2008: Auto*Mat v prvním roce

,,Rok 2008 byl pro Auto*Mat zlomový. Po letech koordinované činnosti nezávislé iniciativy, na které se podílela řada lidí, vznikl stabilní a dále se rozvíjející tým. Stabilita byla a je pro náš úspěch klíčová, neboť dává naší práci vizi do budoucna. Smysl Auto*Matu však zůstává nadále stejný – vytvořit město pro dobrý život, ať už jsme v tuto chvíli manažeři, doma s dětmi či míříme do důchodu. Nadále věříme a jsme čím dál více přesvědčeni, že existuje takové fungování města, které vytváří kompromis dost vlídný a dobrý pro všechny skupiny. Nepřípustné je pouze chování, které soustavně zhoršuje podmínky a zatěžuje život všech.

Práce na skvělém městě není krátkodobou záležitostí; potrvá léta. Tím neříkám, že nemáme úspěchy – každý rok skutečně přinese další zlepšení. Nicméně s prohlubujícím se poznáním o správě města vidíme řadu milníků, které ještě musíme překonat. A k tomu potřebujeme další pomoc a vytrvalost všech, kdo v okruhu Auto*Matu působí.“ — Michal Křivohlávek, člen výkonné rady Auto*Matu.

Výroční zpráva není suché čtení! Najdete ji zde.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/05/2008-automat-v-prvnim-roce/