběhla zde celá řada soustředění fotbalistů, házenkářů, ale i tanečníků. Dobře vybavený areál jim umožňuje kvalitní pobyt s kompletním zázemím.

Na své si zde přijdou i rodiny s malými dětmi, protože hned vedle hřiště se nachází i dětské hřiště se skluzavkou, prolézačkami a houpačkami. Zatímco malí caparti dovádějí na těchto atrakcích, rodiče mají možnost posezení na zakryté terase, která je součástí budovy. Aby byl areál kompletní a téměř dokonalý, postavili jsme v loňském roce pergolu s krbem, která je hojně využívána zejména v letním období, kdy dopřává příjemné posezení s možností přípravy chutných pokrmů na grilu či v udírně. V areálu je pro děti připraveno i ohniště.

Ve Veřovicích vzniklo zařízení, které nám mohou závidět leckterá města. Obyvatelé této podhorské vesničky tak mají možnost trávit svůj volný čas aktivně a hodnotně a naplňovat zásady zdravého životního stylu, do kterého určitě patří pohybový režim a správný způsob trávení volného času. Vždyť podle Pávkové se pod pojem volný čas zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost a to všechno se v orlovně děje. Ve volném čase je možnost věnovat se činnostem, které máme rádi, baví nás, uspokojují, přinášejí radost a uvolnění. Prostě je chceme dělat.

Našim záměrem bylo vybudovat komplexní areál, ve kterém budou mít občané možnost si nejen zasportovat, ale i potkat se se svými známými a jenom tak posedět a podebatovat. Prostě příjemně strávit volný čas. Neboť čas hraje v životě jedince velkou roli a důležité je umět ho správně využít. Dá se říct, že tento záměr a cíl se naplňuje. 

Autor: Kellerová Ludmila      

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/04/sportovni-orelsky-areal-ve-verovicich/

1 komentář

  1. Velice kvalitně zrpacovaný projekt. Malému městu, jako jsou Veřovice, paří obrovské uznání za výborně odvedenou práci. Areál je opravdu perfektní a velké plus patří rozměrům hřišť, které jsou ideální. Spousta velkých měst, jako je například Ústí nad Labem stavbu nových hřišť zanedbala a v nejnovějším, finančně nákladném areálu, hřiště nesplňuje danné rozměry na hokejbal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.