Archiv kategorie: Rekreace a věk

Prezentace studentů na téma Rekreace a věk

Řepová Michaela – Puberta Kovářová Hana – Činnosti pro aktivní seniory Zuzana Pavlíková – Sportovní aktivity dětí s downovým syndromem ve věku 6-10 let Karla Šálková – Pohybové hry dětí mladšího školního věku Radim Kozáček – Teenageři Tereza Boleslavská – Děti a přirozený pohyb Irena Ředinová – KIN-BALL Miroslav Kyselý – Dospělost Marcel Palát – Rekreace a věk

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2019/02/prezentace-studentu-na-tema-rekreace-a-vek/

Plavání dětí předškolního věku

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit.
AUTOŘI: Michal Zdráhal, Kristýna Králová, Lukáš Krčál

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/05/plavani-deti-predskolniho-veku/

Zlatý věk – věk našich rodičů

Věk, ve kterém jsou příslušníci tzv. Zlatého věku obohaceni o spoustu zkušeností, zážitků. Věk, ve kterém mají lidé většinou dospívající, nebo již dospělé děti. Je to věk našich rodičů. Téma práce jsme si vybrali z důvodu absence podobné práce na tomto serveru, která by se zaobírala tímto věkem. Dalším z důvodu bylo sepsat, z našeho pohledu optimální baterii aktivit, kterým by se mohli lidé v tomto věku věnovat, ať už je to z důvodu zlepšení fyzické stránky nebo prohloubení mezilidských vztahů. Nikdo z našich rodičů nemá potřebu po stresujícím týdnu v práci nasadit botasky, sporttestr a i přes bolavá kolena a záda jít běhat šest koleček do parku při tepové intenzitě 160 za minutu. Na to většina čtyřicátníků není zvědavá. Ať už jde o lenost, nechuť, společenskou prestiž. Proto jsme vybrali aktivity, které si myslíme, že stojí za to a nejde v nich o to někoho porazit, někoho překonat. Jde spíše o to, něco nového poznat, zohlednit při tom pohybový aparát, popovídat si s přáteli. Ke každé aktivitě uvádíme krátké představení, nutná vybavení a ceny. Náš názor je takový, že když už se přátelé sejdou o víkendu po těžkém týdnu, tak si spíše chtějí lehce zasportovat, protáhnout tělo, osvěžit mysl. Poté posedět, uvolnit se.
Autoři: Tomáš Hollein, Ondřej Chmela

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/zlaty-vek-vek-nasich-rodicu/

Aktivity u dětí s nadváhou nebo obezitou v období puberty

Období pubescence obecně patří k jednomu z nejsložitějších období z hlediska vývojové psychologie. Mnoho změn ať už hormonálního charakteru či složení těla vystavuje pubescenta do obrovského stresu, ba si dokonce dovolíme tvrdit, do situací úplně nových a vysilujících. Čačka(2000) tvrdí, že období pubescence začíná jednoznačně fyziologickými změnami (u žen je to první menstruace, u mužu první ranní poluce). Trochu z jiného úhlu, avšak velice pěkně charakterizoval toto období Říčan (2006): „přijde den, kdy se v srdci štíhlého hošíka, ať je mu deset, jedenáct či až dvanáct, děje něco neobvyklého. Tímto novým citem, který je ve skutečnosti nejjemnějším destilátem erotiky, zakončuje se u něho prepubescentní období. Jakmile přeskočila jiskra do oka druhého pohlaví, přestává být dítě dítětem v skutečném smyslu. Započal se u něho nový životní odstavec, pubescence.“ Z jeho slov lze usuzovat, ať se to zdá pro někoho možná trochu překvapující, že i pubescenti jsou lidmi citlivými, ne-li lidmi nejcitlivějšími. Z toho důvodu bychom se měli o tomto období vývoje člověka dozvědět víc, snažit se pochopit, poznat a ne se snažit pouze „vyjít“ nebo je přejít slovy „Ách ta puberta“, jak tomu velmi často bývá.
Autoři: Šindelková Klára, Smolka Ján, Tůma Adam a Venzara Tadeáš.

