Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky

 Region Orlicko-Třebovsko získal v květnu 2010 prestižní cenu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci soutěže Česká dopravní stavba roku 2009 za jedinečný projekt „Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebovky“.

Jedná se o unikátní čtyřicetikilometrovou síť cyklostezek vedených nádherným údolím řek. Tři větve stezek vychází hvězdicovitě z města Ústí nad Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně. Šířka stezek je standardně 2,5 – 3 metry a velká část je svou konstrukcí vhodná i pro in-line bruslení.

 

Schématická mapka cyklostezky

 Hlavním cílem projektu bylo propojit města a obce v regionu se spádovým počtem 65 tis. obyvatel cyklostezkami pro bezpečnou cyklodopravu občanů při cestě do zaměstnání a škol. Dalším  důležitým cílem bylo v regionu vytvořit jedinečnou infrastrukturu pro sportovní vyžití cyklistů, in-line bruslařů a umožnit i rodinám s dětmi nebo tělesně postiženým bezpečný pohyb. Projekt cyklostezek se opírá o podrobnou marketingovou analýzu, která prokázala značný zájem ze strany rodin s malými dětmi a mladých lidí o aktivní domácí turistiku, pro kterou je zde nedostatečný počet vhodných terénů.

 

Čtyřicet kilometrů cyklostezek se letos v květnu rozrostlo o dalších 5 kilometrů. Investorem nové stezky mezi Letohradem a Žamberkem je Sdružení obcí Orlicko. Tato dvě města spojuje velmi frekventovaná silnice II. třídy. Pět kilometrů dlouhá stezka tak vyřešila bezpečnou dopravu cyklistů do zaměstnání, škol, ale zároveň bude sloužit široké veřejnosti pro aktivní využití volného času.  

Otevřením těchto úseků cyklostezek aktivity obou svazků obcí rozhodně nekončí. Ve výhledu jsou stezky mezi Ústím nad Orlicí a Potštejnem,  Letohradem a Pastvinami a další.  Nicméně výstavba nových cyklostezek je velmi problematická, většina měst naráží na zdlouhavá a problematická jednání s vlastníky pozemků, stavbu mohou komplikovat i dohody mezi městy a obcemi a v neposlední řadě většina cyklostezek se neobejde bez dotací. Všechny cyklostezky v našem regionu získaly finanční podporu z evropských fondů (SROP a ROP NUTS II severovýchod), od Pardubického kraje a také ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky jsou dokonalým příkladem vytvoření podmínek ke sportu a rekreaci pro všechny bez omezení. Na stezky navazuje hustá síť cyklotras a uživatelé tak mají možnost poznat ze sedla kola mnoho přírodních a historických památek a zajímavostí v regionu.  

            V roce 2007 internetový zpravodaj Ekolist.cz uvedl článek s vyjádřením Jaroslava Martínka (Koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v ČR) k výstavbě stezek podél řek. „Dívám se na to pragmaticky. Kde jinde by asfaltové cyklostezky měly být? Minimálně 50 % lidí v České republice trpí nedostatkem pohybu a přitáhne je jedině nenáročná cyklostezka. Cyklostezka kolem Tiché Orlice dokáže přitáhnout široké spektrum lidí – rodiny s malými dětmi, in-line bruslaře i lidi ve středním věku.“ říká Jaroslav Martinek. (zdroj ekolist.cz)

Jeho slova potvrzuje každoroční monitoring návštěvnosti, kterým Region Orlicko-Třebovsko sleduje hodinovou návštěvnost jednotlivých tras cyklostezek, počty cyklistů, in-line bruslařů a chodců. Z tohoto průzkumu vyplývá, že přibližně 75% návštěvníků stezky tvoří cyklisté, 20% in-line bruslaři a 5% pěší. V letošním roce obecně prospěšná společnost Partnerství provedla krátkodobý monitoring návštěvnosti cyklostezky mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí. K monitoringu využila automatický sčítač. Ten sice nedokáže vyhodnotit strukturu uživatelů stezky dle typu (cyklista, bruslař, chodec), ale naměřená data potvrdila, že ve všední dny cyklostezka neslouží jen pro účely rekreace, ale převážně obyvatelům regionu za dopravou do zaměstnání. O víkendech lze nejvyšší frekvenci ve využívání stezky pozorovat mezi 15-18 hodinou. Výsledky monitoringu ukazují, že stezku mezi městy Ústím nad Orlicí a Letohradem využívá v průměru denně 1000 osob.

  

Díky monitoringům je zřejmé, že cíle projektu, které byly na začátku stanoveny, se podařilo splnit, cyklostezka slouží občanům k rekreaci, sportu, ale i ke každodenní bezpečné dopravě za běžnými záležitostmi.

