Cyklostezky v mikroregionu Cheb

Cykloturistika se v posledních letech stala velmi oblíbenou činností všech vrstev obyvatelstva. Vzhledem k pozitivnímu působení na životní prostředí a na lidský organismus a zdraví, se řadí k jedné z nejvyhledávanějších aktivit trávení volného času. Vždyť hlavními atributy volného času je pocit blaha, radosti a potěšení. S postupně rozvíjející se výrobou horských kol, kdy výrobci se čím dál více snaží uspokojit naše touhy a přání, se cyklistika také přesunula více do krajiny a stala se tak součástí relaxace městského obyvatelstva. Neznečišťuje ovzduší a nedělá žádný hluk, její provozování je relativně levné a je šetrná k památkám. Člověk při jízdě na kole se kochá krásami okolní přírody a zároveň měří síly sám se sebou určitými vzdálenostmi nebo převýšením krajiny. Cyklistiku může provozovat téměř každý. Vše záleží na tělesných a fyzických vlastnostech daného jedince. Jízda na kole zpevňuje svalstvo, přispívá k lepšímu krevnímu oběhu, posiluje dýchací soustavu a zároveň přináší regeneraci duševních sil. Po stresujícím dni v práci je taková jízda na kole v malebné přírodě určitým lékem i na lidskou psychiku.

Vlivem urbanizace stále více rodin s dětmi vyjíždějí ven do přírody. A s příchodem aglomerace a rozvojem satelitních městeček na periferiích se právě cyklostezky a pěší stezky těší obrovskému zájmu lidí. Mnohdy právě tyto vybudované spojnice s městskou částí jsou jediným bezpečným způsobem, jak absolvovat celý úsek a vyhnout se tak přehuštěné automobilové dopravě právě na kole, bruslích (in-linech), pro běžkaře, vozíčkáře, ale i pěší turistiku.

Karlovarský kraj je nejzápadnější území České republiky a s rozlohou 3314 km2 je po Libereckém kraji druhým nejmenším v ČR. Více než polovinu celkové délky hranic tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo, a to na západě s Bavorskem a na severu se Saskem. Kraj se skládá ze 3 okresů: Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. Mikroregion Chebsko je dobrovolný svazek obcí, který vznikl na základě rozhodnutí obecních (městských) zastupitelstev 11 obcí 22. října 2003. Svazek byl založen za účelem vzájemné pomoci a spolupráce při prosazování a uskutečňování komplexního územního, ekonomického a sociálního rozvoje ve vazbě na regionální politiku České republiky a Evropské unie. Mikroregion Chebsko již rok realizuje projekt nazvaný „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“. Ten byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, která pokryje více než 90 procent nákladů. Projekt je zaměřen na zkvalitnění nabídky v oblasti cestovního ruchu a na zlepšení její propagace. Jednou z aktivit projektu je vytvoření informačního a rezervačního systému, na kterém se intenzivně pracuje.

V roce 2006 město Cheb společně s Mikroregionem začali realizovat projekt „Cyklostezky v Mikroregionu Chebsko“. Cílem projektu bylo navázat na cyklostezku ze sousedního Bavorska tzv. „Valdštejnskou stezkou“ (po Albrechtu z Valdštejna, který byl roku 1634 v Chebu zavražděn) a propojit ji tak s páteřní cyklostezkou Karlovarského kraje, která spojuje města: Cheb, Sokolov a Karlovy Vary podél řeky Ohře. Díky vybudování cyklistické infrastruktury je Karlovarský kraj vzhledem k historii, tradicím, přírodním a kulturním památkám ještě zajímavějším. Cykloturistika se stává trendem moderní doby a tvoří nezanedbatelnou složku cestovního ruchu v našem regionu. Přivede do oblasti další návštěvníky a bude mít významný pozitivní vliv na rekreační využití celého území.

