Pojeďte na Jesenicko i za nenáročnou cyklistikou!

Jesenicko je oblast nacházející se na severu Olomouckého kraje a je tvořeno převážně hornatým terénem – pohořím Hrubý a Nízký Jeseník. Díky své poloze v horách je tato lokalita známá především jako středisko zimních sportů a v létě jako centrum horských turistů, zdatnějších cyklistů a také návštěvníků lázní (Jeseník Lázně, Lázně Dolní Lipová).

V tomto článku se zaměřím na nabídku cykloturistiky na Jesenicku. Tato oblast nabízí hlavně náročnou horskou cyklistiku, jako jsou trasy vedoucí přes pohoří Hrubý Jeseník nebo technicky náročné Rychlebské stezky pro horská kola. Dále disponuje středně náročnými trasami v oblasti Nízkého Jeseníku, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny. Ale doposud zde chyběla oblast vhodná pro nenáročnou cyklistiku – pro rodiny s dětmi, pro seniory! Tomuto nedostatku pomohl projekt nazvaný Na stezkách bez hranic, který „rozšířil či otevřel“ území Jesenicka do Polska – do nížin, které jsou ideální pro tuto nenáročnou cyklistiku, pro vyjížďky rodičů s dětmi. Tento projekt tedy spojil cyklotrasy těchto dvou zemí na základě otevření třinácti nových hraničních přechodů.

 

S projektem Na stezkách bez hranic přišla Jesenická rozvojová, obecně prospěšná společnost,  nestátní nezisková organizace, která působí v Jeseníku a jejím cílem je nacházet příležitosti, rozvíjet je a využívat pro rozvoj Jesenicka. Zakladateli této společnosti jsou Mikroregion Jesenicko, Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), Agrární komora a další osoby.

Tento projekt podpořilo tedy samozřejmě Sdružení měst a obcí Jesenicka a v Polsku Powiat Nysa.

V rámci projektu bude na těchto spojnicích vytvořeno sedm odpočívadel na české straně a devět na straně polské. Součástí zastřešených odpočívadel budou dvojjazyčné informace o zajímavostech v okolí a to i s příslušnou mapou. Dále bude ve všech vesnicích, které tvoří hraniční přechod či jsou v jeho blízkosti, rozmístěno celkem šestnáct infosystémů.

 

Nově otevřené hraniční přechody vedou po komunikacích III. tříd nebo jen po užších cestách, které jsou vhodné jak pro pěší turisty, tak samozřejmě i pro cyklisty. Zpřístupněním těchto přechodů se otevřely hranice do nových částí polských nížin, které jste dříve neměli možnost tak snadno poznat.

Důležité je i to, spojit nenáročné trasy – tedy cyklistické výlety pro děti – s nějakou atraktivitou, aby to bylo pro ně více zajímavé a motivující. Uvádím okruhovou cyklotrasu k polským jezerům, kde jsou právě tou zajímavostí dvě vodní plochy – Jezero Nyské a Jezero Otmuchówské. Trasa nepřekročí 30km, převýšení je pouhých 88metrů a využije dva nově otevřené hraniční přechody – Vidnavu a Horní Heřmanice.

Podobných cyklotras jako je výše zmiňovaná lze vytvořit několik, jelikož nás nyní hranice neomezují jako dříve. Například další trasu můžeme nazvat Zlatohorská okruhová a povede přes Zlaté Hory a Glucholazy, zajímavostí jsou Zlatorudné mlýny u Zlatých Hor. Dále to může být trasa pojmenovaná Ze zámku na hrad, vedoucí z Javornického zámku na hrad do polského Paczkowa. A proto neváhejte a přijeďte navštívit tyto nové cyklistické výlety.

Zdroje:

http://www.jesenik.org/cs/na-stezkach-bez-hranic/index.php

http://www.jesenik.org/cs/jesenicka-rozvojova-o.p.s./cinnost.htm

(osobní rozhovor s bývalým projektovým manažerem Jesenické rozvojové Marcelem Šosem, který mi poskytl potřebné materiály k projektu Na stezkách bez hranic)

http://www.cykloserver.cz/

Autor:  Lenka Procházková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/pojedte-na-jesenicko-i-za-nenarocnou-cyklistikou/

1 komentář

    • tomáš hlobil on 26.1.2011 at 23:25
    • Reakce

    Trasy znám, nemá to chybu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.