Ukazují se ovšem i některé nedokonalosti. Nedostatkem této výjimečné sítě cyklostezek je jejich bezpečné propojení přes města. Většina cyklostezek končí na okraji měst a cyklista se k dalšímu úseku stezky musí proplétat městským provozem, což je nepochybně nepohodlné hlavně pro rodiče s malými dětmi nebo pro in-line bruslaře. Toto téma je se stále se zvyšující oblibou cyklistiky více a více aktuální. Většina měst si problém s nedostatečnou infrastrukturou pro cyklisty uvědomuje. V hledání řešení jim může být nápomocná Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Na internetových stránkách www.cyklostrategie.cz v tématu č. 3 naleznou doporučení, která se týkají strategického plánování v oblasti cyklistiky a pro inspiraci je zde uvedeno i mnoho příkladů z evropských měst.

Na začátku jsem se zmiňovala o soutěži „Dopravní stavba roku“ a soutěží také skončím. Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR vyhlašuje každoročně soutěž „Cesty městy“. Téma soutěže je zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. Cílem je vytvořit databázi vzorových řešení dopravy a veřejných prostorů ve městech a obcích. Budeme si přát, aby netrvalo dlouho a města našeho regionu se se svými skvělými strategickými plány, zaměřenými na cyklisty, mohla takovéto soutěže účastnit a navázat tak na předešlé úspěchy při stavbě cyklostezek.

Autor: Silva Králová

 Zdroje:

Cyklistika pro města (2006), Ministerstvo životního prostředí

Monitoring návštěvnosti cyklostezky Tichá Orlice (2010), Partnerství o.p.s.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR (2005), Ministerstvo dopravy

http://www.ekolist.cz

http://www.cyklostrategie.cz

http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/12/cyklostezky-udolimi-tiche-orlice-a-trebovky/

5 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Ivana Gregorová (REK) on 24.3.2013 at 19:34
  • Reakce

  Na projektu se mi líbí, že spojuje jak rekreaci tak běžný život. Je velmi příjemné se v neděli projet po cyklostezce a vidět při tom krajinu, na druhou stranu to usnadňuje i život například lidem bez aut. Článek je dobře zpracovaný je stručný a výstižný a velmi se mi líbilo zmínění o monitoringu návštěvníků, protože lze snadno sledovat zda o to lidé mají zájem či nikoliv.

  • Zuzana Hlavatá on 3.4.2013 at 21:58
  • Reakce

  K tomuto článku ráda dodám, že tyto cyklostezky jsou opravdu velkým přínosem pro obyvatele okolních měst. Protože mám právě v tomto okolí prarodiče, tak o prázdninách velmi často využívám cyklostezku mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem k in-line bruslení. Tato cyklostezka má kvalitní nehrbolatý asfalt a je opravdu využívána mnohými lidmi jak na cestě do práce, tak za účelem rekreace. Jedinou nevýhodou těchto cyklostezek je (jak autorka zmínila) jejich ukončení při vjezdu do města, kdy může cyklista či bruslař přejet pouze na hrbolatý chodník či kostkovanou dlažbu, ale i o tomto problému města v dnešní době hovoří a plánují cyklostezky rozšířit i přes svá centra.

  • Lucie Hlavatá on 24.4.2013 at 01:20
  • Reakce

  Tento projekt si ocenění opravdu zaslouží, protože většina cyklostezek má pouze minimum kilometrů a občas jsou nesmyslně „nenapojeny“ na sebe. Velmi se mi zde líbí myšlenka spojení obcí, některá města by se jimi mohly inspirovat. Cyklostezky využívám velmi často z důvodu bezpečnosti a rychlé přepravě bez auta. Na obrázku monitoringu je zajímavé, že cyklostezky splnily svůj účel rekreace a snadné dopravy za každého dne.

  • Aleš Moravec REK on 24.5.2013 at 18:58
  • Reakce

  Síť cyklostezek, které nabízí tento region je obdivuhodné. Nevýhoda je špatně řešené cyklostezky přes města, ale s tímto problémem se potýká více oblastí, bohužel je to v některých případech těžké vybudovat cyklotrasy skrz město, tedy změnit infrastrukturu města. Na článku mě zaujalo řešení cyklostezek, které vedou podél řeky Tiché Orlice, což je dle mého názoru ideální řešení, jak propojit volný čas, rekreaci a přírodu.

  • Aneta Lejsková, REK on 3.6.2013 at 13:03
  • Reakce

  U tohoto článku chci podotknout, že se mi velice líbí nový trend jízdy na kole či inline bruslích do zaměstnání nebo školy. Přínos jízdy na kole je ve všech ohledech kladný, a proto bych podpořila výstavbu těchto stezek i v dalších koutech naší republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.