Dětská hřiště v Olomouci

Velká paneláková sídliště, města ve městech, která často neposkytují dětem dostatečné kulturní a sportovní vyžití, takže děti se pak bezcílně toulají po sídlišti a mnohdy sklouznou na nesprávnou cestu. Proto rodiče s povděkem vítají existenci dětských hřišť v blízkosti bydliště. Hřiště vybavená kvalitními herními prvky skýtají dětem bezpečné, atraktivní a kreativní herní prostředí, napomáhající správnému fyzickému a duševnímu rozvoji. Děti se s radostí a nadšením vrhají do hry, která jim nabízí množství různých herních aktivit, variabilitu, napětí, výzvy k výkonům, prozkoumávání a kreativitu, srovnávání se s ostatními.

V případě dětských hřišť a ploch v Olomouci je nutné vytvořit rovnoměrně rozprostřenou síť, která by uspokojila potřeby všech věkových kategorií (malé děti, dorůstající mládež, seniory atd.) a zahrnovala pokud možno i co největší spektrum zájmů (průlezky pro děti, hřiště robinzonádního typu, sportoviště na volejbal, tenis, inline stezky, bike park, skateboard, aquahrátky atd.).

V roce 2008 byla vzájemnou spoluprácí OKR, OŽP, OVVI a OŠ vytvořena centrální databáze drobných rekreačních ploch, jejíž část mapující plně funkční herní plochy byla zpřístupněna veřejnosti na webových stránkách města (www.olomouc.eu). Součástí této databáze je i přehledná mapa ukazující rozmístění těchto rekreační ploch. Tato mapa je průběžně aktualizována o nová hřiště.

Jednotlivé plochy této databáze jsou  zde rozdělené na:

 1. Herní hřiště – pro věkovou skupiny 0-6 a 6-12 let. Obsahují pouze herní prvky, nenavazují na sportovní zázemí.
 2. Sportoviště – pro věkovou skupinu 12 a více let. Nemají herní doplňky, většinou se jedná pouze o asfaltová hřiště s brankami a koši.
 3. Smíšená hřiště – věkově bez omezení. Sportovní a herní vybavení na sebe navazuje a doplňuje se.  

 

Jednotlivé oblasti rekreačních zájmů a volnočasových aktivit se vzájemně doplňují a prolínají.

V roce 2008 bylo vytipováno 12 lokalit vhodných pro umístění dětských hřišť lokálního charakteru. Byl vypracován projekt Dětská hřiště 2010, který přijde olomouckou radnici na deset až dvanáct milionů korun.  V rozpočtu města jsou momentálně na nová dětská hřiště vyčleněny 3 miliony korun. „Tato částka odpovídá šesti novým hřištím.“ Město navíc hledá při realizaci tohoto záměru další úspory, a rozhodlo se proto najít pro stavbu všech hřišť jednoho zhotovitele.

12 vytipovaných lokalit:

 1. Smetanovy sady
 2. ulice Kaštanová
 3. hřiště při ZŠ Holečkova
 4. Nemilany – park
 5. Týneček
 6. ulice Balbínova
 7. hřiště při ZŠ Terrerova
 8. hřiště „Orlák“
 9. ulice Západní
 10. ulice Bendlova
 11. ulice Michalské stromořadí
 12. ulice Bieblova u MŠ

      Plán na zvelebení prostranství před Michalským výpadem je součástí projektu olomoucké radnice Dětská hřiště 2010, vymyká se mu ale svými finančními nároky. Zatímco další dětská hřiště, která chce město v rámci tohoto projektu letos vybudovat, přijdou na zhruba šest set tisíc. Úpravy prostoru v ulici Michalské stromořadí by mohly stát až pět milionů korun. Část nákladů na výstavbu herní plochy, a to 1,4 milionu, by chtěla radnice získat z Integrovaného plánu rozvoje města.

     V současné době se zde nachází nevábná travnatá plocha, zbytky dopravního hřiště a relikt parkoviště. Mělo by se zde vybudovat dětské hřiště, parkovací místa, součástí projektu je i veřejné osvětlení a hotel Alley by zde měl umístit letní zahrádku, což by do této lokality přivedlo maminky s dětmi.

Současný stav Michalského výpadu

Jedna z variant Michalského výpadu

Systém centrálních hřišť v Olomouci byl měl být doplněn o řadu dalších, stávajících, ale opravených hřišť, s lepší docházkovou vzdáleností – tzv. kmenových hřišť. Tato hřiště byla vybrána tak, aby tvořila rovnoměrný rastr po celém území města. Přitom dojde ke zrušení některých, dnes již prakticky neexistujících a neužívaných, hřišť. Další hřiště budou, kvůli optimalizaci jejich celkového počtu, rušena až po ukončené opravě kmenových hřišť.

Autor: David Sedláček

Zdroje:

1. Koncepce rekreace v Olomouci (Dohnal, Vaculík, FTK UP 1997)

2. Malé rekreační plochy ve městě (Odbor kocepce a rozvoje města Olomouce)

3. Aktualizace stavu hřišť a sportovišť (Odbor kocepce a rozvoje města Olomouce)

4. Centrální databáze drobných rekreačních ploch v katastru města Olomouce

(OKR, Odbor školství, odbor životního prostředí, ..)

5. Identifikace vhodných lokalit pro umístění rekreačních ploch v Olomouci  (Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP Olomouc 2009)

6. www.olomouc.eu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/detska-hriste-v-olomouci/

1 komentář

  • David Rybín on 5.5.2013 at 11:59
  • Reakce

  Zajímavý článek o plánu na stavbu dětských hřišť, ačkoli podle nadpisu jsem očekával, že se bude týkat již postavených hřišť. Souhlasím s obsahem prvního odstavce o tom, jak jsou dětská hřiště přínosná a jak mohou zabraňovat nechtěným nepříjemnostem. Musím tedy i souhlasit s návrhem na rekonstrukce a výstavby nových hřišť v Olomouci. Pokud tato hřiště nebudou šistě jen prolézačky, klouzačky a pískoviště, ale i nějaká vzhledově příjemná místa, určitě si najdou zalíbení nejen u dětí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.