Hradisko kultury popelnicových polí

 Klášťov

Velkomoravské centrum Jižního Valašska

aneb

 „Hradisko kultury popelnicových polí“

      Nedávné archeologické nálezy na Zlínsku dokládají, že na vrchu Klášťov bylo největší velkomoravské hradisko.

     Zdejší Slovanské hradisko je zároveň
i nejvyšším střediskem kultury popelnicových polí.  Tento fakt potvrdily závěry Ústavu archeologické památkové péče se svým domovským pracovištěm v Brně, ale i mezinárodní vědecká komise. Tato zcela unikátní lokalita prochází v této době důkladný průzkumem.  

Lokalita Kláštov

Podle předběžných zkoumání bylo kolem vrcholu hory Klášťov nalezeno kolem čtyř set předmětů. Archeolog Jiří Kohoutek uvedl, že většina předmětů pochází z devátého století před naším letopočtem. Tehdy se zde nacházel val vysoký tři a půl metru a zaujímal rozlohu dvou hektarů. Dané nálezy byly nalezeny v tzv. depotech, což dokládá, že se jednalo o jistou obětinu. Celkem šest nalezených depotů je pravděpodobně důkazem toho, že bylo toto místo frekventovaným obětištěm. To potvrzuje i nález prstenců mohylových pohřebišť.  

 

                        Foto: převzato 21. 11. 2010 z www      

     Oblast Jižní Valašsko patřilo mezi významné naleziště železné rudy, tedy hutní centrum Velkomoravské říše bylo právě zde. Proto je tato oblast velmi bohatá na specifické nálezy. Vzhlede i k tomuto faktu, usiluje nynější starosta obce Vysokého Pole Josef Zicha, pod jejíž katastr naleziště spadá, aby zůstaly nálezy v této lokalitě a staly se tak základem malých muzeí a nově vzniklých četných turistických stezek.

Obec Vysoké Pole se ve velké míře podílela na financování výzkumných prací, proto
by i zdejší obyvatel uvítali, aby nalezené předměty zůstaly v jejich obci.     

     Potenciál historických nálezů by měl být základem rozvoje turistického ruchu v této oblasti. S tím bude souviset přínos kapitálu v podobě rozvojových grantů i státních dotací. Rozvoj turistického ruchu přinese i rozšíření pracovních možností, kterých je zejména v tomto regionu nedostatek. Doufejme, že rozvoj turismu nezasáhne negativně do malebné krajiny Vizovických vrchů.

Autor: Lukáš Daněk.     

Zdroje:

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-ukaze-nalezy-predmetu-z-klastova.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/11/hradisko-kultury-popelnicovych-poli/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.