«

»

Print this Příspěvek

Obezita dospělých

Obezita se poslední dobou stává významným světovým zdravotnickým problémem, obzvláště v rozvojových zemích. Jsou s ní spojeny onemocnění diabetes, kardiovaskulárního systému, mrtvice, rakoviny a mnoha dalších. Zatímco příčiny této epidemie jsou v zásadách o výdeji a příjmu energie jednoduché, ve skutečnosti je problém mnohem složitější co se genetiky, životního stylu a environmentálních faktorů týče. Proto jsou nezbytné různé politické opatření a prevence proti obezitě, což zahrnuje i vytváření nových pohybových a sportovních možností obzvláště pro tyto lidi. Mnoho občanů by určitě uvítalo mít možnost pohybových aktivit i na pracovišti, jako je tomu například v USA.

Z odhadů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že k roku 2015 bude mít 2,3 milionů dospělých lidí nadváhu a více než 700 milionů obezitu. Podle WHO 44% diabetiků, 23% lidí s ischemickou chorobou srdeční a až 41% některých druhů rakoviny jsou způsobeny nadváhou a obezitou. Dále odhaduje zvyšující se výskyt chronických onemocnění spojených s obezitou a praví, že pokud nebudou dodržována vhodná preventivní opatření, dojde do roku 2015 až k 20 milionům úmrtí spojených právě s touto nemocí.

Do dnešní doby byl proveden nejeden výzkum mezi obézními lidmi a lidmi stejně starými, vysokými, avšak ne obézními. Výzkumy mimo jiné zjistily, že lidé s obezitou mají mnohem vyšší hodnoty výskytu hypertenze, hypercholesterolémie a vyšší využití kardiovaskulárních léků.

Obezita je také způsobena zvyšujícím se pokrokem v technologii, který zároveň vede k více sedavým zaměstnáním. Málokdo v sedavém zaměstnání vyhledává pohyb alespoň úměrný k době sezení a s tím je úzce spojeno také duševní zdraví. Stejně jsou na tom však i lidé, kteří mají v zaměstnání pohyb, ale po práci vyhledávají sedavé činnosti spojené s technologiemi, jako je zejména počítač či televize, se kterými jsou taktéž spojována různá duševní onemocnění.

Pokud se obézní člověk rozhodne věnovat sportu a zredukovat svou hmotnost, měl by na to jít opatrně, přinejlepším s osobním trenérem, který mu vypracuje ideální tréninkový plán. Plán by měl vyhovovat především klientovi, neměl by ho přetěžovat a měl by zahrnovat především zvýšení flexibility a síly. S pohybovou aktivitou tělo produkuje endorfiny, které by měl obézní klient upřednostňovat před endorfiny získané z přejídání.

Trénink obézního klienta by se měl uskutečnit 3-4 krát týdně a měl by být doplňován volnočasovými aktivitami. Každý trénink by měl trvat alespoň jednu hodinu, zátěž se pohybuje okolo 50-60% maxima. Prvních 10-20 minut se klient věnuje zahřátí těla, přinejlepším aktivitou, která zapojuje co nejvíce svalových částí. Dále by měl navazovat strečink, aby klient zvýšil flexibilitu. Po strečinku následuje samostatný trénink trvající 30-45 minut a po tréninku vychladnutí těla opět s aktivitou zapojující co nejvíce svalových částí.

Autoři: Kamila Benadová, Ilona Pořízková, Ivana Povrazníková

 

Be Sociable, Share!

    Permanent link to this article: https://www.vemeste.cz/2012/03/obezita-dospelych/

    12 pings

    Skip to comment form

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *