Zásady fyzické aktivity pro dospělé s poraněním míchy

 „Úraz je závažným postihnutím, ktoré mení kvalitu života. V poslednej dobe stúpa počet úrazov, nevynímajúc úrazy chrbtice. Zdravie je významným aspektom kvality života, preto je důležité získať každého jedinca pre spoluprácu na starostlivosti o svoje zdravie a zlepšovanie kvality života po úraze. Počas hospitalizácie je potrebné pripraviť pacienta na ďalšie prežívanie aj keď so zmeneným zdravotným stavom.“

Klíčová sdělení podle Physical activity guidelines for Adults with Spinal Cord Injury.  

 Předmluva:

 Tyto zásady náleží zdravým dospělým s chronickým traumatickým nebo netraumatickým poraněním míchy, zahrnující tetraplegii a paraplegii bez ohledu na pohlaví, rasu, etnickou příslušnost nebo socioekonomický status. Dospělí jsou povzbuzováni zúčastnit se různých fyzických aktivit, které jsou zábavné a bezpečné.

Dospělí se mohou s těmito zásadami setkat napříč sporty, v dopravě, při rekreaci, v profesních požadavcích nebo v plánovaném cvičení, v rodině, při práci, v dobrovolnických a společenských aktivitách.

Zásady by měly být cílené a na druhé straně by měly doprovázet fyzickou aktivitu nahromaděnou v kurzu strukturované rehabilitace.

Následování zásad fyzické aktivity může vést ke zlepšení  kardiovaskulární a svalové kondici. Možné přínosy převyšují možná rizika spojená s fyzickou aktivitou. Tyto zásady by měly být vhodné pro ty s akutním poraněním míchy, pro těhotné, s infekcí, kteří jsou náchylní k autonomní dysreflexii nebo mají  chronickou zdravotní kondici při poranění míchy; ačkoli, měli by se zkonzultovat s profesionály na zdraví, aby porozuměli typům a množství fyzické aktivity, které jsou pro ně vhodné.

Pro ty, kteří jsou fyzicky neaktivní, dělání něčeho pod doporučenou úroveň může přinést fyzickou kondici. Pro tyto dospělé je vhodné začít s menším množstvím fyzické aktivity a postupně zvyšovat  délku, frekvenci a intenzitu jako postup směrem k zásadám.

 Zásady fyzické aktivity pro dospělé s poraněním míchy se zmiňují o:

Důležité fyzické kondici, dospělí s poraněním míchy by se měli věnovat alespoň 20 minut aktivní intenzivní aerobní aktivitě 2x týdně, a silovému tréninkovému cvičení 2x týdně, které se skládá ze 3 setů po 8-10 opakováních každého cviku pro každou svalovou skupinu.

Situace v číslech v Kanadě: Poranění míchy  

Poslední přezkoumání dat týkajících se poraněných s míchou v Kanadě odhaduje, že je zde v současnosti přibližně 86 000 jedinců žijících s SCI (spinal cord Injury) v Kanadě, z toho 44000 jsou důsledek traumatické příčiny. V kanadě je každý rok 4200 nových případů SCI. Z těchto případů je alespoň 1800 důsledkem traumatického zranění z vnější příčiny, jako jsou autonehody a zbývající číslo jsou důsledky onemocnění a dalších netraumatických příčin.

U případů SCI je předpokládaný vzrůst na další 2 desetiletí, nové traumatické případy vzrůstají z odhadovaných 4200 pro rok 2010 na 5680 případů v roce 2030, a ze současných odhadovaných 86 000 osob žijících s SCI v roce 2010 ke 121 000 osobám v roce 2030.

Zásady fyzické aktivity pro dospělé s SCI, obecná sdělení a kontext:

Naše sdělení je jednoduché – aerobní cvičení a silový trénink, 2 x za týden!

Jsou to vůbec první zásady fyzické aktivity, které byly vyvinuty specificky pro dospělé s SCI.

