Liberecké světýlko ve tmě

Hledání smyslu života náleží lidské populaci od nepaměti. Co však smysl, který nám otevírá brány krás naší země? Pomocí zraku vnímáme přibližně 85% informací z okolního světa. Váží si lidé dostatečně daru vidění? Na světě potkáme lidi, kteří jsou pomocí zraku schopni rozeznat pouze světlo, vidět tunel místo plného obrazu popř. nic a jejich optimismus a pohled na věc je úžasný. V Liberci se můžete potkat s dívkou se slepeckou holí, která Vám na otázku „zda jí nevadí typické liberecké deštivé počasí, které ji zrovna v ten moment smáčí celé tělo“ odpoví, že si před očima vytvořila sluneční den a žádný déšť jí nevadí. Není to krásný člověk?

Podle údajů Světové zdravotnické organizace na světě žije přibližně 45 miliónů nevidomých. Toto číslo by se během následujících 20 let mohlo až zdvojnásobit. Britské prameny uvádí, že v Evropě je asi 11 miliónů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých, přičemž ve Velké Británii je těžce zrakově postižený každý 60. člověk. Díky prodlužování délky lidského života roste i procento slabozrakých lidí v rámci populace. Je jednoznačně prokázána přímá úměrnost vzniku zrakových vad a vyššího věku. Až 80 % lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem. U lidí starších 65 let vzniká 70 – 75 % nových případů zrakových vad. Toto jsou orientační čísla. Z důvodu ochrany osobních dat neexistují přesné a aktuální statistiky jak na úrovni nadnárodní a národní, tak na úrovní krajské a okresní.

Dokument Vládního výboru pro zdravotně postižené občany – Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením z roku 2004 – uvádí orientační počet obyvatel se zrakovým postižením v České republice v letech 1997 a 2003 (viz tabulka). V roce 2003 se jednalo o 58 159 jedinců zrakově postižených z toho těžce zrakově postižených 16 325.

Typ postižení
Počet obyvatel celkem k 31.12.1997:
10 287 789
Počet obyvatel celkem k 1.1.2003:
10 203 269
Zrakově postižení-
z toho těžce zrakově postižení
58 640
16 460
58 159
16 325

 

Pokud se podíváme na orientační statistiky v rámci Libereckého kraje, najdeme mezi 430 684 obyvateli, kteří zde žijí, 2 455 osob se zrakovým postižením. To znamená, že přibližně každý 170. člověk má problémy se zrakem.

Název kraje Liberecký kraj
Počet Obyvatel 430684
Zrakově postižení 2455
Z toho těžce zrakově p. 689
Sluchově postižení 4091
Z toho neslyšící 624
Poruchy řeči 2455
Mentálně postižení 12318
Vady pohybového ústrojí 12318
Vozíčkáři 1421
Diabetici 21750
Duševně nemocní 4091
Epileptici 5728
Psoriatici 8183

 

Liberec se nedá považovat za bezbariérové město. Například geografie svým terénem znesnadňuje pohyb lidí upoutaných na invalidní vozík a lidem zrakově postiženým. Ještě dnes se můžeme setkat s chybami v rámci infrastruktury a stavebních úprav. Jednou z nejdůležitějších bariér je pracovní uplatnění.

Pro osoby se zrakovým postižením se v Liberci nachází tři základní organizace napomáhající integraci jedinců do společnosti:

 • SONS (založena roku 1996) – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která poskytuje informace, rady, zácvik, odstraňuje bariéry, hledá zaměstnání, cvičí vodící psy, provozuje kluby.
 • TYFLOCENTRUM (krajská regionální střediska byla zakládána od roku 2000) – poskytuje zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru.
 • TYFLOSERVIS (založen roku 2000) – obecně prospěšná společnost zajišťující rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku a jejich integraci do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

  Důležité jsou internetové stránky pro zrakově postižené, které nabízí souhrnné informace a rady. Pro uživatele vlastnícího PC upravený pro zrakově postižené znamenají tyto stránky pomoc při hledání pracovního uplatnění, kompenzačních pomůcek, apod.

Každý nový druh pohybové aktivity má pozitivní dopad na zdravotní stav, pracovní uplatnění a sociální integraci osob se zrakovým postižením. Jednou z novinek v Liberci je ErgoCycling – sada indoor cycling programů nové generace. Nejvíce se podobá spinningu. Rozdíl je v technickém vybavení – netrénuje se na  mechanickém rotopedu, ale na robustním ergometru s elektronicky regulovatelnou zátěží. Mezi výhody patří možnost skupinového tréninku s počítačem řízeným kolem. Spojuje hudbu, videa, motivaci v kolektivu a plně řízený trénink. Celý tréninkový program je zaměřen na individualitu klienta (což je pro jedince se zrakovým postižením velmi podstatné), kterému je po celou dobu měřena tepová frekvence pomocí sportestru. Více viz http://www.ergoliberec.cz/.