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/aktivity-u-deti-s-nadvahou-nebo-obezitou-v-obdobi-puberty/

Stáří a pohybová aktivita

Stárnutí (gerontogeneze, involuce) je přirozený a biologicky zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již od početí, ale za skutečné projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, který nastává po dosa-žení sexuální dospělosti.
Stáří (sénium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná se o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou inter-individuální variabilitou. Na charakteru stáří se podílí řada faktorů, např. zdravotní stav, životní styl, vlivy sociálně ekonomické a psychické.
Autoři : Jan Dobeš,Pavel Vyroubal, Dominik Hrabský, Tomáš Kosatík

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/stari-a-pohybova-aktivita/

Význam tělocvičné rekreace v období mladší dospělosti

Mladší dospělost je podle Vágnerové (2007) období dvacátého až čtyřicátého roku života, kde tělesné změny mají jen malý význam a lidskou psychiku příliš neovlivňují, s výjimkou těhotenství a porodu u žen. Biologicky podmíněné faktory jsou pro rozvoj osobnosti člověka méně významné než sociokulturní podněty. Dále dochází k dalšímu rozvoji kognitivních kompetencí, tedy způsobu jejich užívání. Sociální změny především zahrnují přijetí nových sociálních rolí a s nimi spojené způsoby chování. Je také obdobím diverzifikace psychosociálního vývoje, ať už svoji volbou nebo tlakem okolností. Jedná se o prožívání mnoha nových sociálních situací.
Autoři: Martin Schön, František Miklas

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/vyznam-telocvicne-rekreace-v-obdobi-mladsi-dospelosti/

Psychomotorický vývoj dítěte v kojeneckém období

Následuje po období novorozeneckém – lze jej tedy ohraničit časově od 1. měsíce do 12-ti měsíců věku dítěte. Toto období je charakterizováno nejdramatičtějším vývojem dítěte, a to ve všech oblastech.
Kojenec se vyvíjí plynule a jednotlivé dovednosti na sebe navazují. Neznamená to však, že vývoj probíhá přímočaře – často se objevují fáze, kdy se zdá, že se vývoj zastavil nebo dokonce vykazuje kroky zpět. Dítě se vyrovnává s přímým působením gravitace a všemi vlivy vnějšího světa.
Autorky: Monika Vindišová, Hana Lysáčková, Barbora Mičkalová

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/psychomotoricky-vyvoj-ditete-v-kojeneckem-obdobi/

Aktivní pohyb v seniorském věku

Nejde zde o žádné sportovní výkony, ale o rozvoj mobility jako jsou běžné denní činnosti, uchovávání soběstačnosti, jistoty, sebevědomí a kvality života. Hlavními úkoly těchto aktivit je pomoc vyrovnat se psychicky se stárnutím a ochabováním funkcí orgánů, vhodně kompenzovat potenciální postižení, oslabení a zkrácení svalstva, zlepšení koordinace, dynamiky, vytrvalosti, motorické aktivity atd….
Autoři: Kateřina Kopečná Monika Lauterbachová Marek Pěník

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/aktivni-pohyb-v-seniorskem-veku/

Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku

Pohyb je prostředkem k citovému rozvoji, kdy efektivní a smysluplný pohyb přispívá k pozitivnímu sebehodnocení, správným vrstevnickým vztahům a hodnotnému využití volného času prostřednictvím tvůrčí hry. Pohyb hraje v rozvoji bezpochyby klíčovou roli, je proto důležité začít nahlížet na pohyb jako na prostředek k celkovému, ne pouze fyzickému rozvoji dítěte.
Autoři: Nováková, Fiala, Soviš

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/rozvoj-psychomotorickych-dovednosti-u-deti-predskolniho-veku/

Optimální pohybová aktivita dětí předškolního věku s ADHD

O vývoji dítěte v předškolním věku nalezneme na těchto stránkách dostatek informací v článcích: „Předškolní věk“, „Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku“, „Dítě v předškolním věku“ či „Život dítěte předškolního věku“, proto se dále budeme zabývat spíše charakteristikou předškoláků se syndromem ADHD, specifiky jejich vývoje i přístupu k nim. Jak název napovídá, příspěvek se zaměřuje na pohybovou aktivitu, která pokud je dobře zvolena a vedena, může být jednou z cest, jak pozitivně ovlivnit typické projevy dětí s tímto syndromem (resp. naučit je s nimi pracovat).
Autoři: Dita Lüftnerová, Jana Marečková, Adéla Dvořáčková