SLAPANSKÁ TRAŤ-RARITA MEZI CYKLOSTEZKAMI

Poslední úsek, který chyběl v páteřní cyklostezce Karlovarského kraje, je právě úsek mezi Chebe/Háje přes Slapany do sousedního městečka Waldsassen (Spolková republika Německo/spolková země Bavorsko). Tato část cyklostezky, byla vytvořena na území bývalé železniční trati, jejíž historie sahá až do roku 1862. Tehdy bavorský král Maxmilián II. podepsal listinu ustanovující bavorské východní dráhy. Za nedlouho nato se začala stavět železniční trať, která spojovala rakouské císařství s bavorským královstvím a vedla právě až do Chebu. Historicky první vlak do Chebu přijel právě po Slapanské trati 15. Řijna 1865 z Wiesau. Byl přivítán velkolepou nádražní budovou postavenou v novorenesančním stylu, která byla 173.5 m dlouhá a patřila mezi největší v Čechách. Naposledy byla využita po druhé světové válce v roce 1947, kdy tudy ještě jezdily nákladní vlaky odvážející odsunuté Němce, poté byla přeprava přes státní hranice úplně zastavena. V 50-60 letech minulého století byly na německé i české straně koleje demontovány a jejich zbytky pak počátkem devadesátých let úplně rozkradeny. Návrh o obnovu trati byl podán v roce 1991, kdy po pádu železné opony měla být využívána jako místní regionální příhraniční trať. Návrh byl generálním ředitelstvím ČD v roce 1993 zamítnut. Důvodů bylo několik: obnova trati pro regionální přepravu by byla příliš nákladná a nerentabilní s obnovou trati nepočítá ani německá strana. Tímto bylo definitivně rozhodnuto o konci železniční trati. Po několika letech se objevila myšlenka využít bývalou trať pro výstavbu cyklostezky.

Těleso tratě je charakteristické tím, že na něm není žádné prudké stoupání ani klesání. Na cestě jsou dva kamenné mosty, které byly při výstavbě cyklostezky opraveny a jsou chloubou této části cyklotrasy. Velkou výhodou je oddělení tratě od automobilové dopravy. Při projížďce této trati se nacházíme v krásné neponičené přírodě, díky bývalému příhraničnímu pásmu, kde byl po celou dobu vstup zakázán. Během cesty míjíme bývalý hřbitov již zaniklé obce Krásná Lípa, který připomínají rozvaliny náhrobních kamenů a kříž. O pár desítek metrů dál přejedeme tzv. signálku – signálovou cestu vedoucí podél západní hranice používanou v dobách totality Pohraniční stráží. Že se jedná o bývalou železniční trať, nám připomínají různé artefakty, např. staré kilometrovníky posazené v trávě, mechanická dvouramenná návěstidla (jako nefunkční statický exponát), zachovalé drážní hodiny, stylové lavičky z železničního dvoukolí, bývalý strážní domek, který je nyní používán jako rekreační objekt a mnoho tabulí, které obsahují staré a nové mapy této oblasti. Nechybí ani informační tabule o celé stezce, ale i o celé historii trati. Na mnoha místech jsou také informace o městu Cheb s pozvánkou na císařský hrad z 10 st., ale také i na chebské náměstí, především „Špalíček“. Špalíček je název skupiny jedenácti kupeckých domů uprostřed náměstí Jiřího z Poděbrad. Jde o velmi zajímavé stavby, které vznikaly pro potřeby místních kupců již od 1. poloviny 14. století. Tento přibližně 6 km úsek cyklostezky město Cheb financovalo za podpory strukturálních fondů EU částkou 25 miliónů korun. Přičemž odkup bývalé železniční tratě od dosavadního vlastníka Správy železniční dopravní cesty činil přibližně 7 miliónů a 18 miliónů stálo vybudování samostatné cyklostezky.

