Štítek: rehabilitace

Zásady fyzické aktivity pro dospělé s poraněním míchy

Úraz je závažným postihnutím, ktoré mení kvalitu života. V poslednej dobe stúpa počet úrazov, nevynímajúc úrazy chrbtice. Zdravie je významným aspektom kvality života, preto je důležité získať každého jedinca pre spoluprácu na starostlivosti o svoje zdravie a zlepšovanie kvality života po úraze. Počas hospitalizácie je potrebné pripraviť pacienta na ďalšie prežívanie aj keď so zmeneným zdravotným stavom.
Autoři: Tomáš Kubík, Martin Míček

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/zasady-fyzicke-aktivity-pro-dospele-s-poranenim-michy/