Pátý ročník grantového a asistenčního programu Na zelenou

Nadace Partnerství vyhlásila dne 11. 1. 2011 pátý ročník grantového a asistenčního programu Na zelenou, který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol. Uzávěrka příjmu žádostí o podporu v pátém ročníku grantového programu Na zelenou je 4. března 2011. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na stránkách Nadace Partnerství na adrese www.nazelenou.cz. {{FUNCT:file("novinky-tiskova-zprava-programu-na-zelenou", "Tisková zpráva k vyhlášení 5. ročníku programu Na zelenou")}}

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/paty-rocnik-grantoveho-a-asistencniho-programu-na-zelenou/