TURISTŮ STÁLE PŘIBÝVÁ

Myslím si, že zpřístupnění této nevyužívané oblasti a propojení na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje, bylo tím nejlepším řešením, co mohl mikroregion a město Cheb udělat. Pokud jedete na této cyklostezce na kole či in-linech a na chvilku se zaposloucháte do řeči ostatních návštěvníků, najednou zjistíte, že vedle sebe jezdí občané sousedního Německa, mezi nimi se proplétají lázeňští hosté ruské národnosti z nedalekých lázeňských komplexů v Karlových Varech a do toho sem tam slyšíme i arabštinu a italštinu hostů z Františkových lázní. O víkendu při pěkném počasí si tak můžeme připadat jak na mezinárodním sympoziu. Turisté jsou pro náš mikroregion obrovským přínosem. Vždyť po překrásné vyjížďce určitě každý dostane chuť na nějaké to občerstvení v místních restauracích. Shlédne památky a doporučí ostatním. Cykloturismus se tak vedle lázeňství v této nejzápadnější části České republiky stává lákavým byznysem.    

FOTODOKUMENTACE

 

Autor: Truhlář Petr

Zdroje:

Hodaň, Dohnal, Rekreologie, Hanex, Olomouc 2005.

Chebské radniční listy, město Cheb, 2010.

www.kr-karlovarsky.cz/cykloportal

www.chebsky.denik.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2011/01/cyklostezky-v-mikroregionu-cheb/

6 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Josef Šikola on 20.5.2013 at 22:27
  • Reakce

  Bezvadný nápad, udělat z železniční tratě cyklostezku v takové lokalitě. Mohlo by to posloužit jako dobrý příklad pro ostatní nefungující tratě, které stále mohou nabídnout kvalitní podívanou. Navíc v tomto případě určitě zafunguje příval turistů pozitivně na přilehlá místa a podniky. Těším se na projížďku.

  • Jan Choc on 20.5.2013 at 23:18
  • Reakce

  Stále více mě překvapuje originalita nových projektů, týkajících se turistiky a cykloturistiky. Předělání staré železnice si určitě zaslouží ohromné plus. Napojením na páteřní stezku se otevírá nový směr pro výlety a poznání. Rozhodně to stojí za projížďku.

  • David Kuch on 26.5.2013 at 14:47
  • Reakce

  Souhlasím s autorem, že cyklistika je vhodná a zdravá aktivita pro trávení volného času, nejsou tolik zatěžovány hlavně kolenní klouby jako při běhu, tak je kolo vhodné i pro otylejší lidi. Velmi oceňuji myšlenku autorů projektu vytvoření cyklostezky z bývalé železniční tratě, tato myšlenka by mohla posloužit i v dalším rozvoji cyklotratí po naší republice. Další plus vidím v tom, že cyklostezka je vystavěna blízko lázeňského centra tudíž by neměla být nouze o využití.

 1. Cyklistika je v dnešní době oblíbeným sportem, který v sobě kombinuje aktivní fyzický trénink se zážitky z okolní krajiny. Oceňuji spolupráci mikroregionů a vytvoření tohoto projektu. Cyklostezka je velice odbře řešená a situovaná, a díky svému okolí přiláká více zájemců o tento sport.

  • Adéla Šírová (REK) on 2.6.2013 at 21:00
  • Reakce

  K tomuto obsáhlému článku mohu napsat pouze jedno: Díky za skvělý typ na prázdninový cyklistický výlet.

  • Šárka Plešáková on 4.6.2013 at 00:12
  • Reakce

  Určitě souhlasím s tím, že mikroregion Cheb vymyslel nejlepší možnost jak se zviditelnit a ještě tím podporuje zdravý životní styl. Určitě je cyklistika stále vyhledávanějším koníčkem a lidé nejen ocení originalitu provedení stezky z bývalé železniční tratě, ale také to, že je na cestě nepotká žádná prudká stoupání a tím, alespoň pro mě se stává reálnější, že stezku určitě vyzkouším.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.