Dětská hřiště v Litomyšli

Litomyšl se nachází ve Východních Čechách v bývalém okresu Svitavy. V současné době má 9 939 stálých obyvatel. V podstatě si zachovává „ maloměstský“ charakter. Město si váží svých bohatých dějin a tradic, ze kterých dokáže čerpat náměty pro další rozvoj, udržuje bohatý památkový fond a také se snaží o kvalitní a moderní architekturu. Litomyšl neustále rozvíjí bohatý kulturní a spolkový život, průmysl, podnikání a ekonomiku. Obyvatelům i návštěvníkům nabízí bohaté sportovní vyžití.

Vodní Vale před rekonstrukcí

Vodní Vale po rekonstrukci

V dubnu roku 2005 převzaly všechna dětská hřiště a sportoviště v Litomyšli a okolních  obcích pod svou správu Technické služby města Litomyšle, jednalo se celkem o 28 dětských hřišť a sportovišť. Většina hřišť byla vybudována v roce 1997, avšak již v roce 2005  neodpovídala po technické stránce, byla poškozena buď povětrnostními vlivy nebo vandaly, a dětem se stávající prvky staly nebezpečnými.

Okružní po rekonstrukci

Okružní před rekonstrukcí

Základním požadavkem na dětská hřiště je bezpečnost (související legislativa: Nařízení vlády č. 173/1997 sb.) a hygienická nezávadnost (související legislativa: Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška č. 135/2004 Sb., která se mimo jiné zabývá hygienickými limity v pískovištích venkovních hracích ploch). Dětská hřiště postavená po 1.12.2002 musí splňovat přísnější evropské normy. Všechny herní prvky na veřejných prostranstvích, nainstalované po tomto datu, musí odpovídat normám ČSN EN 1176 o hracích prvcích a ČSN EN 1177 o dopadových plochách. Jedná se o kvalifikovaná doporučení podchycující předvídatelná rizika a přispívající ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí. Na starší prvky se tyto normy nevztahují, prvky však nesmí být nebezpečné a ohrožovat zdraví dětí. Tyto prvky Technické služby města Litomyšle nechaly „dožít“, dokud při pravidelných kontrolách nezjistily závadu, následně je okamžitě odstranily.

Na všech litomyšlských dětských hřištích je jednou za 2 týdny provozovatelem dětského hřiště provedena běžná vizuální kontrola, jednou za 3 měsíce provozní kontrola a jednou ročně provedeno certifikovaným revizním technikem hlubší překontrolování technického stavu herních prvků ve smyslu normy ČSN EN 1176-7 – Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz. Pravidelná údržba a revize vycházejí ročně na cca 300 000,-.

Nedošín před rekonstrukcí

Nedošín po rekonstrukci

V současné době nalezneme v Litomyšli a okolí 23 dětských hřišť, jedno dětské hřiště v Litomyšli vychází na 432 obyvatel. K 31.12.2009 bylo v Litomyšli od 0 – 10 let 1041 dětí, z čehož vyplívá, že jedno dětské hřiště  patří 45 dětem. Toto číslo nemusíme vnímat nijak záporně, jelikož Litomyšl nabízí nespočet dalších možných sportovních či kulturních aktivit pro tuto věkovou skupinu (např. koupaliště, krytý zimní stadion, Městský stadion Černá Hora, dokončující se krytý plavecký bazén, Dům dětí a mládeže, cyklostezky a nejrůznější sportovní zařízení).

Pohodlí před rekonstrukcí

Pohodlí po rekonstrukci

Během uplynulých tří let byly Technické služby města Litomyšl nuceny zrušit 5  dětských hřišť (v ulici 17.listopadu, 9.května, Dukelská, Strakovská, Sv.Ján), kde závažným důvodem byly prvky nebezpečné pro provoz, dále však Technické služby vybudovaly 11 nových dětských hřišť (v ulici Mařákova, Vodních Valech, Vágnerova, Okružní, 9.Května I, Koupaliště, Jateční a v okolních obcích Nedošín, Pohodlí, Pazucha, Suchá). Také  zbudovaly nové dopadové plochy na Letním stadionu a na Lánech. Celková investice do zbudování výše uvedených prvků a dopadových ploch činila 1.745 000,-Kč. V roce 2010 není v plánu Technických služeb města Litomyšle budovat nová hřiště. Počítají pouze s investicí 300 000,- za pravidelnou údržbu a revize.

 Zdroje:

Technické služby města Litomyšl: Závěrečná zpráva 29.10. 2008

 www.litomysl.cz

Autor: Bc. Sandra Čechová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/detska-hriste-v-litomysli/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.