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/optimalni-pohybova-aktivita-deti-predskolniho-veku-s-adhd/

Klimakterium – jak správně jíst a jak se správně hýbat

Klimakterium, neboli menopauza se u žen objevuje okolo 45. – 50. roku života. Každá žena tímto obdobím prochází s podobnými příznaky, ovšem u každé z nich se projevují naprosto individuálně. Fyziologické změny, které nastávají v této etapě žen jsou spojeny zejména s menstruačními poruchami, které siganlizují přechod z produktivního do neproduktivního období. Tato skutečnost se ztrátou schopnosti otěhotnět se výrazně odráží na psychickém stavu (o tom později).
Autorky: Monika Petrošová, Kateřina Klímová, Anna Neumannová

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/04/klimakterium-jak-spravne-jist-a-jak-se-spravne-hybat/

Důležitost hry v předškolním věku

Pravda je taková, že předškolní děti jsou přímo žádoucí po pohybových hrách. Domácí prostředí je svazuje k poslušnosti a nutí je přijímat stereotypní modely chování (doma se neběhá, když tatínek přijde z práce, budeš si potichu hrát v pokojíčku atd.) V hrách, se kterými se setkávají, ať už v kroužku nebo někde jinde, můžou upotřebit získané pohybové schopnosti jako sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a flexibilitu. Mohou porovnávat své síly a získat tak sebevědomí i poznatky o úrovni svých schopností a dovedností. Navíc radost z pohybu získaná při pohybových hrách pomáhá budovat kladný vztah ke sportu, jež děti mohou pěstovat v pozdějším období a vytváří pozitivní pohybové návyky upotřebené i v dospělosti.
Autoři: Martin Hřiba, Iva Kroupová, Petra Kusnierzová

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/03/dulezitost-hry-v-predskolnim-veku/

Strollering aneb mateřská v pohybu

Program Strollering je vhodný prostředek pro trávení volného času maminek na mateřské dovolené. Nejenom, že jsou venku na čerstvém vzduchu se svými ratolestmi, ale pod odborným dohledem metodicky zlepšují svou fyzickou kondici a celkový zdravotní stav. A skrze vyplavené endorfiny se lépe vyrovnávají s psychickým nátlakem, který je na ně v průběhu mateřství kladen. Cvičení s dítětem oživuje vzájemný vztah mezi matkou a dítětem, upevňuje od malička v dítěti zdravé návyky a lásku k pohybu. Na lekci strolleringu mají maminky také možnost navázat nová přátelství a mají s kým probírat témata, která jsou pro ně aktuální.
Autoři: Zuzana Svozilová, Tereza Votavová, Tereza Tomíčková, Eliška Kropáčová

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/03/strollering-aneb-materska-v-pohybu/

Obezita dospělých

Obezita se poslední dobou stává významným světovým zdravotnickým problémem, obzvláště v rozvojových zemích. Jsou s ní spojeny onemocnění diabetes, kardiovaskulárního systému, mrtvice, rakoviny a mnoha dalších. Zatímco příčiny této epidemie jsou v zásadách o výdeji a příjmu energie jednoduché, ve skutečnosti je problém mnohem složitější co se genetiky, životního stylu a environmentálních faktorů týče. Proto jsou nezbytné různé politické opatření a prevence proti obezitě, což zahrnuje i vytváření nových pohybových a sportovních možností obzvláště pro tyto lidi. Mnoho občanů by určitě uvítalo mít možnost pohybových aktivit i na pracovišti, jako je tomu například v USA.
Autoři: Kamila Benadová, Ilona Pořízková, Ivana Povrazníková

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/03/obezita-dospelych/

Vliv nadváhy a obezity u dětí v období puberty

Během posledních let se obezita stala celosvětově probíraným tématem a v dnešní době ji můžeme pozorovat u dětí již v útlém věku. Česká republika se co do obezity řadí na třetí až čtvrté místo v Evropě. Naše děti spadají k průměru, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že bude hůř. Zejména se s tímto problémem setkáváme v pubertě. Je doprovázen mnoha činiteli, jako jsou např. genetické predispozice, onemocnění štítné žlázy, psychické poruchy a vnější podmínky naší společnosti.
Autoři: Silvie Šilingerová, Kateřina Sommerová, Tereza Pavelková