V nařízeném cvičení asistují klinický lékař a programátor cvičení, budou jednat jako praktický doprovod pro dospělé s SCI, kteří chtějí více informací o typech a množství aktivit vyžadovaných pro fyzickou kondici.

Zásady byly vyvinuty týmem expertů z celé Kanady, vedeným výzkumníky z McMaster University, ve spolupráci s SCI Action Canada a institutem Ricka Hansena.

Zásady fyzické aktivity pro dospělé s SCI jsou vyvěšeny na stránkách: www.sciactioncanada.ca/guidelines

Fyzická aktivita a lidé s SCI – fyzická aktivita hraje důležitou roli v celém zdraví a kvalitě lidského života. Nečinnost asociovaná s fyzickou inaktivitou má významný dopad na kvalitu života a účast ve společnosti.

Úrovně volnočasové fyzické aktivity u žen s SCI jsou všeobecně nízké, hlavně u žen, starších dospělých, u lidí s nedávným zraněním a u lidí s více zraněními.

Pro lidi s SCI může být fyzická dekondice obvyklým důsledkem jejich zranění a je spojena se stoupajícím rizikem sekundárních chronických zdravotních komplikací. Cvičení může snížit riziko vedlejších komplikací jako jsou bolest a tlak na ranách.

Hlavními příčinami smrti u lidí s SCI jsou chronické nemoci, které jsou často způsobeny fyzickou inaktivitou, jako jsou nemoci srdce a 2 typy cukrovky. To je důvod, proč je tak důležité, aby se dospělí s SCI věnovali aerobním a silovým aktivitám 2x týdně.

Pravidlo sdělení:

Všichni zdraví dospělí s poraněním míchy – následkem traumatických nebo netraumatických příčin – jsou povzbuzováni zúčastnit se mnoha fyzických aktivit, které jsou zdravé a bezpečné

Zásady fyzické aktivity pro dospělé s SCI se zmiňují, že dospělí s SCI by se měli zúčastnit alespoň 20 minut mírné až energické aerobní aktivity 2x týdně, stejně jako silového cvičení 2x za týden.

Některé příklady aerobních aktivit obsahují kroužení rameny, běžecký trenažér, cvičení na stepperu nebo cviky ve vodě.

Silový trénink je doporučeno skládat ze 3 setů po 8-10 opakováních každého cviku pro každou svalovou skupinu.

Činky, posilovací guma nebo posilovací stroje jsou příklady aktivit silového posilování, které mohou pomoct prevenci svalové a kostní atrofie.

Pro lidi, kteří ještě nejsou fyzicky aktivní je důležité začít pomalu a pozvolna stupňovat délku a intenzitu fyzické aktivity.

Rozvoj zásad:

Zásady byly pečlivě vyvinuty a následně mezinárodně přijaty, souhlas k přistoupení k výzkumu zásad – stejný proces byl následován zásadami fyzické aktivity.

Zásady fyzické aktivity pro dospělé s SCI bylo potřeba adresovat osobám na vozíku s SCI, zatímco kanadské zásady fyzické aktivity byly vyvinuty z evidence pro pohybově schopné jednotlivce. První, velkorozsáhlé přezkoumání výzkumu fyzické aktivity a zdraví u dospělých s SCI se ujalo.

Potom tým kanadských vědců, klinických lékařů, poskytovatelů služeb a spotřebitelů vyhodnotili a přezkoumali výzkum a vytvořili zásady.

Zásady byly testovány skupinou spotřebitelů a profesionály péče o zdraví. Zpětná vazba této skupiny byla použita k vylepšení zásad.

 

REFERENČNÍ SEZNAM

 

2010 Physical activity guidelines for Adults with Spinal Cord Injury. Hamilton:

McMaster  University

Judičáková,M. (2008) Kvalitne žiť aj po úraze chrbtice. Prešov: Klinika úrazovej

chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana

 

Autoři: Tomáš Kubík, Martin Míček

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2012/04/zasady-fyzicke-aktivity-pro-dospele-s-poranenim-michy/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.