Činnost vodáckého a turistického oddílu TOM Čochtani

Zkratka A-TOM neboli Asociace turistických oddílů mládeže ČR je občanské sdružení dětí a mládeže z celé republiky, jehož zaměření je soustředěno především na tábornictví a turistiku. Členi Asociace TOM se nazývají tomíci a na území naší republiky je jich necelých devět tisíc. Tomíci kromě toho, že pořádají tábory, sjíždí řeky, schází se na oddílových schůzkách, jsou známi tím, že organizují akce pro veřejnost. Vodácký a turistický oddíl v Moravské Třebové je členem této organizace a zároveň i členem Klubu českých turistů Moravská Třebová. Všechny sportovní oddíly v tomto městě spadají pod TJ SLOVAN Moravská Třebová. Náš oddíl se řadí mezi neziskové organizace.

Vodácký a turistický oddíl v současné době navštěvuje cca 30 dětí různého věku od těch, co ještě nejsou školou povinné po ty skoro dospělé. Oddíl má řadu vyškolených vedoucích, jelikož vzdělání pro určité funkce je nezbytné. Jde o členy, kteří byli pro jednotlivé funkce vybráni díky bohatým zkušenostem z dlouhodobého působení v oddíle.

Co se týká přímo činnosti našeho oddílu, tak se pravidelně scházíme v naší klubovně každý pátek od 16:00-17:00h., kde děti učíme turistické značky, práci s kompasem a mapou, Morseovu abecedu a uzly. Abychom zaujali všechny věkové skupiny dětí, připravujeme vše tak, aby to bylo přínosné ve všech směrech pro každého člena. Ale hlavním obsahem našich schůzek jsou hry, aby si děti uměly hrát samy se sebou a aby zjistily, že nepotřebují jen televizi, playstation, DVD nebo počítač, aby se zabavily. V některých hrách je kladen důraz na přemýšlení, v jiných zase na šikovnost, zručnost, rychlost nebo na odvahu. Různorodost her vybíráme kvůli tomu, abychom se u dětí pokusili rozvíjet co nejvíce dovedností.

Dále se staráme o volný čas dětí o víkendech, aby se děti co nejméně nudily, protože s nudou přichází i problémy dnešní doby – obezita, drogy, alkohol, špatný zdravotní stav, neúcta a nemluvě o dalších závislostech. Právě z těchto důvodů se snažíme pořádat téměř na každý víkend nějaký výlet. Úkolem starších je vymýšlet zajímavé hry nejen na páteční schůzky, ale i na výlety, aby byla procházka přírodou oživena, byla pro děti zábavnější a aby jim cesta rychleji utíkala. Mnohdy když si děti cestou hrají, si ani nevšimnou, kolik kilometrů ve skutečnosti vlastně ušly. A protože nejsme jen turistický oddíl ale také vodácký, tak k naší klubovně patří loděnice, ve které visí 15 laminátových lodí, 2 kajaky a díky ušetřeným penězům z různých příspěvků jsme měli tu možnost koupit 2 rafty a 2 pálavy. Už druhým rokem nemáme v celoročním programu akcí naplánovaný jen týdenní tábor na vodě, ale také několik jednodenních výletů na různé řeky v České republice. V loňském roce jsme sjeli Svitavu, Moravskou Sázavu, Moravu a vrchní úsek Lužnice.

Když už byla zmínka o táborech, pořádáme dva tábory v letních prázdninách – vodácký a putovní. Každý náš vodácký tábor je doprovázen celo-táborovou hrou. Minulý rok jsme čerpali z Harryho Pottera a školy v Bradavicích.  A začali jsme trochu netradičně a to den před odjezdem, kdy všem účastníkům přišel do schránky dopis:

Vážený/á pane/í ………………,

s potěšením vám oznamujeme, že jste byl/a vybrán/a a přijat/a do nově otevřené vodácké školy čar a kouzel ČOCHTANICE.

Prosím, dostavte se dne 30. června 2010 mezi 17:00 a 18:00 hodinou k rybníku známém jako Boršovský (orientační bod: kruhový objezd).

Se srdečným pozdravem vedení školy.