ErgoCycling je v současné době pravidelně využíván klienty Tyflocentra Liberec. Ti pravidelně dochází na hodinu vedenou instruktorem. Na jejich tváři můžete vidět, jakou radost jim přináší pohyb. Na klasickém kole nemají v mnoha případech, díky svému postižení, možnost jezdit. Pouze na dvojkole, které je finančně náročné a navíc se jedná o tandemovou jízdu vyžadující spolujezdce. ErgoCycling přináší výhodu odborně kontrolovaného pohybu, který adekvátně nahradí jízdní kolo.

Každá maličkost, která pomáhá lidem se zrakovým postižením, se dá považovat za metaforické světýlko. Tma představuje bariéry číhající na každém rohu, na ulici, kamkoli se podíváme. Člověk se zdravým zrakem si nedokáže představit, co může v životě zrakově postiženého znamenat oprava chodníku, po kterém dennodenně dochází do práce, co přinese balík cihel, který si na silnici nečekaně umístili zedníci apod. ErgoCycling se v Liberci dá považovat za malé světýlko ve tmě. Přináší jednu z mnoha možností jak pomoci tělu a zároveň i duši. Přináší úsměv na tvář.

Autor: Lucie Lauermanová

Zdroje:

–         http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6691

–         http://www.sons.cz/

–         http://liberec.tyflocentrum.cz/

–         http://www.tyfloservis.cz/

–         http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/kat_tv_3646/zrakove_postizeni.ppt

–         http://www.tyflokabinet-cb.cz/aktual.htm

–         http://www.ergoliberec.cz/

–         http://www.praceprozp.cz/kontakty/internetove-stranky-s-informacemi.html

Přímý odkaz na tento článek: https://www.vemeste.cz/2010/09/liberecke-svetylko-ve-tme/

5 komentářů

Přeskočit k formuláři pro komentář

  • Ivana Gregorová (REK) on 24.3.2013 at 19:29
  • Reakce

  Na článku se mi líbí tabulky ve kterých se nacházejí jasná fakta a čísla. Bez těchto čísel bychom si asi jen s těží představili kolik handicapovaných lidí mezi námi je a to jen v Libereckém kraji. Asi nikdo z nás zdravých si neumí představit čím takový handicapovaný člověk musí každý den procházet a proto si myslím, že každé zpestření jejich nelehkého života je kuprospěchu.

  • Radek Nemeškal,TUL on 21.5.2013 at 10:53
  • Reakce

  Pravdou je, že sám si nedokážu představit obtíže, s kterými se tito lidé musejí denně vyrovnávat, a tak mi nezbývá nic jiného než respekt a uznání. Nejsem si úplně jistý, zda-li si lidé dostatečně váží daru vidění. Každý z nás to přece bereme jako samozřejmost.
  Díky uvedeným údajům jsem si vytvořil obrázek zejména o (překvapivě vysokém) počtu zrakově postižených. Oceňuji i informace ohledně ErgoCyclingu. Nikdy dřív sem o ničem podobném neslyšel. Tento článek opravdu nutí k zamyšlení,a já jenom doufám, že počet tzv. „metaforických světýlek“ se bude už pouze zvyšovat

  • Stanislav Vašátko REK on 23.5.2013 at 18:58
  • Reakce

  Jako obyvatel libereckého kraje jsem se začetl do článku a překvapilo mě množství nevidomých a jinak hendikepovaných lidí v našem kraji. Obtíže těchto lidí si nikdo z nás nedovede představit a navíc je pravda že Liberec ani jeho okolí nejsou z míst přívětivých pro tyto lidi. Je tedy dobré dozvědět se o komunitách, místech a vyžití pro tyto lidi…

  • Aneta Lejsková, REK on 2.6.2013 at 21:02
  • Reakce

  Během návštěvy Tyfloservisu v Liberci jsem si s pomocí speciálních pomůcek vyzkoušela, jak vidí lidé s určitým zrakovým postižením a musím říct, že to byl velmi frustrující zážitek. Naprosto obdivuji, že tito lidé jsou schopni se téměř bez problémů potýkat s každodenními činnostmi. Jsem ráda, že dnešní společnost nabízí možnosti, jak se nevidomí lidé nebo osoby se zrakovým postižením mohou realizovat.

  • Barbora Procházková REK on 4.6.2013 at 21:28
  • Reakce

  Velmi mne zarazila velká čísla postižených lidích,ať už zrakově či jiním způsobem. Při setkání s těmito lidmi si člověk uvědomí, jaké má štěstí, co vlastní a co bere jako samozřejmost. Líbí se mi, že se poskytují pro zrakově postižené aktivity typu ErgoCycling a určitě by se hodilo vytvořit další. Myslím, že tito lidé si to nejvíce zaslouží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.