Stanovisko k větrným elektrárnám

V současné době je žhavým tématem mnoha obcí v České republice realizaci výstavby větrných elektráren. Rád bych se rozepsal o problémech, které v této souvislosti vznikli mezi obyvateli obce a Zastupitelstvem obce Všechovice. K větrným elektrárnám proběhla v obci bouřlivá diskuze. Takže dnes můžeme konstatovat, že fenomén větrných elektráren se dotkl alespoň okrajově každého občana v obci.

Zastupitelstvo obce bylo v počátku pro výstavbu větrného parku. Zastupitelstvo obce získalo a byly mu předloženy dostatečné odborné materiály, na jejichž základě bylo přijato níže uvedené stanovisko. K tolika diskutovaným záležitostem, které se týkají krajinného rázu, vlivu na lidské zdraví aj. poskytlo zastupitelstvo následující informace:

Větrné elektrárny zajisté mění ráz krajiny, avšak žádném případě jej nenarušují. To, že jsou vidět, ještě neznamená, že pohled do krajiny hyzdí. Vliv na krajinný ráz je hodnocení z pohledu člověka, které je v konečném důsledku velmi subjektivní. Někomu turbíny vadí, jinému se líbí. Harmonická krajina tak, jak ji vnímáme, je založena na rovnováze působení člověka a přírody. Umístění větrných elektráren do krajiny musíme také vnímat v celkovém kontextu. Je třeba si uvědomit, nakolik tyto čisté zdroje zároveň sníží znečistění z jiných elektráren, zejména pak tepelných. To co narušilo, narušuje a do budoucna bude narušovat krajinu a naše nejbližší okolí, je důsledek vypouštění emisí CO2 do ovzduší při výrobě elektrické energie zejména pak v tepelných elektrárnách, jehož důsledkem je globální oteplování s dopadem na všechny obyvatele naší planety.

Co se týče vlivu větrných elektráren na lidské zdraví, je možno jej označit za relativně nízký až žádný. Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí se sídlem v Ústí nad Orlicí prováděla během posledních dvou let rozsáhlý výzkum zabývající se problematikou hluku, infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku u větrných elektráren a větrných parků jak v ČR, tak i v zahraničí. Jednoznačně vyplívá, že větrné elektrárny nemají negativní vliv na lidské zdraví. Další bližší informace k problematice výstavby a provozu větrných elektráren je pak možno získat na webových stránkách nezávislých ekologických organizací a hnutí a to www.hnutiduha.cz , www.callla.ecn.cz nebo na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz .

Tento názor však po obdržení petice občanů proti výstavbě větrných elektráren Zastupitelstvo obce přehodnotilo.

 „Pokud se mám za svou osobu vyjádřit k větrným elektrárnám, musím uvést, že se mi tento projekt ve Všechovicích připadá jako scifi. Nedovedu si v tomto malebném kraji představit 14 větrných elektráren a po dalším veřejném projednání dalších 12. Paní inženýrka Pavla Novotná sice ve veřejném vystoupení citovala, že nejsme žádné chráněné území čí přírodní rezervace. Pro případnou realizaci tohoto projektu bychom ani nikdy nebyli. Naše okolí a příroda by byly zničeny. Nejsem úplným odpůrcem tohoto druhu energie, ale ať se stěhuje do prostor s menší osídleností, např. bývalé vojenské prostory,“ řekl Andrej Vítek, předseda spolku myslivců ve Všechovicích.

„Výstavbou větrných elektráren dojde k narušení a nenávratnému narušení zdejší malebné Podhostýnské krajiny. Obáváme se postupného navyšování dalších staveb větrných elektráren z ekonomických důvodů samotného investora Ventureal s.r.o.

Dále se obáváme hlukové zátěže na občany, zvláště pak v nočních hodinách. V mnoha obcích, kde tyto větrné elektrárny mají být postaveny, neproběhlo veřejné projednání s obyvateli, tudíž tito nebyli dostatečně obeznámeni s jejich klady i zápory. Proto dnes v těchto obcích občané tyto větrníky taktéž nechtějí. Taktéž negativně hodnotíme anketu, která proběhla v měsíci květnu, v dopoledních hodinách, kdy většina pracujících občanů byla v zaměstnání. Víme dobře, že tento průzkum byl záměrně někým objednán z prostého důvodu – podpořit tuto výstavbu větrných elektráren, proto ji považujeme za naprosto neobjektivní,“ uvedla paní Gabriela Tauvinklová, členka sdružení Rozmarýn.

Alternativní zdroje energie jsou velkou výzvou, avšak pro řadové občany nenabízejí kromě ekologické výroby energie žádné další výhody. Nezvýší zaměstnanost v regionu, samotná energie pro ně také nebude levnější. Každý tedy vnímá pouze to, že mu budou vysoké stožáry hyzdit výhled do malebné přírody a bude muset poslouchat zvuk, který vydávají rotující listy, když je větrná elektrárna v provozu. Je tedy otázka, kterou by si zastánci těchto elektráren položit, a sice, co nabízíme občanům, kteří budou v případě výstavby denně konfrontováni se všemi negativy, které s sebou větrná elektrárna přináší?

Autor: Tomáš Vávra

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/stanovisko-k-vetrnym-elektrarnam/

2 komentáře

  • Arnošt on 17.12.2010 at 00:04
  • Reakce

  To jsi nemohl napsat ty, je to jak o popelce.
  Arnošt

  • Arnošt on 17.12.2010 at 00:15
  • Reakce

  Teď vážně.
  V problematice větrných elerktráren vidím jeden zásadní problém. To je : přínos pro občana v oblasti snížení ceny elektřiny. Pokud dodáním elektřiny do sítě dojde k rapidnímu snížení ceny elektřiny začnou občané argumenty zvažovat co je správné a co ne. Zatím zastávají názor rušíto, hyzdíto, ale proti názory neřeší. Dá se o tom dalekosáhle diskutovat ale je vždy třeba nastudovat tuto problematiku ze zahraničních států.
  Myšlenka větrných elektráren musí být čistá – aby to nadopadlo jak s plynofikací obcí a dnes si někteří občané trhají vlasy že zrušili kotle na tuhé paliva.
  s pozdravem.
  Arnošt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.