Podzimní běh Listoprďák 2010

V sobotu 21.11.2010 se uskutečnil již třetí ročník akce „LISTOPRĎÁK“. Jedná se o závod v terénním běhu a dětské běžecké závody s doprovodným programem. Místem konání akce je Turistická chata mládeže u obce Týn nad Bečvou a lesní pozemky okolo hradu Helfštýn. Dětské závody se konají na přilehlých loukách okolo areálu chaty.

Prioritou této akce je zapojení dětí i dospělých, nabídnutí možnosti trávení volného času, oproštění od stresových situací všedních dnů, přinést radost a uspokojení z pohybu ve volné přírodě všem věkovým skupinám, od dětí, přes výkonnostní sportovce, až po seniory. Akce je přinejmenším dosti zajímavá svým nezvyklým termínem, kdy se činnosti podobného ražení již neuskutečňují. Druhotným cílem je zajištění účasti sportovců, kteří nemají, díky dlouhé sezóně, možnost se společně v průběhu roku setkat. I z tohoto důvodu je závod pořádán v tomto nezvyklém listopadovém termínu. Závod je koncipován jako nezisková činnost.

Dětský závod je rozdělen do pěti věkových kategorií, od nejmenších, až po třináctileté. Každá skupina má vytyčenu trať podle svých schopností. Pro děti je připraven bohatý doprovodný program jako je jízda na koni, ukázka mašérské jízdy, malování na obličej, střelba z luku a pečení buřtů na ohni. Každý dětský účastník obdržel dárek a startovní číslo s vlastním jménem. Hlavní závod má délku 12.7 kilometrů a úctyhodné převýšení 600 metrů. Trať je dosti náročná, i proto je v polovině trati připravena občerstvovací stanice s teplým čajem, vodou i svařeným vínem. Tradicí závodu je účast běžců v převlecích. Trasa vede převážně lesním terénem. Nejvyšším bodem je vrch Maleník s nadmořskou výškou 479 m.n.m. 

Zásadním momentem, od kterého se plánování celé akce odrazilo, bylo schválení žádosti o grant města Lipníka nad Bečvou, podle Zásad grantového řízení pro udělování grantů v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, volného času a sociální oblasti. Konkrétně grant pro rozvoj – 2) Sport a tělovýchova, podaný na Odboru školství a kultury MěÚ Lipník nad Bečvou podle Zásad grantového řízení, čl. IV. Tato podpora se stala základním kamenem finančního zabezpečení akce. Zázemí (Turistická chata mládeže) poskytnula Obec Týn nad Bečvou. Dle organizačního týmu i všech zúčastněných se akce zdařila. Prioritou celého dne bylo zabavit široké spektrum lidí. V neposlední řadě akce ukázala možnost trávení volného času aktivně i v tomto „nehostinném“ ročním období. Na startu se v sobotu sešlo 80 účastníků dětského závodu Listoprďáček 2010 ve věku od 2 do 15 let, a 75 běžců hlavního závodu. S novou tratí si nejlépe poradil Petr Vymazal z AD Cyklo v mužské kategorii a Hanka Slováčková z týmu Kola Kaňkovský v kategorii žen.  

Touto cestou bych Vás i Vaše děti rád pozval k účasti na dalšímu ročníku, který se bude konat v listopadu 2011.

více informací na www.listoprdak.cz

Teoretická východiska

Pohybový režim

 „…souhrn všech pohybových činností, realizovaných jako součást pracovního i mimopracovního života v rámci ostatních činností, svým obsahem, sledem i proporcemi uspořádaný v relativně stálý, cyklicky se opakující systém, typický pro daného jedince nebo skupinu, a svým rozsahem frekvencí a intenzitou opakovaných činností, střídajících se s odpočinkem, určující úroveň rovnovážného stavu organismu“ (Dohnal & Hodaň, 2008, 98). 

Volný čas

„Volný čas poskytuje z hlediska jedince prostor pro odpočinek, zábavu a rozvoj lidské osobnosti, z hlediska společnosti pak prostor pro regeneraci a rozvoj pracovní síly, i pro univerzalizaci člověka. Za charakteristické rysy je přitom považována svoboda rozhodnutí a úplná ekonomická nezávislost“ (Dohnal & Hodaň, 2008, 63).

Samostatná působnost obce

„…Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“(Provazníková, 2009, 72)

Dotace

Dotace je forma státní finanční podpory, která je poskytována za přesně specifikovaných podmínek na přesně specifikovaný účel a je jedním z ekonomických nástrojů státní politiky. neexistuje přesná hranice či rozdíl, mezi grantem a dotací. Jediným rozdílem je snad přesnější účelovost a specifika grantu, na rozdíl od dotace.

Autor: Marek Velešík

Zdroje:

Dohnal, T., & Hodaň, B. (2008). Rekreologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Provazníková, R. (2009). Financování měst, obcí a regionů. Praha: Grada

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/podzimni-beh-listoprdak-2010/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.