Každý, kdo se dostavil na určené místo, obdržel platnou jízdenku, aby mohl druhý den nastoupit do autobusu a odjet na tábor. Všechny další hry i dny na táboře byly spojeny s motivem mladého čaroděje. Nechybělo shánění školních pomůcek, výroba nejkrásnější hůlky, Famrpál, zrádné schodiště, hodina létání, přeměňování, míchání lektvarů ani noční hra, kde hůlky mají kouzelnou ochrannou moc. Cílem hry bylo získání školního poháru, o který se bojovalo celý týden. Děti byly ze hry nadšené a tým vedoucích také, protože se podařilo zapojit a vtáhnout do děje všechny zúčastněné, což je největší úkol zážitkové pedagogiky. Na putovní tábor byla v loňském roce vybrána oblast Drahanské vrchoviny. V obci Suchý byl využit stanový kemp, odkud se každý den vycházelo na túry, za celý tábor bylo nachozeno 72km. Různé hry v kempu, u rybníku, cestou, letní kino, westernové městečko, divadelní představení a zpívání u ohně neodmyslitelně patří k celkové atmosféře tábora. Snažíme se, aby se děti ani na chvilku na táborech nenudily, naší snahou je co nejpestřeji oživovat dny na táboře, aby si děti odvážely ty nejkrásnější zážitky a nejveselejší vzpomínky.

Abychom nebavily jen děti z našeho oddílu, přispíváme ke zlepšování trávení volného času dětí a rodičů v našem městě přípravou a realizací akcí pro veřejnost. Je pravdou, že se snažíme dát podnět k zamyšlení rodičům. Vždyť rodiče zodpovídají za to, jak jejich dětí tráví svůj volný čas. „Děti napodobují své rodiče, ve značné míře přebírají jejich životní styl, a tedy i způsob trávení volného času.“ (Pávková a kol., 1999, 12). Pořádáme akce s názvem: Bojíte se strašidel?, Za čertovským perníkem a Dětský vandr.  11. ročníku akce Bojíte se strašidel? se minulý rok zúčastnilo cca 800 obyvatel z Moravské Třebové a okolí. Jedná se o strašidelnou procházku rodiči s dětmi plnou zábavných úkolů a her, kde v cíli na děti čeká sladká odměna za jejich statečnost. Na 11. ročníku se podílelo celkem 40 pořadatelů. Za čertovským perníkem je akce, která původně byla jen pro členy oddílu, ale v současné době je pořádána pro širokou veřejnost. Na hradě Cimburku v Městečku Trnávka nedaleko Moravské Třebové čekají na děti čerti, čertice a opravdové peklo. Další akcí, kterou Čochtani Moravská Třebová pořádají je Dětský vandr. Ke klasickému Vandru skrz Maló Hanó byla přidána verze pro děti. Trasa je dlouhá sedm kilometrů, je přístupná pro rodiny s kočárky a po celou dobu je plná her a úkolů pro děti. V cíli na ně čeká sladká odměna. Tato forma vandru měla loňský rok stejně velkou účast jako všechny ostatní trasy klasického vandru. Na všechny tyto akce vytváříme plakáty, aby zaujaly nejen děti, ale hlavně rodiče. Plakáty rozdáváme do všech mateřských a základních škol, knihovny a do různých obchodů po našem městě, aby bylo s akcemi obeznámeno co nejvíce obyvatel.

Oddíl stále bojuje s nízkým počtem členů. Domnívám se, že tuto situaci řeší všechny instituce volno-časových aktivit. Souvisí to s neustále se zvyšující leností dnešních dětí. Členy se snažíme získávat různými způsoby: děláme nábory na základních školách prvního stupně, využíváme Moravskotřebovský zpravodaj a jeho sekci „nabídka kroužků pro děti“, nebo vyvěšujeme plakáty „přidej se k nám“ na každé akci pro veřejnost, na které se náš oddíl podílí. Máme vždy radost z nových členů, protože je vidět, že se stále najdou rodiny, kde rodiče zajímá, jak děti tráví svůj volný čas. Se současným problémem, kdy děti tráví celé dny u televize nebo u počítače a tím pádem mají problémy i s nadváhou, nic moc nenaděláme, ale pokoušíme se činností našeho oddílu tuto situaci aspoň zmírnit.

 

Myslím, že je mnohem lepší mít skutečné přátele než jen kamarády v televizi nebo přes počítač. Mnozí z dětí, které navštěvují různé oddíly, zde najdou přátele na celý život, budoucí partnery nebo dokonce kolektiv přátel, který berou skoro jako svou rodinu.

Autor: Lenka Řehůřková

ZDROJE:

Pávková a kol. (1999). Pedagogika volného času. Portál.

http://www.a-tom.cz/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/cinnost-vodackeho-a-turistickeho-oddilu-tom-cochtani/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.