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2012/03/vliv-nadvahy-a-obezity-u-deti-v-obdobi-puberty/

Rekreační aktivity mentálně postižených

Děti, mládež i dospělí s mentálním postižením představují mezi postiženými jednu z nejpočetnějších skupin, a přesto se toho o nich ví poměrně málo. Představy „normálních“ lidí o mentálně postižených bývají opředeny mnoha nejasnostmi, záhadami, předsudky a nezřídka i neopodstatněnými obavami. Poměrně často se dosud můžeme setkat dokonce i s radou, aby rodiče postižené dítě raději „dali do ústavu“. V dnešní moderní době a krokem kupředu se veškeré ústavy přejmenovaly na DOMOVY.

Autor: Jana Molerová

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2011/11/rekreacni-aktivity-mentalne-postizenych/

Paraplegie v období Adolescence

Adolescence je fází hledání a budování identity. Základem identity je sebepoznání. Jedinec musí vědět jaký je, aby mohl uvažovat o své budoucí identitě a déle ji rozvíjet. V identitě se odráží subjektivně zpracovaný obraz sebe sama, k němuž přispívá i hodnocení jiných lidí a další, objektivnější informace. Adolescent dovede uvažovat logicky správně o různých věcech i o sobě, ale dopouští se chyb, které vyplývají z jeho emočních prožitků, z jeho ukvapenosti a zbrklosti. Prožitky adolescentů jsou autentické ve smyslu jejich nefalšovanosti a intenzity.
Autor: Eperješiová Michaela

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2011/11/paraplegie-v-obdobi-adolescence/

Pohybová aktivita žen na mateřské dovolené

Náplní této práce je analýza dotazníkového šetření, zhodnocení pohybové aktivity s kočárkem na základě použití krokoměrů a nastínění základních fyziologických, sociálních a psychologických změn.

Zrození nového člověka nelze brát na lehkou váhu. Je to v podstatě poslání. Proto je potřeba o ženy před porodem a po porodu neustále pečovat. Stejnou péči a možná větší by tyto ženy měly věnovat svému organismu. Před porodem se organismus ženy mění pozvolna devět měsíců a po porodu ze dne na den. Pro tělo ženy je to enormní změna a je potřeba, aby se s ní začala co nejdříve a správně vyrovnávat. Aby nedošlo k nevratným poškozením organismu žen při kompenzačních cvičeních, je nutné, aby ženy vyhledaly odbornou pomoc nebo publikace, zabývající se tímto tématem.

Cílem této práce je seznámit ženy se základními fyziologickými, sociálními a psychologickými aspekty, které po porodu nastanou a zároveň doporučit publikace s kompenzačními cviky pro jejich návrat k plnohodnotnému životu.

Autoři: Tomáš Doležal, Petr Konečný, Aleš Vencovský

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2011/11/pohybova-aktivita-zen-na-materske-dovolene/

Doporučení pohybové aktivity pro seniory

S narůstajícím věkem klesá díky fyziologickým změnám schopnost kvalitního pohybu u každého člověka. Tento aspekt stárnutí má výrazný vliv na celkovou kvalitu života, proto je důležité dbát na správnou prevenci úbytku pohybové aktivity a kvalitní trénink u každého jedince.

V naší práci se zaměříme na fyziologické aspekty stárnutí, následná doporučené pohybové aktivity a možnosti tréninku na hřištích pro seniory, která dnes společnost seniorům nabízí.

Autoři: Radek Mézl, Jan Císař, Ondřej Chmela

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2011/10/doporuceni-pohybove-aktivity-pro-seniory/

Předškolní věk

Období předškolního věku je pro dítě velmi důležitým obdobím. V tomto období prochází dítě mnoha změnami, jedná se o změny psychické, sociální, ale samozřejmě i fyzické. Předškolní věk je charakterizován velkým množstvím pohybu a významným zapojením do společnosti v podobě nástupu do školy.

Autoři: Lubomír Winkler, Tomáš Popovič, Ondřej Doubravský

Permanent link to this article: http://www.vemeste.cz/2011/07/predskolni-vek/

Strana 1 z 212